skip to Main Content
Grondboor en Hamer 2018 2

Inhoud

  • Huidige inzichten in de Paleogeografie en Delfstoffen van de Trias in Nederland en omringende gebieden
  • De rol van kleine zoogdieren bij het bepalen van de ouderdom van de Oosterschelde fauna
  • IJs dat de aarde schokte
  • Lavoisier en hoe zuurstofgas in onze atmosfeer kwam
  • Een bijzondere steen in een werkverschaffingsproject
  • Een versteende tennisbal?
Back To Top