Ga naar hoofdinhoud
Harry Huisman

Harry is geboren in 1943 te Groningen en begon al in zijn vroege jeugd steentjes te verzamelen. Al spoedig werd Harry lid van de NGV en hielp hij hobbygenoten bij het determineren van hun vondsten. Hij schreef artikelen voor Grondboor & Hamer en was vele jaren hoofdredacteur van dat blad. Later schreef hij ook voor het blad GEA, voor buitenlandse tijdschriften en uitgaven over het Duitse eiland Sylt.

Harry werd conservator in het gemeentelijk Natuurhistorisch Museum te Groningen. Hij richtte er vele tentoonstellingen in en verzorgde er rondleidingen. Voor Radio Noord en RTV-Drenthe verzorgde hij meer dan 10 jaar wekelijks praatjes over de natuur en TV programma’s over landschap en geologie. Ook het ontstaan van de Hondsrug en de geologie kwam daarbij natuurlijk aan de orde.

Harry ontwikkelde zich tot een grote deskundige op het terrein van de zwerfstenen en wil zijn kennis met zoveel mogelijk mensen delen. Voor de regionale afdelingen van de NGV en GEA hield hij vele boeiende enthousiasmerende lezingen en PowerPoint presentaties. Hij leidde voor de regionale afdelingen van de NGV en GEA tal van excursies, gaf door hemzelf ontwikkelde cursussen en werd een drijvende kracht in de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen. Verder gaf Harry jarenlang aanvullend onderwijs Geologie en Sterrenkunde in het voortgezet onderwijs.

Door de archeologische dienst West-Friesland werd Harry gevraagd zwerfstenen langs de 30 km lange Markermeer-dijk tussen Hoorn en Amsterdam te beschrijven. Een vergelijkbaar verzoek kreeg hij voor het determineren van de stenen van Den Burg op Texel. Ook wordt Harry regelmatig ingeschakeld bij archeologisch onderzoek aan natuursteen dat bij opgravingen aangetroffen wordt.

Het accent in de geologische loopbaan van Harry Huisman lag en ligt op het enthousiasmeren van het brede publiek door het delen van de kennis van zwerfstenen. Samen met Marja Braaksma bracht hij geïllustreerde determinatiegidsjes over zwerfstenen uit. Onlangs heeft hij met haar een omvangrijke publicatie uitgegeven: “Het Groot Keienboek”, een platenatlas met ruim 5.000 goede foto’s van noordelijke zwerfstenen.

Daarnaast heeft Harry meerdere websites in de lucht gebracht die gaan over stenen, ijstijd en bodem. Harry werkt inmiddels al vele jaren als geologisch conservator bij het Hunebedcentrum te Borger en leverde een belangrijke bijdrage aan de realisering van de keientuin bij dat centrum. Mede door het werk van Harry ontstond het “Hondsrug UNESCO Global Geopark”, tot nu toe in ons land het enige Geopark dat op de lijst van de UNESCO is opgenomen.

Het bestuur van de NGV onderschrijft de voordracht gedaan door de commissie ereleden. (2022)

Back To Top