Grondboor & Hamer:


Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen die verschenen zijn sinds 1947 in het tijdschrift Grondboor & Hamer van de NGV. Per jaar kan het soort index verschillen.
Gebruik de toetsen CTRL + F om binnen dit document te zoeken op trefwoorden!

Register Artikelen Grondboor & Hamer 1997-2009
(voor de jaren 1947-1996 is er een apart register)

Register op auteursnaam

 • Anonymus: ENCI-Maastricht bv. 1998, p.91-92
 • Anonymus: Literatuur [fossielen St. Pietersberg]. 1998, p.153-156.
 • Arps, C.E.S.: Beter één meteoriet in de hand dan tien in de lucht. 2000, p.55-63
 • Ashouwer, P.: Gerrit van der Heide neemt afscheid. 2006, nr.1, p.9
 • Ashouwer, P.: In Memoriam Gerrit Daniël van der Heide. 2006, nr.5/6, p.134
 • Asselen, Sanneke van (etc.): Veen in de Rijn-Maas delta: groei, afbraak en compactie. 2009, nr.3/3, p.54-61
 • Bakker, M. (etc)--> Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Balen, R. van , K. Kasse, D. Edelman: De Gilze-Rijen breuk bij Tilburg. 2003 nr.5, p.81-85
 • Balen, R. van: Geoarcheologie, een nieuwe studierichting aan de Vrije Universiteit. 2003 nr.1, p.10-11
 • Balen, R. van: → Jong, C. de. 2004, nr.5, p.116
 • Balen, R.van.: De ondergrond van Schokland. 2008, nr.3/4, p.77-81
 • Balen, R. van: Peelrandbreuk en maashorst (AE nr 28. 2009, nr.6, p155-160
 • Balen, R.T. van: Stuwwalontsluiting A28-ecoduct, Amersfoort-Soesterberg. 2006, nr.2, p.37-43
 • Balen, R.T. van: De boring bij Austerlitz van 1833 - 1836 2006, nr.4, p.98-100
 • Balen, R.T. van: Van Waterschoot-van der Gracht penning voor Bert Boekschoten. 2006, nr.5/6, p.119
 • Balen, R.T. van, F. Busschers & K.M. Cohen: De ouderdom van de stuwwal en de artefacten bij Leusderheide. 2007, nr. 2, p.62-64
 • Balsem, T.: Aardkundige waarden; bescherming en behoud. 1999, p.26-27
 • Berendsen, H.: De laat-glaciale en Holocene ontstaansgeschiedenis van de Rijn-Maas delta. 2002 nr.3/4, p. 51-59
 • Bestuur: In memoriam A.G. Koenderink. 1999, p.117
 • Bestuur: Cor Winkler Prins werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 2005, nr.2, p.44
 • Bestuur afd. Utrecht en 't Gooi: In Memoriam C.M.Nienhuis. 2004, nr.1 p.20
 • Bestuur: George L.L.M. Brouwers Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 2008, nr.3/4, p.53
 • Boekschoten, G.R.: Minoïsch Thera: een vulkanische geschiedenis. 2001, no.5-p.10-14
 • Bol, H. Hoogendoorn, W.: Het BOHO-team en de ‘Rolling Stones’. 2008, nr.1, p.21-24
 • Bongaerts, H.: De mineralogische belangstelling van ondergronders in de Limburgse mijnindustrie. 2000, p.137-141
 • Bongaerts, H.: De röntgendiffractie-analyse deel 1. 2001, no. 5-p.6-9
 • Bongaerts, H.: De röntgendiffractie-analyse. Deel 2. Ontwikkeling van technieken. 2002 nr.1, p. 7-11
 • Bongaerts, H.: Groene jaspis uit midden-pleistocene afzettingen van Arcen. 1999, p.76-80
 • Bongaerts, H.: Nieuwe mineraalvondsten in het Nederlandse Carboon. 1999, p.18-21
 • Bongaerts, H.L., R. Meuris & J.W.M. Jagt: Kristallen in fossiele zeeegels. Paleontologie en mineralogie hand in hand. 1997, p.135-137
 • Bongaerts, H.L.: Dickiet in het Limburgse westfalien (carboon). 1997, p.18-22
 • Bont, Chr.de: Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren. 2009, nr.3/4, p.85-93
 • Bos, I. --> Asselen, Sanneke van (etc.)2009, nr3/4, p.54-61
 • Bos, J.: Iets over Rhizopoterion. 2004, nr.6, p.132-136
 • Bos, J.: Homalodoriana sp. 2005, nr.1, p.4-6
 • Bos, J.: Over Turonia v ariabilis (Michelin 1844), een spons uit het Krijt en haar voorkomen als zwerfsteen. 2009, nr.2, p.48-52
 • Bosch, M. van den, G.F.W. Herngreen, C. Diedrich & H.W. Oosterink: Bergings- en documentatietechniek van Rhynchosauroides peabodyi (Faber) - sauriërsporen op de grens Boven-Bontzandsteen/Muschelkalk van Winterswijk. 2000, p.125-130
 • Bosch, P.W. z ie Felder W.M. 1998.
 • Bosch, P.W.: De grindafzettingen van de Maas op de St. Pietersberg. 1998, p.87-90
 • Bosch, W. van den, zie Embden, A. van, Kop, L. 2002
 • Bosga, W.: Een kanjer van een kei. 1997, p.50
 • Bouman M. --> Peeters, J. (etc.) 2009, nr.3/4, p.62-67
 • Brauckmann, C. - Essen, H. van 1997, p.62-70
 • Brauckman, C., -->Steur, H., -->Delcour, A. 2008, nr.5, p.114-117
 • Bree, P.J.H. van, zie Mol, D. 2003 nr.2, p.26-36
 • Brendle, S.: → Nijland, T.G. 2005, nr.1, p.13-16
 • Brombacher, A.A.: Wat zijn aardkundige waarden? 1999, p.25-26
 • Brouwers, G.L.L.M.: Sitebespreking over kennislink en fossiel.net. 2004, nr.1, p.19
 • Brouwers, G.L.L.M.: Sitebespreking over fossiele planten en TNO-NITG. 2004, nr.2, p.51
 • Brouwers, G.L.L.M.: Sitebespreking over Academie voor Mineralogie, dinosaurus.net en engelse sites. 2004, nr.3/4, p.69
 • Brouwers, G.L.L.M.: Sitebespreking over nieuws van de webmaster van de NGV en over Regionale Geologie. 2004, nr.5, p.112
 • Brouwers, G.L.L.M.: Sitebespreking over een korte samenvatting van de NGV op internet gedurende een periode van 7 jaar. 2004, nr.6, p.137
 • Brugghen, W. en G. v.d.: Silurische agnaten uit Schotland. 2001, no.3-p.15-19
 • Brugghen, W. en G. van der: Een massagraf uit het Midden-Devoon. 2002 nr.1, p. 12-17
 • Brugghen, W. van der zie Steur, H. 1998.
 • Brugghen, W. van der: Een opmerkelijke ammoniet. 1997, p.112-113
 • Brugghen, W. van der: Het raadsel Ainiktozoon opgelost. 1997, p.77-81
 • Brugghen, W. van der: Over tanden van Hexanchidae uit het Plioceen van Kallo (België). 2002 nr.6, p. 159-168
 • Brugghen, W. v.d.: Boekbespreking. M.A. Hope: Girvan Fossils. 2005, nr.1, p.7
 • Brugghen, W. v.d.: Over fossiele resten van Cetorhinus cf. maximus uit het Plioceen van Kallo [België]. 2005, nr.1, p.8-12
 • Brugghen, W. v.d.: Enige bijzondere kaakloze vissen [Agnatha]. uit het Onder-Siluur van Lanakshire [Schotland]. 2005, nr.2, p.24-28
 • Brugghen, W. van der: Ceratiocaris Papilio, een garnaalachtig fossiel met vraagtekens. 2006, nr.1, p.16-19
 • Buffetaut, E., K. Post: Liepen er vroeger dino's van Engeland naar Nederland? 2002nr.1, p. 2-6
 • Bunnik, F.P.M.; → Gans, W de. 2005, nr.5/6, p.124-127
 • Burger, A.W.; Ruegg, G.H.J. 1999, p.111-116
 • Burgh, J. v.d.: → Meyer, K. 2004, nr.2, p.21-27
 • Busschers, F., J. Schokker: Datering van de Nederlandse ondergrond. 2005, nr.3, p.45
 • Busschers, F.--> Balen, R.T. van & Cohen K.M., 2007, nr. 2, p.62-64
 • Cadée, G.C.: Gnatichnus pentax, bijtspoor van regulaire zeeegel op Texelse oesterschelp. 2005, nr.5/6, p.128-130
 • Cleveringa, P. en H. Weerts: De veenkade bij Wilnis: een geologisch monument. 2003 nr.5, p.86-89
 • Cleveringa, P.zie Weerts, H., Gouw, M. 2002
 • Cleveringa, P. -->Meijer, T., -->Wolf, H. de. 2008 nr.3/4, p.96-100
 • Cleveringa, P. (etc.): Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer. 2009, nr.3/4, p.110-116
 • Cohen, K.M..-->Busschers, F. & Balen R.T. van 2007, nr. 2, p. 62-64
 • Cohen, K. Hijma, M. P.: Het Rijnmondgebied in het Vroeg-Holoceen: inzichten uit een diepe put bij Blijdorp (Rotterdam). 2008, nr.3/4, p.64-71
 • Cremers, G., -->Vierssen A., 2007, nr. 5, p.123-124
 • Cunningham, A.(etc) -->Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Deckers, M.J.M. zie Jagt, J.W.M. 1998.
 • Delcour, A.--> Steur, H. -->Brauckman, C. 2008, nr.5, p.114-117
 • Dhondt, A.V. zie Jagt, J.W.M. 1998.
 • Dhondt, A.V.: Bivalven 1998, p.110-113.
 • Dillen, R.zie Heirman, R. 2002
 • Dortangs, R.W. zie Kuypers, M.M.M. 1998.
 • Dortangs, R.W.: Planten. 1998, p.100-101
 • Dortangs, R.W.: Sporenfossielen. 1998, p.150-151
 • Doumen, M.: Aardkundig excursiepunt 15. Zand- en grindgroeve “De Groot”. 2007, nr.5, p.111-114
 • Drent, J.: Belemnieten van de lokatie Kuhfuss bij Coesfeld (BRD). 1998, p.162-170
 • Drent, J.: De Ziegelei Kuhfuss bij Coesfeld. 1997, p.34-41
 • Dubelaar, W. zie Nijland, T.G. 2003 nr.2, p.21-25
 • Dubelaar W. & H.J. Tolboom: Udelfanger zandsteen. Mineralogie, fysische eigenschappen, verweringsverschijnselen en duurzaamheid van een historisch bouwmateriaal. 2004, nr.5, p.106-111
 • Edelman, D. zie Balen, R. van 2003 nr.5, p.81-85
 • Ehlers, C.: Boekbespreking (rectificatie). Krijt-ontsluitingen in Noordwest-Duitsland. 1998, p.24
 • Ehlers, C.: Boekbespreking over Palaeographic Development in the Rhine-Meuse Delta. 2002 nr.1, p. 23
 • Ehlers, C.: Boekbespreking. Atlas Natuursteen in Limburgs Monumenten. 2003 nr.5, p.100
 • Ehlers, C.: Henk Oosterink ontvangt Duitse onderscheiding. 2001, no.6-p.24
 • Ehlers,C.: Boekbespreking. Krijtontsluitingen in Noordwest-Duitsland. 1997, p.130 - rectificatie in G&H 1998-1.
 • Ehlers,C.: Boekbesprekingen. Stop de Continenten! De Eifel. Het Rijnland. 1997, p.46
 • Ehlers,C.: Henk Oosterink erelid. 1997, p.49
 • Ehlers, c.: Boekbespreking. De ondergrond van Nederland. 2004, nr.2, p.32
 • Ehlers, c.: Boekbespreking. H. Noot: Nieuwe(?) vindplaatsboekjes. 2004, nr.6, p.140
 • Ehlers, C.: Boekbespreking. Stratigraphie van Deutschland V: Das Oberkarbon [Pennsylvanium] in Deutschland. 2006, nr.4, p.86
 • Ehlers, C.: Boekbespreking. ANWB Geologieboek Nederland. 2006, nr.5/6, p.125
 • Ehlers, C.: Boekbespreking. Naturwerksteine in Architektur und Baugeschichte von Berlin. 2007, nr. 3/4, p.109
 • Ehlers, C.: Boekbespreking. Eiszeitalter und Gegenwart 56. 2008, nr.1, p.20
 • Embden, A. van, L. Kop, W. van den Bosch: De Boulonnais. 2002 nr.1, p. 18-20
 • Essen, H. van, H. Steur & C. Brauckmann: Spinachtigen uit het carboon van lbbenbüren. Maiocercus celticus. 1997, p.62-70
 • Felder, W.M. & P.W. Bosch: De St. Pietersberg: typelokatie van het Maastrichtien. 1998, p.51-52
 • Felder, W.M. & P.W. Bosch: Geologie van de St. Pietersberg bij Maastricht. 1998, p.53-64
 • Felder, W.M. & RW. Bosch: Vuurstenen in de St. Pietersberg. 1998, p.65-69
 • Felder, W.M.: De St. Pietersberg bij Maastricht, zijn geologie en fossielen. 1998, p.49
 • Floor, P.: Gaan tot het gaatje. Over het ontstaan van opvallende gaatjespatronen in belemnietenrostra. 2004, nr.5, p.100-105
 • Floor, P.: Fossilbase, Fossielen determineren met internet. 2008, nr.1, p.10-12
 • Fraaye, R.H.B.: Kreeften en krabben. 1998, p.126-127
 • Freudenthal, M. & L.W. van den Hoek Ostende: Fossiele kleine zoogdieren in het Nationaal Natuurhistorisch Museum. 2000, p.43-47
 • Gans, W de, F.B.M. Bernink: Resten van stormruggen rond de voormalige Zuiderzee. 2005, nr.5/6, p.124-127
 • Gans, W. de: Het Mekelermeer, een bijzondere pingoruïne. 2008, nr.1, p.2-6
 • Geel, B. van, Wijngaarden-Bakker, L.H. van: De Eland van Borne, gebruik van stuifmeel voor milieureconstructie en datering. 2002 nr.5, p. 137-141
 • Geel, B. van: Eland van Borne nu ook 14C-gedateerd. 2005, nr.4, p.100
 • Geest, A. v.d.: Oranjezon. 2008, nr.2, p.43-47
 • Gelaude, F.: Enkele kritische opmerkingen over aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. 1999, p.70-75
 • Gerienne, Ph. en H. Steur: Cooksonia paranensis, een vroege landplant uit het Onder-Devoon van het Paranábekken in Brazilië. 2003 nr.5, p.98-100
 • Gonggrijp, G.P.: Stenen als monument. 1999, p.89-93
 • Gouw, M., zie Weerts, H, Cleveringa, P. 2002
 • Gregor, H.J.: Jansen, H. 1999, p.4-10
 • Groenendijk, I.M., Leloux J.: Hoe oud is oud? 2002 nr.3/4, p. 50
 • Groenendijk, I.M.: Kleurrijke geologie. 2002nr.1, p. 1
 • Groenendijk, I.M.: Ogen op steeltjes; introductie. 2001, no.5-p.1
 • Groenendijk, I.M.: Waar blijft de tijd? 2002 nr.1, p. 24
 • Grood, E. de: Het duister labyrint. 1998, p.79-85
 • Groot, Th.A.M.zie Heteren, S. van, Spek, A.J.F. van der 2002
 • Groothuis, WB.J.: Museum Natura Docet en de kogeldiorietzwerfsteen van Eext. 2006, nr.1, p.11-15
 • Hacht, U. von -zie Rhebergen, F. 1997, p.57-61
 • Ham R.V..J.M. van der & W. de Wit: Zeeegels. 1998, p.134-137
 • Ham, R.W.J.M. van der: Zeeegels uit het vuursteeneluvium van Zuid-Limburg, de Voerstreek en het Aachener Wald. 2000, p.96-104
 • Ham, R . WJ. → Oosterink, H.W. 2005, nr.4, p.84-97
 • Hamming, C.: De stuwwal onder Zwolle. 2003 nr.6, p.113-115
 • Hass, H.: → Kerp, H. 2004, nr.2, p.33-50
 • Hees, R. van zie Nijland, T.G. 2003 nr.2, p.21-25
 • Heirman, W., Dillen, R.: Kwarts in versteend hout van Hoegaarden. 2002 nr.2, p. 41-46
 • Herngreen, G.F.W,: Palynomorfen. 1998, p.96-97, 152
 • Herngreen, G.F.W., M. van den Bosch & T. Lissenberg: Nieuwe inzichten in de stratigrafische ontwikkeling van Jura, Krijt en Onder-Tertiair in de Achterhoek. 2000, p.70-92
 • Herngreen, G.F.W, J.H.A. van Konijnenburg, H.W Oosterink, R.W.J. van der Ham: Nieuwe geologische, palynologische en paleobotanische gegevens uit de steengroeven van Winterswijk. 2005, nr.4, p.84-97
 • Heteren, S. van, Spek, A.J.F. van der, Groot, Th.A.M. de: Holocene ontwikkeling Rijn-Maasmond. 2002 nr. 3/4, p. 72-76
 • Heteren, S.v., → Wallinga, S. 2005, nr.3, p.56-58
 • Heteren, S.v. Spek, A.v.d.: Waar is de delta van de Oude Rijn? 2008, nr.3/4, p.72-76
 • Heteren, S.v., Bakker, M.: Superstormvloedlagen in de zeereep bij Cunningham, A. Wallinga, J. Heemskerk. Oost, A. Spek, A.v.d. Valk, B.v.d. 2008, nr.3/4, p.82-65
 • Hoedemaeker, Ph.J.: Een onvergetelijk voorval. 2000, p.35
 • Hoedemaeker, Ph.J.: Van Nederland naar Spanje en weer terug. Ammonieten uit het Onder-Krijt. 2000, p.33-34
 • Hoedemakers, Th. → Lammers, Th. 2005, nr.5/6, p.116-123
 • Hoek, W: Tefrochronologie. 2005, nr.3, p.68-72
 • Hoek Ostende, L. van den, Vos, J. de, Leloux, J.: De Rijn als vindplaats van fossiele zoogdieren. 2002 nr.3/4, p. 77-81
 • Hoek Ostende, L. van den: Boekbespreking Ice Sheets Late Ouaternary Environmental Change. 2002 nr.2, p. 48
 • Hoek Ostende, L.W. van den, M. Freudenthal & T.Jannink: Bij het overlijden van Henk Römer. 2000, p.124
 • Hoek Ostende, L.w. v.d.: → Nijholt, K.J. 2004, nr.3/4, p.64-65
 • Homburg, C.J.: Boekbespreking. Aarde, een planetaire visie. 1999, p.13
 • Homburg, C.J.: Boekbespreking. Het Holoceen van Zeeland. 1998, p.43
 • Homburg, C.J.: Boekbespreking. Ongewervelde macrofossielen. 1997, p.116
 • Hoogendoorn, W.: Gezocht: een gros aardkundige monumenten. 1999, p.86-88
 • Hoogendoorn, W.: Even voorstellen. 2006, nr.1, p.1
 • Hoogendoorn, W.: Aardkundig excursiepunt 1.Waaien in Eemland. 2006, nr.1, p.6-8
 • Hoogendoorn, W.: Boekbespreking: Praktijkgids fossielen. 2006, nr.1, p.10
 • Hoogendoorn, W.: Aardkundig excursiepunt 2. Het eiland de Bol, de Binnenlek en de Lekwaard. 2006, nr.2, p.29-32
 • Hoogendoorn, W.: Gevonden voorwerpen. 2006, nr.2, p.44
 • Hoogendoorn, W.: Àardkundig excursiepunt3. Sneeuwsmeltwaterdal Plantage Willem III. 2006, nr.3, p.59-61
 • Hoogendoorn, W.: Waar blijven de stenen? 2006, nr.4, p.73
 • Hoogendoorn, W.: Aardkundig excursiepunt 6. De Lange Duinen en de Korte Duinen. 2006, nr.5/6, p.128-133
 • Hoogendoorn, W.: Op stap. 2007, nr. 1, p.1
 • Hoogendoorn, W.: Aardkundige excursiepunt 7. Strandwal Spaarnwoude. 2007, nr. 1, p.2-5
 • Hoogendoorn, W.: Aardkundig excursiepunt 11. Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 2007, nr. 1, p.21-24
 • Hoogendoorn, W.: Pas verschenen. CD-Rombespreking: Vuursteen. 2007, nr. 2, p.49
 • Hoogendoorn, W.: Pas verschenen. Boekbespreking. Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad. 2007, nr. 2, p.49
 • Hoogendoorn, W.: Komt dat zien: Zwerfstenenmonumenten in Nederland (deel 1). 2007, nr. 3/4, p 72-78
 • Hoogendoorn, W.: Uitreiking P. van der Lijnonderscheiding 2007. 2007, nr. 3/4, p.89-90
 • Hoogendoorn, W.: Dank, dank, dank. 2008, nr.1, p.1
 • Hoogendoorn, W.: Een warme douche voor gedeputeerde Albert Moens. 2008, nr. 1, p.7
 • Hoogendoorn, W.-->Bol, H. 2008, nr.1, p.21-24
 • Hoogendoorn, W.: Contact met de aarde. 2008, nr. 2, p.40-42
 • Hoogendoorn, W.: Voorwoord. George Brouwers Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 2008, nr. 3/4, p.53
 • Hoogendoorn, W.: Darthuizerpoort. 2008, nr.5, p.120-124
 • Hoogendoorn, W.: Wat laten we na? 2008, nr.6, p.125
 • Hoogendoorn, W.:(etc.): Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen (AE nr 30). 2009. nr.6, p.167-172
 • Hoogendoorn, W.: 17 Aardkundige Monumenten in de provincie Noord-Holland. 2009, nr.5, p.134- 135
 • Hoogendoorn, W.: Dubbeldik dankzij Deltares, 2009, nr..3/4, p.53
 • Hoogendoorn, W.: Puzzelen in de Ronde Venen. 2009, nr.3/4, p.80-84
 • Hoogendoorn, W.: Tweesporenbeleid. 2009, nr.1, p.1
 • Hooijdonk, C.J.G. van: De sabeltandtijger Homotherium latidens in Nederland. De vondst van een niet alledaags fossiel. 1999, p.119-123
 • Hooijdonk, K.v.: Een fossiele lynx van de Noordzeebodem. 2005, nr.2, p.35-41
 • Huisman, H.: Waarnemingen aan het Hondsrugsysteem in de provincies Drenthe en Groningen. 2003 nr.3/4, p.64-80
 • Huisman, H.: De kogelgraniet van Nieuw-Schoonebeek. 2007, nr. 3/4, p.85-88
 • Huisman, H.: Gletsjerkrassen op een groot stuk barnsteen. 2007, nr. 3/4, p. 96-100
 • Huisman, H.: Een bijzondere zwerfsteen in Haren ( Gr. ). 2007, nr. 5, p.127-130
 • Hijma, M.P.-->Cohen, K. 2008, nr.3/4, p.64-71
 • Jäger, M.: Kokerwormen. 1998, p.118-121
 • Jagt, J.W.M. & M.J.M. Deckers: Zeelelies, slangsterren en zeesterren. 1998, p.138-139
 • Jagt, J.W.M. zie Bongaerts, H.L. 1997, p.135-137
 • Jagt, J.W.M., J. Leloux & A.V. Dhondt: Fossielen van de St. Pietersberg - Voorwoord. 1998, p.95
 • Jagt, J.W.M.: Ammonieten. 1998, p.114-115
 • Jagt, J.W.M.: Boekbespreking over die Faune und Flora der Rügener Schreibkreide. 2002 nr.6, p. 168
 • Jagt, J.W.M.: Eendenmossels en zeepokken. 1998, p.124-125
 • Jagt, J.W.M.: Nautiliden en belemnieten. 1998, p.116-117
 • Jansen, H. & H.J. Gregor: Eerste vondst van een laat-tertiaire boomzwam (Trametites sp.) met begeleidende flora en fauna uit de omgeving van Almelo. 1999, p.4-10
 • Jansen, N.N.M.: Valanginien-belemnieten. Hun verspreiding in ruimte en tijd. 1998, p.44-47
 • Jong, C. de: Boekbespreking. Fundstellen in den Causses und der Provence. 2003 nr.1, p.19
 • Jong, C. de: Boekbespreking: Klassische Fundstellen der Paläontologie, Band 4. 2002 nr.6, p. 158
 • Jong, C. de: Opaal, een kleurrijk verschijnsel. 2003 nr.2, p.38-39
 • Jong, C. de: Presentatie van Staringia 11 'Sauriërs uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk. 2003 nr.3/4, p.62-63
 • Jong, C. de: Verslag van de lezingen op de Landelijke Contactdag. 2002nr.2, p. 47-48
 • Jong, C. de: Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag. 2003 nr.2, p.40
 • Jong, C. de: Verslag van het Staring Symposium 'Biochemical Eyes and Evolution'. 2002 nr.1, p. 21-22
 • Jong, C. de: Amfibolen en pyroxenen. 2004, nr.1, p.15-18
 • Jong, C. de: Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag. 2004, nr.2, p.58-59
 • Jong, C. de, & R. van Balen: Boekbespreking. W. Schulz: Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler. 2004, nr.5, p.116
 • Jong, C. de: Van der Lijnonderscheiding voor Hans Bongaerts. 2004, nr.6, p.138-139
 • Jong, C. de: Boekbespreking. O. Johnson: Veldgids der Mineralen. 2004, nr.6, p.140
 • Jong, C. de: Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag. 2005, nr.2, p.42-43
 • Jong, C. de: Werner Felder erelid van de NGV. 2005, nr.2, p.43
 • Jong, C. de: Van der Lijnonderscheiding voor Freddy van Nieulande. 2005, nr.4, p.98-99
 • Jong, C. de: Verslag van de lezingen op de Landelijke Contactdag. 2006, nr.3, p.62-63
 • Jong, C. de: Boekbespreking. Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. 2006, nr.5/6, p.124-125
 • Jong, C. de: Aardkundig excursiepunt 9. Wieringen, het geheime eiland. 2007, nr. 1, p.10-14
 • Jong, C. de: Lezingen Landelijke Contactdag van 10 maart 2007. 2007, nr. 2, p.46-47
 • Jong, C. de: De geologie van Mecklenburg Vorpommern en haar zwerfstenen. 2007, nr. 3/4, p.67-71
 • Jong, C. de: Chiasmazandsteen. 2007, nr. 3/4. p.110
 • Jong, C. de: Boekbespreking. De mineralen van Nederland. 2008, nr.2, p.39
 • Jong, C. de: Muien, een gevaarlijk verschijnsel. 2008, nr.3/4, p.62-63
 • Jong, C. de: Uitreiking P. van der Lijnonderscheiding 2008. 2008, nr. 6, p.144-145
 • Jong, C. de: Het ontstaan van de Hooge Veene. 2009, nr.3/4, p.75-79
 • Jong, J.A. de: Rode oostzeekwartsporfier. 2004, nr.5, p.113-115
 • Kasse, C.: De Brabantse Wal (AE nr 31). 2009, nr.6, p.173-178
 • Kasse, C.: Groeve Boudewijn (AE nr 32). 2009, nr.6, p.179-184
 • Kasse, K. zie Balen, R. van 2003 nr.5, p.81-85
 • Kerp, H., & H. Hass: De Onder-Devonische Rhynie Chert. 2004, nr.2, p.33-50
 • Kiden, P. Makaske, B. : Waarom verschillen de zeespiegelreconstructies Plassche, O.v.d.: voor Nederland? 2008, nr.3/4 p.54-61
 • Kiden, P.: De Dommel (AE nr 29). 2009, nr.6, p.161-166
 • Klompmaker, A.A.: Nieuwe dinosaurushal van het oertijdmuseum “De groene Poort” te Boxtel. 2007, nr. 6, p141
 • Klompmaker, A.A.: Pathologische Ammonieten. 2009, nr.1, p.18-24
 • Koopman, S.: GGIS: geologische foto’s ontsloten. 2007, nr. 5, p.120-122
 • Knippenberg, P.H.M. van: Gastropoden. 1998, p.108-109
 • Konijnenburg, J.HA → Herngreen, G.F.W. 2005, nr.4, p.84-97
 • Koese, J.M.: → Luttermann, D. 2004, nr.3/4, p.84-87
 • Kop, L. zie Embden, A. van, Bosch, W. van den 2002
 • Koops, T.: Een nieuwe krijtspons uit het oostelijk grind? 2004, nr.6, p.129-131
 • Koops, T. & F. Rhebergen: Zittelella op het spoor 2006, nr.4, p.92-97
 • Kruyk, H. de, H. Steur: Tempskya: versteend hout van een boomvaren uit het Krijt 2002 nr.2, p. 28-34
 • Kruyk, H. de: → Steur, H. 2004, nr.3/4, p.75-83
 • Kruyk, H. de: Zware mineralen in zand. 2008, nr. 2, p.34-37
 • Kruyk, H. de: Saharazand in Nederland. 2008, nr.5, p.118-119
 • Kruyk, H. de: Verwering van vuursteen. 2009, nr.5, p.129-133
 • Kutscher, M.: Eiland Rügen, een kleine excursiegids. 2007, nr. 6, p.159-162
 • Kuypers, M.M.M. & R.W. Dortangs: Mosasauriërs. 1998, p.144-145
 • Kuypers, M.M.M.: Zeeschildpadden. 1998, p.146-147
 • Laban, C., Rijsdijk, K.: De Rijn-Maasdelta' in de Noordzee. 2002 nr.3/4, p. 60-65
 • Laban, C.: Gaskraters in de Noordzee. 2001, no.4-p.11-15
 • Laban, C.: Zwerfstenen in de kwartaire formaties van het Nederlands deel van de Noordzee. 1999, p.131-140
 • Laban, C.: Aardkundig excursiepunt 4. Breuken in het Limburgse en Brabantse landschap. Peelrandbreuk. 2006, nr.4, p.87-91
 • Laban, C.: Aardkundig excursiepunt 5. Meer dan tienduizend jaar oude duinen. Schoonenburgsche Heuvel. 2006, nr.5/6, p.112-115
 • Laban, C.: Aardkundig excursiepunt 14.De Kaloot. 2007, nr. 2, p.42-45
 • Laban, C.: Aardkundig excursiepunt 17. Wandelen over zilverzand. 2007, nr. 6, p.135-138
 • Laban, C.: Bedafse bergen (AE nr 27). 2009, nr.6, p.149-154
 • Laban, C.: Darinkdelven. 2009, nr.3/4, p.98-102
 • Lambers, P.H.: Beenvissen. 1998, p.142-143
 • Lambert-Groeneveld, M.: Geologisch Museum Hofland te Laren, geheel vernieuwd! 2006, nr.3, p.56-57
 • Lammers, Th.: → Peters, N. 2004, nr.2, p.21-27
 • Lammers, Th., K. Hoedemakers: Otolieten van beenvissen [telosteil] uit boring 165 te Liessel [Noord-Brabant, Nederland ]. 2005, nr.5/6, p.116-123
 • Lankamp, J. & H. Winkelhorst: Van vondst naar verzameling. Vondsten van gewervelde dieren uit de Winterswijkse Muscheikalk. 1998, p.17-20
 • Lankamp, J.: Bijtsporen op een sauriërbot uit Winterswijk. 2002 nr.2, p. 26-27
 • Lapperre, R.: Over het ontstaan van het meertje Doodemanskisten op Terschelling. Op het raakvlak van (hydro)geologie, bodemkunde en geschiedschrijving. 1997, p.104-107
 • Leloux, J. zie Groenendijk, I.M. 2002
 • Leloux, J. zie Hoek Ostende, L. van den, Vos, J. de. 2002
 • Leloux, J. zie Jagt, J.W.M. 1998
 • Leloux, J., D.Visser en C. Arps. In Memoriam Maarten van Vliet. 2001, no.6-p.23
 • Leloux, J., Mol, D.: Kor en Bot 2002, een succes! 2002 nr.5, p.142-145
 • Leloux, J.: Besprekingen: Stenen zoeken (cd-rom). 2000, p.119
 • Leloux, J.: Boekbespreking over Krijt van Zuid-Limburg van Felder en Bosch. 2001, no.4-p.31-32
 • Leloux, J.: Bryozoën. 1998, p.128-129
 • Leloux, J.: Foraminiferen. 1998, p.102-103
 • Leloux, J.: Hans Steur krijgt de Van der Lijnonderscheiding. 2001, no.5-p.15
 • Leloux, J.: Hoegaards hout. 2001, no. 4-p. 24-28
 • Leloux, J.: Koralen. 1998, p.106-107
 • Leloux, J.: Ramshoorngips. 2002 nr.2, p. 25
 • Leloux, J.: Sponzen. 1998, p.104-105
 • Leloux, J.: Hoegaards hout, het vervolg. 2004, nr.2, p.28-29
 • Leloux, J., H. Vonhof: Strontium isotopen en de ouderdom van de belemnieten uit de St. Pietersberg. 2005, nr.1, p.1-3
 • Leoné, T.: Römer, geoloog voor twee koppen koffie en een sigaar. 2000, p.121-123
 • Linden, Th. van der zie Nijland, T.G. 2003 nr.2, p.21-25
 • Lippe, C.J.: Vondstmelding uit Bemmel: een visotoliet en andere fossielen in fosforietknollen. 1999, p.33-40
 • Lissenberg, T., G.F.W. Herngreen, J.J.M. van der Meer & E. Lagerlund: Het geologisch reservaat 'P. van der Lijn' bij Urk. Een oppervlak uit de laatste ijstijd. 2000, p.105-110
 • Lissenberg, T.: Ostracoden. 1998, p.122-123
 • Loon, A.J. van: Hoe abrupt is 'abrupt' in het geologisch verleden? 1998, p.158-161
 • Loon, A.J. Van : Over de geologische tijdschaal. 2007, nr. 2, p.50
 • Loon, T.v.: Boekbespreking over Faszination Bernstein van G. en B. Krumbiegel. 2001, no.5-p.17-18
 • Loon, T.v.: Een veelbelovend geologisch perspectief. 2001, no.4-p.1
 • Loon, T. van: Plooipatronen in de uiterwaard van de Waal. 2006, nr.5/6, p.101-105
 • Loon, T. van: Boekbespreking. De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar. 2006, nr.5/6, p.124
 • Luttermann, 0., & J.M. Koese: Een Midden-Cambrische hyolietenkalk uit Losser. 2004, nr. 3/4, p. 84-87
 • Makaske, B.-->Kiden, P. -->Plassche, O. v.d. 2008, nr.3/4, p.54-61
 • Marsman, H.A.: De Claramijn in het Zwarte Woud. 2001, no.5-p.2-5
 • McDonald, G.H. zie Mol, D. 2003 nr.2, p.26-36
 • Meijer, A.W.F.: Boekbespreking. Maashagedissen. 1998, p.157
 • Meijer, T. Cleveringa, P.:Kokkels in soorten en maten in de IJsselmeer-Wolf, H.de: polders. 2008, nr.3/4, p.100
 • Meijer, T. --> Cleveringa, P. (etc.) 2009, nr.3/4. p.110-116
 • Meyer, J.: → Lammers, Th. 2004, nr.2, p.21-27
 • Meuris, R. zie Bongaerts, H.L. 1997, p.135-137
 • Mol, D. en J. de Vos: Ontmoeting met de wolharige neushoorn, een bewoner van de mammoetsteppe. 2001, no.4-p.2-10
 • Mol, D., J. de Vos & J.W.F. Reumer: Fossiele muskusossen van de bodem van de Noordzee. 2000, p.9-15
 • Mol, D., P.J.H. van Bree en G.H. McDonald: De Amsterdamse collectie fossielen uit de Grot van Ultima Esperanza.(Patagonië, Zuid-Chili). 2003 nr.2, p.26-36
 • Mol, D., zie Leloux, J. 2002
 • Mol, D.: Van der Lijnonderscheiding voor Klaas Post. 2003 nr.3/4, p.60-61
 • Mulder, E.W.A.: Boekbespreking. Fossielen uit Solnhofen. 1999, p.124-125
 • Mulder, E.W.A.: Dinosauriërs, plesiosauriërs en krokodillen. 1998, p.148-149
 • Mulder, E.: De fossiele tuin. Tentoonstelling over de geschiedenis van de flora in Museum Natura Docet, Denekamp. 2006, nr.5/6, p.120
 • Mulder, E.W.A.: Hoofdzaken: van vissenkop tot mensenschedel. 2007, nr. 2, p.51-61
 • Mulder, J.: De reconstructie van een mammoet. 2006, nr.5/6, p.108-111
 • NGV: Aankondiging Landelijke Contactdag. 2005, nr.5/6, p.136
 • NGV: Aankondiging Landelijke Contactdag. 2006, nr.1, p.20
 • Nijhof , G.J.: Een agaat uit Lathum. 1999, p.1
 • Nijhof, G.J.: Fossiel hout van Sheppey met boorgangen. 1998, p.25-27
 • Nijhof, G.J.: Laatste nieuws van Sheppey. 1999, p.24
 • Nijhof, G.J.: Sheppey 'ontdekt'. De 'London Clay' en zijn fossielen. 1997, p.108-111
 • Nijhof, G.J.: Vreemde stenen in de Niederrheinische Bucht. 2002 nr.3/4, p. 84-85
 • Nijholt, K.J., & L.W. v.d. Hoek Ostende: Nieuwe vondsten van fossiele zoogdieren van het strand van Cadzand. 2004, nr.3/4, p.61-65
 • Nijland, T.G., W. Dubelaar, R, van Hees en Th. van der Linden: De Bentheimer zandsteen: oliereservoirgesteente en bouwsteen. 2003 nr.2, p.21-25
 • Nijland, T. G., S. Brendle: Gebruik en verwering van tufsteen in Nederlandse Monumenten. 2005, nr.1 p.13-16
 • Oele, E.: Jaartallen bij Staring's Geologische Kaart van Nederland. 2001, no.5-p.9
 • Oele, E.: Ontwikkelingen in de Kwartair-geologische opvattingen over ons land na Starings proefschrift van 1833. 2001, no.1-p.16-21
 • Oele, E.: Ontwikkelingen in de Kwartair-geologische opvattingen over ons land na Staring's proefschrift van 1833. 2003 nr.3/4, p.41-59
 • Oele, E.: Staring over zijn voltooide Geologische Kaart van Nederland. 2001, no.4-p.19-23
 • Oorde, K. van: Op het verkeerde been. 2007, nr. 5, p.125-126
 • Oorde, K. van: Oud nieuws. 2007, nr. 6, p.139-140
 • Oorde, K. van: Opzouten. 2008, nr.2, p.48-49
 • Oorde, K. van: Drie fossilisaties van de meanderende spons. (Exanthesis labrosus) 2008, nr.6, p.146-147
 • Oorde, K. van: Schijn bedriegt; ervaring ontmaskert. Nr.2, 2009, p.38-39
 • Oost, A. (etc)-->Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Oosterink, H. en H. Winkelhorst: Vondstmelding van gips. Nieuw mineraal in Winterwijkse steengroeve. 2003 nr.6, p.116-117
 • Oosterink, H.: Fossielen uit tijdelijke ontsluitingen in het Campanien van Coesfeld en omgeving. 2002 nr.4a, p. 97-121
 • Oosterink, H., C. Diedrich, F.J. Rabe: Geovaria. 2000, p.19-20; 117-118; 142-143
 • Oosterink, H.: Rugvinstekels uit Winterwijk. 2001, no.4-p.16-18
 • Oosterink, H.: Boekbespreking. H. Hagdorn: Muschelkalkmuseum Ingelfingen. 2004, nr.5, p.126
 • Oosterink, H., Th. Simon, H. Winkelhorst.: Een subrosieverschijnsel in de Muschkalkgroeve van Winterwijk. 2005, nr.4, p.78-83
 • Oosterink, H.. → Konijnenburg, J.H.A. 2005, nr.4, p.84-97
 • Oosterink, H.: Enkele geologische en paleontologische ervaringen in Midden- en Zuid- Thüringen. 2006, nr.3, p.45-55
 • Oosterink, H.: Presentatie van Staringia-12, 'Zeeegels uit het vuursteeneluvium van Halembaye [Montagne Saint-Pierre]'. 2006, nr.5/6, p.127
 • Oosterink, H.: Tetrapodensporen uit Perm- en Triasafzettingen in Thüringen. 2007, nr. 6, p.153-158
 • Oosterink, H.: Wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van Vroeg-Triassische sauriërs in de Winterswijkse muschelkalkgroeve. 2008, nr.2, p.30-32
 • Oosterink, H.: Typelocatie van de Vossenveld-Formatie is de Winterswijkse Muschelkalkgroeve. 2009, nr.1, p.12-13
 • Oosterink, H.: Vondst van een Degenkrab Xiphosura, Limulacea. 2009, nr.5, p.125-128
 • Peeters, J. (etc.): Nieuwe bodemkaart veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000. 2009, nr.3/4, p.62-67
 • Peters, N., Th. Lammers, K. Meyer, J. v.d. Burgh: Een pulsboring bij Hoogdonk op de Peelhorst. 2004, nr. 2, p.21-27
 • Pijlman, H. De jubileumexcursie naar Dalarna (Zweden). 1997, p.11-15
 • Plas, M. van der.: Een nieuw model voor de evolutie van Homo sapiens van de Wallacea eilanden. 2002 nr.5, p. 133-136
 • Plassche, O.v.d.-->Kiden, P.-->Makaske, B. 2008, nr.3/4, p.54-61
 • Plicht, H. v. d.: Dateren met het radioactieve koolstof isotoop 14C. 2005, nr.3, p.45-53
 • Post, K. zie Buffetaut, E. 2002
 • Post, K., D. Mol, J. Reumer, J. de Vos en C. Laban: Zoogdierfauna uit het Bavelien. 2001, no.6-p.2-22
 • Post, K.: Laat-pleistocene zeezoogdieren van de Nederlandse kustwateren. 1999, p.126-130
 • Post, K.: What's in a name. Alactherium cretsii, de Pliocene walrus van de Noordzee. 2004, nr.3/4, p.70-74
 • Post, V.E.A.: Enkele opmerkingen over kalkzandsteenbanken in het Pleistoceen van Midden-Nederland 2006, nr.1, p.2-5
 • Postma, G.: De Leuvenumsche Beek-vallei. Een voormalig door landijs gevormd meer met zandige massatransport-afzettingen. 1997, p.117-129
 • Priem, H.N.A.: In den Beginne - Dageraad van de Aarde. 1999, p.49-53
 • Rabe, F.: Geovaria. 2002 nr.1, p. 24, nr.6, p. 150, nr.6, p. 158, 2002 nr.6, p. 169
 • Rabe, F.: Geovaria. 2001 nr.1,p.21-23, 2001, no.4-p.33-36, 2001, no.5-p.18-20, 2001, no.6-p.24
 • Rabe, F.: Geovaria. 2003 nr.1, p.11, 16
 • Rabe, F.: Geovaria. 2003 nr.5, p.85, 100
 • Rabe, F.J. & P. Venema: In gesprek met prof. Boekschoten. 1998, p.171-172
 • Rabe, F.J.: Boekbespreking. Gastropoden uit het Juratijdperk. 1998, p.23
 • Rabe, F.J.: Geovaria. 1997, p.23-24, 48, 76 , 114-115,144
 • Rabe, F.J.: Geovaria. 1998, p.21-23, 47-48, 181
 • Rabe, F.J.: Geovaria. 1999, p.11-12; 48; 83-84
 • Rademakers, P.C.M.: Geologische orgelpijpen. 1998, p.71-76
 • Rademakers, P.C.M.: Verkiezelingen aan zeeegels uit de Echinocorys-horizont in de Kalksteen van Lixhe. 2000, p.135-136
 • Redactie (m.m.v. J.C. Zwaan): Een bijzondere kwarts met toermalijn in Naturalis. 1999, p.2-3
 • Redactie: Bij dit Achterhoek-nummer. 2000, p.69
 • Redactie: Bij dit RIJNnummer. 2002 nr.3/4, p. 49
 • Redactie: De omslagfoto. 2001, no.1-p.24
 • Redactie: De omslagfoto: een rotswand in het Valsertal. 2000, p.1
 • Redactie: Een Naturalisnummer. 2000, p.21
 • Redactie: IJzig landschap op Groenland. 1998, p.1
 • Redactie: Maarnconglomeraat. (voorwoord Maarn-nummer) 1999, p.85
 • Redactie: Rectificatie. (G & H nr. 5) 1999, p.140
 • Redactie: Rectificaties. (G & H 52 nr. 4/5 en G & H 52 nr. 6) 1999, p.48
 • Redactie: Schismospongia syltensis, een nieuwe zwerfsteenspons uit het Ordovicium beschreven door Rhebergen en Von Hacht. 2000, p.116
 • Redactie: Staring en de Staringia's. 2001, no.1-p.1
 • Redactie: Tips en richtlijnen als u voor Grondboor & Hamer wilt schrijven. 2003 nr.6, p.118-119
 • Redactie: Wie bot vangt, vist achter het net. 2001, no.6-p.1
 • Redactie: Enkele impressies van de NGV-Jubileumviering op 13 mei. 2006, nr.3, p.64-65
 • Redactie: Wim Hoogendoorn geridderd. 2007, nr. 3/4, p.108
 • Redactie G&H.: Promotie Freek Busschers. 2008, nr.2, p.38
 • Renema, W.: Tuinders in tropische zeeën. Grootforaminiferen uit Indonesië. 2000, p.39-42
 • Reumer, J.W.F., D.Mol & J. vam Schoor: Educatieve programma's in Naturalis. 2000, p.68
 • Reynders, J.P.H.: Haaien en roggen. 1998, p.140-141
 • Rhebergen, F. & U. von Hacht: Astylospongia gothlandica als vormvariant van Caryospongia diadema. 1997, p.57-61
 • Rhebergen, F., R. Eggink, T. Koops en B. Rhebergen.: Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen. 2001, no.2-p.1-144
 • Rhebergen, F.: Ordovicische algen II: een vergaarbak. 1997, p.1-10
 • Rhebergen, F.: Rectificatie [G&H 53 (6): 138-143]. 1998, p.23
 • Rhebergen, F.: Twee nieuwe sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland: Chiastoclonella sp. en Syltispongia ingemariae. - rectificatie G&H 1998-1 138-143
 • Rhebergen, F.: Caryoconus gothlandicus, een verrassende zwerfsteenspons van Gotland, Zweden. 2004, nr.1, p.7-14
 • Rhebergen, F.: Tympanospongia vankempeni, een oude 'basiplana'-spons met een nieuwe naam. 2005, nr.2, p.29-34
 • Rhebergen, F. -7 Koops, T. 2006, nr.4, p.92-97
 • Rhebergen, F.: Samengestelde Ordovicische zwerfsteensponzen -over koppen en kappen. 2008, nr.5, p.101-107
 • Rhebergen, F.: Nieuwe uitgaven. Een tweetal CD-roms van Harry Huisman. 2008, nr.5, p.113
 • Schlüter, D.: Fossiele watermol uit de Dinkelvallei. 2006, nr.2, p.33-36
 • Schlüter, D.: Neanderthalers in Overijssel en het Graafschap Bentheim. 2006, nr.3, p.66-72
 • Rhijn, J.C. van: Het grootste antimonietkristal ter wereld. 1999, p.54-55
 • Rijsdijk, K. zie Laban, C. 2002
 • Rooijen, P. van: Boekbespreking. Grondwater in Nederland. 1998, p.182
 • Ruegg, G.H.J. & A.W. Burger: De spoorwegafgraving bij Maarn: nieuwe waarnemingen in een oude groeve. 1999, p.111-116
 • Ruegg, G.: IJzermineralisatie nabij het oppervlak in relatie tot endogene breuken: een derde type van ijzerconcentratie in Nederland. 2007, nr. 5, p.115-119
 • Ruegg, G.: De voormalige groeve Kwintelooijen in de Utrechtse Heuvelrug. 2008, nr.6, p.130-138
 • Ruegg, G.: Nieuwe Geologische gegevens uit het Gooi. 2009, nr.2, p.40-47
 • Saeijs, W.: Haüy's Kristalmodellen in Teylers Museum. 2003 nr.1, p.12-16
 • Sass-Klaassen, U.: Dendrochronologie - een dateringsmethode en veel meer... 2005, nr.3, p.59-67
 • Schins, W.: In Memoriam ing. P.C.M. (Cor) Rademakers. nr.2, p.60
 • Schokker, J.: → Busschers, F. 2005, nr.3, p.45
 • Schokker, J.: Aardkundig excursiepunt 8. De binnenduinrand bij Egmond. 2007, nr. 1, p.6-9
 • Schokker, J.: Boekbespreking. Van eigen bodem: over poesjeszand en katteklei. 2007, nr. 2, p.48
 • Schokker, J. --> Cleveringa, P. (etc.) 2009, nr.3/4, p.110-116
 • Schuiling, R.D.: Vulkanisme en gaslekken in de mantel. 2002 nr.5, p. 121-123
 • Schuiling, O.: De Chimaera en de eeuwig brandende steen. 2008, nr.1, p.8-9
 • Sevink, J.: Aardkundig excursiepunt 13. Het Gooi. 2007, nr. 1, p.30-35
 • Simon, E.: Brachiopoden. 1998, p.130-131
 • Simon, Th. → Oosterink, H.W. 2005, nr.4, p.78-83
 • Smit, L.R.: Eerste Aardkundig Monument Noord-Holland 'onthuld'. 2003 nr.1, p.17
 • Soest, R. van: In Memoriam Theo M.G. van Kempen. 2003 nr.1, p.20
 • Spek, A.J.F. van der. zie Heteren, S. van, Groot, Th.A.M. de 2002
 • Spek, A.v.d.--> Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.72-76
 • Spek, A.v.d. (etc)-->)Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Spijkerman, E.: Misvormde haaientanden. 2001, no.1-p.12-15
 • Spijkerman, E.: Reptielen van het fosfaatplateau van Marokko. 2002 nr.6, p. 151-154
 • Staring, W.C.H.: De Aardkunde van Twenthe. 2001, no.1-p.2-12
 • Staring, W.C.H.: Staringia 10. Academisch proefschrift over de geologie des vaderlands. 2001, no.5a-p.1-174
 • Steur, H. - Essen, H. van 1997, p.62-70
 • Steur, H. & Brugghen, W. van der: Nematothallus, een raadselachtige plant uit het Siluur en het Vroeg-Devoon. 1998, p.28-35
 • Steur, H. zie Gerienne, Ph. 2003 nr.5, p.98-100
 • Steur, H. zie Kruyk, H. de 2002
 • Steur, H.: Boekbespreking over deel 6c Perm van J.F. Geys. 2001, no.4-p.30-31
 • Steur, H.: Boekbespreking. Het versteende woud van Chemnitz.2003 nr.1, p.18-19
 • Steur, H.: Crossotheca en andere planten van de Piesberg. 1997, p.88-93
 • Steur, H.: De Permflora van Lodève. 2001, no.3-p.1-14
 • Steur, H.: De Silurische en Vroeg-Devonische landplant Cooksonia. 2003 nr.5, p.90-97
 • Steur, H.: Een miljoenpoot uit het Onder-Perm van Manebach (Thüringer Wald, BRD). 2000, p.131-134
 • Steur, H.: Het blad van Neuropteris attenuata. 1997, p.16-18
 • Steur, H.: Moresnetia, een zeer oude zaadplant uit het Laat-Devoon. rectificatie 1997, p.16 42-45
 • Steur, H.: Parka decipiens, een onbegrepen plant uit Laat-Siluur en Vroeg-Devoon. 2000, p.4-8
 • Steur, H.: Sporenaren van paardenstaartbomen. 1999, p.59-61
 • Steur, H.: Sporenaren van wolfsklauwbomen. 1999, p.56-58
 • Steur, H.: Pacyteca, een vreemd, plantaardig bolletje uit het Siluur en het Devoon. 2004, nr.2, p.52-57
 • Steur, H., & H. de Kruyk: Psaronius, een boomvaren uit het Laat-Carboon en het Vroeg-Perm. 2004, nr.3/4, p.75-83
 • Steur, H.: Boekbespreking. J.F. Geys. De geschiedenis van het Leven, delen 7a en 7b. 2004, nr.3/4, p.95
 • Steur, H.: de wolfsklauwboom Sigillaria. 2004 nr.5, p.117-125
 • Steur, H.: Fossiel coniferenhout. 2005, nr.4, p.73-77
 • Steur, H.: Hout van paardestaartboom Calamites. 2005, nr.5/6, p.131-135
 • Steur, H.: CD-bespreking. Versteend hout. 2006. nr.5/6, p.126
 • Steur, H.: CD-bespreking. Tranen der Goden. 2006. nr.5/6, p.126
 • Steur, H.: Fossiel palmhout ofwel Palmoxylon. 2006. nr.5/6, p.135-140
 • Steur, H.: De juraflora van de kust van Noord-Yorkshire ( 1 ). 2007, nr. 6, p.142-148
 • Steur, H.: De Juraflora van de kust van Noord-Yorkshire 2. 2008, nr.1, p.13-19
 • Steur, H.: Boekbespreking. Geys. Trias, deel 7e en 7f. 2008, nr.2, p.33
 • Steur, H.: Zeeschorpioenen: van reuzen en dwergen. 2008, nr.2, p.50-52
 • Steur, H., Delcour, A.: Een schorpioen uit het Carboon van de Brauckman, C.: Piesberg. 2008, nr.5, p.114-117
 • Steur, H.: Concreties met carboonfossielen uit de groeve Crock Hey (Manchester). 2009, nr.1, p.2-5
 • Steur, H.: De Stefanienflora van Graissessac (dl. 1). 2009, nr. 2, p.25-33
 • Steur, H/: De Stefanienflora van Graissessac (dl. 2, slot). 2009, nr.5, p.136-145
 • Storm, P.: Javamens geen voorouder van de Aboriginals: een ecologische kijk op oud vraagstuk. 2002 nr.5, p. 124-133
 • Stouthamer, E. --> Peeters, J. (etc.). 2009, nr.3/4, p.62-67
 • Straaten, L.M.J.U. van: Zuidelijke porfieren. 2002 nr.6, p. 155-157
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste landplanten leken op levermossen' 2004, nr.5, p.127
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste man is mosselkreeft je' 2004, nr.5, p.127
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste vliegende insecten' 2004, nr.5, p.127-128
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste mens in Ethiopië' 2004, nr.5, p.128
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste Europese mens' 2004, nr.5, p.128
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste Amerikaan?' 2004, nr.5, p.128
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Oudste landdier is duizendpoot' 2004, nr.5, p.128
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Pterosauriërs vlogen beter dan vogels'. 2005, nr.2, p.34
 • Straaten, R. v.d.: Geo-weetjes: 'Nieuwe Dino's uit het Zuidpoolgebied'. 2005, nr.2, p.34
 • Straaten, R. v.d.: Trilobieten hebben ogen van kristal. 2006. nr.5/6, p.121-123
 • Straaten, R. v.d.: Aardkundig excursiepunt 12. De bruid van Haarlem. 2007, nr. 1, p.25-29
 • Straaten, R. v.d.: Oölitische jaspis aan de IJssel. 2007, nr. 3/4, p.101-107
 • Straaten, R.v.d.: Het Uddelermeer. 2008, nr.5, p.108-112
 • Straaten, R.v.d.: De Leuvenumse Beek. 2008, nr.5, p.139-143
 • Straaten, R. v.d.: De Brabantse Peel (AE nr 34). 2009, nr.6, p.191-196
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez (Pas de Calais, Frankrijk) I.Schaaldieren (Crustacea). 1997, p.25-33
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez II. Vuursteen en coprolieten. 1997, p.71-75
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez III. Fossiele zeeegels (1). 1997, p.82-87
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez IV. Zeeegels 2 (Holasteroida en Holectypoida) 1997, p.125-129 - rectificatie in G&H 1998-1.
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez IX. Weekdieren: Slakken (Gastropoda). 2000, p.111-115
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez V. Regulaire zeeegels, zeelelies en zeesterren. 1998, p.2-8
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez VI. Sponzen. 1998, p.37-42
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez VII. Brachiopoden. 1998, p.173-180
 • Strijbos, V.: Fossielen van Cap Blanc Nez VIII. Weekdieren: Tweekleppigen. 1999, p.41-47
 • Stuurman, R.: Brokken oerbank in zandzuiger van een HSL-bouwput bij Hazerswoude. 2008, nr.6, p.126-129
 • Taverne, N.: Ammonieten en hun schelpwand. 2004, nr.1, p.1-6
 • Terpstra, B.: Noordelijke zwerfstenen van de Noord-Veluwe. 2007, nr. 3/4, p.80-84
 • Tolboom, H.J.: → Dubelaar, W. 2004, nr.5, p.106-111
 • Uum, R. van: Zandwinning 'Haerst' bij Zwolle,vreemde eend in het rivierengebied. 2003 nr.6, p.101-112
 • Valk, B.v.d. (etc)-->Heteren, S.v. 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Vanpaemel, G.H.W. zie Visser, W.A. 1997, p.51-56
 • Veen, F.R. van: Georgius Rumphius (1628-1702). De eerste geoloog in Oost-indië. 1997, p.94-103
 • Veen, F.R. van: Reacties op Rumphius. 1998, p.36
 • Veen, F.R. van: Staring en de Steen van Losser. Het begin van de geologische kartering van Nederland. 1999, p.28-32
 • Veen, F.R.: Staring en zijn Delftse geologiecolleges in 1863. 2001, no.3-p.20-24
 • Veenstra, H.: In Memoriam prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten. 2004, nr.3/4, p.96
 • Viersen, A.P. van: De mythe van Phacops latifrons. 2004, nr.3/4, p.66-68
 • Vliet, H.J. van: Wadi Hitan, het dal der walvissen. 2004, nr.6, p.141-147
 • Veenvliet, J.: Zwerfkeien en keienkloppers. 1999, p.98-100
 • Veldmeijer, A.J.: Pterosauriërs in de media. 2003 nr.1, p.1-9
 • Venema, P. zie Rabe, F.J. 1998
 • Venema, P.: Bespreking . De geologie van Nederland (cd-rom). 2000, p.119-120
 • Venema, P.: Bespreking. Fossielen op Gotland. 2000, p.120
 • Venema, P.: Bespreking. Jaarboek Likona 1999. 2000, p.120
 • Venema, P.: Boekbespreking over Vulkanen van R. en B. Decker. 2001, no.5-p.16
 • Venema, P.: Boekbespreking. De vuursteenmijnen van Rijckholt. 1999, p.22-23
 • Venema, P.: Boekbespreking. Perm Chordaten. t.o. 2000, p.68
 • Venema, P.: Boekbespreking. Platenatlas noordelijke kristallijne gidsgesteenten. 1999, p. t.o.116
 • Venema, P.: De Kaiserstuhl en zijn gesteenten. 2002 nr.3/4, p. 86-96
 • Venema, P.: Geologie van Zuid-Limburg op cd-rom. 1997, p.47
 • Venema, P.: Granuliet. 1999, p.62-69
 • Venema, P.: Mineralen uit het Gelders Geologisch Museum te Velp. 2000, p.93-95
 • Venema, P.: Onder je voeten. De geologische monumenten bij Vasse en Urk. 1997, p.131-133
 • Venema, P.: Paraderen door de oertijd. Een bezoek aan de geologische afdelingen van Naturalis. 2000, p.28-29
 • Venema, P.: Van der Lijnonderscheiding voor Freek Rhebergen. 1999, p.81
 • Venema, R: Stenen zoeken in Wallis (Zwitserland). 1998, p.9-16
 • Verbers, A.: Aardkundig excursiepunt 10. Het Naardermeer, het eerste natuurmonument van Nederland. 2007, nr. 1, p.15-20
 • Verhaard, A.J.G.: Een smeltwatertunneldal bij Olst en andere smeltwaterafzettingen. 2000, p.16-18
 • Verhaard, A.J.G.: Een verdronken bos bij Olst. 2001, no.4-p.29
 • Verhaard, A.J.G.: Structuurbodems en vorstwiggen. 1999, p.14-17
 • Verhaard, A.J.G.: Mieniet als zwerfsteen bij Markelo; het ontstaan en voorkomen van mienietgesteente. 2005, nr.5/6, p.109-114
 • Verhaard, L.: Bijzondere kwartsvarianten uit het stroomgebied van de Rijn. 2002 nr.3/4, p. 82-83
 • Verhaard, L.: Geologie van de voormalige keileemgroeves Hocht en Winterkampen bij Markelo. 2007, nr. 3/4, p.91-95
 • Verhaard, L.: De Dikke Steen op de Lemelerberg. 2009, nr.1, p.14-17
 • Viersen, A.P.: Devoontrilobieten in het Limburgse riviergrind. 2005, nr.2, p.17-23
 • Vierssen, A. & G. Cremers : Eerste vondst van de trilobiet Burmeisterella uit Arcen, nederlands Limburg. 2007, nr. 5, p.123-124
 • Vilsteren, V. van: Zaaken welke men onder de veenen vindt. 2009, nr.3/4. p.94-97
 • Visser, W.A. & J.I.S. Zonneveld (bewerkt door G.H.W. Vanpaemel): Stevins Stofroersel des Eertcloots en de aardwetenschappen. 1997.
 • Vliet, M. van: Het keienveld van Maarn. 1999, p.94-97
 • Voeten, D: Triassic Park. 2009, nr.5, p.146-148
 • Vonhof, J.: → Leloux, J. 2005, nr.1, p.1-3
 • Vos, J. de zie Hoek Ostende, L. van den, Leloux, J. 2002
 • Vos, J. de, D. Mol & I.M. van Waveren: Hoe komt een nationale geologische collectie tot stand? 2000, p.22-24
 • Vos, J. de: De collectie 'Fossiele macrovertebraten'. 2000, p.48-52
 • Vos, P. Zeiler, F.D.: Overstromingsgeschiedenis van Zuid-West Nederland; interactie tussen natuurlijke en antropogene processen. 2008, nr.3/4, p.86-95
 • Wallinga, J.: Optische datering: Klok in het zand. 2005, nr.3, p.55
 • Wallinga, J., S. van Heteren: Duinen laten Texel groeien. 2005, nr.3, p.56-58
 • Wallinga, J. (etc)-->Heteren, S.v., 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Waveren, I.M. van: Project Jongmanscollectie: restauratie van een paleobotanische collectie van wereldfaam. 2000, p.53-54
 • Weerts, H. zie Cleveringa, P. 2003 nr.5, p.86-89
 • Weerts, H., Cleveringa, P., Gouw, M.: De Vecht/Angstel, een riviersysteem in het veen. 2002 nr.3/4, p. 66-71
 • Weertz, J. en E.: Speuren naar ijzererts. 2004, nr.3/4, p.88-94
 • Weertz, J. en E.: Gesteenten langs de Maas. 2005, nr.5/6, p.101-108
 • Weertz, J. en E.: Veelzijdigheid van het vulkanisme in de Osteifel. 2006. nr.4, p.74-81
 • Weertz, J. en E.: Eifelbronnetjes met een vulkanische trekje. 2007, nr.2, p.37-41
 • Weertz, J. en E.: Boekbespreking. Findlinge in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten. 2007, nr.3/4, p.79
 • Weertz, J. en E.: Aardkundig excursiepunt 16. Carboongroeves bij Cottessen in Zuid-Limburg. 2007, nr.5, p.131-134
 • Weertz, J. en E.: Aardkundig excursiepunt 18. Sporen van de pleistocene Maas bij Gronsveld. 2007, nr.6, p.149-152
 • Weertz, J. en E.: Bestaat dé klappersteen wel? 2008, nr.2, p.25-20
 • Weertz, J. en E.: De Dinkel bij het Lutterzand. 2008, nr.6, p.148-152
 • Weertz, J. en E. --> Hoogendoorn, W. (etc.). 2009, nr.6, p.167-172
 • Weertz, J. en E.: Ontsluitingen van het Onder-Devoon in de Eifel. 2009, nr.1, p.6-11
 • Weertz, J. en E.: Oudemirdumerklif in Gaasterland (AE nr 26). 2009, nr.2, p.34-37
 • Wesselingh, F. & A.W. Janssen: Schelpen uit het verleden. De onderafdeling 'Kenozoïsche Mollusca' van het NNM. 2000, p.37-38
 • Westbroek, P.: De wetenschap van het systeem aarde en Gaia. 2002 nr.2, p. 35-40
 • Wijngaarden-Bakker, L.H. van zie Geel, B. van 2002
 • Wildenberg, W.J.: Geologische collecties in het NNM. 2000, p.25-27
 • Winkelhorst, H. zie H. Oosterink 2003 nr.6, p.116-117
 • Winkelhorst, H. zie Lankamp, J. 1998
 • Winkelhorst, H. → Simon, Th. 2005, nr.4, p.78-83
 • Winkler Prins, C.F.: Boekbespreking. Trilobiten der Welt. Die Welt der Dreilapper und ihr Spiegelbild in der Philatelie. 2003 nr.2, p.37
 • Winkler Prins, C.F.: Het Steenkooltijdperk en de brachiopoden. 2000, p.30-32
 • Winkler Prins, C.: Calciet, een bijzonder Winkler Prins, C.: Calciet, een bijzonder mineraal. 2006. nr.5/6, p.116-118
 • Wit, W. de zie Ham, R.W.J.M. van der 1998.
 • Wolf, H. de-->Meijer, T.-->Cleveringa, P., 2008, nr.3/4, p.96-10
 • Zandstra, J.: Schisteuze granaatamfiboliet en andere metamorfieten uit Zuidwest-Zweden. 2002 nr.6, p. 145-150
 • Zandstra, J.G.: Het 'Geologisch monument Bouwepet' te Mûnein (Friesland). 2000, p.2-3
 • Zandstra, J.G.: Noordelijke zwerfblokken in de zandgroeve te Maarn. 1999, p.101-105
 • Zandstra, J.G.: Twee tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn. 1999, p.106-108
 • Zandstra, J.G.: Zuidelijke steenblokken voor het Stenenmonument Maarn. 1999, p.109-110
 • Zandstra, J.G.: Meerkwaardige vuursteenconcreties uit het Boven-Krijt: over hoendergoden, rammelbollen en bloempotten. 2004, nr.5, p.97-99
 • Zeiler, F.D.-->Vos, P., 2008, nr,3/4, p.86-95
 • Zonneveld, J.I.S. zie Visser, W.A. 1997.
 • Zuethoff, W.: IJstijdpad op de Sallandse Heuvelrug. 2004, nr.2, p.30-31
 • Zwaan, J.C.: Het Nederlands Edelsteen Laboratorium. 2000, p.64-67
 • Zwaan, J.C.: Redactie 1999, p.2-3

