Werkgroep Cephalopoden

De Nederlandse Geologische Vereniging huisvest momenteel de werkgroep Cephalopoden

  

De werkgroep cephalopoden (voorheen ammonietenwerkgroep) is 24 september 1993 tot stand gekomen. De doelstelling van de werkgroep, waarvan de leden lid zijn van de NGV, is het uitwisselen van kennis op het gebied van de Klasse Cephalopoda en in het bijzonder de Onderklasse Ammonoidea.

 

Direct is de groep enthousiast van start gegaan. Het grote succes is het in 2012 tot stand brengen van STARINGIA 13 waarin in 228 full color pagina's "De Fossiele Cephalopoden van Nederland" worden behandeld. Klik hier voor een boekbespreking.

 

George Brouwers heeft voor Staringia 13 een woordenlijst in vier talen opgezet met verklarende tekst van het gebruikte vakjargon bij ammonieten, alsmede een overzicht van de bestanddelen van het ammonietenhuis met afbeeldingen.

 

Deze zijn te vinden op Ammonieten. Tevens worden hier behandeld: naamgeving, meten ammonietenhuis, sutuur, tijdstabellen Onder-Jura, overzichten van te vinden ammonieten in alle etages van het Lias, Treatise (L) Molluska 4 en de te verwachten nieuwe opzet van Howarth 1992.

 

Fossielen als Hobby Afbeeldingen met afmeting van 2000 zo goed als mogelijk op naam gestelde fossielen uit 260 beschreven vindplaatsen.

 

In de werkgroep zijn een aantal geslachten behandeld. Hierdoor werd men wegwijs in de veelheid van literatuur, leerde men goed te determineren en werd meer inzicht verkregen in de meningen en stellingen van auteurs. Aan bod kwamen Hecticoceras, Breistrofferella, Pedioceras, Bullatimorphites, Hildoceras, Harpoceras, Cleviceras, Amaltheus, Schloenbachia, Aspidoceras, Crioceratites, Pleuroceras en Hamites.


Van de hand van Frans C. Kraaijenhagen is in 1992 door de N.G.V. uitgegeven het boekje Geologie in Telegramstijl. Onder de knop Geologie op de hoofdpagina website Nederlandse Geologische Vereniging zijn de 155 pagina's, in 2006 door George Brouwers bewerkt voor Internet, terug te vinden.

Dit boekje heeft voor hem als basis gediend voor het onderdeel: De Studie van Fossielen, Taxonomie en Nomenclatuur.

 

Ons overleden lid Hans van Diggelen kwam middels berekeningen tot de conclusie dat in het Albien van Wissant uiteindelijk maar vier soorten Hamites voorkomen te weten: Hamites rotundus, H.gibossus, H.attenuatus en H.tenuicostatus. H.maximus en H.intermedius zijn synoniemen van Hamites gibossus en H.compressus en H.incurvatus van Hamites attenuatus.


Er kwamen vanzelfsprekend ook een aantal andere zaken aan de orde. Zo werd een avond besteed aan zeespiegelfluctuaties en ammonieten en aan lithostratigrafie, biostratigrafie en chronostratigrafie.


Er is veel aandacht besteed aan diverse onderdelen uit het recent verschenen werk Ammonoid Paleobiology van Neil H.Landman, Kazushige Tanabe en Richard Davis.

 

De plaats van samenkomst is Museum Hofland in Laren.

 

Leden van de werkgroep:

Herman Akkerman, Enschede. hakkerman@skyaccess.nl

Willem Bont, Amsterdam. w.bont@upcmail.nl

George Brouwers, Oisterwijk. georgebrouwers@planet.nl

Adri Burger, Heerhugowaard. a.w.burger@12move.nl

dr. René Fraaye, Boxtel. info@oertijdmuseum.nl

dr. Phlip Hoedemaeker, Leiderdorp. pjhoedemaeker@kpnmail.nl

dr. John Jagt, Maastricht. john.jagt@maastricht.nl

Nico Janssen, Utrecht. hibolithes@hotmail.com

dr. Adiël Klompmaker, Gainesville, Florida, USA. adielklompmaker@gmail.com

dr. Eric Mulder, Oldenzaal. eric292@kpnplanet.nl