Ga naar hoofdinhoud
Willem Peletier

Decennia lang heeft Willem Peletier zich enorm ingezet om de geologie van met name Winterswijk en omgeving onder de aandacht te brengen van een grote groep mensen.

Daarbij vond hij het van veel belang dat zijn informatie gericht was op een breed publiek en dat het voor iedereen toegankelijk moest zijn. Hij is dan ook bij een groot aantal activiteiten betrokken geweest. Talloze mensen, jong en oud, in Nederland en daarbuiten, heeft hij op die manier kennis laten maken met ‘De geologische Mozaïekvloer van Winterswijk’, of zoals Willem wel eens zei: ‘Winterswijk, een geologisch unicum!’

Hoogtepunten uit jarenlang geologisch bezig-zijn:

 • In 1952 was hij oprichter van de afdeling Utrecht e.o.
 • In 1968 was hij medeoprichter van de afdeling Winterswijk.
 • Het graven van het eerste ‘Gat van Miste’ (Mioceen), uitgevoerd door de WTKG, in 1968, was in feite de aanleiding tot het vormen van de afdeling Winterswijk. Gerrit Griffioen werd toen voorzitter en Willem Peletier secretaris.
 • Tussen 1978 en 2015 verzorgde hij bijna wekelijks geologische excursies in de Winterswijkse Steengroeve.
 • In 1989 werd groeve 2 van de steengroeve gesloten, evenals de beide andere. Willem zorgde er toen voor, in overleg met de toenmalige exploitant, dat de groeve toch weer toegankelijk werd gemaakt. Hij organiseerde een keer per maand open dagen van maart tot oktober. Van tevoren aanmelden was verplicht.
 • Tijdens een overleg werd Willem gevraagd hoe lang hij wel bezig was met het uitwerken en registreren van de aanmeldingen. Zijn antwoord was toen: ‘Oh, ongeveer een uur per dag!’
 • Hij hield wekelijkse excursies voor belangstellende toeristen, om hen te informeren over de ‘Mozaïekvloer’. Ook leidde hij excursies voor docenten in opleiding, afkomstig van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
 • Tot voor kort was hij een van de begeleiders, c.q. toezichthouders bij de jaarlijkse opgravingen in de steengroeve, met mensen van de universiteiten van Bonn, Utrecht, Amsterdam en Naturalis.
 • Zijn uitgebreide kennis betrof niet alleen de geologie, maar eveneens de geschiedenis van de boringen rondom Winterswijk. Deze werden verricht door Maarten van den Bosch, de ROVD en de NAM; daarvan kende Willem Peletier alle details. De wetenschappelijke publicaties en verdere gegevens ervan heeft hij ‘vertaald’ in begrijpelijk en laagdrempelig Nederlands.
 • Over zowel het bovenstaande als andere onderwerpen heeft hij talloze lezingen gehouden.
 • Hij was ook een van de initiatiefnemers van de oprichting van museum Freriks, dat tevens de locatie was waar de steengroeve-excursies startten, Hieraan vooraf hield hij doorgaans eerst nog een presentatie. Wel, zoals hij zelf zei: ‘Op een ouderwetse manier: met behulp van dia’s’.
 • Bij zowel excursies als de open dagen nam hij ruim de tijd om vragen te beantwoorden, probeerde hij vondsten op naam te brengen, of op z’n minst een omschrijving te geven. Blijde gezichten vond hij van veel belang.
 • Publicaties. Het zijn er meer dan veertig.
  – Een van de eerste was in 1956. In samenwerking met L.H. Hofland en A. Bruin: De profielen van de Soesterduinen, deel 1.
  – Zeven bijdragen voor Grondboor en Hamer.
  – Gidsjes voor de open dagen.
  – ‘De Winterswijkse steengroeve’. Ondertussen al met een vierde druk.
  – ‘Geologische excursiegids voor Winterswijk.’ Reeds een vijfde, herziene druk.
  – Hij was medeauteur van de KNNV-gids ‘Winterswijk. Geologie. Deel 1’.
Back To Top