Register op onderwerp
(* betreft St. Pietersberg)

 • 's Mensen onschuld. 1999, p 83
 • Aarde niet! Planetoïde raakt. 1999, p.83
 • Aarde, een planetaire visie - Boekbespreking. 1999, p.13
 • Aarde. In den Beginne - Dageraad van de 1999, p.49
 • aarde. Contact met de 2008, nr.2, p.40-42
 • Aardkunde van Twenthe. 2001, no.1-p.2-12
 • Aardkundig Monument Noord-Holland 'onthuld'. Eerste 2003 nr.1, p.17
 • Aardkundige monumenten. Gezocht: een gros. 1999, p.86
 • Aardkundige Monumenten in de provincie Noord-Holland. 17. 2009, nr.5, p.134-135
 • Aardkundige waarden; bescherming en behoud. 1999, p.26
 • Aardkundige waarden? Wat zijn. 1999, p.25
 • Aardolie. 1999, p.11
 • Aards leven-schimmelig vanaf het begin? 2001, no.1-p.23
 • Aardwetenschappelijke begrippen. 1999, p.70
 • Aardwetenschappen. Stevins Stofroersel des Eertcloots en de 1997, p.51
 • Aboriginals, Javamens. 2002 nr.5, p. 124-133
 • Abrupt is 'abrupt' in het geologisch verleden? Hoe 1998, p.158
 • Academie voor Mineralogie. 2004, nr.3/4, p.69
 • Academisch proefschrift over de geologie des vaderlands. Staringia 10. 2001, no.5a-p.1-174
 • Achterhoeknummer. 69
 • Acrocanthosaurus bespringt Pleurocoelus. 1998, p.48
 • Acrodus, rugvinstekels van, uit de Winterwijkse Onder-Muschelkalk. 2001, no.4-p.16-18
 • Agaat uit Lathum. 1999, p.1
 • Ainiktozoon opgelost. Het raadsel 1997, p.77
 • Airconditioning. 2001, no.4-p.33
 • Alachtherium cretsii, de Pliocene walrus van de Noordzee. What's in a name. 2004, nr.3/4, p.70-74
 • Algen II: een vergaarbak. Ordovicische 1997, p.1
 • Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 2007, nr.1 p.21-24
 • Allosaurus-beet. 2001, no.4-p.35
 • Alvarez en de dino's. 1999, p.83
 • Amfibie. Vis en 1998, p.22
 • Amfibolen en pyroxenen. 2004, nr.1, p.15-18
 • Ammoniet. Een opmerkelijke 1997, p.112
 • Ammonieten uit het Onder-Krijt van Spanje. 2000, p.33-34
 • Ammonieten*. 1998, p.114
 • Ammonieten en hun schelpwand.2004, nr.1, p.1-6
 • Amsterdamse collectie fossielen uit de Grot van Ultima Esperanza. (Patagonië, Zuid-Chili). 2003 nr.2, p.26-36
 • Antimonietkristal ter wereld. Grootste 1999, p.54
 • Archaeropterix. 2001, no.4-p.33
 • Archaïcum,het. 2001, no.1-p.21
 • Asteroïde. Eltanin- 1999, p.84
 • Astronomen plegen heiligschennis. 2001, no.4-p.36
 • Astylospongia gothlandica als vormvariant van Caryospongia diadema. 1997, p.57
 • Australische draden. 2001, no.1-p.21
 • Australopithecus-hoofd. 1999, p.84
 • Bad Breathosaur of dino met een slechte adem. 2001, no.4-p.34
 • Barnsteen. 1997, p.23, 48
 • Bavelien; zoogdierfauna met twee mammoetsoorten. 2001, no.6-p.2-22
 • Bedafse bergen (AE nr 27). 2009, nr.6, p.149-154
 • Beek-vallei. Leuvenumsche Beek 1997, p.117
 • Beenvissen*. 1998, p.142
 • beenvissen uit boring 165 bij Liessel. Otolieten van 2005, nr.5/6, p.116-123
 • Begin van de geologische kartering van Nederland. 1999, p.28
 • Beginne - Dageraad van de Aarde. In den 1999, p.49
 • Begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. Aardwetenschap.. 1999, p.70
 • Belemnieten van de lokatie Kuhfuss bij Coesfeld (BRD). 1998, p.162
 • Belemnieten*. Nautiliden en 1998, p.116
 • Belemnieten. Valanginien- 1998, p.44
 • belemnieten uit de St. Pietersberg. Strontium isotopen en de ouderdom van 2005, nr.1, p.1-3
 • belemnietenrostra. Over het ontstaan van opvallende gaatjespatronen in 2004, nr.5, p.100-105
 • Bentheimer zandsteen: olieresrvoirgesteente en bouwsteen. 2003 nr.2, p.21-25
 • Bergings- en documentatietechniek van Rhynchosauroides peabodyi (Faber) - sauriërsporen op de grens Boven-Bontzandsteen/Muschelkalk van Winterswijk. 2000, p.125-130
 • Bescherming en behoud. Aardkundige waarden. 1999, p.26
 • Bespreking. De geologie van Nederland (cd-rom). 2000, p.119-120
 • Bespreking. De geschiedenis van het leven. Deel 6c Perm. (boek) 2001, no.4-p.30-31
 • Bespreking. Fazination Bernstein. (boek) 2001, no.5-p.17-18
 • Bespreking. Fossielen op Gotland. 2000, p.120
 • Bespreking. Geologie van Nederland, deel 5. Krijt van Zuid-Limburg. (boek) 2001, no.4-p.31-32.
 • Bespreking. Jaarboek Likona 1999. 2000, p.120
 • Bespreking. Stenen zoeken (cd-rom). 2000, p.119
 • Bespreking. Vulkanen. (boek) 2001, no.5-p.16
 • Beter één meteoriet in de hand dan tien in de lucht. 2000, p.55-63
 • Bewoning Siberië 1997, p.76
 • Biesbosch (AE nr 33). De 2009, nr.6, p.185-190
 • binnenduinrand bij Egmond. De 2007, nr.1 p.6-9
 • Bij het overlijden van Henk Römer. 2000, p.124
 • Bijna-ramp? 2001, no.1-p.22
 • bijtspoor van regulaire zeeegel op Texelse oesterschelp. Gnatichnus pentax, 2005, nr.5/6, p.128-130
 • Bijtsporen op sauriërbot Winterswijk. 2002 nr.2, p. 26-27
 • Bivalven*. 1998, p.110
 • Bizar heelal. 2001, no.1-p.22
 • Blad van Neuropteris attenuata. Het 1997, p.16
 • Blatoniet. 1998, p.181
 • Bodemkunde en geschiedschrijving. Op het raakvlak van geologie, (Doodemanskisten, -Terschelling) 1997, p.104
 • Boekbespreking. Aarde, een planetaire visie. 1999, p.13
 • Boekbespreking. Atlas Natuursteen in Limburgse monumenten. 2003 nr.5, p.100
 • Boekbespreking. De ondergrond van Nederland. 2004, nr.2, p.32
 • Boekbespreking: Eifel De 1997, p.46
 • Boekbespreking. Fauna und Flora der Rügener
 • Boekbespreking. Fossielen uit Solnhofen. 1999, p.124
 • Boekbespreking. Fundstellen in den Causses und der Provence. 2003 nr.1, p.19
 • Boekbespreking. Fundstellen Palaeontol. 2002 nr.6, p. 158
 • Boekbespreking. Gastropoden uit het Juratijdperk. 1998, p.23
 • Boekbespreking. Geys: J.F. De geschiedenis uit het Siluur en van het Leven. Delen 7a en 7b. 2004, nr.3/4, p.95
 • Boekbespreking. Grondwater in Nederland. 1998, p.182
 • Boekbespreking. Hagdorn H.: Muschelkalkmuseum Ingelfingen. 2004, nr. 5, p.126
 • Boekbespreking. Het Holoceen van Zeeland. 1998, p.43
 • Boekbespreking. Het versteende woud van Chemnitz. 2003 nr.1, p.18-19
 • Boekbespreking. Ice sheets. 2002 nr.2, p. 48
 • Boekbespreking. Johnson O.: Veldgids der Mi neralen. 2004, nr.6, p.140
 • Boekbespreking: Krijtontsluitingen in Noordwest-Duitsland. 1997, p 130 - rectificatie G&H 1998-1.
 • Boekbespreking. Maashagedissen*. 1998, p.157
 • Boekbespreking. Noot: N. Nieuwe (?) vindplaatsboekjes. 2004, nr.6, p.140
 • Boekbespreking: Ongewervelde macrofossielen. 1997, p 116
 • Boekbespreking. Palaeographic Development of the Rhine-Meuse Delta. 2002 nr.1, p. 23
 • Boekbespreking. Perm Chordaten. t.o. 2000, p.68
 • Boekbespreking. Platenatlas noordelijke kristallijne gidsgesteenten. 1999, p. (t.o.116)
 • Boekbespreking: Rijnland. Het, 1997, p.46
 • Boekbespreking. Schulz W.: Geologischer Führer für den norddeutsch Geschiebesammleren. 2004, nr.5, p.116
 • Boekbespreking: Stop de Continenten. 1997, p 46
 • Boekbespreking. Trilobiten weltweit. Die Welt der Dreilapper und ihr Spiegelbild in der Philatelie. 2003 nr.2, p.37
 • Boekbespreking. Vuursteenmijnen van Rijckholt. 1999, p.22
 • Boekbespreking. M.A. Hope: Girvan Fossils.2005, nr.1, p.7
 • Boekbespreking: Praktijkgids fossielen. 2006. nr.1, p.10
 • Boekbespreking: De geschiedenis van het leven, delen 7c en 7d 2006. nr.3, p.58
 • Boekbespreking: Stratigraphie von Deutschland V: Das Oberkarbon [Pennsylvanium] in Deutschland. 2006. nr.4, p.86
 • Boekbespreking: De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar. 2006. nr.5/6, p.124
 • Boekbespreking: Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. 2006. nr.5/6, p.124-125
 • Boekbespreking: ANWB Geologieboek Nederland. 2006. nr.5/6, p.125
 • Boekbespreking. Van eigen bodem: over poesjeszand en katteklei. 2007, nr.2 p.48
 • Boekbespreking. Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad. 2007, nr2, p.49
 • Boekbespreking. Findlinge in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten. 2007, nr.3/4, p.79
 • Boekbespreking. Naturwerkstein in Architektur und Baugeschichte von Berlin. 2007, nr.3/4, p.109
 • Boekbespreking. Eiszeitalter und Gegenwart. Vol. 56 2008, nr.1, p.20
 • Boekbespreking. Geys. Trias deel 7e en 7f. 2008, nr.2, p.33
 • Boekbespreking. De mineralen van Nederland. 2008, nr.2, p.39
 • Boekschoten. prof. dr. G.H. 1998, p.171
 • Boekschoten, Bert. Van Waterschoot-van der Gracht penning voor 2006. nr.5/6, p.119
 • Boeren en dino's. 2001, no.4-p.35
 • BOHO-Team en de ‘Rolling Stones’. Het 2008, nr.1, p.21-24
 • boomvaren uit het Laat-Carboon en het Vroeg-Perm. Psaronius, een 2004, nr.3/4, p.75-83
 • Boomzwam (Trametites sp.) Laat-tertiaire 1999, p.4
 • Boorgangen. Fossiel hout van Sheppey met 1998, p.25
 • boring bij Austerlitz van 1833 - 1836. De 2006. nr.4, p.98-100
 • Boulonnais. 2002 nr.1, p. 18-20
 • Bouwepet' te Mûnein (Friesland). 2000, p.2-3
 • Brabantse peel (AE nr 34). De 2009, nr.6, p.191-196
 • Brabantse Wal (AE nr 31). De 2009, nr.6, p.173-178
 • Brachiopoden. 1998, p.130
 • Brachiopoden. Fossielen van Cap Blanc Nez. 1998, p.173
 • Brouwers George L.L.M. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 2008, nr.3/4, p.53
 • bruid van Haarlem. De 2007, nr.1, p.25-29
 • Bryozoën*. 1998, p.128
 • Burmeisterella uit Arcen, Nederlands Limburg. Eerste vondst van de trilobiet 2007, nr.5. p.123-124
 • Calamites. Hout van paardestaartboom 2005, nr.5/6, p.131-135
 • Calciet en linkse oersoep. 2001, no.4-p.35
 • Calciet, een bijzonder mineraal. 2006. nr.5/6, p.116-118
 • Cambrisch plantenleven. 2001, no.5-p.18-19
 • Campanien Coesfeld en omgeving. 2002 nr.4a, p. 97-121
 • Canadese meteoriet. 2001, no.1-p.21-22
 • Cap Blanc Nez IX. Weekdieren: Slakken (Gastropoda). 2000, p.111-115
 • Carboon van lbbenbüren. Spinachtigen uit het 1997, p 62
 • Carboon. Dickiet in het Limburgse westfalien. 1997, p 18
 • Carboon. Nieuwe mineraalvondsten in het Nederlandse 1999, p.18
 • Carboongroeves bij Cottessen in Zuid-Limburg. 2007, nr.5 p.131-134
 • Carchadontosaurus. 1997, p 48
 • Caryoconus gothlandicus, een verrassende zwerfsteenspons van Gotland, Zweden. 2004, nr.1, p.7-14
 • Caryospongia diadema. Astylospongia gothiandica als vormvariant van 1997, p 57
 • Caudipteryx. 2001, no.4-p.33
 • CD-bespreking: Versteend hout. 2006. nr.5/6, p.126
 • CD-bespreking: Tranen der goden. 2006. nr.5/6, p.126
 • CD-rom. Geologie van Zuid-Limburg op 1997, p 47
 • CD-Rom bespreking. Vuursteen. 2007, nr.2 p.49
 • Ceratiocaris papillio een garnaalachtig fossiel met vraagtekens. 2006. nr.1, p.17-19
 • Cetorhinus cf. maximus uit het Plioceen van Kallo. Over de fossiele testen van 2005, nr.1, p.8-12
 • Chiasmazandsteen. 2007, nr.3/4, p.110
 • Chiastoclonella sp. en Syltispongia ingemariae. Twee nieuwe sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland. 1997, p 138 - rectificatie G&H 1998-1.
 • Chimaera en de eeuwig brandende steen. De 2008, nr.1, p.8-9
 • Chordaten. t.o. 2000, p.68
 • Chromosoom. Y- 1999, p.84
 • Clara-mijn (de) in het Zwarte Woud. 2001, no.5-p.2-5
 • Coesfeld en omgeving, fossielen. 2002 nr.4a, p. 97-121
 • collectie 'Fossiele macro-vertebraten'., De 2000, p.48-52
 • Concreties met carboonfossielen uit de groeve Crock Hey (Manchester). 2009, nr.1, p.2-5
 • Confuciusornis. 2001, no.4-p.33
 • Coniferenhout. Fossiel 2005, nr.4, p.73-77
 • Controleer uw dino-eieren uit de Languedoc. 1998, p.181
 • Cooksonia paranensis, een vroege landplant uit het Onder-Devoon van het Paranábekken in Brazilië. 2003 nr.5, p.98-99
 • Coprolieten van Cap Blanc Nez. 1997, p.71
 • Cor Winkler Prins werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 2005, nr.2, p.44
 • Crossotheca en andere planten van de Piesberg [bij Osnabrück]. 1997, p 88
 • Crustacea (schaaldieren) van Cap Blanc Nez. 1997, p 25
 • Cruzy. 2001, no.4-p.33
 • Cryptozoölogie. 1997, p 48
 • Cryptozoölogie. 1997, p 48
 • Dageraad van de Aarde. 1999, p.49
 • Dank, dank, dank. 2008, nr.1, p.1
 • Darinkdelven. 2009, nr.3/4, p.98-102
 • Darthuizerpoort. 2008, nr.5, p.120-124
 • Dateren met het radioactieve koolstof isotoop 14C. 2005, nr.3, p.46-53
 • Datering, De Eland van Borne. 2002 nr.5, p. 137-141
 • De Bol, de Binnenlek en de Lekwaard. Het eiland 2006. nr.2, p.29-32
 • Degenkrab (Xiphosura, Limulacea). Vondst van een 2009, nr.5, p.125-128
 • delta van de Oude Rijn? Waar is de 2008, nr.3/4, p.72-76
 • Deltares. Dubbeldik dankzij. 2009, nr.3/4, p.53
 • Dendrochronologie-eendateringsmethode en veel meer....2005, nr.3, p.59-67
 • Devonische landplant Cooksonia. Silurische en Vroeg- 2003 nr.5, p.90-97
 • Devoon van het Paranábekken in Brazilië. Cooksonia paranensis, een vroege landplant uit het Onder- 2003 nr.5, p.98-99
 • Devoon. Geleedpotigen van het Vroeg- 1997, p 48
 • Devoon. Moresnetia, een zeer oude zaadplant uit het Laat- 1997, p 42 - rectificatie 76
 • Devoon. Nematothallus, een raadselachtige plant uit het Siluur en het Vroeg- 1998, p.28
 • Devoon. Wortelgroei in het. 1998, p.22
 • Devoontrilobieten uit het Limburgse riviergrind.2005, nr.2, p.17-23
 • Dickiet in het Limburgse westfalien (carboon). 1997, p 18
 • Dikke Steen op de Lemelerberg. De 2009, nr.1, p.14-17
 • Dinkel bij het Lutterzand. De 2008, nr.6, p.148-152
 • Dino. Eerste Italiaanse 1998, p.181
 • Dino/Vogel-relatie. 1998, p.181
 • Dino/vogel-relatie. 1999, p.11
 • Dino's. Alvarez en de 1999, p.83
 • Dino's uit het Zuidpoolgebied. Nieuwe 2005, nr.2, p.34
 • Dinoeieren uit de Languedoc. 1998, p.181
 • Dinonieuws. 1997, p 23, 76.
 • Dinonieuws. 1998, p.48, 181
 • Dinosauriërs, plesiosauriërs en krokodillen*. 1998, p.148
 • Dinosaurussen. 2004, nr.3/4, p.69
 • Dinosporen. 2001, no.4-p.33
 • Dino-vakantielanden. 1999, p.11
 • Dommel (AE nr 29). De 2009, nr.6, p.161-166
 • Duikende sauriers. 2001, no.4-p.33-34
 • Duinen laten Texel groeien. 2005, nr.3, p.56-58
 • Duister labyrint*. Het 1998, p.79
 • Echinocorys-horizont in de Kalksteen van Lixhe. 2000, p.135-136
 • Ectoparasieten op dino's. 2001, no.4-p.33
 • Educatieve programma's in Naturalis. 2000, p.68
 • Eemland. Waaien in 2006. nr.1, p.6-8
 • Een onvergetelijk voorval. 2000, p.35
 • Eendenmossels en zeepokken*. 1998, p.124
 • Eerste geoloog in Oost-indië (G. Rumphius) 1997, p 94.
 • Eerste Italiaanse dino. 1998, p.181
 • Eerste vondst van een laat-tertiaire boomzwam (Trametites sp.) met begeleidende flora en fauna uit de omgeving van Almelo. 1999, p.4
 • Eertcloots en de aardwetenschappen. Stevins Stofroersel des 1997, p 51
 • Eifelbronnetjes met een vulkanisch trekje. 2007, nr.2, p.37-41
 • Eland, Borne, milieu-reconstructie. 2002 nr.5, p. 137-141
 • Eland van Borne nu ook 14C-gedateerd. 2005, nr.4, p.100
 • Eltanin-asteroïde. 1999, p.84
 • ENCI-Maastricht bv*. 1998, p.91
 • Engeland.2004, nr.3/4, p.69
 • Enkele kritische opmerkingen over aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. 1999, p.70
 • Eotyrannus lengi. 2001, no.4-p.35
 • Erelid. Henk Oosterink 1997, p 49
 • Erelid Werner Felder 2005, nr.2, p.35-41
 • Eros. 2002 nr.6, p. 169
 • Europese koeien. 2001, no.5-p.20
 • Evenhoevigen. Walvisachtigen en 1998, p.22
 • Evolutie in actie. Galápagosvinken. 1997, p 114
 • Evolutie in actie. Guppies. 1997, p 114
 • Evolutie van gewervelde dieren. 1998, p.22, 47
 • Evolutie. Leven op aarde 1997, p 24
 • Evolutie. Primaten. 1997, p 76
 • Evolutie. Uurwerk van de 1999, p.84
 • Evolutie. Zoogdier. 1997, p 114
 • Excursie naar Dalarna (Zweden). De 1997, p 11
 • Extinctie. Massa- 1999, p.83
 • Extremofielen. 1998, p.21
 • Fauna in hete bronnen Indische Oceaan. 2002 nr.1, p. 24
 • Fauna, Rügener Schreibkreide. 2002 nr.6, p. 168
 • Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer. 2009, nr.3/4, p.110-116
 • Flora Rügener Schreibkreide, Boekbesp. 2002 nr.6, p. 168
 • Fok. Mammoeten voor de 1998, p.22
 • Foraminiferen*. 1998, p.102
 • Formaties van het Nederlands deel van de Noordzee. Zwerfstenen in de kwartaire 1999, p.131
 • Fosfaatplateau Marokko, reptielen. 2002 nr.6, p. 151-154
 • Fosforietknollen. Fossielen in 1999, p.33
 • Fossiel hout van Sheppey met boorgangen. 1998, p.25
 • Fossiele kleine zoogdieren in het Nationaal Natuurhistorisch Museum. 2000, p.43-47
 • Fossiele muskusossen van de bodem van de Noordzee. 2000, p.9-15
 • Fossiele planten.2004, nr.2, p.51
 • fossiele tuin. De 2006. nr.5/6, p.120
 • Fossiele vogels. Vliegende reptielen en 1997, p 76
 • Fossiele zeeegels van Cap Blanc Nez 1997, p 82. 125
 • Fossiele zeeegels. Kristallen in 1997, p 135
 • Fossiele zoogdieren, Rijn vindplaats. 2002 nr.3/4, p. 77-81
 • fossiele zoogdieren van het strand van Cadzand. Nieuwe vondsten van 2004, nr.3/4, p.61-65
 • Fossielen. 2004, nr.1, p.19
 • Fossielen Campanien Coesfeld. 2002 nr.4a, p. 97-121
 • Fossielen in fosforietknollen. 1999, p.33
 • Fossielen op Gotland. 2000, p.120
 • Fossielen uit de Grot van Ultima Esperanza (Patagonië, Zuid-Chili). Amsterdamse collectie 2003 nr.2, p.26-36
 • Fossielen uit Solnhofen - Boekbespreking. 1999, p.124
 • Fossielen van Cap Blanc Nez (Pas de Calais, Frankrijk) I. Schaaldieren (Crustacea). 1997, p 25
 • Fossielen van Cap Blanc Nez II. Vuursteen en coprolieten. 1997, p 71
 • Fossielen van Cap Blanc Nez III. Fossiele zee-egels (1). 1997, p 82
 • Fossielen van Cap Blanc Nez IV. Zee-egels 2 (Holasteroida en Holectypoida) 1997, p 125
 • Fossielen van Cap Blanc Nez IX. Weekdieren: Slakken (Gastropoda). 2000, p.111-115
 • Fossielen van Cap Blanc Nez VIII. Weekdieren: Tweekleppigen. 1999, p.41
 • Fossielen van Cap Blanc Nez. 1998, p.2, 37, 173.
 • Fossielen van de St. Pietersberg*. 1998, p.93
 • Fossielen verdonkeremaand. Russische 1997, p 48
 • Fossielen. Sheppey 'ontdekt'. De 'London Clay' en zijn 1997, p 108
 • Fossielendiefstal. 1999, p.48
 • Fossielenhandel.(illegale) 1997, p 144
 • Fossilbase: Fossielen determineren met internet. 2008, nr.1, p.10-12
 • Fundstellen Palaeontologie. Boekbesp. 2002 nr.6, p. 158
 • Gaia, wetenschap systeem aarde en. 2002 nr.2, p. 35-40
 • Galápagosvinken. Evolutie in actie. 114
 • Gaskraters in de Noordzee. 2001, no.4-p.11-15
 • Gaslekken in mantel, vulkanisme. 2002 nr.5, p. 121-123
 • Gastropoden*. 1998, p.108
 • Geleedpotigen van het Vroeg-Devoon. 48
 • Geoarcheologie, een nieuwe studierichting aan de Vrije Universiteit. 2003 nr.1, p.10-11
 • Geologie en fossielen*. De St. Pietersberg bij Maastricht, zijn 1998, p.49
 • Geologie van de St. Pietersberg bij Maastricht*. 1998, p.53
 • Geologie van Nederland (cd-rom). 2000, p.119-120
 • Geologie van Zuid-Limburg op cd-rom. 47
 • Geologie, bodemkunde en geschiedschrijving. Op het raakvlak van (Doodemanskisten, Terscheiling) 104
 • geologie van Mecklenburg Vorpommern en haar zwerfstenen. De 2007, nr.3/4, p.67-71
 • 'Geologisch monument Bouwepet' te Mûnein (Friesland)., Het 2000, p.2-3
 • geologisch reservaat 'P. van der Lijn' bij Urk., Het Een oppervlak uit de laatste ijstijd. 2000, p.105-110
 • Geologisch verleden. Hoe abrupt is 'abrupt' in het 1998, p.158
 • Geologische collecties in het NNM. 2000, p.25-27
 • geologische en paleontologische ervaringen in Midden- en Zuid-Thüringen. Enkele 2006. nr.3, p.45-55
 • Geologische kartering van Nederland. Begin van de 1999, p.28
 • Geologische monumenten bij Vasse en Urk. 131
 • Geologische orgelpijpen*. 1998, p.71
 • Geologische tijdschaal. Over de 2007, nr.2, p.50
 • Geoloog in Oost-indië. De eerste (G. Rumphius) 94 Georgius Rumphius (1628-1702). De eerste geoloog in Oost-indië. 94
 • Georges. Orkaan. 1999, p.84
 • Geovaria. 1999, p.11, 48, 83
 • Geovaria. 2000, p.19-20; 117-118; 142-143
 • Geovaria. 2001, no.1-p.21-23
 • Geovaria. 2002 nr.1, p. 24, 2002 nr.6 p. 150, p. 158, p. 169
 • Geovaria. 2003 nr.1, p.11, 16
 • Geovaria. 2003 nr.5, p.85, 100
 • Geovaria: aarde en ruimte. 2001, no.4-p.35-36
 • Geovaria: leven op aarde. 2001, no.5-p.18-20
 • Geovaria: Mosasaurus hoffmanni. 2001, no.6-p.24
 • Geovaria: sauriërs en vogels. 2001, no.4-p.33-35
 • Gerrit van der Heide neemt afscheid. 2006. nr.1, p.9
 • Gerrit Daniël van der Heide. In Memoriam 2006. nr.5/6, p.134
 • Geschiedschrijving. Op het raakvlak van geologie, bodemkunde en (Doodemanskisten, Terscheiling) 104
 • Gesprek met prof. Boekschoten. 1998, p.171
 • Gesteente. Oudste 1999, p.48
 • Gewervelde dieren uit de Winterswijkse Muscheikalk. Vondsten van 17
 • Gewervelde dieren. Evolutie van 22
 • Gezocht: een gros aardkundige monumenten. 1999, p.86
 • GGIS: geologische foto’s ontsloten. 2007, nr.5, p.120-122
 • Gidsgesteenten - Boekbespreking - Platenatlas noordelijke kristallijne 1999, p. (t.o. 116)
 • Gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn. 2 tellingen van noordelijke kristallijne 1999, p.106.
 • Gidsgesteenten? 2002 nr.6, p. 145-150
 • Gilze-Rijen breuk bij Tilburg. 2003 nr.5, p.81-85
 • Gips. Vondstmelding van 2003 nr.6, p.116-117
 • Gletsjerkrassen op een groot stuk barnsteen. 2007, nr.3/4 p.96-100
 • Gletsjers. Smeltende 21
 • Gnatichnus pentax, bijtspoor van regulaire zeeegel op Texelse oesterschelp. 2005, nr.5/6, p.128-130
 • Gooi. Het 2007, nr.1, p.30-35
 • Gotland. 2000, p.120
 • Graissessac! 0, 2006. nr.4, p.82-85
 • Granaatamfiboliet, ZW-Zweden. 2002 nr.6, p. 145-150
 • Granuliet. 1999, p.62
 • Grindafzettingen van de Maas op de St. Pietersberg*. De 87
 • Grindbakken. 2002 nr.6, p. 169
 • Groene jaspis uit midden-pleistocene afzettingen van Arcen. 1999, p.76
 • Groeve te Maarn. 1999, p.85 e.v. [; rectificatie p.140]
 • Groeve Boudewijn (AE nr 32). 2009, nr.6, p.179-184
 • Grootste antimonietkristal ter wereld. 1999, p.54
 • Grootste kop. 2001, no.4-p.33
 • Grot van Ultima Esperanza (Patagonië, Zuid-Chili). Amsterdamse collectie fossielen uit de 2003 nr.2, p.26-36
 • Guppies. Evolutie in actie.114
 • Haaien en roggen*. 1998, p.140
 • Haaientanden, misvormde. 2001, no.1-p.12-15
 • Haerst bij Zwolle, een vreemde eend in het rivierengebied. Zandwinning 2003 nr.6, p. 101-112
 • Hagedissen namen de TGV. 1999, p.84
 • Handel. (illegale) fossielen 144
 • Hans Steur krijgt Van der Lijn-onderscheiding. 2001, no.5-p.15
 • Haüy's Kristalmodellen in Teylers Museum. 2003 nr.1, p.12-16
 • Hemelrampen. Bestookt vanuit de ruimte. 144
 • Hemelrampen. Toengoeska-explosie. 144
 • Hemelrampen. 'T-rex and the Crater of Doom'. 144
 • Henk Oosterink ontvangt Duitse onderscheiding. 2001, no.6-p.24
 • Herkomst. Muitiregionale (mensen) 114
 • Het ontstaan van de Hooge Veene, 2009, nr.3/4, p.75-79
 • Herseninhoud. 1999, p.84
 • Hexanchidae Plioceen (België). 2002 nr.6, p. 159-168
 • Hoe abrupt is 'abrupt' in het geologisch verleden? 1998, p.158
 • Hoe komt een nationale geologische collectie tot stand? 2000, p.22-24
 • Hoe oud is oud? 2002 nr.3/4, p. 50
 • Hoegaarts hout. 2001, no.4-p.24-28
 • Hoegaards hout, het vervolg. 2004, nr. 2, p.28-29
 • Hofland te Laren, geheel vernieuwd! Geologisch Museum 2006. nr.3, p.56-57
 • Holasteroida en Holectypoida van Cap Blanc Nez. 125
 • Holectypoida en Holasteroida van Cap Blanc Nez. 125
 • Holocene ontstaansgeschiedenis van de Rijn-Maas delta. 2002 nr.3/4, p. 51-59
 • Holocene ontw. Rijn-Maasmond. 2002 nr.3/4, p. 72-76
 • Homalodoriana sp. 2005, nr.1, p.4-6
 • Homo habilis. 1999, p.84
 • Homo sapiens Wallacea eilanden. 2002 nr.5, p. 133-136
 • Homotherium latidens in Nederland. Sabeltandtijger. 1999, p.119
 • Hondsrugsysteem in de provincies Drenthe en Groningen., Waarnemingen aan het 2003 nr.3/4, p.64-80
 • Hoogdonk op de Peelhorst. Een pulsboring bij 2004, nr.2, p.21-27
 • Hoogendoorn geridderd. Wim 2007, nr.3/4, p.108
 • Houdbaarheid van hout; het Laat-Boreale dennenbos van Roderwolde (Dr.). 2009, nr.3/4, p.103-109
 • Hout van Sheppey met boorgangen. Fossiel 1998, p.25
 • Hout op paardestaartboom Calamites. 2005, nr.5/6, p.131-135
 • Humans on the Move. 2001, no.5-p.19-20
 • hyolietenkalk uit Losser. Een Midden-Cambrische 2004, nr. 3/4, p.84-87
 • Ice sheets, Environmental Change. 2002 nr.2, p. 48
 • Ichtosaurus. 2001, no.4-p.34
 • IJstijden. Proterozoïsche 1998, p.21
 • IJstijdpad op Sallandse Heuvelrug. 2004, nr.2, p.30-31
 • ijzererts. Speuren naar 2004, nr.3/4, p.88-94
 • IJzig landschap op Groenland. 1998, p.1
 • Illegale fossielenhandel.144
 • In den Beginne - Dageraad van de Aarde. 1999, p.49
 • In memoriam A.G. Koenderink. 1999, p.117
 • In memoriam Theo M.G.van Kempen. 2003 nr.1, p.20
 • In memoriam C.M. Nienhuys. 2004, nr.1, p.20
 • In memoriam ing. P.C.M. (Cor) Rademakers. 2004, nr.2, p.60
 • In memoriam prof. dr. L.M.J.U. van Straaten. 2004, nr.3/4, p.96
 • Indonesië. 2000, p.39-42
 • Inslag meteoriet. 1999, p.83
 • Internationale samenwerking. 1998, p.22
 • lnsecten en planten van het Trias. 48
 • Jaartallen bij Staring's Geologische Kaart van Nederland. 2001, no.5-p.9
 • Japanse wortelen. 1999, p.84
 • Jaspis uit midden-pleistocene afzettingen van Arcen. Groene 1999, p.76
 • Javaanse Homo erectus. 2001, no.5-p.19
 • Javamens geen voorouder van de Aboriginals. 2002 nr.5, p. 124-133
 • Jongmanscollectie: restauratie van een paleobotanische collectie van wereldfaam. 2000, p.53-54
 • Jubileumexcursie naar Dalarna (Zweden). De 11
 • Jupitermaan Europa. 2001, no.1-p.22
 • juraflora van de kust van Noord-Yorkshire ( 1 ). De 2007, nr.6, p.142-148
 • juraflora van de kust van Noord-Yorkshire. De 2008, nr.1, p.13-19
 • kaakloze vissen [ Agnatha ] uit het Onder-Siluur van Lanrkshire [Schotland] Enige bijzondere 2005, nr.1, p.24-28
 • Kaiserstuhl (de) en zijn gesteenten. 2002 nr.3/4, p. 86-96
 • Kalksteen van Lixhe. 2000, p.135-136
 • kalkzandsteenbanken in het Pleistoceen van Midden-Nederland. Enkele opmerkingen over 2006. nr.1, p.2-5
 • Kaloot. De 2007, nr.2, p.42-45
 • Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen (AE nr 30). 2009, nr.6, p.167-172
 • Kanjer van eenkei. Een 50
 • Kartering van Nederland. Begin van de geologische 1999, p.28
 • Katten. Evolutie van 1998, p.22
 • Keienkloppers. Zwerfkeien en 1999, p.98
 • Keienveld van Maarn. 1999, p.94; rectificatie 1999, p.140
 • keileemgroeves Hocht en Winterkampen bij Markelo. Geologie van de voormalige 2007, 3-4 91-95
 • Kennewick man. Mensen. 114
 • Kennislink. 2004, nr.1, p.19
 • Klappersteen wel? Bestaat de 2008, nr.2, p.25-29
 • Kleurrijke geologie. 2002 nr.1, p. 1
 • Klok in het zand. Optische datering: 2005, nr.3, p.55
 • Koenderink, A.G. - In memoriam 1999, p.117
 • kogeldioriet zwerfsteen van Eext. Museum Natura Docet en de 2006. nr.1, p.11-15
 • Kogeldioriet van Nieuw-Schoonebeek. De 2007, 3-4 85-88
 • Kokerwormen*. 1998, p.118
 • Kokkels in soorten en maten in de IJsselmeerpolders. 2008, nr.3/4, p.96-100
 • Komeet maakte vijf kraters. 1999, p.83
 • Komeet. 2002 nr.6, p. 16
 • Kor en Bot 2002, een succes! 2002 nr.5, p. 142-145
 • Koralen*. 1998, p.106
 • Koudbloedig? Dino-nieuws. 1998, p.48
 • Kraters. Komeet maakte vijf 1999, p.83
 • Kreeftachtigen. 2001, no.5-p.18
 • Kreeften en krabben*. 1998, p.126
 • Kristallen in fossiele zee-egels. Paleontologie en mineralogie hand in hand. 135
 • Kristallijne gidsgesteenten - Boekbespreking - Platenatlas noordelijke 1999, p. (t.o. 116)
 • Kristallijne gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn. Twee tellingen van noordelijke 1999, p.106; rectificatie p.140
 • Kristalmodellen in Teylers Museum. Haüy's 2003 nr.1, p.12-16
 • Kritische opmerkingen over aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. 1999, p.70
 • Krokodillen*. Dinosauriërs, plesiosauriërs en 1998, p.148
 • Krijtspons uit het oostelijk grind? Een nieuwe 2004, nr.6, p.129-131
 • Kuhfuss bij Coesfeld (BRD). Belemnieten van de lokatie 1998, p.162
 • Kuhfuss bij Coesfeld. De Ziegelei 34
 • Kustwateren. Laat-pleistocene zeezoogdieren van de Nederlandse 1999, p.126
 • Kwartaire formaties van het Nederlands deel van de Noordzee. Zwerfstenen in de 1999, p 131
 • Kwartair-geologische opvattingen over ons land na Staring's proefschrift van 1833. Ontwikkelingen in de 2003 nr.3/4, p.41-59
 • Kwarts in versteend hout Hoegaarden. 2002 nr.2, p. 41-46
 • Kwarts met toermalijn in Naturalis. Een bijzondere 1999, p 2
 • Kwartsvarianten uit het stroomgebied van de Rijn. 2002 nr.3/4, p. 82-83
 • Kwintelooijen in de Utrechtse Heuvelrug. De voormalige groeve 2008, nr.6, p.130-138
 • Laat-glaciale en Holocene ontstaansgeschiedenis van de Rijn-Maas delta. 2002 nr.3/4, p. 51-59
 • Laat-pleistocene zeezoogdieren van de Nederlandse kustwateren. 1999, p 126
 • Laatste nieuws van Sheppey. v24
 • Labyrint*. Het duister 1998, p.79
 • Landelijke Contactdag, verslag van de lezingen op de. 2002 nr.2, p. 47-48
 • Landelijke contactdag. Verslag van de lezingen op de 2003 nr.2, p.40
 • Landelijke Contactdag. Verslag van de lezingen op de 2004, nr.2, p.58-59
 • Landelijke Contactdag. Aankondiging van de 2005, nr.5/6, p.136
 • Landelijke Contactdag. Aankondiging van de 2006. nr.1, p.20
 • Landelijke Contactdag van 10 maart 2007. Lezingen 2007, 2 46-47
 • Landijs gevormd meer met zandige massatransport-afzettingen. Een voormalig door (Leuvenumsche Beekvallei) 117
 • Landschap op Groenland. IJzig 1998, p.1
 • Lange Duinen en de Korte Duinen. De 2006. nr.5/6, p.128-133
 • Leaellynasaura amicagraphica. 2001, no.5-p.19
 • Leuvenumsche Beek-vallei. Een voormalig door landijs gevormd meer met zandige massatransport-afzettingen. De 117
 • Leuvenumse Beek. De 2008, nr.6, p.139-143
 • Leven in de ruimte. 2001, no.1-p.22
 • Leven op aarde - Evolutie 24
 • Leven op aarde. Extremofielen 1998, p.21
 • Leven uit de ruimte. 2002 nr.6, p. 169
 • Levensvormen. Voor-cambrische 1998, p.181
 • Liepen er vroeger dino's van Engeland naar Nederland? 2002 nr.1, p. 2-6
 • Lijn P. van der, bij Urk. Een oppervlak uit de laatste ijstijd. 2000, p.105-110
 • Likona 1999. 2000, p.120
 • Lili. Orkaan 1999, p 84
 • Limburgse en Brabantse landschap. Peelrandbreuk. Breuken in het 2006. nr.4, p.87-91
 • Limburgse mijnindustrie. 2000, p.137-141
 • Literatuur*. 1998, p.153
 • lynx van de Noordzeebodem. Een fossiele 2005, nr.2, p.35-41
 • Lomatia tasmanica oudste plant. 1998, p.22
 • London Clay en zijn fossielen. Sheppey 'ontdekt'. De 108
 • Maan zelve. De 1999, p 83
 • Maansplinter. 1999, p 83
 • Maarn-conglomeraat (voorwoord Maarn-nummer) 1999, p 85
