Word lid!

Vragen en opmerkingen over het lidmaatschap graag naar: ledenadministratie@geologischevereniging.nl t.a.v. Thomas Kuipers.

 

Voor de flyer van de NGV klik hier.

 

Voor ALLE leden geeft het lidmaatschap recht op deelname aan evenementen en cursussen van de NGV tegen gereduceerd tarief.

* Als JUNIOR- of SENIOR-lid ontvangt u tevens het tijdschrift Grondboor & Hamer dat 5x per jaar uitkomt (waaronder een dubbelnummer/special). Ook verschijnt af en toe een Staringia een speciale publicatie over één onderwerp. Per adres ontvangt u telkens één exemplaar.

* JEUGD- en GEZINS-leden ontvangen geen Grondboor & Hamer of Staringia's.

 

Lidmaatschap

 

- Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt stilzwijgend verlengd per kalenderjaar.

- Als u vóór 1 oktober lid bent, ontvangt u nog alle tijdschriften die dat jaar verschenen zijn.

Daarna gaat uw lidmaatschap in op 1 januari en ontvangt u alvast uw welkomstgeschenk en een voorlopige lidmaatschapskaart die recht geeft op toegang tot themadagen tegen gereduceerd tarief.

- Jeugdleden worden, in het jaar waarin zij 19 jaar worden, automatisch Juniorlid.

- Juniorleden worden in het jaar waarin zij 25 jaar worden automatisch Seniorlid.

Uiteraard met de bijbehorende contributie.

 

Contributie-tarieven per jaar (sinds 1 januari 2014):

JEUGD-leden (12 t/m 18 jaar) € 5,00  
Binnenlandse JUNIOR-leden (19 t/m 24 jaar) € 15,00    
Binnenlandse SENIOR-leden (vanaf 25 jaar) € 35,00    
Buitenlandse JUNIOR-jongeren (tot 25 jaar) € 30,00    
Buitenlandse SENIOR-leden (vanaf 25 jaar) € 50,00    
Gezinsleden (op hetzelfde adres) € 7,00    

* Lidmaatschap ingevoerd per 1-1-2019

 

Welkomstgeschenk

Bij aanmelding als lid (uitgezonderd JEUGD-leden) ontvangt u een welkomstgeschenk. U kunt daarbij kiezen uit:

-  Staringia's:

    Staringia 9: Ordovicische Zwerfsteensponzen - Rhebergen,

    Staringia 13: Cephalopoden van NL,
    Staringia 15: De Boven-Carboonflora van Ibbenbühren - Steur
- Specials:
    De Vulkanisme-special (G&H2012-4/5),
    De Water-special (G&H 2013-4/5),
    De Geologie/Archelologie-special (G&H 2014-4/5),
    De NGV/GEA Natuursteen-special (G&H 2015-5/6),
    De Marker Wadden-special (G&H 2016-5/6),
    De NGV/GEA-special Geologie NL en Europa (G&H2018-5/6)
- Boeken:
    Steengoeie wandelingen (10 geologische wandelingen in Nederland)
    Jelle Reumer - Gids voor de Winterswijkse steengroeve. Fossielen en mineralen.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per mail, vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar te geschieden. Bij niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

 

De afdelingen

Lidmaatschap van de NGV geeft niet automatisch toegang tot de activiteiten van de NGV-afdelingen. Aanmelding daarvoor loopt via de administratie van de afdelingen. Zij organiseren bijeenkomsten, lezingen en excursies. U kunt afdelingslid worden door aanmelding via de site van de betreffende afdeling.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Thomas Kuipers. Voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar per mail: ledenadministratie@geologischevereniging.nl

Aanmeldingsformulier

(* is verplicht om in te vullen)