Themadag en ALV 2020

 

Aanmelden voor deze themadag is verplicht i.v.m. de catering. De inschrijving is gesloten.

 

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging een themadag over:

  • gebruik van natuursteen in Zwolle (wandeling)
  • de ontginning, transport en gebruik van natuursteen langs de IJssel/Vecht en
  • de Eridanos.

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met afdeling NGV Zwolle en wordt gehouden in Zwolle: wijkcentrum de Bestevaer Trompstraat 10b te Zwolle.

Als tegemoetkoming in de kosten betalen leden) * een eigen bijdrage van € 10,- voor koffie/thee en lunch. Niet-leden betalen € 20,- (inclusief koffie/thee en lunch).Dit is te betalen bij de registratie tussen 9.30 en 11.30 bij de ingang van het wijkcentrum.

) * Onder leden worden ook verstaan leden van BVP en alle studenten aardwetenschappen.

 

PROGRAMMA

 

Vanaf
9.30   Registratie en ontvangst bij wijkcentrum De Bestevaer te Zwolle (Trompstraat 10B.) U krijgt koffie en een plak krentenwegge aangeboden.
09.45 - 11.30  

Groepjes van telkens 10 personen gaan o.l.v. de gids een stadswandeling maken.

12.00 - 13.30
 

Tijd voor de lunch. (erwtensoep; 2 belegde bollen; diverse dranken).

12.45 - 14.00   Algemene Ledenvergadering. U kunt gerust lunchen tijdens de vergadering.
14.00 - 14.50  

Lezing 1 Ontginning, transport en gebruik van natuursteen langs de IJssel/ Vecht door Prof. dr. Dirk J. de Vries.

14.50 - 15.50  

Lezing 2 Eridanos door Tom Koops.

15.50

  Afsluiting met koffie/thee plus iets lekkers.

 

NB1. Jeugdactiviteit voor kinderen van 8 t/m 12 jaar!

Dankzij vrijwilligers is er voor kinderen van 8 t/m 12 jaar een jeugdactiviteit gedurende de wandeling en gedurende de lezingen. Graag opgave via de aanmeldlink. NB. Er is ook een hele grote speeltuin dus wat extra kleren meenemen is verstandig.

 

NB2. Slecht weer scenario.

Als de weersomstandigheden bar en boos zijn wordt de gesteenten wandeling vervangen door een uitgebreide PowerPoint met beelden van de natuursteen en panden die we anders lopend bezocht zouden hebben.

 

 

VOORSTEL VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020:

  ..............................................................................................................................................................................................................................................
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda /Agenda punten toevoegen?
3. Inventarisatie rondvraag
4. Ingekomen stukken 
5. Verslag vergadering van 9 febr. 2019 gepubliceerd in het deel mededelingen van G&H nr. 2 2019.
6. Jaarverslag voorzitter – Een terugblik en een vooruitblik
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie 2019 (Rob Mooij en Geert ten Broeke), benoeming kascie 2020 (Geert is aftredend. Hij heeft het 2 x gedaan 1 nieuw lid nodig)
9. Begroting 2020
10. Bestuur. We nemen afscheid van Henk Scholts en Bertie Schonk. Het bestuur is in gesprek met mogelijke nieuwe bestuursleden.
11. Federatieraad
12. Bestuur: rooster van aftreden; website; cursussen; jeugd; educatie; bibliotheek; G&H.
13. Raad van advies
14. Plaats en datum algemene ledenvergadering 2021 (13 februari 2021 Utrecht Uithof)
15. Rondvraag en sluiting

 

NB. Het is goed gebruik dat een Algemene Ledenvergadering gratis toegankelijk is. Gezien de kosten heeft het bestuur gemeend u een bijdrage te vragen van 10 euro voor de hele dag. Indien u principieel van mening bent dat u geen bijdrage wilt betalen respecteren wij dat. Geeft u dit dan aan bij de aanmelding dat u alleen deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering zelf.

 

De Bibliotheek van de NGV is aanwezig waar alleen leden van de landelijke NGV gebruik van kunnen maken. Zij kunnen eventueel ook van te voren literatuur bestellen die dan op deze dag in ontvangst kan worden genomen.

 

De themadag en ALV wordt gehouden in Zwolle


Adres: Wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10 b, Zwolle.


Indien u komt met openbaar vervoer (NS station Zwolle kunt u het beste bus Syntus bus 29 richting Dedemsvaart nemen. Uitstappen Trompstraat. Het wijkcentrum is goed bereikbaar met de auto. U dient wel in de omgeving te parkeren. Beste gratis parkeerlocatie is het parkeerterrein van het provinciehuis Luttenbergerstraat 2 Zwolle. Ook is betaald parkeren mogelijk op de Turfmarkt Bagijnesingel 11 Zwolle. Zie kaart onderaan deze pagina.

 

Toelichting op de stadswandeling


Stadswandeling Zwolle.

Zwolle is een oude Hanzestad. De rijkdom van de stad ziet u terug in het gebruik van allerlei soorten natuursteen. De wandeling is uitgezet door leden van afdeling NGV Zwolle en wordt door hen begeleid. Natuurlijk is er ook aandacht voor de geschiedenis van Zwolle. Zwolle is een belangrijke doorvoerhaven geweest voor natuursteen met name tufsteen; Gildehauser en Bentheimer zandsteen. In Zwolle is heel veel natuursteen gebruikt.

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en kent een lengte van 3,5 kilometer.

Zodra er 10 personen zijn gaat de eerste groep lopen. Zodra er weer 10 personen zijn de volgende groep.

 

Toelichting op de lezingen


Lezing 1 Ontginning, transport en gebruik van natuursteen langs de IJssel/ Vecht.

Vanuit het Eifelgebied werd tufsteen aangevoerd en vanuit o.a. Bentheim de bekende Bentheimer zandsteen. Prof. dr. Dirk J. de Vries gaat u vertellen over de ontginning, het transport en het gebruik van natuursteen. In 1991 schreef Dirk de Vries samen met Herman Janse het boek Werk en merk van de steenhouwer. (EAN 9789066303072) Dirk de Vries is bouwhistoricus en werkt aan het RCE Amersfoort - Universiteit Leiden


Lezing 2 'Eridanos: afzettingen en vondsten' door Tom Koops.

De Eridanos ontstond 40 miljoen jaar geleden als afwateringsstelsel van het Baltische Schild. Ooit was deze Baltische Oerstroom 2700 kilometer lang. Hij ontsprong in Lapland en vormde mede de Noordwest-Europese laagvlakte. Sedimenten van dit riviersysteem vinden we in de Nederlandse ondergrond terug als de lithostratigrafische formaties van Peize en Appelscha. Afzettingen van de Eridanos worden in diverse zandgroeves gewonnen; vooral in de drie noordelijke provincies, maar ook in Twente, de Haerst bij Zwolle en de Domelaar bij Markelo. Tom Koops is een bevlogen docent. Hij houdt regelmatig lezingen over tal van geologische onderwerpen.

 

De Eridanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie en parkeren

 

Locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor deze themadag is verplicht i.v.m. de catering. De inschrijving is gesloten.