 • Maarten van Vliet. In Memoriam. 2001, no.6-p.23
 • Maas. Gesteenten langs de 2005, nr.5/6, p.101-108
 • Maastrichtien*. De St. Pietersberg, typelokatie van het 1998, p.51
 • Maiocercus celticus. Spinachtigen uit het carboon van lbbenbüren.62
 • mammoet. De reconstructie van een 2006. nr.5/6, p.108-111
 • Mammoetbotten. 1999, p 48
 • Mammoeten voor de fok. 1998, p.22
 • Mars. 2001, no.4-p.35-36
 • Masiakasaurus knopfleri. 2001, no.4-p.34
 • Massa-extinctie. 1999, p 83
 • Massagraf uit het Midden-Devoon. 2002 nr.1, p. 12-17
 • Massatransport-afzettingen. (Leuvenumsche Beek-vallei)117
 • meanderende spons (Exanthesis labrosus). Drie fossilisaties van 2008, nr.6, p.146-147
 • Meer dan 1300. 2002 nr.6, p. 169
 • Meer. Een voormalig door landijs gevormd (Leuvenumsche Beek-vallei) 117
 • Meertje Doodemanskisten op Terscheiling. Over het ontstaan van het meertje 104
 • Megafauna. 1999, p 83
 • Mekelermeer, een bijzondere pingoruïne. Het 2008, nr.1, p.2-6
 • Mensapen. Miocene 115
 • Mensen. Kennewick Man. 114
 • Mensen. Miocene mensapen. 115
 • Mensen. Muitiregionale herkomst 114
 • Mensen. Onze werkelijke voorvader. 115
 • Mensen. Out of Africa. 115
 • Mensen. Voorvaderlijke resten. 115
 • Metamorfieten, Zuidwest-Zweden. 2002 nr.6, p. 145-150
 • Meteoriet in de hand dan tien in de lucht. 2000, p.55-63
 • Meteoriet. 2002 nr.6, p. 169
 • Meteoriet. Inslag 1999, p 83
 • Microraptor zhaonianus. 2001, no.4-p.34
 • Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren. 2009, nr.3/4, p.85-93
 • Mieniet als zwerfsteen bij Markelo. 2005, nr.5/6, p.109-114
 • miljoenpoot uit het Onder-Perm van Manebach (Thüringer Wald, BRD., Een 2000, p.131-134
 • Millennium-man (Orrorin tugenensis). 2001, no.5-p.19
 • Mineraalvondsten in het Nederlandse Carboon. 1999, p 18
 • mineralen in zand. Zware 2008, nr.2, p.34-37
 • Mineralen uit het Gelders Geologisch Museum te Velp. 2000, p.93-95
 • Mineralenvreters. 2002 nr.1, p. 24
 • Mineralogie hand in hand. Kristallen in fossiele zee-egels. Paleontologie en 135
 • mineralogische belangstelling van ondergronders in de Limburgse mijnindustrie., 2000, p.137
 • Minoïsch Thera : een vulkanische geschiedenis. 2001, no.5-p.10-14
 • Miocene mensapen. Mensen. 115
 • Mitraten: Rhenocystis lapidedunculata. 2001, no.5-p.19
 • Moderne Aziaat. 2001, no.5-p.20
 • Monument Maarn. Zuidelijke steenblokken voor het Stenen-1999, p 109; rectificatie 140
 • Monument. Stenen als 1999, p 89; rectificatie 140
 • Monumenten bij Vasse en Urk. Geologische 131
 • Monumenten. Gezocht: een gros aardkundige 1999, p 86
 • Moresnetia, een zeer oude zaadplant uit het Laat-Devoon. 42 - rectificatie 76
 • Mosasauriërs*. 1998, p.144
 • Mosasaurus hoffmanni. 2001, no.6-p.24
 • Mosasaurus. 2001, no.4-p.34
 • Muien, een gevaarlijk verschijnsel. 2008, nr.3/4, p.62-63
 • Multiregionale herkomst. Mensen. 114
 • Multiregionalisme. 1999, p 84
 • Muschelkalk. Vondsten van gewervelde dieren uit de Winterswijkse 1998, p.17
 • Museum "Devonium" te Waxweiler[Eifel] geopend. 2006. nr.5/6, p.106-107
 • Muskusossen van de bodem van de Noordzee. 2000, p.9-15
 • Muurschilderingen. 2001, no.5-p.20
 • Naardermeer, het eerste natuurmonument van Nederland. Het 2007, 1 15-20
 • Naturalis [Leiden]. Een bijzondere kwarts met toermalijn in 1999, p 2
 • Naturalis. 2000, p.68
 • Naturalis-nummer. 2000, p.21
 • Nautiliden en belemnieten*. 1998, p.116
 • Neanderthalers in Overijssel en het Graafschap Bentheim. 2006. nr.3, p.66-72
 • Nederland. Begin van de geologische kartering van 1999, p 28
 • Nederland. De sabeltandtijger Homotherium latidens in 1999, p 119
 • Nederlands deel van de Noordzee. Zwerfstenen in de kwartaire formaties van het 1999, p 131
 • Nederlands Edelsteen Laboratorium.,Het 2000, p.64-67
 • Nederlandse Carboon. Nieuwe mineraalvondsten in het 1999, p 18
 • Nederlandse kustwateren. Laat-pleistocene zeezoogdieren van de 1999, p 126
 • Nederlandse ondergrond. Datering van de 2005, nr.3, p.45
 • Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. Aardwetenschappelijke begrippen in 1999, p 70
 • Nematothallus, een raadselachtige plant uit het Siluur en het VroegDevoon. 1998, p.28
 • Neuropteris attenuata. Het blad van 16
 • Neusgaten. 2001, no.5-p.19
 • NGV op Internet gedurende een periode van 7 jaar. Korte samenvatting van de 2004, nr.6, p.137
 • NGV-Jubileumviering op 13 mei. Enkele impressies van de 2006. nr.3, p.64-65
 • Nieuw (een) model voor de evolutie van Homo sapiens van de Wallacea eilanden. 2002 nr.5, p. 133-136
 • Nieuwe bodemkaart veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000. 2009, nr.3/4, p.62-67
 • Nieuwe Geologische gegevens uit het Gooi. 2009, nr.2, p.40-47
 • Nieuwe inzichten in de stratigrafische ontwikkeling van Jura, Krijt en Onder-Tertiair in de Achterhoek. 2000, p.70-92
 • Nieuwe mineraalvondsten in het Nederlandse Carboon. 1999, p 18
 • Nieuwe sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland. Twee 138 - rectificatie G&H 1998-1.
 • Noordelijke kristallijne gidsgesteenten - Boekbespreking - Platenatlas 1999, p (t.o. 116)
 • Noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn. Twee tellingen van 1999, p 106 Õ rectificatie 140
 • Noordelijke zwerfblokken in de zandgroeve te Maarn. 1999, p 101
 • Noorden. 2001, no.1-p.22
 • Noordzee. Zwerfstenen in de kwartaire formaties van het Nederlands deel van de 1999, p 131
 • oerbank in zandzuiger van een HSL-bouwput bij Hazerswoude. Brokken, 2008, nr.6, p.126-129
 • Oerknal, wie ontstak de? 2001, no.1-p.22
 • Oerknal. 2002 nr.6, p. 169
 • oertijdmuseum “De groene Poort” te Boxtel. Nieuwe dinosaurushal van het 2007, 6 141
 • Ogen op steeltjes.(introductie hoofdredacteur). 2001, no.5-p.1
 • Oliereservoirgesteente en bouwsteen. Bentheimer zandsteen: 2003 nr.2, p.21-25
 • Omslagfoto. 2001, no.1-p.24
 • Onder je voeten. De geologische monumenten bij Vasse en Urk. 131
 • Onder-Devoon in de Eifel. Ontsluitingen van het 2009, nr.1, p.6-11
 • Onderscheiding voor F. Rhebergen. Van der Lijn- 1999, p 81
 • Onschuld. 's Mensen 1999, p 83
 • Ontstaan van het meertje Doodemanskisten op Terscheiling. Over het 104
 • Ontwikkelingen in de kwartair-geologische opvattingen over ons land na Staring's proefschrift van 1833. 2001, no.1-p.16-21
 • Oölitische jaspis uit de IJssel. 2007, nr.3/4, p.101-107
 • Oosterink erelid. Henk 49
 • Otolieten van beenvissen uit boring 165 bij Liessel. 2005, nr.5/6, p.116-123
 • Opaal, een kleurrijk verschijnsel. 2003 nr.2, p.38-39
 • Opmerkelijke ammoniet. Een 112
 • Opmerkingen over aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. 1999, p 70
 • Opzouten. 2008, nr.2, p.48-49
 • Oranjezon. 2008, nr.2, p.43-47
 • Ordovicische algen II: een vergaarbak. 1
 • Ordovicische zwerfsteensponzen. Staringia 9. 2001, no.2-p.1-144
 • Orgelpijpen*. Geologische 1998, p.71
 • Orkaan Georges. 1999, p 84
 • Orkaan Lili. 1999, p 84
 • Ostracoden*. 1998, p.122
 • Otzi. 2001, no.5-p.20
 • Oud nieuws. 2007, nr.6, p.139-140
 • Oude sterren vervagen snel. 2001, no.1-p.22
 • Oude zaadplant uit het Laat-Devoon. Moresnetia een zeer 42 - rectificatie 76
 • Oudemirdumerklif in Gaasterland (AE nr 26). 2009, nr.2, p.34-37
 • Oudste Amerikaan? 2004, nr.5, p.128
 • Oudste Europese mens. 2004, nr.5, p.128
 • Oudste gesteente. 1999, p 48
 • Oudste landdier is duizendpoot. 2004, nr.5, p.128
 • Oudste landplanten leken op levermossen. 2004. nr.5, p.127
 • Oudste man is mosselkreeft je. 2004, nr.5, p.127
 • Oudste mens in Ethiopië. 2004, nr.5, p.128
 • Oudste plant. Lomatia tasmanica 1998, p.22
 • Oudste vliegende insecten. 2004, nr.5, p.127-128
 • Out of Africa. Mensen. 115
 • Over het ontstaan van het meertje Doodemanskisten op Terscheiling. Op het raakvlak van (hydro)geologie, bodemkunde en geschiedschrijving. 104
 • Overstromingsgeschiedenis van Zuid-West Nederland, interactie tussen natuurlijke en antropogene processen. 2008, nr.3/4, p.86-95
 • Paardenstaartbomen. Sporenaren van 1999, p 59
 • PAK's. 2001, no.1-p.21
 • Palaeographic Development of the Rhine-Meuse Delta. Boekbespreking. 2002 nr.1, p. 23
 • Palaeoloxodon. 114
 • Palaeontologie, klassische Fundstellen der. Band 4. 2002 nr.6, p. 158
 • Paleoantropologie. 1999, p 12
 • Paleoklimatologie. 1998, p.21
 • Paleontologie en mineralogie hand in hand. Kristallen in fossiele zee-egels. 135
 • palmhout ofwel Palmoxylon. Fossiel 2006. nr.5/6, p.135-140
 • pathologische Ammonieten. 2009, nr.1, p.18-24
 • Palynomorfen*. 1998, p.96
 • Paraderen door de oertijd. Een bezoek aan de geologische afdelingen van Naturalis. 2000, p.28-29
 • Paralititan stromeri. 2001, no.5-p.19
 • Parka decipiens, een onbegrepen plant uit Laat-Siluur en Vroeg-Devoon. 2000, p.4-8
 • peelrandbreuk en maashorst (AE nr 28). 2009, nr.6, p.155-160
 • Perm-flora van Lodève. 2001, no.3-p.1-14
 • Permische uitsterving. 2001, no.1-p.23
 • Phacops latifrons. De mythe van 2004, nr.3/4, p.66-68
 • Phosphaterium escuilei. 23
 • Piesberg [bij Osnabrückl. Crossotheca en andere planten van de 88
 • Planeten. 2001, no.4-p.36
 • Planetoïde raakt aarde niet! 1999, p 83
 • Planetoïden. 2002 nr.6, p. 169
 • Plant uit het Onder-Devoon van het Paranábekken in Brazilië. Cooksonia paranensis, een vroege land- 2003 nr.5, p.98-99
 • Plant uit het Siluur en het Vroeg-Devoon. Nematothallus, een raadselachtige 1998, p.28
 • Plant. Lomatia tasmanica oudste 1998, p.22
 • plantaardig bolletje plantaardig bolletje uit het Siluur en het Devoon. Pachyteca, een vreemd, 2004, nr.2, p.52-57
 • Plantage Willem 111. Sneeuwsmeltwaterdal 2006. nr.3, p.59-61
 • Planten van de Piesberg [bij Osnabrückl 88
 • Planten van het Trias. lnsecten en 48
 • Planten*. 1998, p.100
 • Platenatlas noordelijke kristallijne gidsgesteenten - Boekbespreking. 1999, p (t.o.116)
 • Platentektoniek 1999, p 48
 • Pleistocene afzettingen van Arcen. Groene jaspis uit midden- 1999, p 76
 • pleistocene Maas bij Gronsveld. Sporen van de 2007, nr.6, p.149-152
 • Pleistocene zeezoogdieren van de Nederlandse kustwateren. Laat- 1999, p 126
 • Plesiosauriërs en krokodillen*.Dinosauriërs, 1998, p.148
 • Plesiosaurus. 1998, p.181
 • Pleurocoelus. Acrocanthosaurus bespringt 1998, p.48
 • Plioceen van Kallo (België), over tanden van Hexanchidae. 2002 nr.6, p. 159-168.
 • Plooipatronen in een uiterwaard van de Waal. 2006. nr.5/6, p.101-105
 • Porfieren, zuidelijke. 2002 nr.6, p. 155-157
 • Post. Van der Lijn-onderscheiding voor Klaas 2003 nr.3/4, p.60-61
 • Primaten. Evolutie 76
 • Project Jongmanscollectie: restauratie van een paleobotanische collectie van wereldfaam. 2000, p.53-54
 • Promotie Freek Busschers. 2008, nr.2, p.38
 • Proterozoïsche ijstijden 1998, p.21
 • Protoceratops en Velociraptor. 2001, no.4-p.33
 • Protoceratops, Maiasaura en Oviraptor. 2001, no.4-p.34
 • Prototaxites, een reuzenzwam van 400 miljoen jaar oud? of een korstmos? 2006. nr.2, p.21-28
 • Psaronius, een boomvaren uit het Laat- Carboon en het Vroeg-Perm. 2004, nr.3/4, p.75-83
 • Pterosauria. 2001, no.4-p.33
 • Pterosauriërs in de media. 2003 nr.1, p.1-9
 • Pterosauriërs vlogen beter dan vogels. 2005, nr.2, p.34
 • P. van der Lijnonderscheiding 2007. Uitreiking 2007, nr.3/4, p.89-90
 • pyroxenen. Amfibolen en 2004, nr.1, p.15-18
 • Raadsel Ainiktozoon opgelost. Het 77
 • raadselachtige plant uit het Siluur en het Vroeg-Devoon. Nematothallus, Een. 1998, p.28
 • Ramshoorngips. 2002 nr.2, p. 25
 • Reacties op Rumphius. 1998, p.36
 • Rectificatie [Rhebergen, 1997]. 1998, p.23
 • rectificatie 1999, p.140
 • Rectificatie boekbespreking. 1998, p.24
 • Rectificaties 1999, p 48, 140
 • Redactie: Bij dit Achterhoek-nummer. 2000, p.69
 • Redactie: De omslagfoto: een rotswand in het Valsertal. 2000, p.1
 • Redactie: Een Naturalis-nummer. 2000, p.21
 • Redactie: Schismospongia syltensis, een nieuwe zwerfsteenspons uit het Ordovicium beschreven door Rhebergen en Von Hacht. 2000, p.116
 • Regionale Geologie. 2004, nr.5, p.112
 • Regulaire zee-egels, zeelelies en zeesterren. Fossielen van Cap Blane Nez. 1998, p.2
 • Reptielen en fossiele vogels. Vliegende 76
 • Reptielen, fosfaatplateau Marokko. 2002 nr.6, p. 151-154
 • Rhebergen, F. Van der Lijn-onderscheiding. 1999, p 81
 • Rhizopoterion. Iets over 2004, nr.5, p.132-136
 • Rhynchosauroides peabodyi (Faber) - Römer. Henk 2000, p.124
 • Rhynie-Chert. De Onder-Devonische 2004, nr.2, p.33-50
 • Rijn (de) als vindplaats van fossiele zoogdieren. 2002 nr.3/4, p. 77-81
 • Rijnmondgebied in het Vroeg-Holoceen: inzichten uit een diepe put bij Blijdorp (Rotterdam). Het 2008, nr.3/4, p.64-71
 • Riviersysteem in het veen. Vecht/Angstel. 2002 nr.3/4, p. 66-71
 • Rode oostzee kwartsporfier. 2004, nr.5, p.113-115
 • Roggen*. Haaien en 1998, p.140
 • Römer, geoloog voor twee koppen koffie en een sigaar. 2000, p.121-123
 • Röntgendiffractie-analyse (de) deel 1. 2001, no.5-p.6-8
 • Röntgendiffractie-analyse, deel 2. 2002 nr.1, p. 7-11
 • Ronde Venen. puzzelen in de 2009, nr. ¾, p.80-84
 • Rügen, een kleine excursiegids. Eiland 2007, nr.6, p.159-162
 • Rugvinstekels van Acrodus uit het Winterswijkse Onder-Muschelkalk. 2001, no.4-p.16-18
 • Ruimte. Bestookt vanuit de 144
 • Ruimteperikelen (K/T grens). 2002 nr.6, p. 169
 • Rumphius (1628-1702). De eerste geoloog in Oost-indië. 94
 • Rumphius. Reacties op 1998, p.36
 • Russische fossielen verdonkeremaand. 48
 • Sabeltandtijger Homotherium latidens in Nederland. De vondst van een niet alledaags fossiel. De 1999, p 119
 • Saharazand in Nederland. 2008, nr.5, p.118-119
 • Sallandse dino? 2001, no.4-p.35
 • Samenwerking. Internationale 1998, p.22
 • Sauriërsporen op de grens Boven-Bontzandsteen/Muschelkalk van Winterswijk. 2000, p.125-130
 • Schaaldieren (Crustacea) van Cap Blanc Nez. 25
 • Schelpen uit het verleden. De onderafdeling 'Kenozoïsche Mollusca' van het NNM. 2000, p.37-38
 • Schijn bedriegt; ervaring ontmaskert. 2009, nr.2, p.38-39
 • Schismospongia syltensis, een nieuwe zwerfsteenspons uit het Ordovicium beschreven door Rhebergen en Von Hacht. 2000, p.116
 • Schisteuze granaatamfiboliet en andere metamorfieten uit ZW-Zweden: gidsgesteenten? 2002 nr.6, p. 145-150
 • Schokland. De ondergrond van 2008, nr.3/4, p.77-81
 • schorpioen uit het Carboon van de Piesberg. Een 2008, nr.5, p.114-117
 • Schreibkreide, (Maastrichtien Ostsee), die Fauna und Flrora der Rügener. Boekbespreking. 2002 nr.6, p. 168
 • Sheppey 'ontdekt'. De 'London Clay' en zijn fossielen.108
 • Sheppey. Laatste nieuws van 1999, p 24
 • Sigillaria, De wolfklauwboom 2004, nr.5, p.117-125
 • Silurische agnaten uit Schotland. 2001, no.3-p.15-19
 • Silurische en Vroeg-Devonische landplant Cooksonia. 2003 nr.5, p.90-97
 • Siluur en het Vroeg-Devoon. Nematothallus, een raadselachtige plant uit het 1998, p.28
 • Sinornithosaurus millenii. 2001, no.4-p.33
 • Slangen vandaan? Waar komen 1998, p.48
 • Slangsterren en zeesterren*. Zeelelies, 1998, p.138
 • Slurfdragertje [Phosphaterium escuilei]. 23
 • Smeltende gletsjers 1998, p.21
 • Smeltwaterafzettingen. 2000, p.16-18
 • Smeltwatertunneldal bij Olst en andere smeltwaterafzettingen. 2000, p.16-18
 • smeltwatertunneldal bij Olst en andere smeltwaterafzettingen., Een 2000, p.16-18
 • Spaarnwoude. Strandwal 2007, nr.1, p.2-5
 • Spinachtigen uit het carboon van lbbenbüren. celticus. 62
 • spons uit het oostelijk grind? Een nieuwe Krijt- 2004, nr.6, p.129-131
 • spons van Gotland, Zweden. Caryoconus gothlandicus, een verrassende zwerfsteen- 2004, nr.1, p.7-14
 • Sponzen*. 1998, p.104
 • Sponzen. Fossielen van Cap Blanc Nez. 1998, p.37
 • Sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland. Twee nieuwe 138
 • Spoorwegafgraving bij Maarn: nieuwe waarnemingen in een oude groeve, De. 1999, p 111. Sporenaren van paardenstaartbomen. 1999, p 59
 • Sporenaren van wolfsklauwbomen. 1999, p 56
 • Sporenfossielen*. 1998, p.150
 • St. Pietersberg bij Maastricht, zijn geologie en fossielen, De*. 1998, p.49
 • St. Pietersberg: typelokatie van het Maastrichtien*. De 1998, p.51
 • Stammen de vogels af? Waarvan 1998, p.47
 • stap. Op 2007, nr.1, p.1
 • Staring [dr. W.C.H. Staring] en de Steen van Losser. Het begin van de geologische kartering van Nederland. 1999, p 28
 • Staring en Staringia's. 2001, no.1-p.1
 • Staring en zijn Delftse geologiecolleges in 1863. 2001, no.3-p.20-24
 • Staring over zijn Geologische Kaart van Nederland. 2001, no.4-p.19-23
 • Staring Symposium 'Biochemical Cycles and Evolution', verslag van. 2002 nr.1, p. 21-22
 • Staringia 10. 2001, no.5a-p.1-174
 • Staringia 11 'Sauriërs uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk., Presentatie van 2003 nr.3/4, p.62-63
 • Staringia 9. 2001, no.2-p.1-144
 • Staringia 12. Presentatie van stenen? Waar blijven de 2006. nr.5/6, p.127
 • Staring's proefschrift van 1833. Ontwikkelingen in de Kwartair-geologische opvattingen over ons land na 2003 nr.3/4, p.41-59
 • Steen van Losser. Staring en de 1999, p 28
 • Steenblokken voor het Stenenmonument Maarn. Zuidelijke 1999, p 109; rectificatie 140
 • steengroeven van Winterswijk. Nieuwe geologische, palynologische> en paleobotanische> gegevens uit de 2005, nr.4, p.84-97
 • Steenkooltijdperk en de brachiopoden., Het 2000, p.30-32
 • Steentijdmens en voedsel. 1999, p 83
 • Stefanienflora van Graissessac (dl. 1). De 2009 nr.2, p.25-33
 • Stefanienflora van Graissessac (dl. 2, slot) De 2009, nr.5, p.136-145
 • Stenen als monument. 1999, p 89; rectificatie140
 • Stenen zoeken in Wallis (Zwits.). 1998, p.9
 • Stenenmonument Maarn. Zuidelijke steenblokken voor het 1999, p 109; rectificatie 140
 • Stenige (de) start van het leven. 2001, no.4-p.35
 • Ster eet planeet op. 2001, no.4-p.36
 • Stevins Stofroersel des Eertcloots en de aardwetenschappen. 51
 • Stofroersel des Eertcloots en de aardwetenschappen. Stevins 51
 • stormruggen rond de voormalige Zuiderzee. Resten van 2005, nr.5/6, p.124-127
 • Stratigrafische ontwikkeling van Jura, Krijt en Onder-Tertiair in de Achterhoek. 2000, p.70-92
 • Strontium isotopen en de ouderdom van belemnieten uit de St. Pietersberg.2005, nr.1, p.1-3
 • Structuurbodems en vorstwiggen. 1999, p 14
 • Stuifmeel voor milieu-reconstructie en datering, De Eland van Borne gebruik van.2002 nr.5, p. 137-141
 • stuwwal en de artefacten van de Leusderheide. De ouderdom van de 2007, nr.2, p.62-64
 • Stuwwal onder Zwolle. 2003 nr.6, p.113-115
 • Stuwwalontsluiting A28-ecoduct,Amersfoort-Soesterberg. 2006. nr.2, p.37-43
 • subrosieverschijnsel in de Muschelkalkgroeve van Winterswijk. Een 2005, nr.4, p.78-83
 • Sue. 2001, no.4-p.35
 • Sue. Dinonieuws. 1998, p.181
 • Suminia getmanovi. 2001, no.5-p.19
 • Supernova roeide ook organismen uit. 2002 nr.6, p. 169
 • Syltispongia ingemariae. Twee nieuwe sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland: Chiastocionella sp. en 138 - rectificatie G&H 1998-1.
 • Symbiontische trilobieten. 2001, no.1-p.22-23
 • Tanden van Hexanchidae uit het Plioceen, Kallo (België). 2002 nr.6, p. 159-168
 • Tefrochronologie. 2005, nr.3, p.68-72
 • Tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn, Twee. 1999, p 106 Õ rectificatie 1999, p 140
 • Tempskya: versteend hout van een boomvaren uit het Krijt. 2002 nr.2, p. 28-34
 • Tertiaire boomzwam (Trametites sp.) Een laat- 1999, p 4
 • Tetrapodensporen uit perm- en triasafzettingen in Thüringen. 2007, nr.6, p.153-158
 • Teylers Museum, Haarlem; Grootste antimonietkristal ter wereld. 1999, p 54
 • Teylers Museum. Haüy's Kristalmodellen in 2003 nr.1, p.12-16
 • Theria. Zoogdieren: vroege 1998, p.48
 • Therinosauriers. 2001, no.4-p.33
 • tienduizend jaar oude duinen. Meer dan 2006. nr.5/6, p.112-115
 • Tips en richtlijnen als u voor Grondboor & Hamer wilt schrijven. 2003 nr.6, p.118-119
 • TNO-NITG. 2004, nr.2, p.51
 • Toengoeska-explosie. 144
 • Toermalijn in Naturalis. Een bijzondere kwarts met 1999, p 2
 • Trametites sp. - een laat-tertiaire boomzwam 1999, p 4
 • T-rex and the Crater of Doom. 144
 • Trias. lnsecten en planten van het 48
 • Triassic park. 2009, nr.5, p.146-148
 • Trilobieten hebben ogen van kristal. 2006. nr.5/6, p.121-123
 • Triceratops horridus. 2001, no.5-p.19
 • tufsteen in Nederlandse monumenten, Gebruik en verwering van 2005, nr.1, p.13-16
 • Tuinders in tropische zeeën. Grootforaminiferen uit Indonesië. 2000, p.39-42
 • Tunicaat (de) Cheungkongella ancestralis. 2001, no.5-p.18
 • Turonia variabilis (Michelin 1844), een spons uit het Krijt en haar voorkomen als zwerfsteen. Over 2009, nr.2, p.48-52
 • Twee nieuwe sponzensoorten als zwerfsteen in Nederland: Chiastoclonella sp. en Syltispongia ingemariae. 138 - rectificatie G&H 1998-1.S
 • Twee tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de zandgroeve te Maarn. 1999, p 106 Õ rectificatie 140
 • Tweekleppigen. Fossielen van Cap Blanc Nez VIII. 1999, p 41
 • Tweesporenbeleid. 2009, nr.1, p.1
 • Typelokatie van het Maastrichtien*. De St. Pietersberg, 1998, p.51
 • Typelocatie van de Vossenveld-Formatie is de Winterswijkse Muschelkalkgroeve. 2009, nr.1, p.12-13
 • Tympanospongia vankempeni, een oude 'basiplana' = spons met een nieuwe naam. 2005, nr.2, p.29-34
 • Tyrannosaurus. 2001, no.4-p.34
 • Uddelermeer. Het 2008, nr.5, p.108-112
 • Udelfanger zandsteen. 2004, nr.5, p.106-111
 • uitgaven. Nieuwe 2008, nr.5, p.113
 • Uitreiking P. van der Lijnonderscheiding 2008. 2008, nr.6, p.144-145
 • Uprooting the Tree of Life. 2001, no.1-p.21
 • Uurwerk van de evolutie. 1999, p 84
 • Vakantielanden. Dino- 1999, p 11
 • Vakliteratuur. Aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de 1999, p 70
 • Valanginien-belemnieten. Hun verspreiding in ruimte en tijd. 1998, p.44
 • Valsertal. 2000, p.1
 • Van der Lijnonderscheiding voor Freek Rhebergen. 1999, p 81
 • Van der Lijnonderscheiding voor Klaas Post. 2003 nr.3/4, p.60-61
 • Van der Lijnonderscheiding voor Hans Bongaerts. 2004, nr.6, p.138-139
 • Van der Lijnonderscheiding voor Freddy van Nieulande. 2005, nr.4, p.98-99
 • Van Nederland naar Spanje en weer terug. Ammonieten uit het Onder-Krijt. 2000, p.33-34
 • Varkensschedel uit Laos. 76
 • Veelbelovend perspectief. Over Grondboor & Hamer. 2001, no.4-p.1
 • Veen in de Rijn-Maas delta: groei, afbraak en compactie. 2009, nr.3/4, p.54-61
 • Veen - bruinkool - steenkool: ontstaan, winning en sporen in het landschap. 2009, nr.3/4, p.68-74
 • Veenkade bij Wilnis: een geologisch monument. 2003 nr.5, p.86-89
 • Verdronken bos bij Olst. 2001, no.4-p.29
 • verkeerde been. Op het 2007, nr.5, p.125-126
 • Verkiezelingen aan zee-egels uit de Echinocorys-horizont in de Kalksteen van Lixhe. 2000, p.135-136
 • Verleden? Hoe abrupt is 'abrupt' in het geologisch 1998, p.158
 • Verslag van de lezingen op de Landelijke Contactdag. 2002 nr.2, p. 47-48
 • Verslag van het Staring Symposium "Biochemical Cycles and Evolution" 2002 nr.1, p. 21-22
 • Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag. 2005, nr.2, p.42-43
 • Verslag van de lezingen op de Landelijke Contactdag. 2006. nr.3, p.62-63
 • Verspreiding in ruimte en tijd. Valanginien-belemnieten. 1998, p.44
 • Vervalste Coelacanth. 2001, no.5-p.19
 • Verwering van vuursteen. 2009, nr.5, p. 129-133
 • verzameling, Van vondst tot. Vondsten van gewervelde dieren uit de Winterswijkse Muschelkalk. 1998, p.17
 • Vis en amfibie. 1998, p.22
 • Visotoliet en andere fossielen in fosforietknollen. 33
 • vissenkop tot mensenschedel. Hoofdzaken: van 2007, nr.2, p.51-61
 • Vliegende dino's. 2001, no.4-p.33
 • Vliegende reptielen en fossiele vogels. 76
 • Vlinders. 2001, no.1-p.23
 • Voedsel. Steentijdmens en 83
 • Voerstreek en het Aachener Wald. 2000, p.96-104
 • Vogelrelatie. Dino/ 1998, p.181
 • Vogels af? Waarvan stammen de 1998, p.47
 • Vogels. Vliegende reptielen en fossiele 76
 • vondst naar verzameling, Van. Vondsten van gewervelde dieren uit de Winterswijkse Muschelkalk. 1998, p.17
 • Vondst van een laat-tertiaire boomzwam (Trametites sp.) 4
 • Vondsten van gewervelde dieren uit de Winterswijkse Muschelkalk. 1998, p.17
 • Vondstmelding uit Bemmel: een vis-otoliet en andere fossielen in fosforietknollen. 33
 • Vondstmelding van gips. 2003 nr.6, p.116-117
 • Voor-cambrische levensvormen. 1998, p.181
 • Voorstad-barnsteen. 48
 • voorstellen. Even 2006. nr.1, p.1
 • Voorvader. Onze werkelijke 115
 • Voorvaderlijke resten. 115
 • voorwerpen. Gevonden 2006. nr.2, p.44
 • Voorwoord Maarn-nummer 85
 • Voorwoord. George Brouwers Ridder in de Orde van Oranje Nassau 2008, nr.3/4, p.53
 • Vormvariant van Caryospongia diadema. Astylospongia gothlandica als 57
 • Vorstwiggen. Structuurbodems en 1999, p.14
 • Vreemde stenen in de Niederrheinische Bucht. 2002 nr.3/4, p. 84-85
 • Vroeg-Triassische sauriërs in de Winterswijkse muschelkalkgroeve. Wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van 2008, nr.2, p.30-32
 • Vulkanisme en gaslekken in mantel. 2002 nr.5, p. 121-123
 • Vulkanisme. 1999, p.11
 • vulkanisme in de Osteifel. Veelzijdigheid van het 2006. nr.4, p.74-81
 • Vuursteen en coprolieten van Cap Blanc Nez. 71
 • vuursteenconcreties uit het Boven-Krijt: over hoendergoden, rammelbollen en bloempotten. Merkwaardige 2004, nr.5, p.97-99
 • Vuursteenmijnen van Rijckholt - Boekbespreking 1999, p.22
 • Vuurstenen in de St. Pietersberg*. 1998, p.65
 • Waar blijft de tijd? 2002 nr. 1, p. 24
 • Waar komen slangen vandaan? 48 Walvisachtigen en evenhoevigen. 1998, p.22
 • Waarden; bescherming en behoud. Aardkundige 1999, p.26
 • Waarden? Wat zijn aardkundige 1999, p.25
 • Waarnemingen in een oude groeve. De spoorwegafgraving bij Maarn: nieuwe 1999, p.111; rectificatie 140
 • walrus van de Noordzee. What's in a name. Alachtherium cretsii, de Pliocene 2004, nr.3/4, p70-74
 • Walvissen. 2002 nr.6, p. 150
 • walvissen. Wadi Hitan, het dal der 2004, nr.6, p.141-147
 • Warm- of koudbloedig? 2001, no.4-p.34
 • Warmbloedig? Dino-nieuws. 1998, p.48
 • Wat laten we na? 2008, nr.6, p.125
 • Wat zijn aardkundige waarden? 1999, p.25
 • Water naar land,van. 2001, no.1-p.23
 • Water op Mars. 2001, no.4-p.36
 • watermol uit de Dinkelvallei. Fossiele 2006. nr.2, p.33-36
 • Weekdieren: Tweekleppigen. Fossielen van Cap Blanc Nez VIII. 1999, p.41
 • Werner Felder erelid van de NGV. 2005, nr.2, p.35-41
 • Westfalien (carboon). Dickiet in het Limburgse 18
 • Wetenschap systeem aarde en Gaia. 2002 nr.2, p. 35-40
 • Wie bot vangt, vist achter het net. 2001, no.6-p.1
 • Wieringen, het geheime eiland. 2007, nr.1, p.10-14
 • Willo, de Thescelosaurus. 2001, no.4-p.35
 • Wolfsklauwbomen. Sporenaren van 1999, p.56
 • wolfklauwboom. Sigillaria, De 2004, nr.5, p.117-125
 • Wolharige neushoorn. 2001, no.4-p.2-10
 • Woordenboeken en de vakliteratuur. Aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige 1999, p.70
 • Wortelgroei in het Devoon. 1998, p.22
 • Y-chromosoom. 1999, p.84
 • IJzermineralisatie nabij het oppervlak in relatie tot endogene breuken. 2007, nr.5, p.115-119
 • Zaadplant uit het Laat-Devoon. Moresnetia, een zeer oude 42 - rectificatie 76
 • Zaaken welke men onder de veenen vind. 2009, nr.3/4. p.94-97
 • Zandgroeve te Maarn. 2 tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de 1999, p.106.
 • Zand- en grindgroeve “De Groot”. 2007, nr.5, p.111-114
 • Zandgroeve te Maarn. Noordelijke zwerfblokken in de 1999, p.101
 • Zandige massatransport-afzettingen (Leuvenumsche Beek-vallei) 117
 • Zandsteen: oliereservoirgesteente en bouwsteen. Bentheimer 2003 nr.2, p.21-25
 • Zandwinning 'Haerst' bij Zwolle, een vreemde eend in het rivierengebied. 2003 nr.6, p.101-112
 • Zee-egels uit het vuursteeneluvium van Zuid-Limburg, de Voerstreek en het Aachener Wald. 2000, p.96-104
 • Zee-egels van Cap Blanc Nez 82, 125.
 • Zee-egels*. 1998, p.134
 • Zee-egels. Kristallen in fossiele 135
 • Zeelelies en zeesterren van Cap Blanc Nez. Regulaire zee-egels, 1998, p.2
 • Zeelelies, slangsterren en zeesterren*. 1998, p.138
 • Zeepokken*. Eendenmossels en 1998, p.124
 • Zeeschildpadden*. 1998, p.146
 • Zeeschorpioenen: van reuzen en dwergen. 2008, nr.2, p.50-52
 • zeespiegelreconstructies voor Nederland? Waarom verschillen de 2008, nr.3/4, p.54-61
 • zeereep bij Heemskerk. Superstormvloedlagen in de 2008, nr.3/4, p.82-85
 • Zeesterren*. Zeelelies, slangsterren en 1998, p.138
 • Zeezoogdieren van de Nederlandse kustwateren. Laat-pleistocene 1999, p.126
 • Ziegelei Kuhfuss bij Coesfeld. De 34
 • zilverzand. Wandelen over 2007, nr.6, p.135-138
 • Zittelella op het spoor. 2006. nr.4, p.92-97
 • Zoogdieren van de Nederlandse kustwateren. Laat-pleistocene zee- 1999, p.126
 • Zoogdieren: vroege Theria. 1998, p.48
 • zoogdieren van het strand van Cadzand. Nieuwe vondsten van fossiele 2004, nr.3/4, p.61-65
 • Zoogdierevolutie 114
 • Zuid-Afrikaanse microbenmatjes. 2001, no.1-p.21
 • Zuid-China. 2001, no.1-p.23
 • Zuidelijke porfieren. 2002 nr.,6 p. 155-157
 • Zuidelijke steenblokken voor het Stenenmonument Maarn. 1999, p.109; rectificatie 140
 • Zuid-Limburg, de Voerstreek en het Aachener Wald. 2000, p.96-104
 • Zwavel. 2002 nr.1, p. 24
 • Zwerfblokken in de zandgroeve te Maarn. Noordelijke 1999, p.101
 • Zwerfkeien en keienkloppers. 1999, p.98
 • Zwerfsteen in Nederland. Twee nieuwe sponzensoorten als 1997, p 138 - rectificatie 1998-1.
 • zwerfsteen in Haren ( Gr. ). Een bijzondere 2007, nr.5, p.127-130
 • Zwerfsteenspons uit het Ordovicium beschreven door Rhebergen en Von Hacht. 2000, p.116
 • zwerfsteenspons van Gotland, Zweden. Caryoconus gothlandicus, een verrassende 2004, nr.1, p.7-14
 • Zwerfsteensponzen. Ordovicische. Starinigia 9. 2001, no.nr.2, p. 1-144
 • zwerfsteensponzen-over koppen en kappen. Samengestelde Ordovicische 2008, nr.5, p.101-107
 • Zwerfstenen in de kwartaire formaties van het Nederlands deel van de Noordzee. 1999, p.131
 • zwerfstenen van de Noord-Veluwe. Noordelijke 2007, nr.3/4, p.80-84
 • Zwerfstenen van Uusikaupunkigraniet (grijze Nijstadtgraniet). 2009, nr. 5, p.117-124
 • zwerfstenenmonumenten in Nederland (deel 1). Komt dat zien: 2007, nr.3/4, p.72-78

