skip to Main Content
Grondboor en Hamer 2017 3

Inhoud

  • Vijf bijzondere vuistbijlen uit de omgeving van Assen: Enkele Neanderthaler-vondsten van Dick C. Brinkhuizen (1946-2016)
  • Lawsoniet doet de Aarde beven
  • De groeiwijze van de kruidachtige paardenstaart Sphenophyllum uit het Laat-Carboon
  • De Van der Lijnonderscheiding uitgereikt aan kunstenaar Remie Bakker
  • Anatomische details in het raadselfossiel Prototaxites
Back To Top