skip to Main Content
Landelijk Geologisch Platform

Het Landelijke Geologisch Platform (afgekort LGP) is een initiatief van de Nederlandse Geologische Vereniging en Stichting Geologische Aktiviteiten. In 2020 trad Vereniging Gemma toe.

Het uitgangspunt is: “het behartigen van alle belangen m.b.t. de geologie voor hen die in dit gebied actief zijn”. Het LGP vormt een koepel om samen sterk te staan en een spreekbuis te zijn voor “amateur geologisch Nederland”. Het aantal leden van de beide participerende organisaties bedraagt nu al ruim 2500.

De federatie is zodanig opgezet dat anderen, die ook in dit veld actief zijn, zich makkelijk kunnen aansluiten. Overigens blijven alle participerende organisaties zelfstandig bestaan.

Behalve belangenbehartiging wil de federatie de belangstelling voor de geologie, in de ruimste zin van het woord, bevorderen.

Klik hier voor de website van het Landelijk Geologisch Platform.

Back To Top