Register op plaatsaanduiding
(Plaatsaanduidingen welke vaker dan een keer in een jaar voorkomen staan bij elkaar)

 • Aachener Wald. 2000, p.96-104
 • Achterhoek. 2000, p.70-92
 • Afrika 1997, p.115
 • Afrika, Oost- 1999, p.11
 • Alkmaarder-en Uitgeestermeer 2007, nr.1, p.21-24
 • Almelo 1999, p.4
 • Alstätte (Dui.) 1997, p.112
 • Amersfoort 2006. nr.2, p.37-43
 • Arcen 1999, p.76
 • Ardennen 1997, p.42
 • Argentinië 1999, p.11, p.83
 • Arcen 2007, nr.5, p.123-124
 • Australië 1997, p.23, p.144
 • Australië 1998, p.48
 • Australië 1999, p.11, p.83
 • Austerlitz 2006. nr.4, p.98-100
 • Bajkalmeer 1999, p.48
 • Bedafse bergen 2009, nr.6, p.149-154
 • België 1997, p.23
 • Bemmel 1999, p.33
 • Bentheim 2003, nr. 2, p.21-25
 • Bentheim 2006. nr.3, p.66-72
 • Biesbosch. De 2009, nr.6, p.185-190
 • Binnenlek 2006. nr.2, p.29-32
 • Birk Knowes, Lanarkshire Zuid-Schotland. 2001, no.3-pag.15-19
 • Blijdorp 2008, 3-4 64-71
 • Bolivia 1999, p.11
 • Borne 2002, nr.5, p.137-141
 • Borne 2005, nr.4, p.100
 • Boulonnais. 2002 nr.2, p.18-20
 • Boxtel 2007, nr.6, p.141
 • Brabant 2006. nr.4, p.87-91
 • Brabantse Peel. De 2009, nr.6, p.191-196
 • Brabantse Wal. De 2009, nr.6, p.173-178
 • Brazilië 1999, p.1
 • Brazilië 2003, nr. 5, p.98-99
 • Broome (Austr.) 1997, p.23
 • Cadzand. 2004, nr,3/4, p.61-68
 • Canada 1997, p.48
 • Canada 1999, p.48
 • Cap Blanc Nez (Fra) 1999, p.41
 • Cap Blanc Nez (Fra.) 1998, p.2, p.37, p.173
 • Cap Blanc Nez IX. 2000, p.111-115
 • Cap Blane Nez (Fra.) 1997, p.25, p.71, p.82, p.125
 • Causses 2003, nr. 1, p.19
 • Chemnitz 2003, nr. 1, p.18
 • Chemnitz.2004, nr.3/4, p.75-83
 • Chicxulub-krater (Mex.) 1997, p.144
 • Chili 1999, p.84
 • China 1997, p.23
 • China 1998, p.22, p.47, p.48, p.181
 • China 1999, p.12
 • Coesfeld (Dui.) 1997, p.34
 • Coesfeld (Dui.) 1998, p.162
 • Coesfeld. 2002 nr.4ª, p.97-121
 • Colorado (USA) 1998, p.181
 • Cottessen 2007, nr.5, p.131-134
 • Crock Hey (Manchester) 2009, nr.1, p.2-5
 • Dalarna (Zwed.) 1997, p.11
 • Darthuizerpoort 2008, 5 120-124
 • De Bol 2006. nr.2, p.29-32
 • Delft. 2001, no.3-pag.20-24
 • Denekamp 2006. nr.5/6, p.120
 • Devils Hole (Nevada, USA) 1998, p.21
 • Dinkel 2008, 6 148-152
 • Dinkelvallei 2006. nr.2, p.33-36
 • Dominicaanse Republiek 1997, p.23
 • Dommel. De 2009, nr.6, p.161-166
 • Doodemanskisten (Fri.) 1997, p.104
 • Drenthe 2003, nr. 3/4, p.64-80
 • Duitsland (NW) 1997, p.130
 • Eifel 1997, p.46
 • Eemland 2006. nr.1, p.6-8
 • Eext 2006. nr.1, p.11-15
 • Egmond 2007, nr.1, p.6-9
 • Eifel 2007, nr.2, p.37-41
 • Eifel 2009, nr.1, p.6-11
 • Engeland. 2002, nr.1, p.2-6
 • Engeland. 2004, nr.3/4, p.69
 • Erithrea 1999, p.11
 • Ethiopië 1999, p.11
 • Ethiopië. 2004, nr.5, p.128
 • Exuma-eilanden 1999, p.84
 • Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer 2009, nr.3/4, p.110-116
 • Frankrijk Zuidoost. 2004, nr.5, p.100-105
 • Galápagos-eilanden 1997, p.114
 • Galgenberg (Ov.) 1997, p.131
 • Gilze-Rijen 2003, nr. 5, p.81-85
 • Gobi-woestijn 1998, p.181
 • Gooi Het 2007, nr.1, p.30-35
 • Gooi. Het 2009, nr2, p.40-47
 • Gotland (Zwed.) 1997, p.57
 • Gotland. 2000, p.120
 • Gotland. 2004, nr.1, p.7-14
 • Graissessac 2006. nr.4, p.82-85
 • Graissessac (dl. 1). 2009, nr.2, p.25-33
 • Graissessac (dl. 2, slot) 2009, nr.5, p.136-145
 • Great lnagua 1997, p.24
 • Groenland 1998, p.1, 21
 • Groenland 1999, p.83
 • Groeve Boudewijn (AE nr 32) 2009, nr. 6, p.179-184
 • Groningen 2003, nr. 3/4, p.64-80
 • Groot” “De 2007, nr.5, p.111-114
 • Gronsveld 2007, nr.6, p.149-152
 • Haarlem 1999, p.54
 • Haarlem 2007, nr.1, p.25-29
 • Haccourt-Lixhe (Belg.) 1997, p.135
 • Haren (Gr.) 2007, nr,5, p.127-130
 • Hazerswoude 2008, 6 126-129
 • Heemskerk 2008, 3-4 82-85
 • Heerenveen (Fri.) 1997, p.50
 • Hoegaard. 2004, nr.2, p.28-29
 • Hoegaarden. 2001, no.4-pag.24-28
 • Hoegaarden. 2002 nr.2, p.41-46
 • Hoogdonk.op de Peelhorst. 2004, nr.2, p.21-27
 • Hooge Veene 2009, nr.3/4, p.75-79
 • lbbenbüren (Dui.) 1997, p.62
 • Ibbenbüren (Dui) 1999, p.56
 • Indonesië 1997, p.94
 • Indonesië. 2000, p.39-42
 • Ingelfingen. 2004, nr.5, p.126
 • Israël 1998, p.48
 • Israël 1999, p.83
 • Italië 1998, p.181
 • Italië 1999, p.83
 • Japan 1998, p.181
 • Japan 1999, p.54,84
 • Kaiserstuhl. 2002 nr.3/4, p.86-96
 • Kallo (België). 2002 nr.6, p.159-168
 • Kallo (België). 2005, nr.1, p.8-12
 • Kaloot De 2007, nr.2, p.43-45
 • Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen 2009, nr.6, p.167-172
 • Kwintelooijen 2008, 6 130-138
 • Lanarkshire (Schotland) 2005, nr.2, p.24-28
 • Lange Duinen en de Korte Duinen. De 2006. nr.5/6, p.128-133
 • Languedoc (Fra.) 1998, p.181
 • Laos 1997, p.76
 • Laren 2006. nr.3, p.56-57
 • Lathum 1999, p.1
 • Leiden 1999, p.1
 • Lekwaard 2006. nr.2, p.29-32
 • Lemelerberg. De 2009, nr.1, p.14-17
 • Leusderheide 2007, nr.2, p.62-64
 • Leuvenumsche Beek (Gld.) 1997, p.117
 • Leuvenumse Beek 2008, 6 139-143
 • Liaoning (China) 1997, p.23
 • Liessel 2005, nr.5/6, p.116-123
 • Limburg 1997, p.18, p.47
 • Limburg 1998, p.49-157
 • Limburg 1999, p.12, p.18, p.22
 • Limburg 2006. nr.4, p.87-91
 • Lixhe. 2000, p.135-136
 • Lutterzand 2008, 6 148-152
 • Lodève. 2001, no.3-pag.1-14
 • Losser 1999, p.28
 • Maarn 1999, p.85 e.v.
 • Maas 1998, p.87
 • Maas 2005, nr.5/6, p.101-108
 • Maastricht 1998, p.49-157
 • Madagascar 1998, p.181
 • Madagascar 1999, p.11
 • Manebach (Thüringer Wald, BRD). 2000, p.131-134
 • Manicouagan-krater (Canada) 1999, p.84
 • Markelo 2005, nr.5/6, p.109-114
 • Markelo 2007, nr.3/4, p.91-95
 • Marokko 1997, p.23, p.48
 • Marokko. 2002 nr.6, p.151-154
 • Matesegebergte (it.) 1998, p.181
 • Mecklenburg Vorpommern 2007, nr.3/4, p.67-71
 • Mekelermeer 2008, 1 2-6
 • Mettmann (Dui) 1999, p.12
 • Midden-Nederland 2006. nr.1, p.2-5
 • Minas Gerais (Brazilië) 1999, p.1
 • Mongolië 1997, p.114
 • Mongolië 1999, p.11
 • Montagne Saint Pierre 2006. nr.5/6, p.127
 • Mûnein (Friesland). 2000, p.2-3
 • Naardermeer 2007, nr.1, p.15-20
 • Nederland 1997, p.138
 • Nederland 1999, p.18, p.28, p.89
 • Nederland. 2001, nr.4-pag.19-23
 • Nederland. 2002, nr.1, p.2-6
 • Nederland. 2004, nr.2, p.32
 • Nederland 2008, 3-4 54-61
 • New Jersey (VS) 1997, p.48
 • Niederrheinische Bucht. 2002 nr. 3/4, p.84-85
 • Nieuw-Schoonebeek 2007, nr.3/4, p.85-88
 • Niger 1999, p.11
 • Noord-Holland 2003, nr. 1, p.17
 • Noord-Holland 2009, nr.5, p.134-135
 • Noord-Schotland. 2002 nr.1, p.12-17
 • Noord-Veluwe 2007, nr.3/4, p.80-84
 • Noord-Yorkshire 2007, nr.6, p.142-148
 • Noord-Yorkshire 2008, 1 13-19
 • Noordzee 1999, p.126, 131
 • Noordzee. 2001, nr.4-pag.11-15
 • Noordzee. 2002, nr.3/4, p.60-65
 • Noordzee. 2004, nr.3/4, p.70-74
 • Noordzeebodem. 2001, no.6-pag.2-22
 • Obolonkrater (Oekraïne) 1999, p.84
 • Olst 1999, p.15
 • Olst. 2000, p.16-18
 • Olst. 2001, no.4-pag.29
 • Oman 1999, p.11
 • Onrust (Zeeland) 1999, p.119
 • Oosterschelde 1999, p.119
 • Oosterschelde. 2002 nr.5, p.142-145
 • Oost-indië 1997, p.94
 • Oranjezon 2008, 2 43-47
 • Oregon (VS) 1997, p.114
 • Osnabrück (Du.) 1997, p.16, p.88
 • Osnabrück (Dui) 1999, p.56, p.59
 • Osteifel 2006. nr.4, p.74-81
 • Oude Rijn 2008, 3-4 72-76
 • Oudemirdumerklif in Gaasterland 2009, nr.2, p.34-37
 • Overijssel 2006. nr.3, p.66-72
 • Paluxy River (Texas, USA) 1998, p.48
 • Pas de Calais (Fra.) 1997, p.25, p.71, p.82, p.125
 • Patagonië (Zuid-Chili) 2003, nr. 2, p.26-36
 • Plantage Willem III 2006. nr.3, p.59-61
 • Peelrandbreuk 2006. nr.4, p.87-91
 • Peelrandbreuk en maashorst 2009, nr.6, p.155-160
 • Piesberg (Du.) 1997, p.16, p.88
 • Piesberg 2008, 5 114-117
 • Polynesië 1999, p.84
 • Provence 2003, nr. 1, p.19
 • Red Wingkrater (USA) 1999, p.84
 • Rhynie Chert. 2004, nr.2, p.33-50
 • Rijckholt (Limburg) 1999, p.22
 • Rijn. 2002 nr.3/4, p.77-81, p.82-83
 • Rijnland 1997, p.46
 • Rijn-Maas delta. 2002 nr.3/4, p.51-59, pag.60-65
 • Rijn-Maas delta. 2009, nr.3/4, p.54-61
 • Rijn-Maasmond. 2002 nr.3/4, p.72-76
 • Rochechouart-krater (Fra.) 1999, p.83
 • Roderwolde (Dr.) 2009, nr.3/4, p.103-109
 • Ronde Venen. De 2009, nr.3/4, p.80-84
 • Rotstergaast (Fr].) 1997, p.50
 • Rotterdam 2008, 3-4 64-71
 • Ruhrgebied 1999, p.59
 • Rusland 1997, p.48
 • Rijnmondgebied 2008, 3-4 64-71
 • Rügen 2007, nr.6, p.159-162
 • Saba (Ned. Antillen) 1999, p.84
 • Saint Martinkrater (Canada) 1999, p.84
 • Sallandse Heuvelrug. 2004, nr.2, p.30-31
 • Schokland (Fiev.) 1997, p.131
 • Schokland 2008, 3-4 77-81
 • Schoonenburgsche Heuvel 2006. nr.5/6, p.112-115
 • Schotland 1997, p.77
 • Schotland 1998, p.28
 • Sheppey (Eng.) 1997, p.108
 • Sheppey (Eng.) 1998, p.25
 • Sheppey (Eng.) 1999, p.24
 • Siberië 1997, p.76, p.144
 • Siberië 1998, p.22
 • Siberië 1999, p.48
 • Slovenië 1999, p.12
 • Soesterberg 2006. nr.2, p.37-43
 • Solnhofen (Dui) 1999, p.124
 • Spaarnwoude 2007, nr.1, p.2-5
 • Spanje 1999, p.11
 • Spanje. 2000, p.33-34
 • St. Pietersberg 1998, p.49-157
 • St. Pietersberg 2005, nr.1, p.1-3
 • Tanzania 1999, p.12
 • Tasmanië 1998, p.22
 • Terschelling 1997, p.104
 • Texel 2005, nr.3, p.56-58
 • Texel 2005, nr.5/6, p.128-130
 • Thailand 1997, p.76
 • Thera, Minoïsch. 2001, no.5-pag.10-14
 • Thüringen, Midden- en Zuid- 2006. nr.3, p.45-55
 • Thüringen 2007, nr.6, p.153-158
 • Tilburg 2003, nr. 5, p.81-85
 • Toengoeska 1997, p.144
 • Trinidad 1997, p.114
 • Twenthe 2001, no.1-pag.1-12
 • Uddelermeer 2008, 5 108-112
 • Urk (Flev.) 1997, p.131
 • Urk. 2000, p.105-110
 • Utrecht. 2002, nr.1, p.21-22, nr.2, p.47-48
 • Utrecht. 2004, nr.2, p.58-59
 • Utrecht. 2009, nr.3/4, p.62-67
 • Utrechtse Heuvelrug 2008, 6 130-138
 • Valsertal. 2000, p.1
 • Vasse (Ov.) 1997, p.131
 • Vecht/Angstel. 2002 nr.3/4, p.66-71
 • Velp. 2000, p.93-95
 • Veluwe 1997, p.117
 • Verenigde Staten 1999, p.12
 • Victoriameer 1997, p.24, 115
 • Virginia (VS) 1997, p.48
 • Voerstreek. 2000, p.96-104
 • Waal 2006. nr.5/6, p.101-105
 • Wadi Hitan, Egypte.2004, nr.6, p.141-145
 • Wallacea eilanden. 2002 nr.5, p.133-136
 • Wallis (Zwi.) 1998, p.9
 • Waxweiler [Eifel] 2006. nr.5/6, p.106-107
 • Wieringen 2007, nr.1, p.10-14
 • Wight (Eng.) 1997, p.76
 • Wilnis 2003, nr. 5, p.86-89
 • Wilsumer Berge. 2004, nr.6, p.129-131
 • Winterswijk 1998, p.17
 • Winterswijk 2003, nr. 3/4, p.62-63
 • Winterswijk. 2000, p.125-130
 • Winterswijk. 2001, nr..4-pag.18
 • Winterswijk. 2002, nr.2, p.26-27
 • Winterswijk. 2005, nr.4, p.78-83
 • Winterswijk. 2005, nr.4, p.84-97
 • Winterswijk. 2008, nr.2, p.30-32
 • Winterswijkse Muschelkalkgroeve 2009, nr1, p. 12-13
 • IJssel 2007, nr.3/4, p.101-107
 • IJsselmeerpolders 2008, 3-4 96-100
 • Yucatán 1997, p.76, p.144
 • Zuid-Afrika 1999, p.12
 • Zuid-Limburg 1997, p.18, p.47
 • Zuid-Limburg. 2000, p.96-104
 • Zuiderzee 2005, nr.5/6, p.124-127
 • Zuidwest-Zweden. 2002 nr.6, p.145-150
 • Zuid-West Nederland 2008, 3-4 86-95
 • Zwarte Woud. 2001, no.5-p.2-5
 • Zweden 1997, p.11
 • Zwolle 2003, nr. 6, p.101-112
 • Zwolle 2003, nr. 6, p.113-115

Register op onderwerp gepubliceerd in Grondboor & Hamer periode 1947 t/m 1996

A

 • Aantekeningen bij zwerfsteentellingen. 1966: 207
 • Aantrekkelijke vondsten van noordelijke kalksteen-zwerfstenen. 1985: 72
 • Aanvullende mededelingen over de verspreiding van zwerfstenen uit het Oslogebied en het Skagerrak. 1988: 48
 • Aardbevingen. Lichtverschijnselen bij 1987: 28
 • Aardbevingen. Rekristallisatie oorzaak van 1990: 73
 • Aardbevingen bedreigen dam in Lesotho. 1996: 148
 • Aarde [Tasmanië] Ooit de zuidelijkste bewoners op 1991: 70
 • Aarde 3,5 miljard jaar oud. Leven op 1994: 44
 • Aarde beefde. Toen de 1958: 114
 • Aarde een ster? Wordt de 1985: 48
 • Aarde en het geloof. De ouderdom van de 1 954: 305
 • Aarde in. 14.000 Meter de 987: 92
 • Aarde stamt af van zwaveletende heetwaterbacterie. leven op 1988: 53
 • Aarde uit kristal? Bestaat de kern van de 1994: 71
 • Aarde uit? Dijt de 1985: 48
 • Aarde voor den zondvloed [fragment]. De 1991: 33
 • Aarde zou kunnen voorkomen. Hoe Marsgesteente op 1988: 55
 • Aarde (1). Op weg naar een ver verleden. De oertijd van de 1989: 44
 • Aarde (2). De oudste gesteenten van de Aarde. De oertijd van de 1989: 78
 • Aarde (3). De theorie van de uitdijende Aarde. De oertijd van de 1989: 102
 • Aarde. De opbouw van de 1968: 117
 • Aarde. 50 Jaar ondergrondse zoutwinning in Nederland. Het zout der 1968: 211
 • Aarde. Veel ijzer in de 1990: 21
 • Aarde? Hoe oud is de 1962: 20
 • Aardgas in zoutholtes. Opslag van 1 989: 24
 • Aardgas in Zwitserland. Aardolie en 1966: 182
 • Aardgas. Diamant uit 1990: 33
 • Aardgasboringen in het Nederlands-Duitse grensgebied. 1952: 193
 • Aardgeschiedenis. Het Biochron... [Emmen] een levend beeld van 4.600 miljoen jaar 1986: 65
 • Aardhopen verklaard? Ontstaan van mysterieuze [Mina-] 1990: 145
 • Aardkern bekorten of verlengen de dag. Golven in de 1987: 51
 • Aardkorst beweegt ons. De 1969: 226
 • Aardkorst zit diep verstopt in de aardmantel. Deel van de 1993: 92
 • Aardkorst. De verschuivende 1959: 357
 • Aardkorst. Kleur en miskleur in de 1969: 87
 • Aardkorstonderzoek in West-Duitsland. 1985: 160
 • Aardkorstplaat breekt snelheidsrecord. 1994: 45
 • Aardkorstplaat ontdekt. Een nieuwe 1 993: 156
 • Aardkunde en het Nederlands. 1996: 79
 • Aardkundige waarden van Gelderland. 1993: 4
 • Aardmagnetisch veld. Zeer snelle veranderingen in het 1990: 31
 • Aardmantel. Structuurverandering in 1987: 167
 • Aardmantel. Supergeleidende metalen diep in de 1989: 61
 • Aardmantel. Deel van de aardkorst zit diep verstopt in de 1993: 92
 • Aardolie en aardgas in Zwitserland. 1966: 182
 • Aardolie en aardgas van buitenaardse oorsprong? Zijn 1987: 26
 • Aardolie ontdekt? Ontstaanplaats van 1986: 31
 • Aardolie. Oeroude 1987: 28
 • Aardolielagen. Vorming van 1968: 214
 • Aardolievoorkomens. Bacteriën floreren in diepe 1994: 23
 • Aardpiramiden in de omgeving van Trento [lt.] 1966: 215
 • Aards leven in de ruimte? 1993: 92
 • Aardse micro-organismen in de ruimte? 1991: 69
 • Aardwarmte-exploitatie in de Elzas veelbelovend. Plan voor 1990: 73
 • Absolute ouderdom van afzettingen. Bepaling van de 1951: 175
 • Acetaatpeelings van kalksteenfossielen. Het maken van stijpplaatjes en 1980: 26
 • Achat - Agaat
 • Achate und Quarzdrusen aus Braderup/Sylt (D.] Ueber Geschiebe1982: 123
 • Achterpoot van de wolharige mammoet; een museumstuk. De linker 1995: 124
 • Acritarchen. Palynologie en de oorsprong van 1995: 25
 • Administratief beheer van het bezit van het 'Museum' te Winterswijk. Het 1966: 100
 • Advies aan jonge auteurs. 1953: 234
 • Aeolisch - eolisch
 • Afar-driehoek [N.O.-Afrika] [breuksystemen]. De 1994: 72
 • Afgraving [Mook, L.]. Een grootscheepse 1949: 192
 • Afkomst van de stenen der oude zeeweringen. De 1947: 39
 • Afkomst van de stenen der oude zeeweringen. Enige historische gegevens met betrekking tot de 1947:43
 • Afrikaanse oorsprong. Onze 1996: 9
 • Afronding van kwartskorrels in podsolprofielen. De 1990: 116 - rectificatie 1990: 163
 • Afzetting te Sibculo. Een mariene (?) 1959: 286
 • Afzettingen in Gelderland van een verwilderd Laat-Weichselien Rijnsysteem. 1993: 15
 • Afzettingen in het Zweedse Oostzeegebied. Ordovicische 1960: 41
 • Afzettingen uit de Hemmoorer Stufe in de omgeving van Winterswijk. 1969: 9
 • Afzettingen van Rijn en Maas in Limburg. 1989: 225
 • Afzettingen. Bepaling van de absolute ouderdom van 1951: 175
 • Agaat - Achat
 • Agaat als zuidelijk gesteente. 1956: 132
 • Agaatmijnen bij ldar-Oberstein [D.]. 1969: 8
 • Agnostus [trilobiet]. Over Kivik ]Zweden], Andrarum en 1975: 12
 • Ainiktozoon loganense [geleedpotige] - Spieren uit het Onder-Siluur. 1994: 84
 • Aken, Ir. P.H.A. van - In memoriam. 1961: 291a
 • Akens zand. Overzicht der ontsluitingen in het 1962: 177
 • Aktuogeologie. 1964: 123
 • Aland-rapakivi. 1987: 155
 • Albiet en labrador ook als zwerfstenen. Plagioklaas, 1963: 109
 • Alfa-bierbrouwerij - Schinnen [L.] 1989: 399
 • Algen van 3,5 miljard jaar oud gevonden. Fossiele 1990: 57
 • Algen (1), Cyclocrinieten. Ordovicische 1994: 97
 • Algen (2), een vergaarbak. Ordovicische 1997: 1
 • Alpinist [M. van Marum] omstreeks 1800. Een Nederlands 1970: 184
 • Amateur-geoloog. Een hond als 1974: 137
 • Amateur-mineraloog. Enige praktische wenken voor de 1968: 110
 • Amateurgeologen. Over het belang van de wetenschap voor 1996: 131
 • Amateurs en beroeps. Een gedeelde passie voor geologie; 1996: 129
 • Amateurisme in de geologie. Over de waarde van het 1947: 51
 • =American Museum of Natural History in New York. Heropening 1996: 148
 • Amethist - Amethyst
 • Amethist en bergkristal uit het kaolienzand van Syit [D.]. 1986: 33
 • Amethistkwarts in een noordelijke zwerfsteen. 1983: 60
 • Amethyste und verkieselte Fossilien. Ueber Quarze, 1970: 35
 • Ammoniet [Beneckeia buchii] uit de Winterswijkse Muschelkalk. Een 1972: 132
 • Ammoniet Sphenodiscus binckhorsti in de kalksteen van Nekum [Maastricht] en de biostratigrafie van de Formatie van Maastricht. 1986: 1
 • Ammoniet. Nogmaals een 'Winterswijkse' [ws. Beneckeia sp.] 1975: 192
 • Ammonieten uit de Onder-Lias van Dorset [Z.-Engeland]. Symbiosen van serpula's met 1973: 62
 • Ammonieten. Aptychi, anaptychi en radula's van 1988: 127
 • Ammonieten. Symbiosen van serpula's met 1975: 97
 • Ammoniten entstanden im Hunsrück. 1969: 82
 • Amphibieënlarven. Sporen van 1955: 24
 • Amphiura senonensis. Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (3): 1987: 39
 • Analyse. Over het fijne morenegruis van de Bisschopsberg [Steenwijk, Ov.] en [St. Nicolaasga Frl.] en de betekenis der gefractioneerde 1962: 47
 • Ander dagje Ameland. Een 1996: 1
 • Anderson. W.F. - Aantekeningen bij het ridderschap van een hoofdig heer (1908-1978). 1 978: 158
 • Anderson, W.F. - In memoriam. 1995: 17
 • Anderson, W.F. - Ons erelid W.F. Anderson onderscheiden. 1992: 49
 • Anderson-Maiwald, W.H. - Ter herinnering. 1980: 74
 • Anhydriet-perspectief. 1953: 235
 • Ankersmit Maalbedrijven [Maastricht]. 1989: 181
 • Annularia en Asterophyllites [paardenstaarten]. 1994: 36
 • Antarctica meermalen ijsvrij? 1986: 220
 • Antarctisch ijs smelt niet snel. 1991: 71
 • Antarctische bacteriën overleven een winterslaap van 12.000 jaar.1986: 107
 • Anthaspelliden (sponzen) van Sibculo. Drie 1991: 31
 • Anthaspidella sp., Melding van de vondst van een zeer gave 1982: 68
 • Anthaspidelliden uit het Oostzeegebied. 1981: 156
 • Anticlinaal van Gronau [D.] met gegevens over de ingang van de Alstätter Bocht. De 1983: 142
 • Anti-evolutie tv-show wekt woede. 1996: 95
 • Apatiet. Een orthoklaas-graniet met veel 1971: 24
 • Aptien van Ochtrup [D.]. Over een brok gips uit het 1982: 182
 • Aptienfossielen. Groeve Hündfeld III [Alstätte, D.] levert nu ook 1970: 158
 • Aptychi, anaptychi en radula's van ammonieten. 1988: 127
 • Aragoniet. 1973: 23
 • Aragoniet-fossielen. 1970: 192
 • Archaeopteryx een reptiel? Was 1985: 158
 • Archaeopteryx ontdekt. Opnieuw een 1992: 16
 • Archeologie. Scheepsopgravingen en 1957: 25
 • Archeologische werkweek. Verslag van de geologische/ 1962: 99
 • Archeologie en museologie. Geologie, industriële 1989: 415
 • Archeologie vanuit de lucht. 1973: 28
 • Archeologie. Vondsten van strijdbijlen in de gemeente Losser [Ov.] Waarheid en mystificatie in de 1965: 126
 • Archeologisch erraticum te Opende Zuid (Groningen). Een zuidelijk 1985: 57
 • Archeologisch-geologisch onderzoek in de voormalige Zuiderzee. 1952: 187
 • Archeologische collectie van de heer J.A. Banning. De geologisch- 1965: 147
 • Archeologische wetenswaardigheden voor liefhebbers van geologie. 1949: 162
 • Arctische gebieden. Permafrost en permafrostverschijnselen in 1983: 165
 • Argentinosaurus, een zwaargewicht 1995: 23
 • Armskelet. Enkele opmerkingen naar aanleiding van het vinden van een brachiopode met 1965: 197
 • Arnö-graniet. 1956: 74
 • Arthropoda (Geleedpotigen) uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk. 1978: 2 - aanvulling 1979: 113.
 • Arts en geoloog. Pieter Harting (1812-1885) 1994: 117
 • Ashfall, een ca. tien miljoen jaar oude catastrofe [Nebraska, USA]. 1994: 40
 • Aspecten en bevindingen der paleoklimatologie. 1973: 8 - vervolg 1973: 38
 • Asterozoa [zee- en slangsterren] uit Bundenbach (Hunsrück). Over Teylers [Haartem] 1985: 114
 • Astronomisch dateren van de geologische tijdschaal. 1996: 116
 • Astronomisch verklaard? IJstijden 1989: 67
 • Astronomische oorzaken? Ontstaan IJstijden door 1994: 71
 • Athiella jentszchi [brachiopode] van Groningen. Kalksteen met 1967: 160
 • Atlas Zuidoost-Utrecht. Milieu- 1974: 84
 • Atmosfeer bevatte 80 miljoen jaar geleden veel meer zuurstof. 1988: 103
 • Atmosfeer hangen nauw samen. Klimaat en gehalte aan koolzuur in 1988: 54
 • Aulocopium aurantium [spons] als los fossiel voor? Komt 1983: 139
 • Aulocopium aurantium. 1950: 106
 • Aulocopium aurantium, ein häufiges Fossil aus den Kaolinsanden von Sylt [D.]. Ueber 1978: 182
 • Autocopium compositum [spons] - eine Fehlentwicklung? 1982: 24
 • Aulocopium compositum (reactie l). 1982: 77
 • Aulocopium compositum : geen misvorming maar een aggregatie (reactie 2). 1982: 79
 • Aulocopium in omringend gesteente. 1994: 80
 • Autralisch wetenschappelijk team overwint probleem van hete ertsen. 1968: 215
 • Auteurs. Advies aan jonge 1953: 234
 • Autodidacten. 1952: 204

B

 • Bacterie. Leven op aarde stamt af van zwaveletende heetwater- 1988: 53
 • Bacteriën floreren in diepe aardolievoorkomens. 1994: 23
 • Bacteriën overleven winterslaap van 12.000 jaar. Antarctische 1986: 107
 • Bacteriën. Goud-oplossende 1968: 45
 • Bacteriën - Laat ze cyanide eten! 1996: 94
 • Bakovensteen - Bouwsteen
 • Baksteenindustrie. Lössleem als grondstof voor de 1989: 185
 • Baksteenkalk. 1990: 11
 • Ballooërveld [Rolde, Dr.]. Het 1986: 137
 • Bamshoeve [Enschede, Ov.], een interessante ontsluiting in de Oost-Twentse stuwwal. Bouwput 1961: T 124
 • Banning, J.A. - De geologisch-archeologische collectie van de heer 1965: 147
 • Bariet uit het Carboon (Westfalien) van Brunssum [L.]. Revisie van 1994: 59
 • Barnsteen. 1977: 130
 • Barnsteen in de ondergrond van Nederland en Duitsland. Over het voorkomen van bruinkoolhout en 1977: 154
 • Barnsteen. Brons voor 1977: 152
 • Barnsteen. Infrarood-spectrometrisch onderzoek van 1977: 98
 • Barnsteen-reus van bijna zeven kilo. De UK 268 vangt een 1995: 150
 • Basalt Aktien Gesellschaft en Lunzinger Gewerkschaft [Westerwald, Zevengebergte]. 1966: 150
 • Beaujean N.V. Zilverzand Exploitatie Heerlerheide. 1989: 257
 • Bedreiging Wijstgronden afgewend. 1990: 24
 • Bedreiging Wijstgronden noordelijke Peelhorst afgewend. 1991: 1
 • Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek. 1993: 67
 • Beekprofiel te Alstätte. Een preglaciaal 1960: 5
 • Beenderen uit de Zeeuwse wateren. Fossiele 1961: 224
 • Beenderen. De ouderdom van fossiele 1952: 181
 • Beenvissen uit Zuid-Limburg. Enige fossiele resten van 1972: 93
 • Beïnvloedt de mens het klimaat? 1958: 124
 • Bekken van Parijs. Het Tertiair van het 1970: 108
 • Bekkens in Centraal-Scandinavië. Sedimentaire 1996: 141
 • Beknopte geologische geschiedenis van Limburg. 1989: 133
 • Belang van de wetenschap voor amateurgeologen. Over het 1996: 131
 • Belangrijke horizont [Hulshorst, Gld.]. Een 1949: 198
 • Belernniet - Neohibolites minimus. 1960: 1
 • Belemniet. Vuursteen met 1968: 213
 • Belemnieten. 1976: 106
 • Belemnieten - Vaatindrukken op donderkeilen. 1985: 34
 • Belemnieten en hun verspreiding. Mediterrane 1996: 112
 • Belemnieten uit het Zuid-Limburgse Krijt. Verkiezelingsverschijnselen bij 1971: 13
 • Belemnietenkerkhof in het Gulpens Krijt. Het 1960: 89
 • Belemnietenvondst. Een merkwaardige [Alstätte, D.] 1982: 150
 • Belemnitidae. Zonering van het Boven-Krijt in Limburg met behulp van 1980: 121
 • Bellaart, A. In memoriam. 1969: 83
 • Beltman te Alstätte [D.]. De herkomst van het premorenale fluvio-glaciale zand in de groeve 1959: 345
 • Belvédère te Maastricht. De groeve 1975: 13
 • Beneckeia buchii - uit de Winterswijkse Muschelkalk. Een ammoniet 1972: 132
 • Bentheimer Sandsteins. Ueber einige Spurenfossilien des 1965: 74
 • Bentheimer zandsteen. 'Voetsporen van dieren' in 1958: 159
 • Beobachtungen an Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (1). 1966: 224
 • Beobachtungen an Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (2). 1966: 256
 • Beobachtungen zur Herkunft von Mosel- und Rheingeröllen aus dem linksrheinischen Buntsandstein. Neue 1980: 96
 • Bepaling van de absolute ouderdom van afzettingen. 1951: 175
 • Bergen-concessie [N.H.]. Gasvelden van de 1991: 146 Bergkristal uit het kaolienzand van Sylt [D.]. Amethist en 1986: 33
 • Bergkristal. Iets over mineralen, kwarts of 1960: 135
 • Bering-gietsjer 'surged' 1994 in. 1995: 24
 • Bernink en 'Natura Docet". 1961: T 9
 • Bernink, J. B. - In memoriam. 1954: 299
 • Beroeps. Een gedeelde passie voor geologie; amateurs en 1996: 129
 • Beschrijving genummerde gesteenten in het geologisch reservaat bij Urk. 1956: 91
 • Bestaat de kern van de Aarde uit kristal? 1994: 71
 • Bezoek aan Natura Docet te Denekamp. Een 1961: T 23
 • Bèta Pictoris. Planeten in de maak bij de ster 1992: 24
 • Beton. 1989: 199
 • Bever, Trogontherium cuvieri, van de Noordzee. Een dijbeen van een uitgestorven 1995: 29
 • Beweging van de Etna door satellieten gemeten. 1989: 101
 • Bewegingsrichting van het landijs in oostelijk Midden-Nederland. De 1950: 34
 • Bezienswaardigheden in de Vogezen. Geologische 1974: 59
 • Bezoek aan de prehistorische vuursteenmijnen [L.]. 971: V 25
 • Bezoek aan een van de grootste meteoorkraters op aarde, het Nördlinger Ries in West-Duitsland. Een 1972: 79
 • Bezoek aan het geologisch reservaat 'P. van der Lijn' en aan de z.g. 'Staart van Urk' nabij Urk. 1958: 201
 • Bezoek aan het Oslosyeniet-gebied. Een 1958: 94
 • Bibliotheek [aanvulling catalogus]. 1982: 86
 • Bibliotheken. [Geologische literatuur in Nederlandse] 1991: 17
 • Bibliotheken en musea in Gelderland. 1993: 72
 • Bidsprinkhaankreeften. Oproep voor fossiele 1993: 112
 • Bierbrouwerij - Schinnen. Alfa- 1989: 399
 • Bierbrouwerij - Wijire. Koninklijke Brand 1989: 401
 • Bij de redactiewijziging. 1953: 273
 • Bijdrage tot de kennis der genese van de vuursteen-horizonten. 1971: V 78
 • Bijdrage tot de kennis der zuidelijke zwerfstenen. Jaspis en radiolariet. Een 1959: 309
 • Bijdrage tot de kennis van het kalkbranden in Zuid-Limburg. Een 1989: 185
 • Bijdrage tot het graniet-probleem. 1968: 214
 • Bijgeloof en klapperstenen. Van 1953: 257
 • Bijgeloof. Voorouderlijk heidens 1972: 154
 • Bijgeloof. Voorwereldlijke dieren in sprookjes en 1962: 29
 • Billiton N.V. verwerft concessie in Indonesië. 1969: 81
 • Biogeochemie. 1968: 133
 • Biochron [Emmenl ... een levend beeld van 4.600 miljoen jaar aardgeschiedenis. Het 1986: 65
 • Bioklasten, ostracoden en foraminiferen in het Campanien en Maastrichtien van Zuid-Limburg en Noordoost-België. 1985: 163
 • Biostratigrafische aantekeningen. Nogmaals de groeve Ciments Portland Liégeois bij Hallembaye: 1984: 149
 • Bison priscus. Een mooie schedel van 1961: 231
 • Bisschopsberg bij Steenwijk [Ov.). De 1947: 9
 • Bivalvia (tweekleppigen) uit de kalksteen van Vijlen in Hallembaye (België). 1987: 78
 • Blad. Erfelijk materiaal in een fossiel 1994: 126
 • Bladeren uit het Eoceen. Groene 1970: 192
 • Bliksems. Fossiele 1955: 43
 • Bliksembuis - Fulguriet
 • Bliksembuis - Fossiele bliksem
 • Bliksembuizen. 1955: 65
 • Bliksembuizen van Junne [Ov.l. 1 960: 8
 • Bloem op aarde. De oudste 1996: 94
 • Blok K9 [Noordzee]. De zoutkoepel van 1995: 11
 • Blow out van put Sleen 2 [Dr.]. De 1966: 2
 • Bodem. De radioaktiviteit van onze 1982: 177
 • Bodemijs en ijsbergen. Grondijs, 1958: 188
 • Bodemkartering. Geologie en 1949: 173
 • Bodemkunde. Kwartairgeologie en 1947: 33
 • Bodemmagnetisme ook zonder micro-organismen. 1989: 63
 • Bodemrijkdommen in Nieuw-Guinea. 1971: 116
 • Bodemschatten in Australië. 1969: 168, eveneens in 1970: 25
 • Boekaankondiging. Faber, F.J.: Wordingsgeschiedenis van Nederland. 1947: 108
 • Boekaankondiging. Hesemann, J.: [Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen]. 1975: 35
 • Boekaankondiging. Niggli, E.: Petrogenetische problemen, 1947: 108
 • Boekbespreking. [diverse artikelen] 1963: 36
 • Boekbespreking. Andree, K.: Der Bernstein. 1959: 276
 • Boekbespreking. Anoniem: Bünde im Widukindsland. 1955: 27
 • Boekbespreking. Augusta, J. & Z. Burian: Mensen uit de oertijd. 1964: 36
 • Boekbespreking. Augusta, J.: Tiere der Urzeit. 1959: 308
 • Boekbespreking. Bakker, H. de & J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie in Nederland. De hogere niveaus. 1966: 229
 • Boekbespreking. Beiheft zum Geologisches Jahrbuch, Heft 37. 1961: 234
 • Boekbespreking. 12 Belangrijke opstellen over zwerfsteenkunde 1964: 159
 • Boekbespreking. Berendsen, H.J.A.: De vorming van het land. Inleiding in de geologie en geomorfologie. 1996: 122
 • Boekbespreking. Berendsen, H.J.A.: Fysisch-geografisch onderzoek. 1996: 122
 • Boekbespreking. Bergenthal, J.: Das Land der tausend Berge. 1957: 163
 • Boekbespreking. Bergenthal, J.: Sauerland - Gesicht einer Landschaft. 1957: 163
 • Boekbespreking. Betechtin, A.G.: Lehrbuch der speziellen Mineralogie. 1959: 275
 • Boekbespreking. Boeken voor hen die naar Frankrijk gaan. 1960: 143
 • Boekbespreking. Boor en Spade I en II. 1949: 171
 • Boekbespreking. Boor en Spade XI. 1967: 133
 • Boekbespreking, Börner, R.: Welke steen is dat? 1966: 166
 • Boekbespreking. Bosch, M. van den e.a.: Leven en werken van J.G.S. van Breda 1980: 70
 • Boekbespreking. Broek, J.M.M. van den & H.W. van den Marel: De alluviale gronden van de Maas, de Roer en de Geul in Limburg. 1965: 71
 • Boekbespreking. Brouwer, G.C. & M.J. Coenen: Nederland Aardgasland. 1969: 46
 • Boekbespreking. Bubnoff, S.V.: Grundprobleme der Geologie. 1959: 275
 • Boekbespreking. Bubnoff, S.V.: Einführung in die Erdgeschichte. 1959: 275
 • Boekbespreking. Bülow, K. von: Geologie für jedermann. 1955: 26
 • Boekbespreking. Bund, C.F. van de: De Nederlandse amfibieën. 1968: 146
 • Boekbespreking. Burck, H.D.M. e.a.: Geologische geschiedenis van Nederland. 1956: 136
 • Boekbespreking. Carrington, R.: A guide to Earth-history. 1958159: 244
 • Boekbespreking. Chavan, A. & A. Cailleux: Détermination pratique des fossiles. 1957: 69
 • Boekbespreking. Clason, A.T.: Animals and man in Hollands past. 1967: 131
 • Boekbespreking. Claus, H.: Die Kopffüsser des deutschen Muschelkalkes. 1959: 276
 • Boekbespreking. Cloos, H.: Gespräch mit der Erde. 1957: 42
 • Boekbespreking. Derruau, M.: Précis de géomorphologie. 1956: 136
 • Boekbespreking. Dijkstra, S.J.: Orchideeën van Zuid-Limburg. In: Ons Krijtland Zuid-Limburg IV. 1969: 46
 • Boekbespreking. Dreyer, W.: The science of rock mechanics. 1972: 104
 • Boekbespreking. Erdbrink, D.P.: A review of fossil and recent bears of the old world. 1953: 298
 • Boekbespreking. Faber, F.J.: Aanvullende hoofdstukken over de geologie van Nederland IV. 1961: 233
 • Boekbespreking. Faber, F.J.: Geologie - de bekoring van het zoeken. 1968:46
 • Boekbespreking. Faber, F.J.: Van zondvloed tot landijs. 1950: 143
 • Boekbespreking. Faber, F.J.: Zo ontstond Nederland. 1964: 72
 • Boekbespreking. Felder, W.M.: Ons Krijtland Zuid-Limburg. 1965: 108
 • Boekbespreking. Foster-Flint, R.: Glacial geology and the Pleistocene epoch. 1949: 202
 • Boekbespreking. Furneaux, R.: Krakatoa. 1965: 31
 • Boekbespreking. Georgi, P.: Von der Pflanzen- und Tierwelt des deutschen Rotliegenden. 1959: 276
 • Boekbespreking. Gothan, W. & W. Remy: Steinkohlenpflanzen. 1957: 68
 • Boekbespreking. Gripp, K.: Erdgeschichte von Schleswig-Holstein. 1964: 158
 • Boekbespreking. Guggisberg, C.A.W.: Beknopte geschiedenis van de aarde. 1957: 162
 • Boekbespreking. Hand, S.J. Aardlore. 1948: 139
 • Boekbespreking. Hardt, H.: Der Bernstein. 1959: 27
 • Boekbespreking. Hardt, H.: Schöne edle Steine. 1959: 277
 • Boekbespreking. Hardt, H.: Versteinertes leben. 1959: 276
 • Boekbespreking. Hauff, B.: Das Holzmadenbuch. 1955: 27
 • Boekbespreking. Heide, G.D. van der & W.Tj. Heilinga: Zwerfstenen. 1975: 36
 • Boekbespreking. Hermes, J.J.: Fossielen en tijd. 1964: 72
 • Boekbespreking. Holtrop, J.F.: De mangaanafzettingen van het Guyana Schild. 1963: 119
 • Boekbespreking. Hubrecht, M.: Verdwenen werelden. 1948: 108
 • Boekbespreking. Hudig, J. & J.J. Duyverman: De Oude Rijn. 1952: 203
 • Boekbespreking. Jaarboek 1964, N.G.V. - afd. Limburg. 1966: 168
 • Boekbespreking. Jaarverslag Geologische Stichting over 1959. 1960: 142
 • Boekbespreking. Jaarverslag Geologische Stichting over 1960. 1961: 260
 • Boekbespreking. Jaarverslag Geologische Stichting over 1964. 1965: 80
 • Boekbespreking. Jaarverslag Geologische Stichting over 1965.1966: 231
 • Boekbespreking. Jaarverslag Geologische Stichting over 1966. 1968: 46
 • Boekbespreking. Jacobi, B.: Verweht und ausgegraben. 1964: 36
 • Boekbespreking. Jong, J.D. de: Quaternary sedimentation in the Netherlands. 1966: 56
 • Boekbespreking. Jong, J.D. de: The Quaternary of the Netherlands. 1968: 47
 • Boekbespreking. Jong, K.M. de: Mariene Gastropoden van Curaçao. 1966: 168
 • Boekbespreking. Jongmans, R.W.: Geologische bezienswaardigheden in Epen en omgeving. 1953: 239
 • Boekbespreking. Kärlein, F.: Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes Nordeuropas. 197: 64
 • Boekbespreking. Kahle, M.: Grünes Land zwischen Sieg und Ruhr. 1957: 163
 • Boekbespreking. Kelber, K.-P. & W. Hansch: Keuperpflanzen. 1996: 96
 • Boekbespreking. Kemper, E.: Geologischer Führer durch die Grafschaft Bentheim und die angrenzenden Gebiete.2. Auflage. 1965: 35
 • Boekbespreking. Kemper, E.: Einige Bemerkungen über die Sedimentationsverhältnisse und die fossilen Lebensspuren des Bentheimer Sandsteins. 1968: 147
 • Boekbespreking. Kemper, E.: Geologischer Führer durch die Grafschaft Bentheim und die angrenzenden Gebiete.3. Auflage. 1968: 147
 • Boekbespreking. Kerkmans, J. Th.: De topografische kaart. 1966: 231
 • Boekbespreking. Kley, K. van der: Gidsgesteenten van het noordelijk Diluviurn. 1947: 24
 • Boekbespreking. Kneebusch: gids Sauerland. 1957: 163
 • Boekbespreking. Koenigswald, G.H.R. von: Speurtocht in de prehistorie. 1957: 163
 • Boekbespreking. Krejci-Graf, K.: Erdöl - Naturgeschichte eines Rohstoffes. 1957: 162
 • Boekbespreking. Krul, H.: Stenen zoeken. 1967: 136
 • Boekbespreking. Kruytzer, E. M.: Le Genre Crania du Crétacé supérieur et du Post-Maastrichtien, de la provence Limbourg Néerlandais (Brachiopoda, lnarticulata). 1970: 123
 • Boekbespreking. Kuenen, Ph.H.: Grenzen der geologische wetenschap. 1962: 43
 • Boekbespreking. Kühn, O.: Paläogeografie des Deutschen Jura. 1959: 277
 • Boekbespreking. Lagaay, R.: The Pliocene Bryozoa of the Low Countries. 1953: 239
 • Boekbespreking. Lijn, P. van der: Het keienboek 1949: 202
 • Boekbespreking. Lijn, P. van der: Het keienboek, 4e druk. 1958/59: 243
 • Boekbespreking. Lijn, P. van der: Het keienboek. 5e druk 1964: 110
 • Boekbespreking- Lijn, P. van der [bewerking: G.J.Boekschoten]: Het keienboek, 6e druk. 1975: 33
 • Boekbespreking. Liniger, H.: Vom Bau der Alpen. 1958/59: 274
 • Boekbespreking. Lombard, A.: Géologie sédimentaire. Les séries marines. 1957: 163 B
 • Boekbespreking. Lübke, A.: Geheimen van het onderaardse. 1957: 68
 • Boekbespreking. Ludwig, A.O.: Bibliographie der Geschiebelilteratur der neueren Geschiebeforschung in den nordeuropäischen pleistozänen lnlandeisgebieten. 1971: 64
 • Boekbespreking. Maarleveld, G.C.: Over enige grindtypen van oostelijke herkomst in Nederland. 1953: 272
 • Boekbespreking. Manten, A.A.: Op het spoor van de aapmens. 1961: 234
 • Boekbespreking. Mededelingen van de Stichting voor Bodemkartering. 1967: 133
 • Boekbespreking. Metz, R. & A.E. Franck: Edele stenen. 1968: 145
 • Boekbespreking. Molijn, J.C.M. de: Wat vind ik in de bodem? (1) 1956 :98
 • Boekbespreking. Molijn, J.C.M. de: Wat vind ik in de bodem? (2) 1963: 160
 • Boekbespreking. Moore, R.: In het spoor van de mens. 1955: 67
 • Boekbespreking. Moret, L.: Précis de géologie. 1956: 99
 • Boekbespreking. Müller, A.H. Diagenetische Untersuchungen in der Obersenonen Schreibkreide von Rügen. 1959: 277
 • Boekbespreking. Pannekoek, A.J. e.a.: Geologische geschiedenis van Nederland. 1956: 136
 • Boekbespreking. Pape, H.: De stenenverzamelaar. 1975: 193
 • Boekbespreking. Pearl, R. M.: How to know the minerals and rocks. 1958: 104
 • Boekbespreking. Poelmann, H.: Westfalen, Erd- und Vorgeschichte. 1953: 298
 • Boekbespreking. Poot, D.J.W.: De zinkflora van het Geuldal. In: Ons Krijtland Zuid-Limburg IV. 1969: 46
 • Boekbespreking. Prescher, H. (red.): Georgius Agricola. Ausgewählte Werke. 1972: 138
 • Boekbespreking: Rappol, M. (red.): In de bodem van Drenthe. 1992: 92
 • Boekbespreking. Regteren Altena, C.O. van e.a.: De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten. 1966: 168
 • Boekbespreking. Regteren Altena, C.O. van & J.R. Möckel: Mineralen en fossielen in Teylers Museum. 1966: 56
 • Boekbespreking. Regteren Altena, C.O. van, A. Bloklander & L. Pouderoyen: Fossiele schelpen. Atlas Nederlandse Malacologische Ver. 1965: 180
 • Boekbespreking. Rein, R.: Geologisches Wanderbuch für das nordtiche Rheinland. 1955: 26
 • Boekbespreking. Remy' W. & R. Remy: Alstaettia andersoni n. gen., n. sp., ein Matoniaceen-Sproszrest aus dem Mittel-Barréme von Alstätte, Kreis Ahaus. 1970: 124
 • Boekbespreking. Romein, B.J.: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. In: Ons Krijtland Zuid-Limburg II. 1966: 166
 • Boekbespreking. Rutten, M.G.: Actualisme en evolutie. 1952: 203
 • Boekbespreking. Rutten, M.G.: Geologie der Nederlandse steenkolen. 1948: 139
 • Boekbespreking. Sammlung Göschen. 1953: 298
 • Boekbespreking. Scherphuis, D.C.: Welk mineraal is dat? 1964: 36
 • Boekbespreking. Schindler, R. (red.): Hammaburg. 1955: 68
 • Boekbespreking. Schwantes, G.: Deutschtands Urgeschichte. 1956: 99
 • Boekbespreking. Senet, A.: De mens op zoek naar zijn voorouders 1957: 162
 • Boekbespreking. Sissingh, W.: Grote paleozoische bryozoën uit het keileem. 1966: 168
 • Boekbespreking. Spiker, E.Th.N.: Foraminiferen - fossiel en recent. 1974: 140
 • Boekbespreking. Stigchel, J.W.B. van der: Langs het spoor der eeuwen. 1949: 171
 • Boekbespreking. Teunissen, P.: Over de noodzaak van landschaps- en natuurbescherming 1965: 31
 • Boekbespreking. Twente natuurhistorisch no. 1. 1959: 367
 • Boekbespreking. Veen, F.R. van: Willem van Waterschoot van der Gracht. 1996: 123
 • Boekbespreking. Verzonken energie. Het verhaal van een oliemaatschappij. N.A.M.- Oldenzaal. 1965: 205
 • Boekbespreking. Visser, J.M.: Mineralen-bulletin. 1949: 172
 • Boekbespreking. Vlerk, I.M. van der & F. Florschutz: Nederland in het IJstijdvak. 1950: 143
 • Boekbespreking. Vlerk I.M. van der & Ph.H. Kuenen: Logboek der aarde. 1960: 142
 • Boekbespreking. Voo, E. E. van der: Tussen lek en Ronde Venen. 1966: 167
 • Boekbespreking. Wendt, H.: lch suchte Adam. 1953: 298
 • Boekbespreking. Werken, uitgekomen in Oost-Duitsland, waarvoor verschillende leden misschien belangstelling hebben. 1958/59: 275
 • Boekbespreking. Wiegers, H.: Geologie, zand- en wegenbouw. 1967: 212
 • Boekbespreking. Wijngaarden, A. van : De ondergrondse kalkgroeven van Zuid-Limburg. In: Ons Krijtland Zuid-Limburg iii. 1968: 46
 • Boekbespreking. Wind, J.M.A. & C. Ovaa: Het slijpen van stenen. 1949: 170
 • Boekbespreking. Zandstra, J.G.: Geologisch onderzoek in de stuwwal van de oostelijke Veluwe bij Hattem en Wapenveld. 1972: 160
 • Boekbespreking. Zandstra, J.G. & A.P. Schuddebeurs: Noordelijke kristallijne gidsgesteenten. 1988: 143
 • Boek en tijdschrift (1). Nieuws uit 1966: 230
 • Boek en tijdschrift (2). Nieuws uit 1967: 38
 • Boek en tijdschrift (3). Nieuws uit 1968: 214
 • Boek en tijdschrift (4). Nieuws uit 1969: 45
 • Boek en tijdschrift (1 ).Uït) 1968: 45
 • Boek en tijdschrift (2). Uit 1968: 116
 • Boek en tijdschrift (3). Uit 1969: 45
 • Boek en tijdschrift (4). Uit 1969: 81
 • Boek en tijdschrift (5). Uit 1969: 167
 • Boek en tijdschrift (6). Uit 1970: 25
 • Boeken en artikelen die de aandacht vragen. 1953: 238
 • Boeken en kaarten van het Sauerland. 1957: 162
 • Boelens, B. - In memoriam. 1969: 218
 • Bomen op de Zuidpool. 1987: 92
 • Bontzandsteen-conglomeraat van de Vogezen in de Maasterrasafzettingen van Zuid-Limburg. Gesteenten uit het 1976: 2
 • Boomstammen tijdens het Carboon. 'Ronde' 1971: 91
 • Boorgat ter wereld [Kola]. Het diepste 1985: 103
 • Boorgat van 14.000 meter [Erbendorf - D.]. 1987: 92
 • Boorgaten. Een steen met 1964: 40
 • Boorgaten in de keileem van groeve 'Osse' te Losser [Ov.].Klei-ijzersteen met 1975: 166
 • Boormosselgangen. Vindplaatsen van verkoold hout met 1976: 55
 • Borger B.V. Kleidelvingsbedrijf J.J. [Brunssummerheide, L.] 1989: 249
 • Borges bij Ochtrup [D.]. Een vis uit groeve 1974: 83
 • Boring naar heet water [Martinique]. 1970: 27
 • Boringen in en bij Utrecht. 1953: 253
 • Boringen in enige Silurische stromatoporen. lnterspecifieke relaties en 1982: 11
 • Boringen in het Nederlands-Duitse grensgebied. Aardgas- 1952: 193
 • Boringen: verleden en toekomst. Oceaan- 1986: 206
 • Bornholmer 'diamanten'. 1989: 76
 • Bosbrand-resten bij Amersfoort. Diluviale 1950: 120
 • Bosontwikkeling. Klimaatsverbetering bevordert 1948: 117
 • Bossen op de Zuidpoot. 1994: 95
 • Bothriocidaris [stekelhuidige] in een Ordovicische zwerfsteen van Wilsum (BRD). 1990: 50
 • Bothriocidaris te Westerhaar. Vondstmelding van een 1991: 7
 • Botskegels en hun verwanten. 1956: 70
 • Botten in de bodem. Fossielen van zoogdieren en planten in de klei van Tegelen. 1982: 145
 • Bottenvondsten van de Noordzeebodem. Enkele kanttekeningen bij de 1973: 68
 • Boulders. The Mouraki [Nieuw-Zeeland] 1989: 128
 • Boulonnais-snoepjes [F.] - Hé... 1990:24
 • Bouwfragmenten van Drachenfelstrachiet in de steden langs de IJssel. 1979: 146 - 1990: 23
 • Bouwput Bamshoeve, een interessante ontsluiting in de OostTwentse stuwwal. 1961: T 124
 • Bouwsteen [bakovensteen] uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Een zeldzame 1976: 11
 • Bouwsteen. 'Mergel' als 1972: 191
 • Bouwstenen in Limburg. Voorkomen en gebruik van natuurlijke 1989: 215
 • Boven-Carbonische sedimentatie. Over 1960: 105
 • Boven-Carboon van Limburg en omgeving. Milleriet uit het 1995: 37
 • Boven-Krijt (Campanien). Eerste melding van de zeeëgel Micraster stolleyi in het Luiks-Limburgse 1985: 50
 • Boven-Krijt in Zuid-Limburg? Wankelt de in gebruik zijnde lithostratigrafie van het 1987: 53
 • Boven-Krijt van Zuid-Limburg. De stratigrafische plaats van de Kunrader kalksteen in het 1977: 163
 • Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Een zeldzame bouwsteen [bakovensteen] uit het 1976: 11
 • Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Resten van Telmatosaurus uit het 1984: 108
 • Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Sedimentatie-cyclothemen in de kalkstenen uit het 1976: 32
 • Boven-Krijt. Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse (1). ?Asteronyx ornatus, 1985:98
 • Boven-Miocene vondsten in ons land. 1957: 45
 • Boven-Silurische kalkstenen uit het Mirdumer Klif [Fri.]. De visfauna's uit vijf 1990: 132
 • Boven-Devonische kalksteen. Een grote styloliet uit 1967: 60
 • Brabant als geologisch werkterrein (1). Oost- 1950: 124
 • Brabant als.geologisch werkterrein (2). Oost- 1951: 165
 • Brachiopode met armskelet. Enkele opmerkingen naar aanleiding van het vinden van een 1965: 197
 • Braderup/Munkmarsch auf Syit [D.]. Ueber Sammelmöglichkeiten in den Kaolinsandgruben im Raume 1978: 41
 • Brand Bierbrouwerij B.V. [Wijlre, L.]. Koninklijke 1989: 401
 • Brand in de Zeggeltschool [Natuurmuseum, Enschede]. 1975: 190
 • Brandbare lucht. 1989: 366
 • Brantevik en zijn 'wormen'. Verslag van een excursie door Denemarken naar Zuid-Zweden. 1977: 15
 • Breda, J.G.S. van (1788-1867), een vroeg Nederlands geoloog. 1969: 74
 • Breuk in groeve Hündfeld III te Alstätte [D.]. Nieuwe waarnemingen. De 1974: 47
 • Breuken in het Cenomanien van Rheine, West-Duitsland 1984: 179
 • Breuksystemen - Afar-driehoek
 • Breuktektoniek. Nog een zwerfsteen met 1964: 9
 • Breuktektoniek. Zwerfsteen met schoolvoorbeeld van 1963: 118
 • Brief aan nog onervaren stenenliefhebbers. 1972: 89
 • Brilleman, G.H.J. - Ter herinnering aan 1980: 68
 • Broeikas leidt tot nieuwe ijstijd. 1992: 118
 • Broeikaseffect niet ongunstig. 1990: 163
 • Broeikaseffect nu al merkbaar? (1) Is het 1988: 164
 • Broeikaseffect nu al merkbaar? (2) Is het 1 989: 29
 • Broeikaseffect. Wat is het eigenlijk? 1987: 27
 • Brongas. Moeras- of 1991: 150
 • Brons voor barnsteen. 1977: 152
 • Brugghen, W. van der - ontvangt de P. van der Lijn-onderscheiding 1995. 1995: 106
 • Bruine Bank in Noordzee wijst geologen weg naar prehistorisch leven. 1973: 114
 • Bruine dwergen. IRAS-sateltiet ontdekt 1993: 167
 • Bruinkool. De exploitatie van 1989: 343
 • Bruinkool. Faciës en ouderdom van de Zuidoost-Nederlandse 1958: 107
 • Bruinkool, ontstaan en voorkomen. 1 989: 339
 • Bruinkoolbekken. Het West-Europese 1985: 4
 • Bruinkoolhout en barnsteen in de ondergrond van Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Over het voorkomen van 1977: 154
 • Bruinkoolontginning op de grens van Belfeld en Tegelen. 1987: 73
 • Brunssummerheide en omgeving. Van de 1948: 105
 • Bryozoën. Microfossielen (5). 1968: 3
 • Bryozoen der Kunrader Schichten in Süd-Limburg [Oberkreide, Ob. Maastrichtium]. 1979: 34
 • Bryozoën en koralen. Symbiosen tussen 1992: 8
 • Buideldiertand in Azië. Vondst van een 1986: 63
 • Buitenaards leven. Weer speurtocht naar 1988: 78 [ook 1989: 631
 • Buitenbeentjes van het zonnestelsel [manen van Jupiter]. 1987: 51
 • Buizenzandsteen. 1950: 102 Bult, Dr. T. - overleden. 1974: 108
 • Buntsandstein. Neue Beobachtungen zur Herkunft von Mosel- und Rheingeröllen aus dem linksrheinischen 1980: 96
 • Burnot-conglomeraat. 1947: 42
 • Buter, A. - Koninklijke onderscheiding voor 1978: 54

C

 • C.M.C.-oplossing. Een ander gebruik voor 1 960: 56
 • Cadzand [Z.]. Het land van 1961: 227
 • Caissonziekte. Mosasaurus leed 64 miljoen jaar geleden al aan 1990: 24a
 • Calamites (paardestaart]. 1994: 34
 • Calciet. Vezelige 1954: 316
 • Callianassa (kreeft] in vuursteen 1966: 200
 • Callianassa faujasi. Een kreeft uit het Maastrichtse Krijt van de NEKAMI-2-groeve, Bemelen [l.]. 1990: 146
 • Callopegma en Phymatella, twee tetracladine Krijt-sponzen van Westerhaar en Sibculo [Ov.. 1966: 210
 • Calymmene pediloba [trilobiet]. Verkiezelde kalksteen met 1950: 105
 • Cambrium van het Zweedse Oostzeegebied. Het 1960: 29
 • Campanien en Maastrichtien van Zuid-Limburg en België. Bioklasten, ostracoden en foraminiferen 1985: 163
 • Campanien van Coesfeld-Flamschen [D.]. Het 1993: 122
 • Camptonectes cinctus [tweekleppige] in de Staringgroeve te Losser [Ov.]. Vondst van een reuzenexemplaar van 1976: 70
 • Canadees nikkel afkomstig van een meteoriet. 1986: 31
 • Canadezen graven naar Chinese dinosaurus-fossielen. 1987: 168
 • Cannosphaeropsis utinensis [alg] in Limburgse vuursteen. 1987: 71
 • Capelle, Herman van (1888-1895). Geologisch onderzoek van het Rode Klif [Fri.]. 1985: 12
 • Carbonaten. De 1973: 100
 • Carbonische sedimentatie. Over Boven- 1960: 105
 • Carboon (Westfalien) van Brunssum [L.]. Revisie van bariet uit het 1994: 59
 • Carboon-flora. 1964: 114
 • Carboon. 'Ronde' boomstammen tijdens het 1971: 91
 • Carboon. Speurtocht door het (1) 1956: 94
 • Carboon. Speurtocht door het (2) 1956: 131
 • Carboon. Tijdsindeling en koolvoering van het 1989: 217
 • Carboon. Mariopteris en Karinopteris, klimmende zaadvarens uit het 1994: 122
 • Carboonfossielen in het Pleistocene grind. Verkiezelde 1972: 98
 • Carboonfossielen zoeken in de Piesberg [bij Osnabrück, D.]. 1992: 25
 • Cardiaster granulosus [zee-egels] uit het onderste deel van de Formatie van Gulpen (Boven-Krijt): paleobiologie, voorkomen en systematiek. Cardiotaxis heberti en 1986: 185
 • Cardioceras [ammoniet] in Rhenen [U.]. Een vondst van 1976: 84
 • Cardiotaxis heberti en Cardiaster granulosus [zeeëgels] uit het onderste deel van de Formatie van Gulpen (Boven-Krijt): paleobiologie, voorkomen, en systematiek. 1986: 185
 • Cardium edule [kokkel] als prooi van Natica [tepelhoorn]. Over 1966: 54
 • Carpospongia conwentzi [spons]. 1950: 105
 • Caryospongia diadema [spons] van Gotland. Een 1983: 100
 • Caryospongia-soorten sponzen. Mutaties bij 1955: 49
 • Castor fiber [bever] in Noord-Nederland. 1970: 100
 • Catastrofe [Nebraska, USA]. Ashfall, een ca. tien miljoen jaar oude 1994: 40
 • Cauter te Nieuw-Namen [Z.]: van zeebodem tot getuigeheuvel. De 1995: 66
 • Chroom-biotiet, een nieuwe mica-variëteit. 1970: 192
 • Cementfabriek Ciments Portland Liégeois bij Hallembaye, gem. Visé, prov. Luik, België. De kalksteengroeve van de 1983: 122
 • Cenomanien van Rheine, West-Duitsland. Breuken in het 1984: 179
 • Centrale industriezand Voorziening B.V. [Bergerheide, L.] 1989: 277
 • Ceratites [ammoniet] als zwerfsteen te Sibculo [Ov.]. Een verkiezelde 1965: 32
 • Cerithiumklei (Oligoceen) t.b.v. gesteentekist. Fossielen uit de 1965: 2
 • Cervus elaphus, het edelhert, op Vlieland, Een vondst van 1968: 139
 • Cetacea [walvisachtigen] (1). Studie over de Nederlandse fossiele 1971: 54
 • Cetacea [walvisachtigen] (2). Studie over de Nederlandse fossiele 1971: 66
 • Cetacea [walvisachtigen] (3). Studie over de Nederlandse fossiele 1971: 98
 • Chalcopyriet [foto]. 1967: 216
 • Chasmops odini [trilobiet]. Verkiezelde kalk met 1950: 102
 • Chinese dinosaurus-f ossielen. Canadezen graven naar 1987: 168
 • Cidaris sp. [zee-egel]. Vuursteen met afdruk van 1950: 106
 • Ciments Portland Liégeois bij Hallembaye: biostratigrafische aantekeningen, Nogmaals de groeve 1984: 149
 • Cirkel te Soesterberg. Groeve 1959: 249
 • Clathraat-structuur van melanophlogiet. De 1967: 213
 • Club in Twente. Een geologische 1996: 25a
 • Coccolieten. 1967: 214
 • Cocoanut nodule. Een 1966: 197
 • Coelacanthus [kwastvinnige vis]. De 1953: 266
 • Coelacanth [kwastvinnige vis] in zijn leefomgeving. De 1987: 51
 • Coelestienkristallen uit de Muscheikalk van Winterswijk. 1975: 130
 • Cohesie van strandzand. 1960: 186
 • Collectie van het Geologisch Bureau voor het Mijngebied te Heerlen. De 1962: 115
 • Collectie? Hoe tonen wij onze 1956: 95
 • Collecties der R.U. te Groningen. De geologische 1991: 41
 • Collectioneur van petrefacten [M. van Marum]. Een 1971: 2
 • Columbus en de strandgaper. 1993: 107 en 119
 • Commentaar op Lindemann, T., 1994: 'Een nieuwe planeet, een antwoord aan de heer Homburg'. 1995: 48
 • Componenten van lokale herkomst in Noord-Nederlandse preglaciale zanden. Over 1971: 40
 • Conchostracenmergel, een Zuidoost-Baltisch gesteente uit de rode 'schollen'-keileern van Groningen. Midden-Devonische 1980:186
 • Concretie. Tasselia ordam, een merkwaardige 1967:52
 • Conglomeraat. Burnot- 1947: 42
 • Conglomeraatgneis. 1963: 84
 • Congres in april '63 te [Brunssum L].. Verslag van het Geologisch 1963: 104
 • Congres voor de wetenschappelijke film. Internationaal 1951: 176
 • Congress of the Carpatho-Balkan. Geol. Association of the Int. Geological Congress 1969: 81
 • Congressen. 1968: 116 en 215
 • Coniferen. Zwerfvuursteen met pollen van 1989: 58
 • Conodonten niet langer een paleontologische puzzel. 1986: 99
 • Conodonten (2). 1986: 99
 • Contactverschijnselen in een smalle gang. 1950: 130
 • Continenten. Paleomagnetisme en de drift der 1965: 189
 • Continenten. Vervorming harde wortels van 1989: 83
 • Conularia cancellata SANDBERGER [neteldieren] in een Groningse zwerfsteen (1). 1960: 127
 • Conularia cancellata SANDBERGER (2). Nog eens. 1961: 291
 • Conularie cancellata SANDBERGER in een Groningse zwerfsteen (3). Nog eens 1963: 83
 • Cooksonia pertoni - Oudste landplanten met vaten. 1994: 127
 • Coprolieten in het Krijt van Zuid-Limburg. 1960: 166
 • Cordaites en Cordaianthus [naaktzadigen]. 1996: 4
 • Craticularia sp. [spons]. van Vasse 1955: 25
 • Crinoidea [zeelelies] uit het Onder-Krijt van het Duits-Nederlandse grensgebied. 1981: 128
 • Cummingtoniet-plagioklaaskwartsiet. 1955: 3
 • Cyanide eten [bacteriën]! Laat ze 1996: 94
 • Cyaniet. De kleur van 1969: 45
 • Cyathidium meteorensis [zeelelie] - Levend fossiel bij de Azoren ontdekt. 1981: 175
 • Cyclocrinieten. Ordovicische algen (1). 1994: 97
 • Cyclocrinuskalk (verkiezeld). 1949: 158
 • Cyclothemen in de kalkstenen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Sedimentatie- 1976: 32

D

 • Dactylotheca plumosa [varen] [foto]. 1960: 57
 • Dagje Ameland [mollusken]. Een ander 1996: 1
 • Dagzomen van het Onder-Krijt ten oosten van Enschede. 1961: 237
 • Dam. De steensoort van het stadhuis op de 1958/59: 241
 • Dam in Lesotho. Aardbevingen bedreigen 1996:148
 • Dateren met behulp van kooistof-1 4. 1990: 85
 • Dateren van de geologische tijdschaat. Astronomisch 1996: 116
 • Deelnemerslijst weekend jaarvergadering N.G.V. te Winterswijk. 1973: 94
 • Deinse, Dr. A.B. van - overleden. 1965: 146
 • Dek- en stuifzanden in Limburg. 1989: 311
 • Delfstof bedreigd [diep grondwater]. Een duizenden jaren oude 1991: 38
 • Delfstof. Fosforietknollen ooit gewonnen als 1988: 33
 • Delfstoffen en hun invloed op politieke beslissingen [Moresnet, B.]. 1976: 20
 • Delfstoffen en inzichten in de geologie in de Nederlanden, in een tweetal beschrijvingen uit de 16e en 17e eeuw. De winning van 1976: 87
 • Delfstoffen. Productiecijfers van Nederlandse 1953: 256
 • Delfstofkunde vóór 1900. Uit de geschiedenis der 1972: 2
 • Demospongea (Rhizomorina) [sponzen]. Bespreking van twee vertegenwoordigers uit deze onderorde 1967: 65 rectificatie 1967: 170
 • Dendrieten. 1973: 56
 • Dendrieten. Mangaan- 1948: 132
 • Depressies in het Elsterien. Het ontstaan van diepe 1990: 144
 • Destructievormen op een zandstrand. Eolische 1957: 14
 • Determinatie (1). Optische gesteente- 1967: 74
 • Determinatie (2). Optische gesteente- 1967: 99
 • Determinatie (3). Optische gesteente- 1967: 156
 • Determinatie (4). Optische gesteente- 1967: 202
 • Deuren uit het oudste hout van ons land. 1987: 44
 • Devonische conchostracenmergel, een Zuidoost-Baltisch gesteente uit de rode 'schollen'-keileem ven Groningen. Midden 1980: 186
 • Devonische kalksteen. Een grote styloliet uit Boven- 1967: 60
 • Devoon. Onderzoek van fossielen met mobiel röntgenstation. Televisiebeelden uit het 1973: 25
 • Devoon. Rhacophyton, een interessante plant uit het Laat- 1996: 73
 • Diabaas en porfiroïde als zwerfsteen in de Zuid-Limburgse Maasterrassen. 1974: 110
 • Diabaas. Over Kinne- 1 969: 221
 • Diabaas-zwerfsteen van Urk; een chemische correlatie met het Zweedse moedergesteente. Een variolitische 1984: 43
 • Diamant in de interstellaire ruimte. 1988: 55
 • Diamant nu ook bekend in hexagonale vorm. 1968: 45
 • Diamant uit aardgas. 1990: 33
 • Diamanten bruiloft. Rijks Geologische Dienst viert haar 75-jarig bestaan. 1978: 149
 • Diamanten die te oud zijn. 1992: 16
 • Diamanten geven informatie over mantelstromingen. 1993: 120
 • Diamanten. Bornholmer 1989: 76
 • Diatomeeën. Geologie en 1988: 57
 • Diatomeeën. Microfossielen (2). 1966: 202
 • Diatomeeënaarde nog niet op. 1987: 31
 • Dictyocaris, een enigmatisch fossiel [problematica] uit het Siluur. 1995: 18
 • Diefstal uit Teylers Museum [Haarlem.] 1975: 32
 • Diepboring vordert. Duitse 1994: 46
 • Diepe ondergrond van Noord- en Zuid-Holland. De 1991: 98
 • Diepere ondergrond van Winterswijk. De 1966: 58
 • Diepste boorgat ter wereld [Kola]. Het 1985: 103
 • Diepste mijnschacht op het westelijk halfrond [Canada]. 1968: 216
 • Diepte in. Race de 1990: 139
 • Diepzee. Oases in de 1985: 159
 • Diepzeebekkens. 'Verdwenen' koolstof wellicht opgeslagen in 1994: 44
 • Diepzeevulkanisme. Onderwatersysteem registreert 1995: 23
 • Diepzeevulkanisme. Onderzeeër ontdekt 1994: 47
 • Dieren in sprookjes en bijgeloof. Voorwereldlijke 1962: 29
 • Dijbeen van een uitgestorven bever, Trogontherium cuvieri van de Noordzee. Een 1995: 29
 • Dijken van Noord-Holland (1). Fossielen zoeken op de 1972: 70
 • Dijken van Noord-Holland (2). Fossielen zoeken op de 1984: 168
 • Dijt de Aarde uit? 1985: 48
 • Diluviale bosbrandresten bij Amersf oort. 1950: 120
 • Diluviale grinden in Oost-Nederland. 'Palmhout' uit 1966: 234
 • Dinantien. Natuurlijke rijkdommen uit het 1989: 141
 • Dinosauriër-arme periode tijdens het Mesozoïcum verklaard. 1992: 120
 • Dinosauriër-embryo's. 1989: 30
 • Dinosauriër [Herrerasaurus.] De oudste 1994: 22
 • Dinosauriërs. 1989: 16
 • Dinosauriërs gevonden in Zuid-Australië, Pool- 1989: 30
 • Dinosauriers in Centraal-Afrika. 1985: 56
 • Dinosauriërs kwamen uit Afrika. De laatste Europese 1994: 21
 • Dinosauriërs. Fossiele overblijfselen van jonge 1986: 62
 • Dinosauriërs. Nieuwe theorie steunt warmtedood 1988: 31
 • Dinosauriërs. Tektieten van de Maan oorzaak uitsterven 1985: 159
 • Dinosauriërsoort ontdekt. Alweer een nieuwe 1989: 28
 • Dinosauriërsoort [Carnotaurus]. Een nieuwe 1992: 56
 • Dinosaurus verbindt Afrika met Texas. 1996: 95
 • Dinosaurus-fossielen, Canadezen graven naar Chinese 1987: 168
 • Dinosaurusjacht in het Wiehengebergte. Op 1991: 35
 • Dinosaurussen. Op het spoor van de 1996: 124
 • Dino's bijgesteld. Theorie ondergang 1996: 124
 • Dioriet. Een merkwaardige 1955: 8
 • Diorieten. Merkwaardige 1957: 19
 • Directe metingen bevestigen platentektoniek. 1988: 30
 • Discodermia [spons]. 1967: 108
 • Dodo van Mauritius in het Mineralogisch-Geologisch Museum te Delft. Een skelet van de in historische tijd uitgestorven vogel 1970: 4
 • Dollengoor bij Almelo. Zwerfsteenvondsten in 1953: 247
 • Donderkeilen [belemnieten]. Vaatindrukken op 1985: 34
 • Dondersteen van Oudenbosch [N.B.]. De 1990: 28 - rectificatie 1990: 52
 • Doorgrond Nederland. Van Cadzand [Z.] tot Venray [.L]. 1995: 50-150
 • Dorpen - streken - wateren in, en de geologische ontwikkeling van, Noord-Holland. 1991: 168
 • Drachenfelstrachiet uit Dorestad [U.). Een vijzel van 1982: 72
 • Drachenfelstrachiet in de steden langs de IJssel. Bouwfragmenten van 1979: 146
 • Drachenfelstrachiet. Kanonskogels en 1973: 22
 • Drammen-rapakivi. 1965: 99
 • Drammen-graniet. 1958: 101
 • Drie gesteentetellingen en opmerkingen betreffende Oostzeeporfieren en hun verspreiding (1). 1955: 60
 • Drie gesteentetellingen en opmerkingen betreffende Oostzeeporfieren en hun verspreiding (2). 1956: 76
 • Drift der continenten. Paleomagnetisme en de 1965: 189
 • Drilling Program (ODP). Ocean 1986: 106
 • Drinkwatervoorziening (Gelderland]. 1993: 60
 • Drinkwatervoorziening in Limburg. Grondwaterwinning voor de openbare 1989: 387
 • Drinkwatervoorziening in Twente. Enkele vermeldenswaardige feiten over de drinkwatervoorziening in Twente. 1961: T 96
 • Druipsteenen. Vaderlandsche 1975: 161
 • Drukkerij in een nieuw gebouw. Onze 1980: 72
 • Duckenburg bij Nijmegen een bedreigd geologisch natuurmonument. Het landgoed de 1966: 130
 • Duin- en dekzandvorming in koude woestijnen. 1992: 81
 • Duitse diepboring vordert. 1994: 46
 • Duizenden jaren oude delfstof bedreigd (diep grondwater]. Een 1991: 38
 • Durox Gasbeton B.V. - Ubach o. Worms/Landgraaf. 1989: 269

E

 • Echiniden [zee-egels) uit het Onder- en Boven-Campanien in de groeve CPL (Haccourt, B). Opmerkingen over enkele 1986: 45
 • Echinocorys [zee-egel] in het Onder-Campanien van Haccourt, Liège, Vondstmelding van het genus 1986: 40
 • Edelhert, op Vlieland. Een vondst van Cervus elaphus, het 1968: 139
 • Edelstenen. Insluitsels in 1959: 284
 • EDTA. Het oplossen van kalksteen en het prepareren van kiezelskeletten met 1960: 133
 • Eemien. Het 1974: 30
 • Eenzame zwerver. Een [sideriet ]1963: 84
 • Eerste melding van de zeeëgel Micraster stolleyi (Spatangoida) in het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (Campanien). 1985: 50
 • Eerste melding van de zeeëgel Pseudocideris thurmanni in het Kimmeridgien van Westfalen. 1987: 158
 • Eeuw [Siberië.] De grootste inslag van deze 1990: 68
 • Eifel-excursie 1965. 1965: 207
 • Eindelijk een zekere vondst van een IJstijdwolf? 1973: 49
 • Eindmorenen tot stuwwallen. Van 1985: 21
 • Ekeriet uit de Hümmling [D.]. 1964: 146
 • Ekerietvondst in Drenthe. Een 1965: 62
 • Eklogiet. Een zwerfsteen van kelyphietische hoornblende1982: 130
 • Eklogiet. Nogmaals een ketyphietische hoornblende1983: 69
 • Elektrische metingen aan pyriethoudende gesteenten. Over de houdbaarheid en de verwering van pyriet in de bodem. 1968: 199
 • Elementen in de mineralen. De metallische 1969: 50
 • Elephas entiquus tot [olifantachtige] uit Neede [Gld.]. 1953: 293
 • Elmisonde, een elektronenstraat micro analysator. De 1970: 27
 • Elsterien. Het ontstaan van diepe depressies in het 1990: 144
 • Embleem. Ons 1956: 97
 • Embryo's in fossiele plantenzaden. 1993: 93
 • Emma/Hendrik-steenkoolveld (Limburg). Mineraal-systematiek van het 1996: 97
 • Emsquarzit. Prototaxiten [algen] im 1979: 134
 • Emys orbicularis [schildpad] - Wie het kleine niet eert... 1990: 55
 • ENCI [Maastricht] bouwt aan de toekomst. 1989: 195
 • Enkele nieuwe resultaten en een overzicht van het onderzoek naar de aard van steenoriëntatie in keileem. 1985: 88
 • Enkele opmerkingen over fossiele vogels. 1971: 79
 • Enkele vermeldenswaardige feiten over de drinkwatervoorziening in Twente. 1961: T 96
 • Eoceen bij Enschede. Vulkanische as in het 1979:17
 • Eoceen. Groene bladeren uit het 1970: 192
 • Eoceen onder Enschede. Glaciaal verplaatst 1959: 265
 • Eoceenfossielen. Typen en typoïden van Nederlandse 1980: 155
 • Eolisch of fluviatiel? 1948: 125
 • Eolische destructievormen op een zandstrand. 1957: 14
 • Erdfall-gebied bij Hopsten [D.]. Het 1958: 186
 • Erdgeschichte des Kleverlandes. 1973: 17
 • Erfelijk materiaal in een fossiel blad. 1994: 126
 • Erosie en transport van gesteenten door gletschers en landijs. 958: 129
 • Erts [milleriet] als zwerfsteen. Een bijzonder 1955: 64
 • Erts geassocieerd met bepaald type magma. Platinarijk 1990: 33
 • Erts. Mangaanknollen: een exotisch 1988: 138
 • Ertsen in Zweden. Opsporing en verwerking van sommige 1963: 96
 • Esgronden. 1949: 186
 • Etna weer actief. 1986: 32
 • Europa? Leven op 1986: 64
 • Europese dinosauriërs kwamen uit Afrika. Laatste 1994: 21
 • Evolutie van de olifantachtigen. De 1983: 17
 • Evolutie. Over de 1955: 10
 • Evolutie tv-show wekt woede. Anti- 1996: 95
 • Evolutie: toch een snel proces? 1987: 167
 • Excursie [Duitsland] afd. Groningen NGV. 1965: 172
 • Excursie 1965. Eifel- 1965: 207
 • Excursie aug. 1962. Verslag Sauerland- 1964: 14
 • Excursie door Denemarken en Zuid-Zweden. Brantevik en zijn 'wormen'. Verslag van een 1977: 15
 • Excursie door het gebied van de Hoge Ardennen en West-Eifel. 1996: 25
 • Excursie Luxemburg 22-29 augustus 1 964, o.I.v. de heer Koenderink. 1965: 20
 • Excursie naar Bad Münster am Stein. Verslag van 1961: 272
 • Excursie naar de Eifel. 1952: 182
 • Excursie naar Gerolstein in de Eifel. Driedaagse 1965: 176
 • Excursie naar Groningen op 22-24 mei 1 964. Kort verslag van een 1964: 1 27
 • Excursie naar Hannovers Münden [D.]. Verslag van 1960: 173
 • Excursie naar het petroleumterrein Schoonebeek (Dr.] op 12 juni 1948. Onze 1948: 133
 • Excursie naar het Sauerland. Verslag van 1962: 158
 • Excursie naar het Wiehengebergte in aug. '57. Verslag van 1957: 63
 • Excursie naar Königslutter (D.]. Verslag van 1960: 11
 • Excursie naar Springe [D.] (1). Verslag van een 1958: 195
 • Excursie naar Springe [D.] (2). Verslag van een 1958/59: 234
 • Excursie naar Springe [D.] (3). Verslag van een 1959: 268
 • Excursie ter gelegenheid van de jaarvergadering 1974/1975: 107
 • Excursie van 'Gelre' naar de Harz. 1961: 286
 • Excursie rondom Holten [Ov.]. 1990: 53
 • Excursie 3. [vuursteensymposium ] 1971: V 35
 • Excursies. Steenkoolmijn van Beringen [B.]. Het Marmermuseum van Rance [B.]. Twee interessante buitenlandse 1988: 169
 • Exploitatie van bruinkool. De 1989: 343
 • Exploitatie van steenkool. De 1989: 349
 • Exploitatie van zoutlagen in Oost-Nederland. Exploratie en 1961: T 100

F

 • Faber, Prof. Dr. Ir. F.J. - Het zwerfsteengezeischap van Noordbroek [Gr.] en de telmethode van 1966: 156
 • Faber, Prof. Dr. Ir. F.J. - In memoriam 1984: 74
 • Faciës en ouderdom van de Zuidoost-Nederlandse bruinkool. 1958: 107
 • Faciësverschillen in het Midden-Oligoceen van het Nederlands-Duitse, grensgebied. 1947: 25
 • Feest! De NGV viert 1996:125
 • Fehlentwicklung? Aulocopium compositum [spons] - eine 1982: 24
 • Feiten over de drinkwatervoorziening in Twente. Enkele vermeldenswaardige 1961: T 96
 • Felder, lng. W.M. - Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 1982: 66
 • Felder, lng. W.M. - Koninklijke/Sheil prijs voor 1987: 29
 • Felder, lng. P.J. - Medaille André Dumont voor 1985: 161
 • Feuerstein - Vuursteen Feuerstein als Fundquelle mannigfälter 'Kleinwunder'. Der gemeine 1971: V 58
 • Fietsroute door de gemeente Maarn e.o. van ca. 25 km. Geologische 1995: 79
 • Film-congres voor de wetenschappelijke film. Internationaal 1951: 176
 • Finland en de Alandseilanden. Zuidwest- 1949: 141
 • Finse rapakivi. 1971: 39
 • Flehite te Amersfoort. Gids voor de geologische collectie in de 'Van der Lijnkamer' van het museum 1963: 27
 • Flevoland?! Reliëf in 1995: 98
 • Flora en fauna van St. Bauzile [F.]. De fossiele 1 989: 11
 • Flora. Carboon- 1964: 114
 • Florschütz. Prof. Mr. Dr. F. - In memoriam. 1965: 1 82
 • Fluorescentie. 1976: 98
 • Fluoriet [foto]. 1967: 215
 • Fluoriet als zwerfsteen. 1988: 104
 • Fluviatiel? Eolisch of 1948: 125
 • Foraminiferen en ostracoden van de Kunrader kalk van weginsnijding 62 B 293 bij Benzenrade [L.]. 1977: 173 Foraminiferen geven informatie over klimaathistorie. 1995: 29
 • Foraminiferen. Microfossielen (6). 1968: 149
 • Formatie uit het Pleistoceen. De genealogie van een 1990: 155
 • Formatie van Enschede aan maaiveld in een Gooise stuwwal. De Onder-Pleistocene 1992: 101
 • Formatie van Maastricht. Sphenodictus binckhorsti (Ammonoidea) in de kalksteen van Nekum en de biostratigrafie van de 1986: 1
 • Fosforietknollen ooit gewonnen als delfstof. 1988: 33
 • Fossiel. De Coelacanthus [kwastvinnige vis] een levend 1953: 266
 • Fossiel (1). Algemene inleiding. Op, om en in het 1988: 12
 • Fossiel (2). Over zeeëgels. Op, om en in het 1988: 15
 • Fossiel (3). Aptychi, anaptychi en radula's van ammonieten. Op, om en in het 1988: 127
 • Fossiel. Een zeer oud menselijk 1994: 126
 • Fossiel: ? Onychophora. Een raadselachtig 1990: 130
 • Fossiel bij de Azoren ontdekt [zeelelie Cyathidium meteorensis]. Levend 1981: 175
 • Fossiel blad. Erfelijk materiaal in een 1994: 126
 • Fossiel hout. 1958/59: 230
 • Fossiel in de Zuid-Chinese Zee [kreeft Neoglyphea inopinata] en de afdrukken van zijn voorouders [Glyphea cretacea] in de Staringgroeve te Losser. Een levend 1980: 74 Fossiel in lavendelblauwe hoornsteen van Sylt [D.]. Een problematisch 1993: 84
 • Fossiel massagraf [vissen, Devoon, Australië]. Een 1994: 127
 • Fossiel ontdekt [weekdier Neopilina gelathea]. Weer een levend 1961: 258
 • Fossiel palmhout. 1956: 87
 • Fossiel palmhout. Medewerking gevraagd voor onderzoek van 1961: 232
 • Fossiel restant van een stekelrog. 1953: 219
 • Fossiel uit het Siluur [problematica.]. Dictyocaris [vis?], een enigmatisch 1995: 18
 • Fossiele algen van 3,5 miljard jaar oud gevonden. 1990: 57
 • Fossiele beenderen uit de Zeeuwse wateren. 1961: 224
 • Fossiele beenderen. De ouderdom van 1952: 181
 • Fossiele bidsprinkhaankreeften. Oproep voor 1993: 112
 • Fossiele bliksems. 1955: 43
 • Fossiele flora en fauna van St. Bauzile [F.]. De 1989: 1 1
 • Fossiele haaietanden uit het Tertiair van Cadzand [Z.]. 1995: 51
 • Fossiele landzoogdieren van Giesbeek [Gld.]. De 1972: 128
 • Fossiele levenssporen (1). 1969: 125
 • Fossiele levenssporen (2). 1969: 169
 • Fossiele meteoriet. Een 1989: 75
 • Fossiele neten. 1965: 58
 • Fossiele overblijfselen van jonge dinosauriërs. 1986: 62
 • Fossiele paddestoelen. 1962: 172
 • Fossiele parel in Nederland [Sibculo, Ov.]. Een 1947: 1
 • Fossiele permafrostverschijnselen in Nederland. 1973: 175
 • Fossiele planten uit het Nederlandse Boven-Carboon. 1988: 97
 • Fossiele plantenzaden. Embryo's in 1993: 93
 • Fossiele pootindrukken van reuzerischorpioenen. 1986: 108
 • Fossiele priel te Lünten [D.]. Over een 1969: 63
 • Fossiele resten van beenvissen uit Zuid-Limburg. Enige 1972: 93
 • Fossiele resten van zoogdieren uit de Laat-Pleistocene sedimenten in de regio Zwolle [Ov.].. 1983: 9
 • Fossiele schedel mensachtige maakt stamboomwijziging nodig. 1987: 50
 • Fossiele schimmeldraden in Warstein [D.]. 1994: 73
 • Fossiele varenfructificatie Zeilleria hymenophylloides. 1988: 97
 • Fossiele voetstappen in de eerste Muschelkalk-groeve van Winterswijk. 1976: 130
 • Fossiele vogel van Noord-Canada. Vondst van een 1990: 31
 • Fossiele vogels. Opzienbarende vondsten van 1987: 51
 • Fossiele zeeëgel met zijn stekel. Een 1964: 148
 • Fossiele zeeschelpen te Hattem [Gld]. 1957: 141
 • Fossiele zoetwaterschelp [Corbicula fluminalis] van de Zeeuwse stranden. Een 1961: 250
 • Fossiele zoogdieren in Twente. Nieuwe vondsten van 1953: 241
 • Fossiele zoogdierresten uit de Westerscheide bij Ellewoutsdijk [Z.].. 1988: 78
 • Fossiele zoogdierresten afkomstig uit zuigputten te Bemmel [Gld.]. 1983: 61
 • Fossiele zoogdiertanden uit Kameroen. 1994: 22
 • Fossiele zoogdiervondsten uit Pannerden [Gld.]. 1984: 159
 • Fossiele zwammen. 1994: 126
 • Fossielen bij Amsterdam. Uit Zeeland afkomstige Pleistocene en Tertiaire 1957: 1
 • Fossielen en mineralen van laag VII van Staatsmijn Hendrik [Brunssum, L.]. 1967: 33
 • Fossielen in het oostelijke deel van de Achterhoek (l). Het voorkomen van sedimentaire zwerfstenen en 1966: 82
 • Fossielen in het oostelijke deel van de Achterhoek (2). Het voorkomen van sedimentaire zwerfstenen en 1966: 198
 • Fossielen in het Pleistocene grind. Verkiezelde Carboon- 1972: 98
 • Fossielen in het Vaalser groenzand [L.]. 1957: 7
 • Fossielen in ons land. Boven-Miocene 1957: 45
 • Fossielen in stinkkalk. 1958: 149
 • Fossielen komen uit Australië. De oudste 1994: 94
 • Fossielen op Antarctica. 1993: 168
 • Fossielen te Cadzand [Z.]. Glauconietzandsteen met 1957: 158
 • Fossielen uit de cerithiumklei (Oligoceen) t.b.v. de gesteentekist. 1965: 2
 • Fossielen uit de Klerf-Schichten (Onder-Emsien) bij Waxweiler (Eifel, BRD) en hun leefmilieu. 1985: 142
 • Fossielen uit de Miocene afzetting van Miste bij Winterswijk. 1981: 3
 • Fossielen uit de Muschelkalk van Winterswijk. Enige opmerkingen over 1975: 92
 • Fossielen uit de Westerschelde (1). Tertiaire en Oud-Pleistocene 1953: 262
 • Fossielen uit de Westerschelde (2). Tertiaire en Oud-Pleistocene 1954: 319
 • Fossielen uit Drenthe. Vuursteen- 1977: 25
 • Fossielen van een beroemde vindplaats [Bohlingen, Zwits.]. Planten 1961: 220
 • Fossielen van zoogdieren en planten in de klei van Tegelen [L.]. 1982: 145
 • Fossielen zoeken op de dijken van Noord-Holland (1). 1972: 70
 • Fossielen zoeken op de dijken van Noord-Holland (2). 1984: 168
 • Fossielen. Een vindplaats [Dingden, D.] van Midden-Miocene 1957: 55
 • Fossielen. Gerdeman [Gronau, D.] - legendarische vindplaats van 1957: 137
 • Fossielen. Het prepareren van 1974: 41
 • Fossielen. Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. Over de herkomst van noordelijke sedimentaire zwerfsteen- 1996:141
 • Fossielen. Silurische kalksteen met 1950: 102
 • Fossielen (of uw eigen volgorde). Mineralen, geologie en 1994: 20
 • Fossielenfestival [Winterswijk.]. 1973: 97
 • Fossielenparadijs ontdekt op Nova Scotia [Canada]. Een 1987: 27
 • Fossielenstudie binnen Rotterdam. 1947: 15
 • Fossielenverzamelaars en lapidaristen. Een interessante vindplaats in de Eifel voor 1982: 173
 • Fossielresten in een metamorf gesteente. 1967: 38
 • Fossielvindplaats [Poitiers e.o.] in Frankrijk. Een beroemde 1987: 162
 • Fossielvondsten op de Zuidpool. Grote 1982: 137
 • Fossielvondsten uit de Gobi-woestijn. 1993: 93
 • Fossil plantimpressions. 1949: 159
 • Fossil. Fundmeldung über ein bisher unbekanntes 1978: 147
 • Fossile Hölzer aus Kaolinsanden van Sylt [D.] (1); nicht verkieselte Hölzer von Westerland/Sylt. Ueber 1979: 130
 • Fossilien. Ueber Quarze, Amethyste und verkieselte 1970: 35
 • Foto's van bekende mineralen. 1967: 215
 • Foto's. De Turtmanngletsjer in Wallis, Zwitserland. Stuwwalonderzoek met behulp van 1993: 126
 • Fotogrammen van slijpplaatjes. Zwart-wit- 1988: 153
 • Fraas, Prof. Dr. E. - en zijn boek 'Der Petrefaktensammler'. 1963: 142
 • Franse tijd [M. van Marum]. Een geologisch rapport uit de 1970: 94
 • Frohnrath en Wachendorf [Sötenicher Kalkmulde, Eifel]. Tussen 1970: 163
 • Fulguriet - Bliksembuis - Fossiele bliksems.
 • Fulguriet te Beek [L.].. Een 1962: 133
 • Fulguriet te Hergenrath [B.]. Een 1961: 322
 • Fulguriet te Hergenrath [B.]. Een verklaring voor het verloop van de 1961: 333
 • Functionele rol van de vuursteentechnologie in de ontwikkeling van de prehistorische beschaving. De 1971: V 108
 • Fundmeldung über ein bisher unbekanntes Fossil. 1978: 147

G

 • Gaat Nieuw-Guinea nikkel leveren? 1970: 26
 • Gallen op plantenfossielen. 1986: 18
 • Gang. Contactverschijnselen in een smalle 1950: 130
 • Gangen, porfieren en glazen (1). A. Kwarts- en caicietgangen. Iets over 1991: 83
 • Gangen, porfieren en glazen (2). B. Porfieren (1). Iets over 1992: 37 - rectificatie 1992: 118
 • Gangen, porfieren en glazen (3). B. Porfieren (2). Iets over 1992: 65 - rectificatie 1992: 118
 • Gardameer en zijn omgeving door een geologische bril bekeken. Het 1963: 110
 • Gas uit kooi. Steenkoolbed-methaangaswinning. 1993: 130
 • Gasbelon B.V., Ubach o. Worms/Landgraaf [L.], Durox-. 1989: 269
 • Gasdistributie (Limagas) B.V. Limburgse Maatschappij voor 1989: 367
 • Gasdreiging in Kameroen. Nieuwe 1989: 28
 • Gastropoden van het Maastrichts Krijt van Zuid-Limburg. Over 1976: 42
 • Gastvrijheid en rood stof [Minas Gerais, Braz.]. 1962: 3
 • Gasvelden van de Bergen-concessie IN.H.J. 1991: 146
 • Gatengraniet. 1990: 24
 • Gea-project: 'geografisch- (en geologisch-) karakteristieke plekjes voor algehele vernietiging en onder gang vrijwaren'. Het 1986: 114
 • Gebit en de tandwisseling bij olifanten. Opmerkingen over het 1983: 32
 • Gebruik van limburgse delfstoffen bij de N.V. Kon. Sphinx in de loop van haar geschiedenis. Het 1989: 295
 • Gebruik voor C.M.C.-oplossing. Een ander 1960: 56
 • Gedeelde passie voor geologie: amateurs en beroeps. Een 1996: 129
 • Geestelijke natuurkunde [.J. Scheuchzer.] 1972: 166 - rectificatie 1973: 16
 • Gegevens over datering en vindplaatsen van de windkeienlaag in Het Gooi. Enkele 1976: 123
 • Gekruiste ribbels [zand]. 1988: 175
 • Gelaagde keien. Schaalvormig - Hé... 1991: 72
 • Geleedpotigen uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk. 1978: 2
 • Geloof. De ouderdom van de Aarde en het 1954: 305
 • Geluid. Temperatuurstijging oceanen gemeten met onderzees 1990: 154
 • Gemberachtigen uit het Midden-Mioceen (Hemmoor-Stufe) van Miste bij Winterswijk. Een vondst van een vrucht van de 1975: 101 - rectificatie 1975: 193
 • Gemengde Pleistoceen rond Nijmegen. Het 1962: 11
 • Genealogie van een formatie uit het Pleistoceen. De 1990: 155
 • Genese van de vuursteenhorizonten. Bijdrage tot de kennis der 1971: V 78
 • Geografisch- (en geologisch-) karakteristieke plekjes voor algehele vernietiging en ondergang vrijwaren. Het Gea-projekt: 1986: 114
 • Geologen. Over het belang van de wetenschap voor amateur 1996:1 31
 • Geologie; amateurs en beroeps. Een gedeelde passie voor 1996: 129
 • Geologie der onnozelen. 1950: 129
 • Geologie en bodemkartering. 1949: 173
 • Geologie en bodemkunde. Kwartair- 1947: 33
 • Geologie en diatomeeën. 1988: 57
 • Geologie en fossielen (of uw eigen volgorde). Mineralen, 1994: 20
 • Geologie en geomorfologie van de stuwwal van Oldenzaal [Ov.]. Over de 1979: 163
 • Geologie en geomorfologie van het Sauerland (2). 1963: 64
 • Geologie gewijd, in Noord- en Zuid-Holland. Musea, geheel of gedeeltelijk aan 1991: 168
 • Geologie in miniatuur (Geologische motieven op postzegels). 1967:41
 • Geologie maakt geschiedenis in Nederland. De 1958: 105
 • Geologie per spoor, of 'Hoe kom je aan al die stenen? 1990: 63
 • Geologie rond het vriespunt. 1990: 1
 • Geologie rond Tilburg. 1995: 74
 • Geologie te zien is. Musea waar iets over 1995: 105
 • Geologie van de Brabantse Wal. Landschap en 1995: 72
 • Geologie van Gelderland in vogelvlucht. 1993: 10
 • Geologie van Gelderland. Mens en 1993: 1
 • Geologie van Heerlen en omgeving. 1987: 64
 • Geologie van het noordelijk Sauerland ( l ). 1962: 85
 • Geologie van Nederland. Vroege beoefenaars van de 1974: G 1 t/m 80
 • Geologie van Twente. Hoe de grondslag werd gelegd voor de kennis van de 1961: T 72
 • Geologie van Zuid-Limburg: sedimentatie-cycli en ostracoden. Een inleiding in de 1983: 78
 • Geologie vanuit de lucht. 1972: 110
 • Geologie Zuid-Limburg en omgeving. 1986: 163
 • Geologie. Archeologische wetenswaardigheden voor liefhebbers van 1949:162
 • Geologie. Humor in de 1948: 121
 • Geologie, industriële archeologie en museologie. 1989: 415
 • Geologie (1). Klimaatwisselingen en 1993: 79
 • Geologie (2). Klimaatwisselingen en 1993: 157
 • Geologie. Natuurstudie en 1956: 128
 • Geologie. Ondiepe seismiek als hulpmiddel bij de kartering van de 1995:103
 • Geologie. Oude kleipijpjes en... 1973:2
 • Geologie. Over de waarde van het amateurisme in de 1947: 51
 • Geologie, reliëf en landschap. De maatschappelijke betekenis van geologie. 1993: 2
 • Geologie. Scheepsopgravingen en 1957: 25
 • Geologie. T.C. Winkler, een 19e eeuwse popularisator van de 1971: 111
 • Geologie-professoren met emeritaat. 1968: 215
 • Geologisch Bureau voor het Mijngebied te Heerlen. De collectie van het 1962: 115
 • Geologisch congres in april '63 te Brunssum. Verslag van 1963: 104
 • Geologisch Museum te Echt [L]., Het 1985: 156
 • Geologisch Museum te Groningen. Van en uit het 1962: 77
 • Geologisch natuurreservaat - Geologisch reservaat
 • Geologisch nieuws uit de pers (1). 1958: 174
 • Geologisch nieuws uit de pers (2). 1958: 207
 • Geologisch nieuws uit de pers (3). 1958/59: 279
 • Geologisch onderzoek in de voormalige Zuiderzee. Archeologisch 1952: 187
 • Geologisch onderzoek naar het ontstaan van het Molenven te Saasveld [Ov.]. 1959: 300
 • Geologisch overzichtsprofiel van Ridderkerk (Z.H.) naar Urk. Een 1995: 90
 • Geologisch profiel van Cadzand (Z.) naar Venray [L.]. Een 1995: 62
 • Geologisch rapport uit de Franse tijd [M. van Marum.] Een 1970: 94
 • Geologisch reservaat 'P. van der Lijn' in de Noordoostpolder. Het 1954: 300
 • Geologisch reservaat 'P. van der lijn' in de Noordoostpolder. Het 1955: 52
 • Geologisch reservaat 'P. van der Lijn' en aan de z.g. 'Staart van Urk'. Bezoek aan het 1958: 201
 • Geologisch reservaat bij Urk. Korte beschrijving der genummerde gesteenten. Van het 1956: 91
 • Geologisch reservaat 'P. van der Lijn'. Het 1 958/59: 260
 • Geologisch verschijnsel. Seizoens-ijsheuvels, een bijzonder 1989: 1
 • Geologisch werkterrein (1). Oost-Brabant als 1950: 124
 • Geologisch werkterrein (2). Oost-Brabant als 1951: 165
 • Geologische afdeling van het Museum Freriks te Winterswijk. De 1979: 92
 • Geologische afdeling van het Museum voor de IJsselmeerpolders te Schokland. De 1962: 38
 • Geologische afdeling van het Natuurmuseum Groningen. De 1985: 100
 • Geologische/archeologische werkweek, Verslag van de 1 962: 99
 • Geologische/archeologische collectie van de heer J.A. Banning. De 1965:147
 • Geologische 'opbouw' van het Noorden. 1990: 90
 • Geologische aspecten van het stroomgebied van de Crati, Calabrië [Z.-Italië]. Enige 1969: 234
 • Geologische bezienswaardigheden in de Vogezen. 1974: 59
 • Geologische bril bekeken. Het Gardameer en omgeving, door een 1963: 110
 • Geologische collectie in de 'Van der Lijnkamer' van het museum Flehite te Amersfoort. Gids voor de 1963: 27
 • Geologische collecties der rijksuniversiteit te Groningen. De 1991:41
 • Geologische club in Twente. Een 1996: 24a
 • Geologische factor in het Gelderse landschap. De mens als 1993:54
 • Geologische fietsroute door de gemeente Maarn JU.] en omgeving van ca. 25 km. 1995: 79
 • Geologische geheimnissen met betrekking tot de Veluwe. Enkele 1951:163
 • Geologische geschiedenis van de Heerhugowaard [N.H.] en haar omgeving. 1982: 165
 • Geologische geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering [N.H.J. 1984: 15
 • Geologische geschiedenis van de Utrechtse heuvelrug, in het bijzonder die van Amersfoort en omg.. 1963: 30
 • Geologische geschiedenis van het zuidelijk Noordzeegebied. 1974: 36
 • Geologische geschiedenis van Limburg. Beknopte 1989: 133
 • Geologische indrukken van Bornholm. 1956: 108
 • Geologische indrukken van het Bregenzerwoud. 1966: 33
 • Geologische kaart van het Nederlands deel van de Noordzee, schaal 1:100.000. Nieuwe 1994: 48
 • Geologische kaart van Nederland. Nieuwe 1961: 261
 • Geologische kaart van Staring. De overheid en de 1978: 51
 • Geologische kaart. Een nieuwe 1988: 51
 • Geologische kartering in Zuid-Limburg. Geschiedenis van de 1981: 65
 • Geologische literatuur in Nederland. Toegang tot 1991: 17
 • Geologische monument 'De Zándkoele' te Heetveld: een monument voor nu èn het nageslacht? Het 1987: 1
 • Geologische motieven op postzegels. 1967: 41
 • Geologische ontstaanswijze van het gebied van de Oisterwijkse Bossen, de Drunense Duinen en de Peel. De 1995: 68
 • Geologische ontwikkeling van, Noord-Holland. De namen van dorpen - streken - en wateren in, en de 1991: 168 Geologische opbouw van Nederland. De 1982: 90
 • Geologische processen. Over de snelheid van 1987: 166
 • Geologische rapporteurs gezocht. 1953: 295
 • Geologische studiën. Vereischten bij - Hé... 1991: 72
 • Geologische tentoonstelling in Winterswijk. Voorbereidingen tot de jaarvergadering 1973 en de 1973: 90
 • Geologische tijdschaal. Astronomisch dateren van de 1996: 116
 • Geologische tijdvakken. Ouderdom der 1953: 237
 • Geologische vakantienotities uit de Vogezen. 1991: 40
 • Geologische verkenning van het kustgebied tussen Lyme Regis en Seatown, Dorset, Engeland. Een 1973: 135
 • Geologische verkenning van Ierland. Een 1973: 58
 • Geologische verkenning. Koninginnetje van elf jaar [Wilheimina] op 1971: 118
 • Geologische verschijnselenin de groeve van de Winterswijkse Muschelkalk. 1993: 58
 • Geologische verzamelingen in Nederlandse musea en instituten. 1962: 38
 • Geologische waarnemingen in okt. 1 964 vanuit Epen [L] naar de Ardennen. Enkele 1965 102
 • Geologische waarnemingen in Brits-Columbia [Can.](1). 1964: 57
 • Geologische waarnemingen in Brits-Columbia [Can.](2). 1964: 134
 • Geologische waarnemingen in Ontario [Canada]. 1963: 51
 • Geologische/Mineralogische Museumgids van Nederland. Bijlage G & H 1987 nr. 5.
 • Geoloog. J.G.S. van Breda (1788-1867), Een vroeg Nederlands 1969: 74
 • Geoloog. Pieter Harting (1812-1885) arts en 1994: 117
 • Geomorfologie van het Sauerland (2). Geologie en 1963: 64
 • Geotechniek en milieu. 1991:165
 • Geovaria. 1985: 47, 56, 103, 158
 • Geovaria. 1986: 31, 62, 99, 103, 106, 220
 • Geovaria. 1987: 26, 50, 91, 166
 • Geovaria. 1988: 28, 53, 78, 96, 103, 110, 164
 • Geovaria. 1989: 61, 67, 75, 83, 95, 101, 125, 127
 • Geovaria. 1990: 21, 25, 31, 33, 41, 57, 62, 73, 143, 145
 • Geovaria. 1991: 30, 38, 39, 69
 • Geovaria. 1992: 11, 16, 24, 46, 56, 70, 105, 118
 • Geovaria. 1993: 92, 107, 119, 156, 167
 • Geovaria. 1994: 21, 44, 71, 94, 126
 • Geovaria. 1995: 23
 • Geovaria. 1996: 24, 94, 124, 148
 • Gerdemann [Gronau, D.] - legendarische vindplaats van fossielen. 1957: 137
 • Gereactiveerde zoutindustrie op Bonaire. De 1973: 118
 • Gerolde vuurstenen. Sponzen in 1984: 32
 • Gerolstein in de Eifel. 1973: 104
 • Gerolstein in de Eifel. Driedaagse excursie naar 1965: 176
 • Gerolstein [D.]. Uit 1952: 182
 • Gerrits, M. - Meester Gerritsweg te Eesveen bij Steenwijk [Ov.]. 1980: 69
 • Geschiebe-Achate und Quarzdrusen aus Braderup/Sylt [D.]. Ueber 1982: 123
 • Geschiedenis der delfstofkunde vóór 1900. Uit de 1972: 2
 • Geschiedenis van de geologische kartering in Zuid-Limburg. 1981: 65
 • Geschiedenis van de mammoetschedel van Heukelum [Gld.] en iets over de mammoeten en hun schedels. De 1996: 17
 • Geschiedenis van de mijnbouw. Uit de 1947: 72
 • Geschiedenis van de Winterswijkse steengroeven. De 1993: 28
 • Geschiedenis van Oost-Twente. De Kwartairgeologische 1961: T 28
 • Gesmolten zwavel uit vulkanen. 1991: 30
 • Gesteentedeterminatie (1). Optische 1967: 74
 • Gesteentedeterminatie (2). Optische 1967: 99
 • Gesteentedeterminatie (3). Optische 1967: 156
 • Gesteentedeterminatie (4). Optische 1967: 202
 • Gesteenten in het geologisch reservaat bij Urk. Beschrijving van de genummerde 1956: 91
 • Gesteenten uit het Bontzandsteen-conglomeraat van de Vogezen in de Maasterras-afzettingen van Zuid-Limburg. 1976: 2
 • Gesteenten. Nog een vindplaats [Ugelvik, Noorw.] van primaire mantel- 1970: 192
 • Gesteenten. Polijsten van 1953: 271
 • Gesteente-onderzoek met infrarood. 1968: 116
 • Gesteententelling uit een scheepswrak. 1 958/59: 225
 • Gesteententellingen en enige opmerkingen betreffende de Oostzeeporfieren en hun verspreiding (1). Mededelingen over drie 1955: 60
 • Gesteententellingen en enige opmerkingen betreffende de Oostzeeporfieren en hun verspreiding (2). Mededelingen over drie 1956: 76
 • Gesteententellingen van Utrecht en de Veluwe. Vier 1949: 153
 • Gesteententellingen. Lijst van publicaties over Nederlandse 1949: 186
 • Gesteentevormende muggenlarven in het Wiehengebergte. 1957: 61 ,
 • Gestuwd ja, maar waardoor? [Twente] 1970: 30
 • Gestuwd profiel te Sibculo [Ov.]. Een 1959: 340
 • Getrommelde stenen. 1967: 149
 • Gids voor de geologische collectie in de 'Van der Lijnkamer' van het museum Flehite te Amersfoort. 1963: 27
 • Gidsgesteenten in de Achterhoek en omgeving. Nieuwe tellingen van noordelijke kristallijne 1993: 41
 • Gidsgesteenten uit een zuigput te Bemmel (Betuwe). Noordelijke kristallijne 1983: 55
 • Gidsgesteenten uit het Oslogebied en begeleidende zwerfstenen. De verspeiding over Europa van 1987: 114
 • Gildehaus [D.] zagen. Hoe reizigers in de vorige eeuw de steengroeve in 1971: 26
 • Gildehauser zandsteen. 1957: 35
 • Gildehauser zandsteen bij Gildehaus [D.] en Losser [Ov.]. De 1968: 58
 • Gips uit het Aptien van Ochtrup [D.]. Over een brok 1982: 182
 • Glaciaal transport op zwerfstenen. Sporen van 1985: 105
 • Glaciaal verplaatst Eoceen onder Enschede. 1959: 265
 • Glaciaal. Een ontsluiting in het Laat- 1961: 254
 • Glaciale afzettingen. Microfossielen uit 1980: 38
 • Glaciale 'tektonische spiegels'. 1991: 36
 • Glaciale schotten in Nederland. 1950: 50
 • Glaciale stuwing (1). 1962: 70
 • Glaciale stuwing (2). 1962: 138
 • Glaciale stuwing (3). 1963: 15
 • Glacigene ruggen in het Drouwener veld, Drenthe. 1950: 64
 • Glauconietzandsteen met fossielen te Cadzand [Z.]. 1957: 158
 • Glazen (1). Iets over gangen, porfieren en 1991: 83
 • Glazen (2). Iets over gangen, porfieren en 1992: 37 - rectificatie 1992: 118
 • Glazen (3). Iets over gangen, porfieren en 1992: 65 - rectif icatie 1992: 118
 • Gletsjers en landijs. Erosie en transport van gesteenten door 1958: 129
 • Gletsjer 'surged' 1994 in. Bering- 1995: 24
 • Gletsjer-stuwwallen-complex langs de IJsselvallei, Over het 1987: 101 - rectificatie 1988: 14
 • Gletsjers in Alaska. Snelle 1987: 91
 • Gleuven in de muur van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. De 1972: 25
 • Glyphea cretacea - Een levend fossiel in de Zuid-Chinese Zee. 1980: 74
 • Gneis met toermalijnzonnen. 1950: 101
 • Gneis. Conglomeraat- 1963: 84
 • Goethiet- en hematietdeeltjes in klapperstenen, geïdentificeerd met behulp van Mössbauer spectoscopie. Zeer fijne magnetische 1993: 126
 • Golven in de aardkern bekorten of verlengen de dag. 1987: 51
 • Goniatieten. 1982: 116
 • Goniatites. Vondsten van het geslacht 1975: 137
 • Gonioteuthis quadrata [belemniet]. 1982: 154
 • Gotlandse zwerfsteen [oölitische Halla-kalksteen] . Een 1958: 143
 • Goud van de Rijn. Het 1962: 150
 • Goud wat blinkt. Het is niet alles 1989: 65
 • Goudmijn in Wales. Een 1996: 24a
 • Goud-oplossende bacteriën. 1968: 45
 • Graafgangen. 1980: 142
 • Grafmonumenten in Twente. De ligging en verspreiding van de prehistorische 1961: T 50
 • Grafsteen van sphaerocodiumkalksteen [Zutphen]. Een 1979: 196
 • Granaatzanden. 1950: 140
 • Graniet in Friesland. Een groot zwerfblok van Uppsala- 1963: 2
 • Graniet in Lage Vuursche [U.] en enkele opmerkingen over keileem in Midden-Nederland. 1967: 175
 • Graniet met veel apatiet. Een orthoklaas- 1971: 24
 • Graniet, Arnö- 1956: 74
 • Graniet, Drammen- 1958: 101
 • Graniet, Gaten- 1990: 24
 • Graniet, Rätan- 1950: 101
 • Graniet, Stockholm- - Zwerfstenenonderzoek 1958: 126
 • Graniet, Vislanda- - Zwerfstenenonderzoek 1958: 166
 • Graniet, Rode Växiö- - Zwerfstenenonderzoek 1958: 166
 • Granietprobleem. Over het 1949: 201
 • Granodioriet. 1951: 172
 • Graptoliet uit noordelijke kalkzwerfstenen. Een bijzonder type 1980: 34
 • Graptolieten herontdekt. 1994: 96
 • Graptolieten - Een Silurische zwerfsteen te Mill (N.B].. 1963: 100
 • Graptolieten. Over 1963: 38
 • Graptolietenkalk in Twente. 1953: 238
 • Greep van de IJstijd. In de 1988: 142
 • Grensgebied. Aardgasboringen in het Nederlands-Duitse 1952: 193
 • Grensgebied. Vuursteenonderzoek in het Krijt van Zuid-Limburg en het direct aansluitend 1960: 70
 • Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (1). Beobachtungen an Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen 1966: 224
 • Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (2). Beobachtungen an Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen 1966: 256
 • Grimlinghausen (Noordrijn-Westfalen). Samenstelling en morfometrie van recent Rijngrind bij 1993: 145
 • Grind uit de witte zanden van Sibculo [Ov..] Oorsprong en transportwegen van het 1958: 177
 • Grind van de Peelhorst. Het 1959: 252 - naschrift 1959: 280
 • Grind van oostelijke herkomst. Jura-leptieten uit het 1960: 38
 • Grind, zand en klei in de provincie Limburg. 1989: 229
 • Grindafzetting in groeve Siebos (Oldenzaal). De ouderdom van de 1961: 205
 • Grinden in Oost-Nederland. 'Palmhout' uit diluviale 1966: 234
 • Grindonderzoek in Nederland. Systematisch 1956: 117
 • Groeivormen van koralen als milieu-indicatoren. 1960: 145
 • Groene bladeren uit het Eoceen. 1970: 192
 • Groenzandfaciës te Losser. Noricumzandsteen in 1970: 2
 • Groenzand. Fossielen in het Vaalser 1957: 7
 • Groeve 'Belvédère' te Maastricht. De 1975: 13
 • Groeve Cirkel te Soesterberg [U.] 1959: 249
 • Groeve Gerdemann [Gronau, D.] - legendarische vindplaats van fossielen. 1957: 137
 • Groeve Gross Hündfeld bij Alstätte [D.]. De nieuwe 1963: 58
 • Groeve Hündfeld III [Alstätte, [D.] levert nu ook Aptienfossielen. 1970: 158
 • Groeve Hündfeld III te Alstätte [D.]. Nieuwe waarnemingen. De breuk in 1974: 47
 • Groeve Messel (D.] toch vuilstort? 1988: 29
 • Groeve Osse te Losser [Ov.]Klei-ijzersteen met boorgaten in de keileem van 1975: 166
 • Groeve Siebos (Oldenzaal)[Ov.]. De ouderdom van de grindafzetting in 1961: 205
 • Groeve te Cadier en Keer [L.]. Oude (foto] 1978: 84
 • Grofkeramische industrie in Noord- en Midden-Limburg [Tegelen L.]. 1989: 279
 • Grofkeramische industrie. Klei voor de Nederlandse 1993: 63
 • Grommelstenen. 1966: 186
 • Grond- en gewasonderzoek. Bedrijfslaboratorium voor 1993: 67
 • Grondboor. Terreinonderzoek met de grondboor. 1959: 351
 • Grondijs, bodemijs en ijsbergen. 1958: 188
 • Grondslag werd gelegd voor de kennis van de geologie van Twente. Hoe de 1961: T 72
 • Grondstoffen. Een nuttig boek over nuttige 1989: 129
 • Grondwater - Drinkwater
 • Grondwater - Delfstof
 • Grondwater in Holland. 1991: 142
 • Grondwater in Limburg. 1989: 249
 • Grondwatersystemen in Noord-Nederland. 1990: 94
 • Grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening in Limburg. 1989: 259
 • Groot & Zonen B.V. Zand-, grind- en klei-exploitatie (Brunssummerheide, L.). De 1989: 251
 • Groot-Brittannië geologisch. 1970: 67
 • Grootscheepse afgraving [Mook, L.]. Een 1949: 192
 • Grootste dier aller tijden: Seismosaurus. 1988: 53
 • Gross Hündfeld bij Alstätte [D.]. De nieuwe groeve 1963: 58
 • Grotten. Met betrekking tot het klimaat in de hoofdgang van de prehistorische vuursteenmijn te Rijckholt [L.]. Het klimaat in (Savelsbos) 1969: 244
 • Grottenparels of pisolieten. 1972: 160
 • Gruiskalk van lgnaberga [Zwed.] 1948: 138
 • Gryphea sp. [tweekleppige] [Linne, L.]. Een opgebaggerde kalksteen met 1965: 206
 • Gulpens Krijt [L.] - Het belemnietenkerkhof in het 1960: 89

H

 • Haai Smniosus microcephalus. Over recente en fossiele tanden van de 1992: 12
 • Haai, Synodontaspis cuspidata in het Oligoceen van Winterswijk. Een vondst van een grote fossiele 1991: 96
 • Haaienfauna uit het Mioceen van Miste [Gld.]. De 1973: 75
 • Haaietanden uit het Tertiair van Cadzand [Z.]. Fossiele 1995: 51
 • Haantje (Sleen, Drente). Tertiaire mollusken van de locatie 't 1978: 13
 • Haarmühle [bij Buurse, Ov.]. Over de oostgrens van de Trias bij de 1964: 151
 • Haidinger (1795-1871), Wilhelm [mineraloog.] 1995: 120
 • Halla-kalksteen - Een Gotlandse zwerfsteen 1958: 143
 • Haltern (Westfalen). Naar 1981: 32
 • Hamelink, K.H. - In mernoriam. 1959: 308a
 • Handelsonderneming Transportbedrijf J. Martens... maar nog steeds een 'kiezelkoel' [Beek, L.]. 1989: 255
 • Harting, Pieter (1812-1885) arts en geoloog. 1994: 117
 • Hauff, B. - Relicten uit een groots verleden. 1950: 113
 • Haüy, René-Just 1743 - 1822 [mineraloog.] 1993: 86
 • Hawaï-eiland? Het volgende 1996:148
 • Hé 1988:111, 142, 144, 173
 • Hé 1989: 31, 64, 128
 • Hé 1990:24, 162
 • Hé 1991:36, 72
 • Heidegronden en hun ontginning en twee zwerfsteentellingen in Drenthe. Notities over 1972: 7 - rectificatie 1972:74
 • Heidensch bijgeloof. Voorouderlijk 1972: 154
 • Helicopter naar de 'Triton'. Per 1962: 121
 • Helleflint, gevonden bij Assen. Een vuistbijl van 1984: 2
 • Helsinkiet. 1948: 81
 • Hematiet. 1968: 126
 • Hemiaster aquigranensis nieuw voor Coesfeld (Nordrhein-Westfalen). De zeeëgel 1988: 106
 • Hemmoor-Stufe - van Miste bij Winterswijk. Een vondst van een vrucht van de Gemberachtigen uit het Midden-Mioceen 1975: 101 - rectif icatie 1975: 193
 • Hemmoorer Stufe in de omgeving van Winterswijk [Miste]. Afzetting uit de 1969: 92
 • Herdenking van de 100e sterfdag van Dr. W.C.H. Staring. 1977: 125
 • Herkomst van de löss. Enkele opmerkingen over de 1953: 280
 • Herkomst van het lithische materiaal van de prehistorische vindplaats te Sweikhuizen, gemeente Schinnen (L.). Opmerkingen over de 1971: V 120
 • Herkomst van het premorenale fluvioglaciale zand in groeve Beltman te Alstätte [D.]. 1959: 345
 • Herkomst van noordelijke sedimentaire zwerfsteenfossielen. Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. Over de 1996: 141
 • Herkomst van pyriet in zwerfsteengezelschappen. De 1969: 96
 • Herkomstgebieden van de Maasgesteenten. De 1992: 57
 • Hernieuwde belangstelling voor kolen. 1989: 225
 • Heropening American Museum of Natural History in New York. 1996:148
 • Het is niet alles goud wat blinkt. 1989: 65
 • Heuvelrug Oldenzaal-Enschede-Alstätte. Over het ontstaan van de 1982: 2
 • Hindia [spons]? Ein pathologischer 1982: 70
 • Historisch overzicht over het ontstaan van vuurstenen. Samenvatting uit het 1971: V? 90
 • Historische gegevens met betrekking tot de afkomst van de stenen der oude zeeweringen. Enige 1947: 43
 • Hoe de grondslag werd gelegd voor de kennis van de geologie van Twente. 1961: T 72
 • Hoe reizigers in de vorige eeuw de steengroeve in Gildehaus [D.
 • Herdenking van de 100e sterfdag van Dr. W.C.H. Staring. zagen. 1971: 26
 • Hoe oud is de Aarde? 1962: 20
 • Hoe tonen wij onze collectie? 1956: 95
 • Holocene geologische geschiedenis van centraal en noordelijk Noord-Holland. 1984: 75
 • Holocene ontwikkeling van de kustvlakte van Nederland. De 1996:107
 • Homburg. Commentaar op Lindemann, T., 1994: Een nieuwe planeet, een antwoord aan de heer 1995: 48 Homburg. Een nieuwe planeet, een antwoord aan de heer 1994: 107
 • Homo erectus in Georgië. Vondst van 1994: 94
 • Hond als amateur-geoloog. Een 1974: 137
 • Hoofdpersonen uit de geologie aan de rijksuniversiteit te Groningen, 1877-1985. 1990: 77 - rectificatie 1 990: 163
 • Hoogterras in het oosten van de Graafschap. Het 1952: 177
 • Hoornblende-eklogiet. Een zwerfsteen van kelyphietische 1982:130
 • Hoornblende-eklogiet. Nogmaals een kelyphietische 1983: 69
 • Horizont van Lichtenberg in de groeve ENCI [Maastricht] en de aangetroffen kraakbeenvissenfauna. Enige opmerkingen over de 1993: 162
 • Horizont. Een belangrijke [Hulshorst, Gld.] 1949: 198
 • Hot Springs [South-Dakota, USA]. Het Mammoetkerkhof van 1990: 147
 • Houdbaarheid en de verwering van pyriet in de bodem - Elektrische metingen aan pyriethoudende gesteente. Over de 1968: 199
 • Hout en barnsteen in de ondergrond van Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Over het voorkomen van bruinkool, 1977: 154
 • Hout in het Krijt van Zuid-Limburg en de aangrenzende Belgische en Duitse grensstreek. Verkiezeld 1961: 293
 • Hout uit een zuigkolk bij Zwolle [Ov.]. Oud 1985: 130.
 • Hout uit het Oligoceen nabij Tongeren (België). Verkiezeld 1971: 45
 • Hout vaak meer dan alleen een pronkstuk. Verkiezeld 1988: 113
 • Hout van ons land. Deuren uit het oudste 1987: 44
 • Hout van Pleistocene ouderdom uit de Nijverdalse Berg [Ov.]. Versteend 1958: 154
 • Hout. Fossiel 1958/59: 230
 • Hout. Fossiel Palm- 1956: 87
 • Hout. Medewerking gevraagd voor onderzoek van fossiel palm 1961: 232
 • Hout. Versteend [foto] 1965: 109
 • Houtman, G. - bij bevordering Koninklijk onderscheiden. 1982: 122
 • Houtman, G. - en de Nederlandse Geologische Vereniging. 1982: 31
 • Houtman, G. - In memoriam. 1996: 78
 • Hucke, Dr. K. onderscheiden. 1962: 46
 • Hucke, Dr. K. In memoriam. 963: 122
 • Huldigingscomité [ P.v.d. Lijn] 1950: 5
 • Humor in de geologie. 1948: 121
 • Hündfeld III [Alstätte, D-] levert nu ook Aptienfossielen. Groeve 1970: 158
 • Hündfeld III te Alstätte [D.]. De breuk in groeve - Nieuwe waarnemingen. 1974: 47
 • Hunsrückschiefer. 1980: 105
 • Hunsrückschiefer - Versteend leven
 • Hürzeler, Prof. - en zijn Oreopithecus [mensachtige]. 1958: 177
 • Hydrobiënkalk. 1959: 250
 • Hydrothermale mineraalvorming. 1970: 113
 • Hyena uit de Oosterscheide. De 1995: 139
 • Hystrichosphaeridae - Cannosphaeropsis
 • Hystrichosphaeridae in de vuursteenhorizonten van de kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) van het Maastrichtien in Zuid-Limburg en aangrenzend Belgisch gebied. 1995: 130

I

 • lchthyosauriërs? Kannibalisme bij 1994: 95
 • Idar-impressies [Idar-Oberstein, [D.]. 1962: 26
 • Iets over mineralen; kwarts of bergkristal. 1960: 135
 • IJs. Het spoor van het 1950: 101
 • IJs smelt niet snel. Antarctisch 1991: 71
 • IJsbergen. Grondijs, bodemijs en 1958: 188
 • IJsbewegingsrichtingen in oostelijk Overijssel. Over keileemstratigrafie en 1991: 55
 • IJsdikte Noordelijke IJszee neemt af. 1991: 39
 • IJsheuvels, een bijzonder geologisch verschijnsel. Seizoens- 1989: 1
 • IJskap aan de Zuidpool. De 1969: 81
 • IJskap op de oostelijke Veluwe. Structuur van de 1950: 94
 • IJsland en zijn zeolieten. 1983: 105
 • IJstijd. Broeikas leidt tot 1992: 118
 • IJstijd. In de greep van de 1988: 142
 • IJstijd. Reuzenmiereneter ook in Noord-Amerika tijdens de 1990: 41
 • IJstijd in Nederland. De 1950: 29
 • IJstijden astronomisch verklaard? 1989: 67
 • IJstijden ook door astronomische oorzaken. Ontstaan 1994: 71
 • IJstijden werden versterkt door hooggelegen Tibet. 1986: 220
 • IJstijden. Klimaatswisselingen en geologie (l). De Pleistocene 1993: 79
 • IJstijdlandschap van de zuidelijke Noordzee. Het 1991: 9
 • IJstijdrnensen. Sporen van 1993: 92
 • IJstijdwolf? Eindelijk een zekere vondst van een 1973: 49
 • IJzer in de Aarde. Veel 1990: 21
 • IJzer uit eigen bodem. 1988: 1
 • IJzerkuilen van Montferland. De 1953: 230
 • IJzermeteoriet van Noord-Groenland. De grote 1977: 43
 • IJzeroer. 1962: 56
 • IJzeroölieten. 1949: 147
 • IJzerpijpjes. 1962: 170
 • Ikaïet, het oorspronkelijke mineraal van de pseudomorfosen van het jarrowiet-type. 1990: 16
 • Immigranten uit Noord-Afrika en Zuid-Europa in de Laat-Krijtzee van Noord-Europa. 1991: 73
 • Impressie van de jubileumviering. Een sfeer- 1996:135
 • In de greep van de IJstijd. 1988: 142
 • Indeling van de organismen in vijf koninkrijken. Nieuwere 1988: 43
 • lndium-mineralen. 1968: 214
 • Indonesische stenensprokkels 1984: 134
 • Industriële archeologie en museologie. Geologie, 1989: 109
 • Industriezand Voorziening B.V. [Bergen, L.]. Centrale 1989: 277
 • Infrarood-spectrometrisch onderzoek van barnsteen. 1977: 98
 • Inhoudsopgave 'Grondboor en Hamer' vanaf Publicatie 1 (1947) t/m Publicatie 6 (1963) 1963: 197
 • Inhoudsopgave 1947 t/m 1 963. Zeventien jaar publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging. 1963: 194
 • Inhoudsopgave 1947 t/m 1 973. Zeven en twintig jaar publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging. 1973: 150
 • Inktvissen. Een 'missing link' bij de 1986: 103
 • Inleiding [geologische kartering in Limburg]. 1981 : 62
 • Inleiding in de geologie van Zuid-Limburg: sedimentatie-cycli en ostracoden. Een 1983: 78
 • Inleiding jubileumnummer Grondboor & Hamer. 1986: 109
 • Inleiding. Microfossielen (1). 1966:170
 • Inleiding op de bespreking van Prokaliapsis clavata. Een sponszwerfsteen van Westerhaar 1966: 295
 • lnsektevleugel uit de Winterswijkse Muschelkalk. Een 1987: 148
 • Inslag van deze eeuw [Siberië]. De grootste 1990: 68
 • Inslagkrater in Canada. Sporen van een 1986: 63
 • lnslagkrater markeert einde Jura-tijdperk. 1988: 28
 • lnslagkrater ontdekt op oceaanbodem. 1988: 31
 • lnslagtheorie voor Marsatmosfeer. 1990: 25
 • Insluitsels in edelstenen. 1959: 284
 • Internationaal filmcongres voor de wetenschappelijke film. 1951: 176
 • Internationaal symposium over vuursteen te Maastricht uitstekend geslaagd. Eerste 1969: 118
 • Interspecifieke relaties en boringen in enige Silurische stromatoporen. 1982: 11
 • Interstellaire ruimte. Diamant in de 1988: 55
 • Invasie. De rode en grijze Ölander orthocerenkalk vaart ons land binnen. 1958: 90
 • Inventarisatie van zwerfstenen bij Norg [Dr.]. 1958: 163
 • Invloed van de korrelgrootte op de zware mineralen-inhoud van zanden. De 1970: 174
 • IRAS-satelliet ontdekt bruine dwergen. 1993: 167
 • Irregulaire zeeëgels. Mond- en anusplaatjes van 1990: 42
 • Isotopenstratigrafie. Klimaatwisselingen en geologie (2): 1992: 157

J

 • Jaarvergadering 1973 en de geologische tentoonstelling in Winterswijk. Voorbereidingen tot de 1973: 90
 • Jaarvergadering 1973 te Winterswijk. Deelnemerslijst weekend 1973: 94 C)
 • Jaarvergadering 1 974. Excursie ter gelegenheid van de 1975: 107
 • Jaarverslag Mijnmij. Laura-Julia te Eygelshoven [L.]. 1969: 167
 • Jagt, drs. J. - Uitreiking P. van der Lijn-onderscheiding aan 1990: 22
 • Janssen Eggels - Minerale grondstoffen [Maastricht]. 1989: 303
 • Jarrowiet-type. lkaïet, het oorspronkelijke mineraal van de pseudomorfosen van het 1990: 16
 • Jaspis en radiolariet. Een bijdrage tot de kennis der zuidelijke zwerfstenen. 1959: 309
 • Jong rivierkleigebied. De Neder-Betuwe, opbouw en ontstaan van een 1993: 20
 • Jongmans, prof. dr. W.J. - De stenen spreken 1956: 100
 • Jubileumviering. Een sfeerimpressie van de 1996: 135
 • Jura of Lias [uit: De Aarde voor den Zondvloed]. Het Zwarte 1991: 33
 • Jura-leptieten in het grind van oostelijke afkomst. 1960: 38
 • Jura-tijdperk. Inslagkrater markeert einde 1988: 28
 • Jura- en Krijtontsluitingen in de oostelijke Achterhoek. Microfossielen in de 1993: 35
 • Jura-rolstenen in de preglaciale zanden van Twente. 1978: 126

K

 • Kaart van Nederland. Nieuwe geologische 1961: 261
 • Kaart. De topografische 1966: 232
 • Kaart [Noordzeebodem]. Een nieuwe geologische 1988: 51
 • Kalk met Chasmops odini [trilobiet]. Verkiezelde 1950: 102
 • Kalkbranden in Zuid-Limburg. Een bijdrage tot de kennis van het 1989: 1 85
 • Kalkbranderijen in het Kunrader kalksteen-gebied [L.]. 1977: 182 - errata 1978: 20
 • Kalksteen als zwerfsteen uit Twente, prov. Overijssel. Lissocoelia sp. cf. ramosa [spons] in een verkiezende 1969: 101
 • Kalksteen [L.] (1). Ontsluitingen van de Kunrader 1978: 86
 • Kalksteen in Zuid-Limburg. 2500 Jaar winning van 1975: 39
 • Kalksteen met Athiella jentzschi (GAGEL) [brachiopode] van Groningen. 1967: 160
 • Kalksteen met Calymmene pediloba [trilobiet]. Verkiezelde 1950: 105
 • Kalksteen met Coelosphaeridium [alg] en Carpospongia globosa [spons]. 1947: 69
 • Kalksteen met fossielen. Silurische 1950: 102
 • Kalksteen met Gryphea sp. [tweekleppige][Linne, L.]. Een opgebaggerde 1965: 206
 • Kalksteen uit de stuwwal bij Maarn [U.]. Een merkwaardige 1958: 98
 • Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) van het Maastrichtien in Zuid-Limburg en aangrenzend Belgisch gebied. Hystrichosphaeridae in de vuursteenhorizonten van de 1995: 130
 • Kalksteen van Nekum. Sphenodiscus binckhorsti (Ammonoidea) in de 1986: 1
 • Kalksteen van Vijlen in Hallembave (België). Bivalvia uit de 1987: 78
 • Kalksteen. De Winterswijkse 1966: 66
 • Kalksteen (1). Kunrader 1977: 162
 • Kalksteen. Een grote styloliet uit Boven-Devonische 1967: 60
 • Kalksteen. Een Silurische 1961: 266
 • Kalksteen. Halla- - Een Gotlandse zwerfsteen. 1958: 143
 • Kalksteen en het prepareren van kiezelskeletten met EDTA. Het oplossen van 1960: 133
 • Kalksteen-zwerfstenen. Aantrekkelijke vondsten van noordelijke 1985: 72
 • Kalksteenfossielen. Het maken van slijpplaatjes en acetaatpeelings van 1980:26
 • Kalksteengroeve van de cementfabriek Ciments Portland Liégeois bij Hallembaye, gem. Visé, prov. Luik, België. De 1983: 122
 • Kalksteengroeven [Limburg]. Toeristische exploitatie van ondergrondse 1989: 201
 • Kalkstenen in Midden-Nederland. Noordelijke 1949: 188
 • Kalkstenen uithet Boven-Krijt en Onder-Tertiair van Zuid-Limburg. 1989: 145
 • Kalkstenen uit het Boven-Krijt en Onder-Tertiair van Zuid-Limburg als delfstof. De 1989: 157
 • Kalkstenen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Sedimentatie-cyclothemen in de 1976: 32
 • Kalkstenen uit het Mirdumer Klif [Fri.]. De visfauna's van vijf Boven-Silurische 1990: 132
 • Kalkstenen. Noordelijke 1948: 90
 • Kalkstenen in Midden-Nederland. Noordelijke 1949: 188
 • Kalkzandsteenfabriek 'Rijsbergen' te Huizen (Het Gooi). De zandgroeve van de 1959: 293
 • Kameelfossielen komen uit Spanje. De oudste 1994: 24
 • Kampgroeve en de kwartsietgroeve bij Cottessen [L.] in het Geuldal. De 1948: 96
 • Kannibalisme bij ichthyosauriërs? 1994: 95
 • Kannibalisme in de Late Steentijd. 1987: 27
 • Kanonskogel. Een bijzondere 1972: 142
 • Kanonskogels en Drachenfelstrachiet. 1973: 22
 • Kanttekeningen bij de bottenvondsten van de Noordzeebodem. Enkele 1973: 68
 • Kaolien? Wat is klei, c.q. 1989: 170
 • Kaolienzand van Sylt [D.]. Amethist en bergkristal uit het 1986: 33
 • Kaolinsanden von Sylt [D.]. Ueber Aulocopium aurantium OSWALD 1846, ein häufiges Fossil aus 1978: 182
 • Kaolinsandgruben im Raume Braderup/Munkmarsch auf Sylt [D.]. Ueber Sammelmöglichkeiten in den 1978: 41
 • Karaat. 1970: 28
 • Kars, H. - Promotie. 1985: 2
 • Karstverschijnselen op een storing in het Maastrichts Krijt. 1958/59: 214
 • Karstverschijnselen. De 1962: 105
 • Karteerboringen in het district Limburg van de Rijks Geologische Dienst. 1981: 82
 • Kartering in Zuid-Limburg. Geschiedenis van de geologische 1981: 65
 • Kartering van de geologie. Ondiepe seismiek als hulpmiddel bij de 1995: 103
 • Katapleïet-syeniet. 1962: 173
 • Katapleïet-syeniet. 1963: 85
 • Kauter - Cauter
 • Kediri [Indon.] en een beschouwing over 'tektieten'. De meteoriet van 1977: 80
 • Keileem-stratigrafie en ijsbewegingsrichtingen in oostelijk Overijssel. Over 1991: 55
 • Kegelzand en zandsteen. 1957: 21
 • Kegelzandsteen, nader bezien. Zandkegels en 1989: 48
 • Keien. Schaalvormig gelaagde - Hé... 1991: 72
 • Keienklopper. De 1947: 12
 • Keileem bij Steenwijk [Ov.]. Een laat-Silurische / Vroeg-Devonische arcitarchenflora uit de 1994: 16 Keileem en zwerfstenen op Wieringen. 1991: 172
 • Keileem in Midden-Nederland. Een zwerfsteen van Uppsala-graniet in Lage Vuursche [U.] en enkele opmerkingen over 1967: 175
 • Keileem van Alstätte [D.]. Massaal voorkomen van radiolariën in het 1970: 153
 • Keileem. Enkele nieuwe resultaten en een overzicht van het onderzoek naar de aard van steenoriëntatie 1985: 88
 • Keileem. Micropaleontologisch onderzoek van 1950: 80
 • Keileem. Over een grote tandspiraal uit de Groningse 1990: 136
 • Keileemgroeve 'Osse' te Losser [Ov.]. Een zandlens in de 1972: 182
 • Keileemstratigrafie en ijsbewegingsrichtingen in oostelijk Overijssel. Over 1991: 55
 • Keileemtypenindeling. Over de uitkomsten van nieuwe zwerfsteentellingen en een 1974: 95
 • Keimonument [Westerbork, Dr.]. Weer een 1953: 267
 • Keizerin Maria Theresia en de mijnbouw. 1969: 251
 • Kelyphietische hoornblende-eklogiet. Een zwerfsteen van 1982: 130
 • Kelyphietische hoornblende-eklogiet. Nogmaals een 1983: 69
 • Kennis van de geologie van Twente. Hoe de grondslag werd gelegd voor 1961: T 72
 • Keramiek? Wat is 1989: 168
 • Kern van de Aarde uit kristal? Bestaat de 1994: 71
 • Kervenheim [D.]. De Miocene walvis van 1990: 14
 • Kies [oerrund?] uit een zandzuigput bij Herwijnen [Gl;d.]. Een 1990: 32
 • Kiezelglas. 1948: 127
 • Kiezelsponsen. Werkwijze tot het prepareren van 1959: 274
 • Kiezelsteen, De [gedicht] 1988: 157
 • Kimmeridgien van Westfalen. Pseudocidaris thurmanni [zeeëgel] uit het 1987: 158
 • Kinne-diabaas. Over 1969: 221
 • Kivik, Andrarum [Zwed.] en Agnostus [trilobiet]. Over 1975: 123
 • Klages, 0. - onderscheiden. 1964: 38
 • Klappers en sfero's. Over 1958: 152
 • Klapperstenen, geïdentificeerd met behulp van Mössbauerspectroscopie. Zeer fijne magnetische goethiet- en hematietdeeltjes in 1993: 126
 • Klapperstenen. Van bijgeloof en 1953: 257
 • Klei. 1990: 99
 • Klei in de provincie Limburg. Grind, zand en 1989: 229
 • Klei onder IJmuiden. Warven- 1953: 271
 • Klei voor de Nederlandse grofkeramische industrie. 1993: 63
 • Klei. Pot- 1954: 309
 • Klei-afzettingen in Tegelen [L.] en de regio en hun betekenis voor de grofkeramische industrie in Noord- en Midden-Limburg. De 1989: 279
 • Klei-exploitatie [Brunssummerheide, L.]. De Groot & Zonen B.V., Zand- grind- en 1989: 251
 • Klei-ijzersteen met boorgaten in de keileem van de groeve Osse te Losser [Ov.]. 1975: 166
 • Kleidelvingsbedrijf J.J. Borger B.V. [Brunssummerheide, L.]. 1989: 249
 • Kleigaten in Twente. Oude steenovens en 1961: T 79
 • Kleine verwant van Tyrannosaurus rex gevonden. 1993: 167
 • Kleipijpjes en... geologie. Oude 1973: 2
 • Kleiverwerking in de Echter [L.] steenfabriek. 1989: 289
 • Klerf-Schichten (Onder Emsien) bij Waxweiler [Eifel, BRD] en hun leefmilieu. Over enkele fossielen uit 1985: 142
 • Kleur en miskleur in de aardkorst. 1 969: 87
 • Kleur uit steen. 1989: 23
 • Kleverlandes. Erdgeschichte des 1973: 17
 • Klimaat en gehalte aan koolzuur in atmosfeer hangen nauw samen. 1988: 54
 • Klimaat in grotten, met betrekking tot het klimaat in de hoofdgang van de prehistorische vuursteenmijn te Rijckholt (Savelsbos) [L.]. Het 1969: 244
 • Klimaat tijdens het Plioceen. Warm 1995: 23
 • Klimaat. Vuikanisme en 1991: 39
 • Klimaat. Windkeien en 1964: 96
 • Klimaat? Beïnvloedt de mens het 1958: 124
 • Klimaathistorie. Foraminiferen geven informatie over 1989: 29
 • Klimaatverbetering bevordert de bosontwikkeling. 1948: 117
 • Klimaatwisselingen en geologie (1). De Pleistocene IJstijden. 1993: 79
 • Klimaatwisselingen en geologie (2). Isotopenstratigrafie. 1993: 157
 • Klimmende zaadvarens uit het Carboon. Mariopteris en Karinopteris: 1994: 122
 • Knipklei. Sculptuur uit 1990: 105
 • Knollenstenen in grindafzettingen in de Gelderse Achterhoek en de herkomst daarvan. Het voorkomen van 1981: 40
 • Kogel-zwerfblokken van Rinke Nolles [Fri.]. De 1985: 84 - Aanvulling 1986: 104
 • Kökar-rapakivi. 1995: 113 - rectificatie 1995: 149
 • Kolen. Hernieuwde belangstelling voor 1989: 353
 • Kolenpetrografisch onderzoek van het organisch materiaal (bitumen en kerogen) uit het Namurien en de basis van het Boven-Krijt (Santonien) in het Zuidlimburgs-Belgisch grensgebied. 1976: 166
 • Kolenpetrografisch onderzoek van xylieten. Microscopisch en 1977: 108
 • Komklei, löss en stuwing in de Sparreboomseberg [Rhenen, U.]. 1970: 145
 • Komt Aulocopium aurantium alleen als los fossiel voor? 1983: 139
 • Koninginnetje [Wilhetrnina] van elf jaar op geologische verkenning. 1971: 118
 • Koninklijk Paleis te Amsterdam - Lappendeken van marmer en zandsteen. 1992: 71
 • Koninklijke Mosa B.V. [Maastricht] 1989: 273
 • Koninklijke Sphinx [Maastricht] in de loop van haar geschiedenis. Het gebruik van Limburgse delfstoffen bij de N.V. 1989: 295
 • Kool. Steenkoolbed-methaangaswinning. Gas uit 1993: 130
 • Koolstof-14. Dateren met behulp van 1990: 85
 • Koolstof wellicht opgeslagen in diepzeebekkens. 'Verdwenen' 1994: 44
 • Koolstofcyclus medeverantwoordelijk voor massaal uitsterven? 1989: 61
 • Koolvoering van het Carboon. Tijdsindeling en 1989: 345
 • Koolzuur in atmosfeer hangen nauw samen. Klimaat en gehalte aan 1988: 54
 • Kop van Triceratops cf. brevicornis [sauriër] in het Minerologisch Geologisch Museum van de Technische Hogeschool te Delft. De 1969: 67
 • Koraal Thecia swinderniana. Over de naam van het 1966: 52
 • Koraal van Jever [D.]. De 1956: 83
 • Koraalriffen (1). Koralen en 1965: 110
 • Koraalriff en (2). Koralen en 1965: 159
 • Koralen als milieu-indicatoren. De groeivormen van 1960: 145
 • Koralen en koraalriffen (1). 1965: 1 0
 • Koralen en koraalriffen (2). 1965: 159
 • Koralen (1), Noordelijke zwerfsteen- 1974: 2
 • Koralen (2), Noordelijke zwerfsteen- 1974: 50
 • Koralen (3), Noordelijke zwerfsteen- 1974: 78
 • Koralen (4), Noordelijke zwerfsteen- 1974: 86
 • Koralen (5), Noordelijke zwerfsteen- 1974: 119
 • Koralen (6), Noordelijke zwerfsteen- 1975: 78
 • Koralen (7), Noordelijke zwerfsteen- 1975: 142
 • Koralen (8), Noordelijke zwerfsteen- 1975: 175
 • Koralen (9), Noordelijke zwerfsteen- 1976: 56
 • Koralen (10), Noordelijke zwerfsteen- 1976: 146
 • Koralen (1l), Noordelijke zwerfsteen- 1978: 22
 • Koralen. Symbiosen tussen bryozoën en 1992: 8
 • Korrelgrootte op de zware mineralen-inhoud van zanden. De invloed van de 1 970: 174
 • Korren op de Oosterscheide; een zoogdierpaleontoloog als visser en wat de fossielen van de Oosterschelde ons vertellen. 1995: 57
 • Kosmisch materiaal. 1968: 214
 • Kosmische ramp. Nieuwe aanwijzingen voor een 1989: 27
 • Koude woestijnen. Duin- en dekzandvorming in 1992: 81
 • Kraakbeenvissenfauna. Enige opmerkingen over de Horizont van Lichtenberg in de groeve ENCI [Maastricht] en de aangetroffen 1993: 162
 • Krater op zeebodem gevolg van sediment-eruptie. Grote 1989: 125
 • Kreeft uit het Maastrichtse Krijt van de NEKAMI-groeve, Bemelen [L.]. Callianassa faujasi. Een 1990: 46
 • Krijt. Onderzoek naar het voorkomen van mond- en anusplaatjes bij irregulaire zeeëgels in het Zuidlimburgse 1990: 42
 • Krijt in het grensgebied bij Losser [0v]. Het Onder- 1949: 148
 • Krijt ten oosten van Enschede. De dagzomen van het Onder 1961: 237
 • Krijt van Alstätte [D.]. Een vondst uit het Onder- 1962: 18
 • Krijt van Winterswijk. Over het Onder- 1974: 62
 • Krijt van Zuid-Limburg. Sfero-siderieten in het 1978: 165
 • Krijt van Zuid-Limburg en de Belgische en Duitse grensstreek. Verkiezeld hout uit het 1961: 293
 • Krijt van Zuid-Limburg en het direct aansluitend grensgebied. Vuursteenonderzoek in het 1960: 70
 • Krijt van Zuid-Limburg. Coprolieten in het 1960: 166
 • Krijt van Zuid-Limburg. Sphenodiscus binckhorsti in het 1968: 75
 • Krijt. De Mosasauriërs van ons 1964: 76
 • Krijt. Het belemnietenkerkhof in het Gulpens 1960: 89
 • Krijt. Karstverschijnselen op een storing in het Maastrichts 1958/59: 214
 • Krijt. Verkiezelingsverschijnselen bij belemnieten uit het Zuid-Limburgse 1971: 13
 • Krijtontsluitingen ten zuiden van Maastricht 1963: 162
 • Krijt-sponsen. De Twentse 1947: 59
 • Krijt-sponzen van Westerhaar en Sibculo [0v.]. Callopegma en Phymatella, twee tetracladine 1966: 210
 • Krijt-sponzen van Westerhaar [Ov.]. Twee lithistide 1966: 189
 • Krijtzee van Noord-Europa. Immigranten uit Noord-Afrika en Zuid-Europa in de Laat- 1991: 73
 • Kristalappels. Over Öland, trilobieten en 1973: 125
 • Kristallijne gidsgesteenten uit een zuigput te Bemmel (Betuwe). Noordelijke 1983: 55
 • Kristalzoeker. De 1965: 200
 • Kritiek van A.P. Schuddebeurs. Over de 1992: 75
 • Kruizinga, Dr. P. - overleden. 1967: 81
 • Kryoturbatie. Een bijzondere vorm van 1990: 162
 • Kryoturbatie. Recente 1949: 151
 • Kuenen, Prof. Dr. Ph.H. - Amerikaanse onderscheiding voor 1971: 116
 • Kuenen, Prof. Dr. Ph.H. - overleden. 1977: 32
 • Künigsmühle bij Dingden (Westfalen). Over het verzamelen in de Miocene ontsluiting bij de 1964: 35
 • Künigsmühle bij Dingden (Westfalen). Over een vindplaats van Midden-Miocene fossielen, de 1957: 55
 • Kunrader kalksteen [L.]. Ontsluitingen van de 1978: 86
 • Kunrader kalk van de weginsnijding 62 B 293 bij Benzenrade [L.]. De foraminiferen en ostracoden van de 1977: 173
 • Kunrader kalksteen in het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. De stratigrafische plaats van de 1977: 163
 • Kunrader kalksteen, deel 1. 1977: 162
 • Kunrader kalksteengebied. Kalkbranderijen in het 1977: 182
 • Kunrader Schichten in Süd-Limburg. Bryozoen der 1979: 34
 • Kust van Noord-Holland: verrassend en leuk. De 1991: 135
 • Kust. Strandwallen en zeegaten langs de Hollandse 1991: 115
 • Kust; een kwestie van schaal. De ontwikkeling van de Hollandse 1991: 129
 • Kustvlakte van Nederland. De holocene ontwikkeling van de 1996:107
 • Kwamen de tektieten van de Maan? 1970: 83
 • Kwart eeuw oliewinning in Nederland. Een 1969: 251
 • Kwartair van Zeeland. Ontsluiting in het 1962: 166
 • Kwartaire wordingsgeschiedenis van, en ontsluitingen in, Het Gooi. 1995: 82
 • Kwartairgeologie en bodemkunde - 1947: 33
 • Kwartairgeologie van West-Nederland. 1991: 103
 • Kwartairgeologische geschiedenis van Oost-Twente. De 1961: T 28
 • Kwarts. 1994: 25
 • Kwarts of bergkristal. Iets over mineralen 1960: 135
 • Kwartsen. Een paar merkwaardige 1 958/59: 258
 • Kwartsen uit de Oost-Alpen. 1968: 214
 • Kwartsiet, zandsteen en leisteen [L.]. 1989: 137
 • Kwartsieten vandaan? Waar komen onze Malm- 1956: 101
 • Kwartsietgroeve bij Cottessen [L.] in het Geuldal. De Kampgroeve en de 1948: 96
 • Kwartsietische zandsteen met Pecten-soorten. 1950: 109
 • Kwartskorrels in podsolprofielen. Afronding van 1990: 116
 • Kwartszanden (zilverzanden) van SIGRANO Nederland B.V. [Heerlen] 1989: 261
 • Kwartszandsteen uit de es van 't Ronde bij Eisloo [Fri.]. De ovale 1994: 3

L

 • Laag van Usselo [Ov.l. De 1955: 29
 • Laat ze cyanide eten! [bacteriën] 1996: 94
 • Laat-Devoon. Rhacophyton, een interessante plant uit het 1996: 73
 • Laat-Glaciaal. Een ontsluiting in het 1961: 254
 • Laat-middeleeuwse gracht te Roermond. Een vivianietvoorkomen in een 1990: 65
 • Laat-Pleistocene sedimenten in de regio Zwolle [Ov.]. Fossiele resten van zoogdieren uit de 1983: 9
 • Laat-Weichselien Rijnsysteem. Afzettingen in Gelderland van een verwilderd 1993: 15
 • Laat-Silurische / Vroeg-Devonische acritarchenflora uit de keileem bij Steenwijk [Ov.l. 1994: 16
 • Laatste Europese dinosauriërs kwamen uit Afrika. 1994: 9
 • Laboratorium voor grond- en gewasonderzoek. Bedrijfs- 1993: 67
 • Labrador ook als zwerfstenen. Plagioklaas, albiet en 1963: 109
 • Lagunes en koraal kenmerken kust oerzee Tethys. 1989: 95
 • Lakprofielen. Het maken van 1980: 65
 • Lamellibranchiaten uit de Winterswijkse Onder-Muscheikalk. 1981: 52
 • Land van Cadzand (Z.]. Het 1961: 227
 • Landgoed de Duckenburg bij Nijmegen een bedreigd geologisch natuurmonurnent. Het 1966: 130
 • Landijs in oostelijk Midden-Nederland. De bewegingsrichting van het 1950: 34
 • Landijs in Overijssel. Waarnemingen over de beweging van het 1972: 175
 • Landijs op Antarctica stabieler dan verwacht. 1993: 119
 • Landijs. Erosie en transport van gesteenten door gletsjers en 1958: 129
 • Landijs, zee en rivieren als geologische opbouwwerkers van het noorden. 1990: 90
 • Landoppervlak (1). Speculaties en theorieën over het ontstaan van het reliëf van het 1988: 120
 • Landoppervlak (2). Speculaties en theorieën over het ontstaarl van het reliëf van het 1988: 145
 • Landplanten met vaten [Cooksonia pertoni]. De oudste 1994: 127
 • Landschap en geologie van de Brabantse Wal. 1995: 72
 • Landschapsvernietiging in Nederland. 1989: 62
 • Landzoogdieren van Giesbeek [Gld.]. Fossiele 1972: 128
 • Lap-Beerman, Mevr. J.A. - In memoriam. 1977: 34
 • Lappendeken van marmer en zandsteen ]Koninklijk Paleis, Amsterdam]. Een 1992: 71
 • Lardaliet. Een 1949: 160
 • Lardaliet van Gaasterland. Over de 1950: 123
 • Laura en Vereeniging bij Eygelshoven [L.]. De steenkoolflora van de koollagen G.B. 11 en 12 van de steenstort en de ondergrondse ontsluiting van de mijnonderneming 1975: 65
 • Lavendelblauwe hoornsteen van Sylt [D.]. Een problematisch fossiel in de 1993: 84
 • Lavendelblauwe verkiezelingen op Gotland. 1958: 74
 • Lavendelblauwe verkiezelingen. 1953: 249
 • Lavendelblauwe verkiezelingen van Silurische ouderdom als zwerfsteen in Nederland en Duitsland. 1953: 286
 • Legendarische vindplaats van fossielen. Gerdemann [Gronau, D.] 1957: 137
 • Leisteen [L.]. Kwartsiet, zandsteen en 1989: 137
 • Lek en Kromme Rijn. Het rivierenlandschap. 1995: 77
 • Lepidodendron [schubboom]. Wortelstok van een 1950: 144
 • Lepidoptera [vlinders] oorzaak van het uitsterven van de reuzenreptielen? Waren 1968: 45
 • Leptieten in het grind van oostelijke herkomst. Jura- 1960: 38
 • Leugenstenen in het Teylers Museum [Haarlem]. De 1973: 82
 • Leven in de kiem gesmoord. Pril 1991: 70
 • Leven op Aarde drie miljard jaar geleden? 1968: 116
 • Leven op Aarde 3,5 miljard jaar oud. 1994: 44
 • Leven op aarde stamt af van zwaveletende heetwaterbacterie. 1988: 53
 • Leven op Europa? 1986: 64
 • Leven. Weer speurtocht naar buitenaards 1988: 78
 • Levend fossiel [zeelelie Cyathidium meteorensis] bij de Azoren ontdekt. 1981 : 175
 • Levend fossiel [kreeft Neoglyphea inopinata] in de Zuid-Chinese Zee en de afdrukken van zijn voorouders [Glyphea cretecea] in de Staringgroeve te Losser. Een 1980: 74
 • Levend fossiel ontdekt [weekdier Neopilina galathea]. Weer een 1961: 258
 • Levend fossiel. De Coelacanthus een 1953: 266
 • Levenssporen (1). Fossiele 1969: 125
 • Levenssporen (2). Fossiele 1969: 169
 • Lias [uit: De Aarde voor den Zondvloed]. Het Zwarte Jura of 1991: 33
 • Lias in de omgeving van Buurse (Ov.]. Rhät en 1 967: 20
 • Lichtenberg in de groeve ENCI [Maastricht] en de aangetroffen kraakbeenvissenfauna. Enige opmerkingen over de Horizont van 1993: 162
 • Lichtverschijnselen bij aardbevingen. 1987: 28
 • Liesberg en de Turfberg bij Vierhouten [Gld.]. De 1950: 16
 • Ligging en verspreiding vn de prehistorische grafmonumenten in Twente. De 1961: T 50
 • Ligterink, G.H. - Herinnering aan 1981: 2
 • Lijn, P. van der - 80 jaar. 1950: 3
 • Lijn, P. van der - Bezoek aan het geologisch reservaat 'P.v.d. Lijn' en aan de z.g. 'Staart van Urk' nabij Urk. 1958: 201
 • Lijn, P. van der - Gids voor de geologische collectie in de Van der Lijn-kamer van het museum Flehite te Amersfoort. 1963: 27
 • Lijn, P. van der - Het geologisch natuurreservaat P. v.d. Lijn. 1954: 300
 • Lijn, P. van der - Het geologisch reservaat P. van der Lijn in de Noordoostpolder. 1955: 52
 • Lijn, P. van der - Het geologisch reservaat 'P. v.d. Lijn'. 1959: 260
 • Lijn, P. van der - In memoriam. 1964: 74
 • Lijn, P. van der - Lijst der geschriften van 1950: 13
 • Lijn, P. van der - Lijst van publicaties van 1960: 65
 • Lijn, P. van der - negentig jaar. 1960: 58
 • Lijn, P. van der - Nestor der keienzoekers. 1950: 9
 • Lijst van deelnemers aan het eerste internationale symposium over vuursteen te Maastricht. 1971: V 13
 • Lijst van publicaties, waarin de tot nu toe bekende Nederlandse (gesteente-)tellingen zich bevinden. 1949: 186 Limburg en de venen. 1989: 321
 • Limburg nam al menig iniatief. 1989: 130
 • Limburgs dalen. 1948: 122
 • Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas B.V.). 1989: 367
 • Linnaeus' leven: belangrijke data. 1978: 38
 • Lissocoelia sp. cf. ramosa [spons] in een verkiezelde kalksteen als zwerf steen uit Twente. 1969: 101
 • Literatuur. 1996:148
 • Literatuur in Nederland. Toegang tot de geologische 1991: 17
 • Lithistide Krijtsponzen van Westerhaar [Ov.]. Twee 1966: 189
 • Lithische materiaal van de prehistorische vindplaats te Sweikhuizen (Gem. Schinnen, L.), Opmerkingen over de herkomst van het 1971: V 120
 • Lithostratigrafische plaats van het vuursteeneluvium in de spoorweginsnijding bij Hockai (België). De 1980: 201
 • Lochemse Berg [Gld.]. De 1993: 68
 • Loganellia cf. scotica [vis: thelodont]. Vondstmeiding van gefuseerde schubben in een 1992: 35
 • Lorentz, Dr. R. - In memoriam. 1977: 66
 • Lossersche Esch (1) [Ov.]. De 1968: 203
 • Lossersche Esch (2) (Ov.]. De 1969: 26
 • Lossersche Esch (3) [Ov.]. De 1970: 71
 • Löss. 1975: 2
 • Löss. Enkele opmerkingen over de herkomst van 1953: 280
 • Löss en stuwing in de Sparreboomseberg [Rhenen, U.]. Komklei, 1970: 145
 • Löss in de provincie Limburg. 1989: 177
 • Lössleem als grondstof voor de baksteenindustrie. De 1989: 313
 • Lucht. Archeologie vanuit de 1973: 28
 • Lucht. Brandbare 1989: 238
 • Lucht. Geologie vanuit de 1972: 110
 • Luchtbelletjes. Waterbodems reinigen met 1995: 102
 • Lunzinger Gewerkschaft. Basalt Aktien Gesellschaft en 1966: 150

M

 • Maalbeek [Tegelen, L.]. Pleistocene rivierafzettingen in groeve 1995: 107
 • Maalsteenproduktiecentrum bij Mayen in de Eifel. Een 1983: 110
 • Maan. Eerste petrografisch contact met de 1969: 18
 • Maan? Kwamen de tektieten van de 1970: 83
 • Maanexploratie. Momentopname resultaten 1970: 89
 • Maanmeteoriet in Australië 1992: 105
 • Maanstenen. Ouderdomsbepaling van 1990: 37
 • Maasgesteenten. De herkomstgebieden van de 1992: 57
 • Maasgrind. Spons in vuursteen uit [foto] 1967: 130
 • Maasgrind van Zuid-Limburg (1). Teloceras blagdeni [ammoniet] in het Pleistocene 1960: 79 - aanvulling 1961: 259
 • Maasgrind van Zuid-Limburg (2). Teloceras blagdeni [ammoniet] in het Pleistocene 1970: 48
 • Maasterras-afzettingen van Zuid-Limburg. Gesteenten uit het Bontzandsteen-conglomeraat van de Vogezen in de 1976: 2
 • Maasterrassen. Diabaas en porfiroïde als zwerfsteen in de Zuid-Limburgse 1974: 110
 • Maastrichtien van Zuid-Limburg en Noordoost-België. Bioklasten, ostracoden en foraminiferen in het Campanien en het 1985: 163
 • Maastrichts Krijt van Zuid-Limburg. Over gastropoden van het 1976: 42
 • Maastrichts Krijt.-Verkiezeld 1989: 211
 • Maastrichts Krijt. Karstverschijnselen op een storing in het 1958/59: 214
 • Maastrichts Krijt van de NEKAMI-groeve, Bemelen. Callianassa faujasi. Een kreeft uit het 1990: 146
 • Maastrichtse kalken. Een vuursteen-rolsteen uit de 1971: 88
 • Maatschappelijke betekenis van geologie. Geologie, reliëf en landschap. De 1993: 2
 • Machaeridia in Ordovicische zwerfstenen, 1987: 10
 • Macropaleobotanisch onderzoek. Problemen, mogelijkheden en doelstellingen van het Pre-Tertiaire 1980: 114
 • Magen en staarten van thelodonten. Over 1994: 87
 • Magmakamers zijn lang en smal. Oceaanbodem- 1991: 38
 • Magnetisme. De stenen spreken door hun 1958: 171
 • Maken van lakprofielen. Het 1980: 65
 • Malm-kwartsieten vandaan? Waar komen onze 1956: 101
 • Mammoet en zijn metgezellen. De 1983: 2
 • Mammoet en zijn metgezellen. Opening van de tentoonstelling: De 1983: 54
 • Mammoet of niet? Slagtanden van de Shetland- 1992: 47
 • Mammoet; een museumstuk. De linker achterpoot van de wolharige 1995: 123
 • Mammoetkerkhof van Hot Springs [South Dakota, USA]. Het 1990: 147
 • Mammoetkerkhoven, Berelekh en Sevsk [Siberië]. 1995: 5
 • Mammoetkiezen. 1983: 38 - errata 1983: 138
 • Mammoetschedel uit Valburg [Gld.]. Een bijzondere 1992: 18
 • Mammoetschedel van Heukelum [Gld.]. De geschiedenis van de 1996: 17
 • Mammoetvondsten in Nederland. 1976: 78
 • Man inherits the Earth. 1955: 64
 • Mangaandendrieten. 1948: 132
 • Mangaanknollen: een exotisch erts. 1988: 138
 • Mantelgesteenten. Nog een vindplaats [Ugelvik, Noorw.] van primaire 1970: 192
 • Mantelstromingen. Diamanten geven informatie over 1993: 120
 • Mantinger Kei te Westerbork [Dr.]. 1953: 267
 • Manuscript tot tijdschrift. Toneel in drie bedrijven. Van 1965: 132
 • Margraten [L.] versus St. Pietersberg. 1983: 96
 • Mariene (?) afzetting te Sibculo [0v.]. Een 1959: 286
 • Mariopteris en Karinopteris. Klimmende zaadvarens uit het Carboon. 1994: 122
 • Markgrafensteinen bij Fürstenwalde, BRD. Opzienbarende zwerfblokken (3). 1992: 1
 • Marmer en zandsteen. Een lappendeken van [Koninklijk Paleis, Amsterdam]. 1992: 71
 • Marmermuseum van Rance [B.]. Het 1988: 171
 • Marokkaans mineraal. Nieuw blauw 1996: 95
 • Mars. Water op 1986: 32
 • Mars. Winderosie op 1986: 62
 • Marsatmosfeer. Inslagtheorie voor 1990: 25
 • Marsgesteente op Aarde kunnen komen. Hoe 1988: 55
 • Martens, J. Handelsonderneming Transportbedrijf ('kiezelkoel') [Beek, L.]. 1989: 255
 • Marum, M. van - Een Nederlands alpinist omstreeks 1800. 1970: 84
 • Marum, M. van - Een geologisch rapport uit de Franse tijd. 1970: 94
 • Marum, M. van - Een collectioneur van petrefacten. 1971 : 2
 • Massaal voorkomen van radiolariën in het keileem van Alstätte [D.]. 1970: 153
 • Massagraf [Devonische vissen, Australië]. Een fossiel 1994: 127
 • Mecochirus ornatus [kreeft]. Vondst van talrijke exemplaren te Losser [Ov.]. 1980: 133
 • Medewerkers van de Wetenschappelijke Mededelingen en van de Natuurhistorische Bibliotheek. Aan de 1982: 32
 • Medewerking gevraagd voor onderzoek van fossiel palmhout. 1961: 232
 • Mededeling over drie gesteentetellingen en enige opmerkingen betreffende de Oostzeeporfieren en hun verspreiding (1). 1955: 60
 • Mededeling over drie gesteentetellingen en enige opmerkingen betreffende de Oostzeeporfieren en hun verspreiding (2). 1956: 76
 • Mededelingen redactie. 1957: 72
 • Mededelingen redactie. 1958: 127
 • Mededelingen redactie. 1960: 28
 • Mededelingen redactie. 1960: 204
 • Mededelingen redactie. 1960: 259
 • Mededelingen redactie. 1962: 43
 • Mededelingen redactie. 1962: 119
 • Mededelingen redactie. 1963: 5 0
 • Mededelingen redactie. 1964: 160
 • Mededelingen redactie. 1966: 232
 • Mededelingen over de verspreiding van zwerfstenen uit het Oslogebied en Skagerrak. Aanvullende 1988: 48
 • Medicijn. Steenschraapsel als 1972: 21
 • Mediterrane belemnieten en hun verspreiding. 1996: 112
 • Melafiervormen. 1960: 138
 • Melding van de vondst van een zeer gave Anthaspidella sp. [spons] 1982: 68
 • Melding van de zeeëgel Micraster stolleyi (Spatangoida) in het Luik -Limburgse Boven-Krijt (Campanien). Eerste 1985: 50
 • Melding van de zeeëgel Pseudocidaris thurmanni in het Kimmeridgien van Westfalen. Eerste 1987: 158
 • Melkwegstelsel wellicht flink overschat. Ouderdom van het 1990: 62
 • Mens als geologische factor in het Gelderse landschap. De 1993: 54
 • Mens en geologie van Gelderland. Voorwoord. 1993: 1
 • Mens het klimaat? Beïnvloedt de 1958: 124
 • Mens van Zeeland. De 1964: 44
 • Mensachtige maakt stamboomwijziging nodig. Fossiele schedel 1987: 50
 • Menselijk fossiel. Een zeer oud 1994: 126
 • Menselijke bewoning in Amerika. Al meer dan 32.000 jaar 1988: 54
 • Mergel als bouwsteen. 1972: 191
 • Mergelwinning. Ondergrondse 1989: 45
 • Merkwaardige belemnietenvondst. Een 1982: 150
 • Merkwaardige dioriet. Een 1955: 8
 • Merkwaardige diorieten. 1957: 19
 • Mesozoïcum verklaard. Dinosauriër-arme periode tijdens het 1992: 120
 • Messel [D.] toch vuilstort? Groeve 1988: 29
 • Metaalertsen in de bodem van Limburg. 1989: 243
 • Metaalwinning uit zee. 1986: 107
 • Metallische elementen in mineralen. De 1969: 50
 • Metavivianiet. Opmerkingen over ontstaan en structuur van vivianiet en 1990: 34
 • Meten is weten. 1989: 41
 • Meteoorkraters in West-Europa. 1972: 158
 • Meteoorkraters op aarde, het Nördlinger Ries, in West-Duitsland. Een bezoek aan een van de grootste 1972: 79
 • Meteoriet van Noord-Groenland. De grote ijzer- 1977: 43
 • Meteoriet van 'Kediri' en een beschouwing over 'tektieten'. 1977: 80
 • Meteoriet van Linde [Fr].). 1959: 368
 • Meteoriet van Westerhaar [Ov.]. 1949: 191
 • Meteoriet. Canadees nikkel afkomstig van 1986: 31
 • Meteoriet. Een fossiele 1989: 75
 • Meteoriet. Toengoeska-explosie veroorzaakt door steen- 1996: 24
 • Meteorieten door de eeuwen heen. Van godenschrik tot sleutelhanger. 1977: 47
 • Meteorieten en pseudo-meteorieten. 1960: 117
 • Meteorieten van Groenland. 1977: 37
 • Meteorietinslag - Inslag
 • Meteorietkrater in Tsjechoslowakije? 1990: 41
 • Methaangaswinning. Gas uit steenkool. Steenkoolbed- 1993: 130
 • Methode voor zwerfsteenonderzoek. Nieuwe 1959: 349
 • Metingen bevestigen platentektoniek. Direkte 1988: 30
 • Micraster stolleyi (Spatangoida) in het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (Campanien). Eerste melding van de zeeëgel 1985: 50
 • Micro-organismen in de ruimte ? Aardse 1991: 69
 • Micro-organismen. Bodemmagnetisme ook zonder 1989: 63
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond. (1) Inleiding. 1966:170
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond. (2) Diatomeeën. 1966: 202 - errata 1966: 232
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond. (3) Radiolariën. 1967: 1
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in-de Nederlandse ondergrond. (4) Ostracoden. 1967: 84
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond. (5) Bryozoën. 1968: 3
 • Microfossielen en hun waarde voor de ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond. (6) Foraminiferen. 1968:149
 • Microfossielen uit de Jura- en Krijtontsluitingen in de oostelijke Achterhoek. 1993: 35
 • Microfossielen uit glaciale afzettingen. 1980: 38
 • Microfossielen. Het verzamelen van 1966: 8
 • Micropaleontologisch onderzoek van keileem. 1950: 80
 • Micropaleontoloog. Een zeef voor de 1987: 48
 • Microscopisch en kolenpetrografisch onderzoek van xylieten. 1977: 108
 • Microscopisch onderzoek van vuursteen uit Zuid-Limburg. 1972: 31
 • Microscopische waarnemingen aan waterbodems van de zuidrand van het noordelijke deltabekken. 1994: 49
 • Midden-Devonische conchostracenmergel, een Zuidoost-Baltisch gesteente uit de rode 'schollen'-keileem van Groningen. 1980: 186
 • Midden-Mioceen (Hemmoor-Stufe) van Miste bij Winterswijk. Een vondst van een vrucht van de Gemberachtigen uit het 1975: 101 -rectificatie 1975: 193
 • Midden-Miocene fossielen [Dingden, D.]. Een vindplaats van 1957: 55
 • Midden-Nederland. Noordelijke kalkstenen in 1949: 188
 • Midden-Nederland. Verspreiding van Noordelijke zwerfstenen op en nabij de stuwwallen in 1950: 71
 • Midden-Oligoceen van het Nederlands-Duitse grensgebied. Faciësverschillen in het 1947: 25
 • Midden-Oligocene Mollusken uit 'De Vlijt' [Winterswijk]. Nieuwe 1965: 94
 • Midwinterbijeenkomst te Amersfoort. Verslag 1965: 30
 • Migmatieten als Nederlandse zwerfstenen. Over enige vormen van 1972: 52
 • Migratieroute voor de Westkust van Canada. Een overstroomde 1991: 69
 • Mijn in Wales. Een goud- 1996: 24a
 • Mijnbouw te Rijckholt (L.). Prehistorische vuursteen- 1968: 1
 • Mijnbouw. Uit de geschiedenis van de 1947: 72
 • Mijnbouwmuseum in Hongarije. 1969: 81
 • Mijnstorten in Zuid-Limburg en hun plantenfossielen. De verdwijnende 1986: 20
 • Milieu. Geotechniek en 1991: 165
 • Milieu-atlas Zuidoost-Utrecht. 1974: 84
 • Milieu-indicatoren. De groeivormen van koralen als 1960: 145
 • Milieuvriendelijke groep grondstoffen. Silicaten een belangrijke 1989:137
 • Milleriet uit het Boven-Carboon van Limburg en omgeving. 1995: 37
 • Minas Gerais [Braz] - Gastvrijheid en rood stof 1962: 3
 • Mineraal. Nieuw blauw Marokkaans 1996: 95
 • Mineraal [strontianiet] uit de Winterswijkse steengroeven. Een nieuw 1994: 85
 • Mineraal-systematiek van het Emma/Hendrik-steenkoolveld (Limburg). 1996: 97
 • Mineraalvorming. Hydrothermale 1970: 113
 • Minerale grondstoffen. Janssen Eggels [Brunssum, L.] 1989: 303
 • Mineralen aan de oppervlakte. Zware 1953: 268
 • Mineralen als getuige en medeplichtige. 1994: 1
 • Mineralen in Nederland: de Winterswijkse steengroeve. Een vindplaats van 1995: 1
 • Mineralen in zwerfstenen. Opvallende verschijningsvormen van 1990: 127
 • Mineralen kwarts of bergkristal. Iets over 1960: 135
 • Mineralen uit onze verzameling. 1968: 118
 • Mineralen van het Binntal [Zwits.] II. Nieuwe 1969: 45
 • Mineralen van laag VII van Staatsmijn Hendrik [Brunssum, L.]. Fossielen en 1967: 33
 • Mineralen. De metallische elementen in 1969: 50
 • Mineralen in zwerfstenen. Enige bijzondere 1980: 35
 • Mineralen. Foto's van bekende 1967: 215
 • Mineralen, geologie en fossielen (of uw eigen volgorde). 1994: 20
 • Mineralen. Oude 1986: 103
 • Mineralen. Pegmatiet- 1971: 19
 • Mineralenrijkdom van het Binnental [Binntal, Zwits.]. De 1964: 10
 • Mineralogie. 1966: 25
 • Mineralogisch en landschappelijk interessant gebied. De Morvan [F.], een 1993: 40
 • Mineralogisch-Geologisch Museum te Delft 1970: 4
 • Mineralogische nomenclatuur. De 1968: 121
 • Mineraloog. Enige praktische wenken voor de amateur- 1968: 110
 • Mioceen van Miste [Gld.]. De haaienfauna uit het 1973: 75
 • Miocene afzetting van Miste bij Winterswijk. Fossielen uit de 1981: 3
 • Miocene fossielen. Een vindplaats [Dingden, D.] van Midden 1957: 55
 • Miocene ontsluiting bij de Künigsmühle bij Dingden (Westfalen). Over het verzamelen in de 1964: 35
 • Miocene vondsten in ons land. Boven- 1957: 45
 • Miocene walvis van Kervenheim [D.]. De 1990: 14
 • Mirdumer Klif [Fr.]. De visfauna's van vijf Boven-Silurische kalkstenen uit het 1990: 132
 • Missing link bij de inktvissen. Een 1986: 103
 • Modderballen paraconglomeraat. Een monomixt 1970: 126
 • Moeras- of brongas. 1991: 150
 • Moeraskalk. 1989: 75
 • Moessonwinden een betrekkeljk recent verschijnsel? Zijn 1988: 110
 • Moho onder Nederland. De 1989: 97
 • Mohole-project. Het 1969: 34
 • Mol, D. - Een marnmoetenkenner. 1987: 145
 • Molerpaddestoel [Mors, Den.] 1980: 110
 • Mollusken uit 'De Vlijt' [Winterswijk]. Nieuwe Midden-Oligocene 1965: 94
 • Mollusken van de locatie 't Haantje [Sleen, Drente]. Tertiaire 1978: 13
 • Mollusken van Westerhaar, Sibculo en Kloosterhaar [Ov.]. Pliocene 1994: 38
 • Momentopname resultaten maanexploratie. 1970: 89
 • Mond- en anusplaatjes irregulaire zeeëgels. 1990: 42
 • Monomixt modderballen paraconglomeraat. Een 1970: 126
 • Monument 'De Zândkoele' te Heetveld [Ov.]. Een monument voor nu èn het nageslacht? Het geologisch 1987:1
 • Monzoniet. Een 1949: 178
 • Morenegruis van Bisschopsberg [Steenwijk, Ov.] en St. Nicolaasga [Fri.] en de betekenis der gefractioneerde analyse over het fijne 1962: 47
 • Moreneonderzoek in de naaste toekomst. 1953: 269
 • Morvan [F.], een mineralogisch en landschappelijk interessant gebied. De 1993: 140
 • Mosa B.V. [Maastricht]. Koninklijke 1989: 273
 • Mosasauriërs die van harde kost hielden. 1982: 133
 • Mosasauriërs van ons Krijt. De 1964: 76
 • Mosasaurus leed 64 miljoen jaar geleden al aan caissonziekte. 1990: 24a
 • Mosbedekking isoleert permafrost. 1996: 24a
 • Mosel- und Rheingerölle aus dem linksrheinischen Buntsandstein, neue Beobachtungen zur Herkunft 1980: 96
 • Mössbauer-spectroscopie. Zeer fijne magnetische goethiet- en hematietdeeltjes in klapperstenen, geïdentificeerd met behulp van 1993: 126
 • Mouraki Boulders [Nieuw-Zeeland]. The 1989: 128
 • Muggenlarven in het Wiehengebergte. Gesteentevormende 1957: 61
 • Münsterländer Hauptkiessandzug. Onderzoek naar het voorkomen van trilobieten in sedimentaire zwerfstenen uit de 1982: 34
 • Muschelkalk - De Winterswijkse kalksteen. 1966: 66
 • Muschelkalk. Een ammoniet [Beneckeia buchii] uit de Winterswijkse 1972: 132
 • Muschelkalk. Een insektevleugel uit de Winterswijkse 1987: 148
 • Muschelkalk. Enkele restanten van het reptiel Placodus uit de Winterswijkse 1978: 175
 • Muschelkalk. Geologische verschijnselen in de groeven van de Winterswijkse 1993: 31
 • Muschelkalk. Problematische sporen in de Winterswijkse 1990: 44
 • Muschelkalk. Voetsporen van reptielen en amfibieën uit de Winterswijkse 1988: 69
 • Muschelkalk van Winterswijk. Arthropoda (Geleedpotigen) uit de Onder- 1978: 2 - aanvulling 1979: 113
 • Muschelkalk van Winterswijk. Coelestienkristallen uit de 1975: 130
 • Muschelkalk van Winterswijk. Enige opmerkingen over fossielen uit de 1975: 92
 • Muschelkalk van Winterswijk. Holland. Tanystropheus [Reptilia: Squamata] aus dem Unteren 1984: 142
 • Muschelkalk van Winterswijk. Vissen en visresten uit de Onder- 1979: 95
 • Muschelkalkgroeve van Winterswijk. Fossiele voetstappen in de eerste 1976: 130
 • Musea en instituten. Geologische verzamelingen in Nederlandse 1962: 38
 • Musea in Gelderland. Bibliotheken en 1993: 72
 • Musea waar iets over geologie te zien is. 1995: 105
 • Musea, geheel of gedeeltelijk aan geologie gewijd, in Noord- en Zuid-Holland. 1991: 171
 • Museologie. Geologie, industriële archeologie en 1989: 297
 • Museum Bergér [Eichstätt. D.]. 1970: 28
 • Museum Flehite te Amersfoort. Gids voor de geologische collectie in de 'Van der Lijnkamer' van het 1963: 27
 • Museum Freriks te Winterswijk. De geologische afdeling van 1979: 92.
 • Museum Groningen. De geologische afdeling van het Natuur- 1985: 100
 • Museum of Natural History in New York. Heropening American 1996: 148
 • Museum in Hongarije. Mijnbouw- 1969: 81
 • Museum kreeg in Scheveningen een nieuw gebouw. Zeebiologisch 1979: 136
 • Museum te Echt (L.). Het geologisch 1985: 156
 • Museum te Enschede. Het Natuur- 1968: 97
 • Museum te Groningen. De geologische afdeling van het Natuur 1985: 100
 • Museum te Groningen. Van en uit het Geologisch 1962: 77
 • Museum te Groningen. De verzameling van het Natuurhistorisch 1962: 83
 • Museum te Schokland - Schokland - herlevend verleden. 1955: 5
 • Museum te Utrecht. Het Paleontologisch 1962: 174
 • Museum te Winterswijk. Het administratief beheer van het bezit van het 1966: 100
 • Museum van de Technische Hogeschool te Delft. De kop van Triceratops cf. brevicornis in het Geologisch-Mineralogisch 1969: 67
 • Museum van de Vakgroep Paleobotanie en Palynologie [Utrecht]. Het Paleobotanisch 1979:140
 • Museum van Geologie en Mineralogie [Leiden]. Rijks- 1957: 18
 • Museum van Maastricht. Het Natuurhistorisch 1962: 117
 • Museum van Onderwijs in Den Haag. Het nieuwe 1985: 159
 • Museum van Rance [B.]. Het Marmer- 1988: 171
 • Museum voor de IJsselmeerpolders te Schokland. Geologische verzamelingen in Nederlandse musea en instituten (l). De geologische afdeling van het 1962: 38
 • Museum [Haartem]. De leugenstenen in Teylers 1973: 82
 • Museum [Haarlem]. Diefstal uit Teylers 1975: 32
 • Museum [Maastricht]. Een vernieuwd Natuurhistorisch 1977: 120
 • Museum. Een nieuw gebouw voor het Winterswijkse 1978: 180
 • Museum. Het [Winterswijk] 1966: 95
 • Museum. Steinheim- [Steinheim, D.] 1970: 28
 • Museum [Haarlem]. Teylers 1974: 42
 • Museumgids van Nederland. Geologische/Mineralogische Bijlage: 1987 nr. 5
 • Muskusossen uit de Nederlandse bodem. 1994: 8
 • Mutaties bij Caryospongia-soorten (spons]. 1955: 49
 • Myliobatis [rog]. Tandplaat van 1950: 109
 • Myloniet als zwerfsteen. 1947: 68

N

 • Naaldvormige pyriet. 1968: 214
 • Naam [Jurassosaurus nedegoapeferkimorum]. Een bizarre 1 994: 96
 • Naam van het koraal Thecia swinderniana. Over de 1966: 52
 • Nabije vulkanen [Zevengebergte]. Van 1953: 273
 • Namen van do rpen - streken - wateren in, en geologische ontwikkeling van, Noord-Holland. 1991: 168
 • Namurien en de basis van het Boven-Krijt (Santonien) in het Zuid-Limburgs-Belgisch grensgebied. Organisch-geochemisch en kolenpetrografisch onderzoek van het organisch materiaal (bitumen en kerogen) uit het 1976: 166
 • Nannotyrannus [nieuwe dinosauriër] 1989: 28
 • Natica [tepelhoren]. Over Cardium edule [kokken] als prooi van 1966: 54
 • Natura Docet. Bernink en 1961: T 9
 • Natura Docet 50 jaar. 1961: T 7
 • Natura Docet te Denekamp. Een bezoek aan 1961: T 23
 • Natuurhistorisch Museum [Maastricht]. Een vernieuwd 1977: 120
 • Natuurhistorisch museum te Groningen. Het 1962: 83
 • Natuurhistorisch museum te Maastricht. Het 1962: 117
 • Natuurkunde. Geestelijke [J.J. Scheuchzer] 1972: 166 - rectificatie 1973: 16
 • Natuurlijke bouwsteen in Limburg. Voorkomen en gebruik van 1989: 215
 • Natuurlijke rijkdommen uit het Dinantien. 1989: 141
 • Natuurmonument, Het landgoed de Duckenburg bij Nijmegen een bedreigd geologisch 1966: 130
 • Natuurmuseum Groningen. De geologische afdeling van het 1985: 100
 • Natuurmuseum te Enschede. Het 1968: 97
 • Natuurstudie en geologie. 1956: 128
 • Nawoord (Geologie van de Hollanden). 1991: 172
 • Neben, W. - De heer en mevrouw Neben [Foto]. 1972: 27
 • Neben, W. - Ter nagedachtenis. 1979: 90
 • Neder-Betuwe. Opbouw en ontstaan van een jong rivierkleigebied. 1993: 20
 • Nederlands. Aardkunde en het 1996: 79
 • Nederlands grootste zwerf kei te Winterswijk gevonden. 1 973: 20
 • Nederlands-Duitse grensgebied. Aardgasboringen in het 1952: 193
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij op de Noordzee. 1979: 122
 • Nederlandse Geologische Vereniging - NGV
 • Nederlandse Geologische Vereniging. Rede door de voorzitter bij de viering van het 50-jarig bestaan van de 1996:125
 • Nederlandse Geologische Vereniging. Zevenentwintig jaar publicaties van de (inhoudsopgave 1947 t/m 1973) 1973: 150
 • Nederlandse Geologische Vereniging. Zeventien jaar publicaties van de (inhoudsopgave 1947 t/m 1963) 1963: 194
 • Nederlandse Geologische Vereniging in 1946 en haar voorgeschiedenis. Oprichting van de 1986: 110
 • Nederlandse Geologische Vereniging. G. Houtman en de 1982: 31
 • Nederlandse Geologische Vereniging. Werkgroep Vliegas Winterswijk. 1982: 83
 • Nederlandse gesteententellingen. Lijst van publicaties 1949: 186
 • Nederlandse musea en instituten. Geologische verzamelingen in 1962:38
 • Neten. Fossiele 1965: 58
 • Neoglyphea inopinata [kreeft] - Een 'levend fossiel' in de Zuid-Chinese Zee en de afdrukken van zijn voorouders [Glyphea cretacea] in de Staringgroeve te Losser. 1980: 74
 • Neohibolites minimus [belemniet]. 1960: 1
 • Neptunisch, plutonisch, of neptuno-plutonisch? 1977: 67
 • Neuropteris diversifolia [zaadvaren][foto]. 1967: 130
 • NGV viert feest! De 1996: 125
 • Niet alleen maar een nieuwe jas. [Grondboor & Hamer] 1985: 33
 • Nieuw blauw Marokkaans mineraal. 1996: 95
 • Nieuw gebouw voor het Winterswijkse Museum. Een 1978: 180
 • Nieuw mineraal [strontianiet] uit de Winterswijkse steengroeven. Een 1994: 85
 • Nieuw onderzoek van het Wilhelminagebergte in Suriname. 1971: 96
 • Nieuwe aanwijzingen voor kosmische ramp. 1989: 27
 • Nieuwe aardkorstplaat ontdekt. Een 1993: 156
 • Nieuwe en zeldzame zwerfstenen (1). 1950: 144
 • Nieuwe en zeldzame zwerfstenen (2). 1952: 202
 • Nieuwe en zeldzame zwerfstenen (3). 1953: 265
 • Nieuwe gasdreiging in Kameroen. 1989: 28
 • Nieuwe geologische kaart Nederlands deel Noordzee 1:100.000. 1994: 48
 • Nieuwe geologische kaart. Een 1988: 51
 • Nieuwe groeve Gross Hündfeld bij Alstätte [D.]. 1963: 58
 • Nieuwe indeling van de organismen in vijf koninkrijken. 1988: 43
 • Nieuwe planeet, een antwoord aan de heer Homburg. Een 1994: 107
 • Nieuwe tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en omgeving. 1993: 41
 • Nieuwe vondsten uit de Winterswijkse Trias. 1990: 150
 • Nieuwe vondsten van Westerhaar [0v.]. 1955: 19
 • Nieuws uit boek en tijdschrift (1). 1966: 230
 • Nieuws uit boek en tijdschrift (2). 1967: 38
 • Nieuws uit boek en tijdschrift (3). 1968: 214
 • Nieuws uit boek en tijdschrift (4). 1969: 45
 • Nijlpaarden dobberden in de IJssel. 1993: 73
 • Nijlpaarden uit de Nederlandse bodem. Nog meer 1994: 7
 • Nikkel afkomstig van meteoriet. Canadees 1986: 31
 • Nikkelwinning in Nieuw-Caledonië. 1969: 252
 • Nodule. Een cocoanut 1966: 197
 • Nog een vindplaats van primaire mantelgesteenten [Ugelvik, Noorw.]. 1970: 192
 • Nog iets over wolven. 1973: 54
 • Nogmaals de groeve Ciments Portland Liégeois bij Hallembaye [B.]: biostratigrafische aantekeningen. 1984: 149
 • Nogmaals een 'Winterswijkse' ammoniet [ws. Beneckeia sp.]. 1975: 192
 • Nogmaals een kelyphietische hoornblende-eklogiet. 1983: 69
 • Nogmaals: rhombenporfierdiabaas. 1972: 19
 • Nolles, R. - De kogel-zwerfblokken van 1985: 84 - aanvulling 1986: 104
 • Nomenclatuur. De mineralogische 1968: 121
 • Noord-Amerika tijdens het IJstijd. Reuzenmiereneter ook in 1990: 41
 • Noord-Nederlandse zwerfsteengezelschappen. Over enkele 1980:51
 • Noordelijke kalksteen-zwerfstenen. Aantrekkelijke vondsten van 1985: 72
 • Noordelijke kalkstenen. 1948: 90
 • Noordelijke kalkstenen in Midden-Nederland. 1949: 188
 • Noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en omgeving. Nieuwe tellingen van 1993: 41
 • Noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en zuidelijk Overijssel. Tellingen 1986: 76
 • Noordelijke kristallijne gidsgesteenten uit een zuigput te Bemmel (Betuwe). 1983: 55
 • Noordelijke Peelhorst. De 1979: 170
 • Noordelijke sedimentaire zwerfsteenfossielen. Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. Over de herkomst van 1996:141
 • Noordelijke zwerfsteen. Amethistkwarts in een 1983: 60
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (1). 1974: 2
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (2). 1974: 50
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (3). 1974: 78
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (4). 1974: 86
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (5). 1974: 119
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (6). 1975: 78
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (7). 1975: 142
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (8). 1975: 175
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (9). 1976: 56
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (10). 1976: 146
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (11). 1978: 22
 • Noordelijke zwerfsteenkoralen (12). 1 979: 2
 • Noordelijke zwerfstenen in het zuiden. 1955: 48
 • Noordelijke zwerfstenen met topaas. 1972: 65
 • Noordelijke zwerfstenen op en nabij de stuwwallen in Midden-Nederland. Verspreiding van 1950: 71
 • Noordelijke zwerfstenen op het raakpunt van twee stuwwallen. Het speuren naar 1993: 51
 • Noordelijke zwerfstenen [Tosterup-conglomeraat, Järngneis]. Een tweetal zeldzame 1955: 42
 • Noordelijke zwerfstenen [kogelgraniet, diabaas]. Een tweetal zeldzame 1961: 226
 • Nördlinger Ries. Een boring van 1200 m. diep. Het 1977: 31
 • Nördlinger Ries, in West-Duitsland. Een bezoek aan een van de grootste meteoorkraters op aarde, het 1972: 79
 • Noricumklei- en zandsteen (Onder-Hauterive) ten westen van Losser [Ov.]. 1970: 116
 • Noricumzandsteen in groenzandfaciës te Losser [Ov.]. 1970: 2
 • Nostoceras (orde Ammonoidea) in Nederland. Eerste vondst van een 1979: 116
 • Notities over heidegronden en hun ontginning en twee zwerfsteentellingen in Drenthe. 1972: 7 - rectificatie 1972: 24
 • Nuttig boek over nuttigë grondstoffen [Delfstoffen in Limburg]. Een 1989: 129

0

 • Oases in de diepzee. 1985: 159
 • Oceaanbodem. lnslagkrater ontdekt op 1988: 31
 • Oceaanbodem-magmakamers zijn lang en smal. 1991: 38
 • Oceaanboringen: verleden en toekomst. 1986: 206
 • Ocean Drilling Program (ODP). 1986: 106
 • Oceanen gemeten met onderzees geluid. Temperatuurstijging 1990: 154
 • Oceanen gevuld met water uit de kosmos? 1989: 26
 • Öland en Gotland, in 1741 en 1977. Naar 1978: 32
 • Öland en Orthoceras. Over 1973: 30
 • Öland, trilobieten en kristalappels. 1973: 125
 • Ölander orthocerenkalk vaart ons land binnen. Rode en grijze 1958: 90
 • Ölandse kalksteen als handelsartikel. 1981: 179
 • Oer. IJzer- 1962: 56
 • Oermaterie van ons zonnestelsel. De 1991: 65
 • Oermens [Homo erectus van Reilingen, D.] vijf jaar onopgemerkt in Duits museum [Stuttgart]. Schedel 1987: 168
 • Oermensvondst in Malawi. 1992: 70
 • Oeroude aardolie. 1987: 28
 • Oertijd van de Aarde (1). Op weg naar een ver verleden. 1989: 44
 • Oertijd van de Aarde (2). De oudste gesteenten van de Aarde. 1989: 78
 • Oertijd van de Aarde (3). De theorie van de uitdijende Aarde. 1989: 102
 • Olie in Alaska. 1969: 167, eveneens 1970: 26
 • Olifantachtigen. De evolutie van de 1983: 17
 • Olifanten en andere slurfdragers. 1989: 68
 • Olifanten. Opmerkingen over het gebit en de tandwisseling bij 1983: 32
 • Oligoceen nabij Tongeren (België). Verkiezeld hout uit het 1971: 45
 • Oligoceen van Oost-Nederland. Vondsten en verwachtingen van het 1963: 90
 • Oligoceen van Winterswijk. Een pyriet-septarie uit het 1972: 124
 • Oligoceen van Winterswijk. Een vondst van een grote haai, Synodontaspis cuspidata in het 1991: 96
 • Oligoceen, t.b.v. de gesteentekist. Fossielen uit de Cerithiumklei, 1965: 2
 • Oligocene mollusken uit 'De Vlijt' [Winterswijk]. Nieuwe Midden 1965: 94
 • Onder een nieuwe vlag. 1955: 1
 • Onder- en Boven-Campanien in de groeve CPL (Haccourt, B.). Opmerkingen over enkele echiniden uit het 1986: 45
 • Onder-Campanien van Haccourt, Liège. Vondstmelding van het genus Echinocorys in het 1986: 40
 • Onder-Devoon - Versteend leven
 • Onder-Lias van Dorset (Zuid-Engeland). Symbiosen van serpula's met ammonieten uit de 1973: 62
 • Onder-Muschelkalk. Lamellibranchiaten uit de Winterswijkse 1981: 52
 • Onder-Pleistocene Formatie van Enschede aan maaiveid in een Gooise stuwwal. De 1992: 101
 • Onder-Siluur [Protochordaat: Ainiktozoon logenense]. Spieren uit het 1994: 84
 • Onder-Devonische planten uit de Rhynie chert. 1993: 97
 • Ondergrond van Hengelo [Ov.], De 1948: 128
 • Ondergrond van Noord- en Zuid-Holland. De diepe 1991: 98
 • Ondergrond van Winterswijk. De diepere 1966: 58
 • Ondergrondse mergelwinning. 1989: 173
 • Onder-Krijt in de omgeving van Winterswijk. Over het 1974: 62
 • Onder-Krijt in het grensgebied bij Losser [Ov.]. 1949: 148
 • Onder-Krijt ten oosten van Enschede. Dagzomen van het 1961: 237
 • Onder-Krijt van Alstätte [D.]. Een vondst uit het 1962: 18
 • Onder-Krijt van het Duits-Nederlandse grensgebied. Crinoïden uit het 1981: 128
 • Onder-Krijt van Losser [Ov.] (1). Het 1977: 2
 • Onder-Krijt van Losser [Ov.] (2). Het 1977: 62
 • Onderscheiding voor postzegelboek met mijnbouwmotieven. 1969: 81
 • Onderwatersysteem registreert diepzeevuikanisme. 1995: 23
 • Onderzeeër ontdekt diepzee-vuikanisme. 1994: 47
 • Onderzoek in de naaste toekomst. Morene- 1953: 269
 • Onderzoek naar de theorie van Wegener. 1970: 27
 • Onderzoek naar het voorkomen van mond- en anusplaatjes bij irregulaire zeeëgels in het Zuid-Limburgse Krijt. 1990: 42
 • Onderzoek naar het voorkomen van trilobieten in sedimentaire zwerfstenen uit de 'Münsterländer Hauptkiessandzug'. 1982: 34
 • Onderzoek naar vervorming zoutkoepels. 1989: 127
 • Onderzoek Toengoeska-mysterie bedreigd. 1988: 56
 • Onderzoek van fossiel palmhout. 1961: 232
 • Onderzoek van het keileem. Micropaleontologisch 1950: 80
 • Onderzoek. Problemen, mogelijkheden en doelstellingen van het Pre-Tertiaire macropaleobotanisch 1980: 114
 • Onderzoek. Zwerfstenen- (1) 1958: 103
 • Onderzoek. Zwerfstenen- (2) [Stockholm-graniet] 158: 126
 • Onderzoek. Zwerfstenen- (3) [Vislanda-graniet, Rode Växiö-graniet] 1958: 166
 • Onderzoek. Nieuwe methode voor zwerfsteen- 1959: 349
 • Onderzoekingen in Zuidoost-Twente. 1958: 84
 • Ondiepe seismiek als hulpmiddel bij de kartering van de geologie. 1995: 103
 • Onervaren stenenliefhebbers. Brief aan nog 1972: 89
 • Onthulling van het Staringmonument te Losser [Ov.]. 1968: 140
 • Ontsluiting in de Oost-Twentse stuwwal. Bouwput Bamshoeve, een interessante 1961: T 1 24
 • Ontsluiting te Gronau [D.). Een nieuwe Wealden- 1965: 64
 • Ontsluitingen in het Akens zand [L.]. Overzicht der 1962: 177
 • Ontsluitingen in Het Gooi. Kwartaire wordingsgeschiedenis van, en 1995: 82
 • Ontsluitingen in het Kwartair van Zeeland. 1962: 166
 • Ontsluitingen in het Laat-Glaciaal. Een 1961: 254
 • Ontsluitingen ten zuiden van Maastricht. Krijt- 1963: 161
 • Ontsluitingen van de Kunrader kalksteen (1) [Limburg] 1978: 86
 • Ontsluitingenarchief (1). 1962: 177
 • Ontsluitingenarchief (2). 1963: 161
 • Ontstaan IJstijden ook door astronomische oorzaken? 1994: 72
 • Ontstaan mysterieuze aardhopen verklaard? 1990: 145
 • Ontstaan van de heuvelrug Oldenzaal-Enschede-Alstätte. Over het 1982: 2
 • Ontstaan van diepe depressies in het Elsterien. Het 1990: 144
 • Ontstaan van het landschap van de zuidelijke Veluwe. Het 1951: 145
 • Ontstaan van het Molenven te Saasveld [0v.]. Geologisch onderzoek naar het 1959: 300
 • Ontstaanplaats van aardolie ontdekt? 1986: 31
 • Ontwikkeling van de Hollandse kust: een kwestie van schaal. 1991: 129
 • Ontwikkeling van de kustvlakte van Nederland. De holocene 1996: 107
 • Ontwikkelingen tot het verbrijzelen van gesteente. 1969: 252
 • Onychophora (?). Een raadselachtig fossiel: 1990: 130
 • Ooit de zuidelijkste bewoners op Aarde [Tasmanië). 1991: 70
 • Oorsprong. Onze Afrikaanse 1996: 95
 • Oorsprong en transportwegen van het grind uit de witte zanden van Sibculo [Ov.]. 1958: 77
 • Oorsprong van Acritarchen. Palynologie en de 1995: 25
 • Oorsprong van de rode kleur van enkele kalium-mineralen. 1968: 215
 • Oorsprong van het leven op Aarde. 1968: 116
 • Oorzaak uitsterven sauriërs gevonden in Caraïbisch gebied. 1990: 143
 • Oorzaak van het uitsterven der reuzenreptielen? Waren Lepidoptera [vlinders] de 1968: 45
 • Oost-Brabant als geologisch werkterrein (1). 1950: 124
 • Oost-Brabant als geologisch werkterrein (2). 1951: 165
 • Oost-Maas in Zuid-Limburg. Het dal van de 1981: 95
 • Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder? Wat is er te zien in 1965: 38
 • Oostelijke herkomst. Jura-leptieten uit het grind van 1960: 38
 • Oostelijke Veluwe. Structuur van de ijskap op de 1950: 94
 • Oosten van de Graafschap. Het hoogterras in het 1952: 177
 • Oosterink, H.W. - Van der Lijn-onderscheiding voor H.W. Oosterink. 1984: 166
 • Oostgrens van de Trias bij de Haarmühle [bij Buurse, Ov.]. Over de 1964: 151
 • Oostzeeporfieren en hun verspreiding (1). Gesteentetellingen en opmerkingen betreffende 1955: 60
 • Oostzeeporfieren en hun verspreiding (2). Drie gesteentetellingen, 1956: 76
 • Opaal. Vorming en kleur van edele 1967: 39
 • Op de rand van de afgrond: de Wijstgronden. 1989: 123
 • Op zoek naar water. 1963: 151
 • Op, om en in het fossiel (1). Algemene inleiding. 1988: 12
 • Op, om en in het fossiel (2). Over zeeëgels. 1988: 15
 • Op, om en in het fossiel (3). Aptychi, anaptychi en radula's van amrnonieten. 1988: 127
 • Opnieuw over de verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied. 1967: 121
 • Opbouw van de aarde. De 1968: 127
 • Opening van de tentoonstelling 'De mammoet en zijn metgezellen'. 1983: 54
 • Opgebaggerde kalksteen met Gryphea sp. [tweekleppige]. Een 1965: 206
 • Opgespoelde schelpen uit het Tertiair van de mond der Westerschelde. 1961: 216
 • Ophiomusium subcylindricum. Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (2): 1987: 20
 • Oplossen van kalksteen en het prepareren van kiezelskeletten met EDTA. Het 1960: 133
 • Oplossing. Een ander gebruik voor C.M.C.- 1960: 56
 • Opmerkingen over de herkomst van de löss. Enkele 1953: 280
 • Opmerkingen over de herkomst van het lithische materiaal van de prehistorische vindplaats te Sweikhuizen, gemeente Schinnen (L.). 1971: V 120
 • Opmerkingen over enkele Echiniden uit het Onder-en Boven-Campanien in de groeve CPL (Haccourt, B.) 1986: 45
 • Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (1): ?Asteronyx ornatus, 1950. 1985: 98
 • Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (2): Ophiomusium subcylindricum (VON HAGENOW 1840) sensu H.W. RASMUSSEN 1950. 1987: 20
 • Opmerkingen over enkele slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (3): ? Amphiura senonensis. 1987: 39
 • Opmerkingen over fossiele vogels. Enkele 1971: 79
 • Opmerkingen over fossielen uit de Muschelkalk van Winterswijk. Enige 1975: 92
 • Opmerkingen over het gebit en de tandwisseling bij olifanten. 1983: 32
 • Opmerkingen over ontstaan en structuur van vivianiet en metavivianiet. 1990: 34
 • Oppervlakte. Zware mineralen aan de 1953: 268
 • Oprichting van de Nederlandse Geologische Vereniging in 1946 en haar voorgeschiedenis. 1986: 110
 • Oproep voor fossiele bidsprinkhaankreeften. 1993: 112
 • Opslag van aardgas in zoutholtes. 1989: 24
 • Opsporing en verwerking van sommige ertsen in Zweden. 1963: 96
 • Opsporing verzocht [zoetwaterkwartsiet]. 1965: 121
 • Opstellen over zwerfsteenkunde. 12 Belangrijke 1964: 159
 • Optische gesteentedeterminatie (1). Het vervaardigen van slijpplaatjes. 1967: 74
 • Optische gesteentedeterminatie (2). De polarisatie-microscoop. 1967: 99
 • Optische gesteentedeterminatie (3). De projector. 1967: 156
 • Optische gesteentedeterminatie (4). De bestudering van slijpplaatjes. 1967: 202
 • Opvallende verschijningsvormen van mineralen in zwerfstenen. 1990: 127
 • Opvallende zwerfstenen (4). Trebuser zandsteen. 1992: 106
 • Opzienbarende vondsten van fossiele vogels. 1987: 51
 • Opzienbarende zwerfblokken (2). 1991: 14
 • Opzienbarende zwerfblokken (3). De Markgrafensteine bij Fürstenwalde [BRD]. 1992: 1
 • Oranje-Nassau Groep expert in energie en onroerend goed. 1989: 241
 • Ordovicische afzettingen in het Zweedse Oostzeegebied. 1960: 41
 • Ordovicische algen (l). Cyclocrinieten. 1994: 97
 • Ordovicische algen (2). Een vergaarbak. 1997: 1
 • Ordovicische sponzenfauna van Nederland en het Duitse grensgebied en de vergelijking ervan met de sponzen van Sylt, de Lausitz en Gotland. De 1996: 83 - rectificatie 1996: 115
 • Ordovicische rostroconchen. 1994: 54
 • Ordovicische zwerfsteen van Wilsum [BRD]. Een Bothriocidaris in een 1990: 50
 • Ordovicische zwerfstenen in het Twents-Duitse grensgebied. 1993: 132
 • Ordovicische zwerfstenen. Machaeridia in 1987: 10
 • Oreopithecus [primaat]. Prof. Hürzeler en zijn 1958: 177
 • Organisatie van het [vuursteen-]symposium. De 1971: V 9
 • Organisch-geochemisch en kolenpetrografisch onderzoek van het organisch materiaal (bitumen en kerogen) uit het Namurien en de basis van het Boven-Krijt (Santonien) in het Zuidlimburgs-Belgisch grensgebied. 1976: 166
 • Organismen in vijf koninkrijken. Nieuwere indeling van de 1988: 43
 • Orthoceras tot Nautilus [koppotigen] [Öland]. Van 1981: 110
 • Orthoceras. Over Öland en 1973: 30
 • Orthocerenkalk vaart ons land binnen. Rode en grijze Ölander 1958: 90
 • Orthoklaas-graniet met veel apatiet. 1971: 24
 • Osar exit. 1952: 192
 • Osculum van de sponsen. Iets over het 1958: 147
 • Oslosyenietgebied. Een bezoek aan het 1958: 94
 • Ossa absentia (afwezige skeletdelen). 1971: 95
 • Ostracoden. Microfossielen (4). 1967: 84
 • Ostracoden van de Kunrader kalk van weginsnijding 62 B 293 bij Benzenrade [L.]. De foraminiferen en 1977: 173
 • Oud hout uit een zuigkolk bij Zwolle [Ov.]. 1985: 130
 • Oud is de Aarde? Hoe 1962: 20
 • Oud-Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (1). Tertiaire en 1953: 262
 • Oud-Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (2). Tertiaire en 1954: 319
 • Oude kleipijpjes en ... geologie. 1973: 2
 • Oude mineralen. 1986: 103
 • Oude rivierlopen. De 1964: 22
 • Oude steenovens en kleigaten in Twente. 196 1: T 79
 • Oude vindplaats herontdekt (Elsloo, L.). Een 1970: 19
 • Oudenbosch (N.B.). De Dondersteen van 1990: 28
 • Oudenbosch (N.B.). De zwerfstenen van 1953: 220
 • Ouderdom der geologische tijdvakken. De 1953: 237
 • Ouderdom van afzettingen. Bepaling van de absolute 1951: 175
 • Ouderdom van de Aarde en het geloof. De 1954: 305
 • Ouderdom van de grindafzetting in groeve Slebos, Oldenzaal (Oost-Twente). 1961: 205
 • Ouderdom van de Zuidoostnederlandse bruinkool. Faciës en ouderdom van fossiele beenderen. 1952: 181 Ouderdom van het Melkwegstelsel wellicht flink overschat. 1990: 62
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (l). Microfossielen en hun waarde voor de 1966: 170
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (2). Microfossielen en hun waarde voor de 1966: 202 - errata 1966: 232
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (3). Microfossielen en hun waarde voor de 1967: 1
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (4). Microfossielen en hun waarde voor de 1967: 84
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (5). Microfossielen en hun waarde voor de 1968: 3
 • Ouderdomsbepaling van aardlagen in de Nederlandse ondergrond (6). Microfossielen en hun waarde voor de 1968: 149
 • Ouderdomsbepalingen van Maanstenen. 1990: 37
 • Oudheid. Vuursteenbewerking in de 1953: 213
 • Oudst bekende reptiel. Het 1 994: 23
 • Oudste bloem ter wereld gevonden. In Australië 1990: 31
 • Oudste dinosauriër [Herrerasaurus]. De 1994: 22
 • Oudste fossielen komen uit Australië. De 1994: 94
 • Oudste hout van ons land. Deuren uit het 1987: 44
 • Oudste kameelfossielen komen uit Spanje. De 1994: 24
 • Oudste landplanten met vaten [Cooksonia pertoni]. De 1994: 1 27
 • Over de 'kritiek' van A.P Schuddebeurs. 1992: 75
 • Over de evolutie. 1955: 10
 • Over de snelheid van geologische processen. 1987: 166
 • Over de uitkomsten van een nieuwe zwerfsteentelling en een keileemtypenindeling in Nederland. 1974: 95
 • Over de vorming van veen, het winnen van turf en de gevolgen voor ons land. 1991: 154
 • Over de waarde van het amateurisme in de geologie. 1947: 51
 • Over enige vormen van migmatieten als Nederlandse zwerfstenen. 1972: 52
 • Over enkele fossielen uit de Klerf-Schichten (Onder-Emsien bij Waxweiler (Eifel, BRD)) en hun leefmilieu. 1985: 142
 • Over graptolieten. 1963: 38
 • Over het belang van de wetenschap voor amateurgeologen. 1996:131
 • Over het gletsjer-stuwwallen-complex langs de IJsselvallei. 1987: 101 - rectificatie 1988: 14
 • Over het granietprobleem. 1949: 201
 • Over het ontstaan van de heuvelrug Oldenzaal-Enschede-Alstätte (geen stuwwal, geen verschubbing). 1982: 2
 • Over het zoeken van zuidelijke zwerfstenen in de Oost-Achterhoek. 1993: 49
 • Over recente en fossiele tanden van de haai Sornniosus microcephalus. 1992: 12
 • Over stratigrafie. 1990: 25
 • Overheid en de geologische kaart van Staring. De 1978: 51
 • Overmars. De steen van. Geologie rond een steen des aanstoots in de gemeente Winterswijk. 1987: 93
 • Overzichtsprofiel van Ridderkerk [Z.H.] naar Urk. Een geologisch 1995: 90

P

 • Paddestoelen. Fossiele 1962: 172
 • Paddestoelen. Nog iets over zandkegels en zand- 1961: 284
 • Paleobotanisch Museum van de vakgroep Paleobotanie en Palynologie [Utrecht]. Het 1979: 140
 • Paleoklimatologie (1). Aspecten en bevindingen der 1973: 8
 • Paleoklimatologie (2). Aspecten en bevindingen der 1973: 38
 • Paleolithische gegevens uit Overijssel. 1975: 110
 • Paleolithische vuistbijl van Wijnjeterp (Frl.). Een 1953: 226
 • Paleomagnetisme en de drift der continenten. 1965: 189
 • Paleontologisch Museum te Utrecht. Het 1962: 174
 • Paleontologisch onderzoek van keileem. Micro- 1950: 80
 • Paleontologisch onderzoek. Problemen, mogelijkheden en doelstellingen van het Pre-Tertiaire macro- 1980:114
 • Paleontologische puzzel. Conodonten niet langer een 1986: 99
 • Paleozoïicum in de Ardennen en in de Eifel (1). Het 1965: 40
 • Paleozoïcum in de Ardennen en in de Eifel (2). Het 1965: 81
 • Palmhout uit Diluviale grinden in Oost-Nederland. 1966: 234
 • Palmhout. Fossiel 1956: 87
 • Palynologie Neotropica - rede door Dr. T. van der Hammen 1967: 171
 • Palynologie en de oorsprong van acritarchen. 1995: 25
 • Paneel steengroeve Winterswijk. 1995: 112
 • Pantservis [Stensioella heintzi] boven water. 1980: 105
 • Parabolina spinulosa in een Boven-Cambrische zwerfsteen. Een bijzondere vervellingsrest van de trilobiet 1982: 139
 • Paraconglomeraat. Een monomixt modderballen 1970: 126
 • Parel in Nederland [Sibculo, Ov.]. Een fossiele 1947: 1
 • Passie voor geologie; amateurs en beroeps. Een gedeelde 1996: 129
 • Pathologischer Hindia [spons]? Ein 1982: 70
 • Pecten-soorten [tweekleppigen]. Kwartsietische zandsteen met 1950: 109
 • Peelhorst. De noordelijke 1979: 170
 • Pegmatiet-mineralen. 1971: 19
 • Pegmatiet in de Nederlandse bodem. 1956: 130
 • Pegmatietresten in de Nederlandse bodem. 1957: 160
 • Peltura minor [trilobieten]. Stinkkalk met Sphaerophthalmus major en 1958: 149
 • Pen & Papier. Vijftig jaar 1996: 138
 • Pentacrinus .[zeelelie] op drijfhout van Holzmaden [foto]. 1967: 173
 • Periferie. Aan de 1957: 40
 • Permafrost. Mosbedekking isoleert 1996:24
 • Permafrost en permafrostverschijnselen in arctische gebieden. 1983: 165
 • Permafrostverschijnselen in Nederland. Fossiele 1983: 175
 • Permische vulkaanuitbarsting oorzaak uitsterven. 1993: 120
 • Pers. Uit de 1965: 71
 • Pers. Uit de 1966: 230
 • Petrefacten [Marum, M. van]. Een collectionneur van 1971: 2
 • Petrefaktensammier'. Prof. Dr. E. Fraas en zijn boek ' Der 1963: 142
 • Petrografisch concact met de Maan. Eerste 1969: 18
 • Petroleumterrein Schoonebeek. Excursie naar het 1948: 133
 • Phymatella, twee tetraciadine Krijt-sponzen van Westerhaar en Sibculo [0v.]. Callopegma en 1966: 210
 • Piesberg [Osnabrück, D.]. Carboonfossielen zoeken in de 1992: 25
 • Pijpjes en ... geologie. Oude klei- 1973: 2
 • Pijpjes, IJzer- 1962: 170
 • Pisolieten. Grottenparels of 1972: 106
 • Plaatseigen zandsteen. 1973: 115
 • Plaattektoniek, ook op Venus? 1988: 30
 • Placodus uit de Winterswijkse Muschelkalk. Enkele restanten van het reptiel 1978: 175
 • Plagiogmus sp. [borstelworm] [Markelo, Ov.] 1979: 139
 • Plagioklaas in rhombenporfier. 1949: 203
 • Plagioklaas, albiet en labrador ook als zwerfstenen. 1963: 109
 • Planeet Pluto bezit atmosfeer. 1992: 11
 • Planeet, een antwoord aan de heer Homburg. Commentaar op Lindemann, T., 1994. Een nieuwe 1995: 48
 • Planeet, een antwoord aan de heer Homburg. Een nieuwe 1994: 107
 • Planeten in de maak bij de ster Bèta Pictoris. 1992: 24
 • Plant uit het Laat-Devoon. Rhacophyton, een interessante 1996:73
 • Planten uit de Rhynie chert. Onder-Devonische 1993: 97
 • Planten. Carboon- 1964: 114
 • Plantenfossielen in en tussen onze zwerfstenen. 1947: 29
 • Plantenfossielen van een beroemde vindplaats [Bohlingen, Zwits.]. 1961: 220
 • Plantenfossielen. De verdwijnende mijnstorten in Zuid-Limburg en hun 1986: 20
 • Plantenfossielen. Gallen op 1986: 18
 • Plantenresten uit de periode voorafgaande aan het Cambrium ontdekt. 1957: 68 - rectificatie 1958:76
 • Plantenzaden. Embryo's in fossiele 1993: 93
 • Plantimpressions. Fossil 1949: 159
 • Platentektoniek. Direkte metingen bevestigen 1988: 30
 • Platinarijk erts geassocieerd met bepaald type magma. 1990: 33
 • Pleistoceen - Diluviaal
 • Pleistoceen rond Nijmegen. Het gemengde 1962: 11
 • Pleistoceen. De genealogie van een formatie uit het 1990: 155
 • Pleistocene en Tertiaire fossielen bij Amsterdam. Uit Zeeland afkomstige 1957: 1
 • Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (1). Tertiaire en Oud- 1953: 262
 • Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (2). Tertiaire en Oud- 1954: 319
 • Pleistocene grind. Verkiezelde Carboonfossielen in het 1972: 98
 • Pleistocene ijstijden. Klimaatwisselingen en geologie (1). De 1993: 79
 • Pleistocene Maasgrind van Zuid-Limburg. Teloceras blagdeni [ammoniet] in het 1960: 79 - aanvulling 1961: 259
 • Pleistocene ouderdom uit de Nijverdalse Berg [0v.]. Versteend hout van 1958: 154
 • Pleistocene rivierafzettingen in de groeve Maalbeek [Tegelen, L.]. 1995: 107
 • Pleistocene steenbok in de laagvlakte van de Beneden-Rijn. Een 1992: 93
 • Pleistocene zoogdieren uit zuiggaten rond Arnhem. 1988: 158
 • Plesiosaurus - Grote fossielvondsten op de Zuidpool. 1982: 137
 • Pleurocystites (Cystoidea) [Stekelhuidige] uit een zwerfsteen nabij Westerhaar [Ov.]. 1964: 2
 • Plioceen. Warm klimaat tijdens het 1995: 23
 • Plioceen. Zeeëgels en zeeëgelstekels uit het 1959: 334
 • Pliocene mollusken van Westerhaar, Sibculo en Kloosterhaar [Ov.]. 1994: 38
 • Pliocene zand van de Cauter [Nieuw-Namen, Z.]. Het 1958: 156
 • Plooien in Nederlandse zwerfstenen. Over ptygmatische 1949: 193
 • Pluto bezit atmosfeer. Planeet 1992: 11
 • Plutonisch of neptuno-plutonisch?, Neptunisch 1977: 67
 • Podsolprofielen. Afronding van kwartskorrels in 1990: 116
 • Poederlien van de Cauter [bij Nieuw-Namen]. 1958/59: 264
 • Polderman, P. - In memoriam. 1963: 50
 • Polijsten van gesteenten. Het 1953: 271
 • Politieke beslissingen. Delfstoffen en hun invloed op 1976: 20
 • Pollen en coniferen. Zwerfvuursteen met 1989: 58
 • Pooldinosauriërs gevonden in Zuid-Australië. 1989: 30
 • Pootindrukken van reuzenschorpioenen. Fossiele 1986: 108
 • Porfieren en glazen (1). Iets over gangen, 1991: 83
 • Porfieren en glazen (2). Iets over gangen, 1992: 37 - rectificatie 1992: 118
 • Porfieren en glazen (3). Iets over gangen, 1992: 65 - rectificatie 1992: 118
 • Porfieren en hun verspreiding (l). Gesteentetellingen en opmerkingen betreffende Oostzee- 1955: 60
 • Porfieren en hun verspreiding (2). Drie gesteentetellingen, Oostzee1956: 76
 • Porfiroïde in de Zuidlimburgse Maasterrassen. Diabaas en 1974: 110
 • Postzegels. Geologische motieven op 1967: 41
 • Potklei. 1954: 309
 • Praktische wenken voor de amateur-mineraloog. Enige 1968: 110
 • Precambrium - Plantenresten uit de periode voorafgaande aan het Cambrium ontdekt. 1957: 68
 • Preglaciale zanden van Twente. Jura-rolstenen in de 1978: 126
 • Preglaciale zanden. Over componenten van lokale herkomst in Noord-Nederlandse 1971: 40
 • Prehistorisch leven. Bruine Bank in Noordzee wijst geologen weg naar 1973: 114
 • Prehistorische grafmonumenten in Twente. De ligging en verspreiding van de 1961: T 50
 • Prehistorische (vuur)steenwinning in Europa. 1971: V 99
 • Prehistorische beschaving. De functionele rol van de vuursteentechnologie in de ontwikkeling van de 1971: V 108
 • Prehistorische vindplaats te Sweikhuizen (Gem. Schinnen L . ), het lithische materiaal van de 1971: V 120
 • Prehistorische vuursteenmijnbouw in Henegouwen. Vuurstenen en 1971: V 98
 • Prehistorische vuursteenmijnbouw te Rijckholt-St. Geertruid. De 1967: 140
 • Prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid. Vijf jaar opgraving van 1971: V 38
 • Prehistorische vuursteenmijnen [L.). Bezoek aan de 1971: V 25
 • Premorenale fluvioglaciale zand in groeve Beltman te Alstätte [D.]. De herkomst van het 1959: 345 Ra
 • Prepareren van fossielen. Het 1974: 41
 • Prepareren van kiezelskeletten met EDTA. Het oplossen van kalksteen en het 1960: 133
 • Prepareren van kiezelsponsen. Werkwijze tot het 1959: 274
 • Pre-Tertiaire macropaleontologisch onderzoek. Problemen, mogelijkheden en doelstellingen van het 1980: 114
 • Pretertiair van Twente. Het 1961: T 115
 • Priel te Lünten (Westfalen). Over een fossiele 1969: 63
 • Primaire mantelgesteenten. Nog een vindplaats [Ugelvik, Noorw.] van 1970: 192
 • Prismatische pyrietkristallen van Panheel (Limburg). 1987: 153
 • Problematisch fossiel in de lavendelblauwe hoornsteen van Sylt [D.]. Een 1993: 84
 • Problematische sporen in de Winterswijkse Muschelkalk. 1990: 44
 • Problemen, mogelijkheden en doelstellingen van het Pre-Tertiaire macropaleontologisch onderzoek. 1980: 114
 • Productie en transport van zand door vissen. 1988: 165
 • Productiecijfers van Nederlandse delfstoffen. 1953: 256
 • Prof. Dr. E. Fraas en zijn boek 'Der Petrefaktensammler'. 1963: 142
 • Prof. Hürzeler en zijn Oreopithecus [primaat]. 1958: 177
 • Profiel te Sibculo [Ov.]. Een gestuwd 1959: 340
 • Profiel van Cadzand (Z.] naar Venray [L.]. Een geologisch 1995: 62
 • Profielen in de Soesterduinen [U.] (1). 1956: 121 - naschrift 1957: 71
 • Profielen in de Soesterduinen [U.] (2). 1956: 150
 • Profielen in de Soesterduinen [U.] (3). 1957: 34
 • Preglaciaal beekprofiel in Alstätte [D.]. Een 1960: 5
 • Prokaliapsis clavata. Een sponszwerfsteen van Westerhaar [Ov.]. 1966: 259
 • Prototaxiten im Taunusquarzit. 1978: 122
 • Prototaxiten von Arenrath [D.]. Die 1978: 9
 • Prototaxiten im Ems-quarzit. 1979: 134
 • Pseudocidaris thurmanni in het Kimmeridgien van Westfalen. Eerste melding van de zeeëgel 1987: 158
 • Pseudogaylussiet in het Nederlandse en Duitse kustgebied. 1990:106
 • Pseudometeorieten. Meteorieten en 1960: 117
 • Pseudomorf van tridymiet naar hout. Een 1969: 45
 • Pseudomorforfosen van het jarrowiet-type. Ikaïet, het oorspronkelijke mineraal van de 1990: 16
 • Pterygometopus uit Ordovicische kalkzwerfstenen van Groningen en Haren. Trilobieten van het genus 1970: 127
 • Ptygmatische plooien in Nederlandse zwerfstenen. Over 1949: 193
 • Publicaties over Nederlandse gesteentetellingen. 1949: 186
 • Publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging. Zeventien jaar (inhoudsopgave 1947 t/m 1963) 1963: 194
 • Pyriet in de bodem. Elektrische metingen aan pyriethoudende gesteenten. Over de houdbaarheid en de verwering van 1968: 199
 • Pyriet van Drachten [Fri.]. 1958/59: 220
 • Pyriet-septarie uit het Oligoceen van Winterswijk. Een 1972: 124
 • Pyrietconcreties. 1948: 109

Q

 • Quartair - Kwartair
 • Quarz - Kwarts
 • Quarzbrekzie. Tertiärquarzit und eine 1979: 20
 • Quarzdrusen aus Braderup/Sylt. Ueber Geschiebe-Achate und 1982: 123
 • Quarze, Amethyste und verkieselte Fossilien. Ueber 1970: 35

R

 • Raadselachtig fossiel: ? Onychophora? Een 1990: 130
 • Race de diepte in (Kola, Rusland). 1990: 139
 • Radioaktiviteit in het zand. 1990: 108
 • Radioaktiviteit van onze bodem. De 1982: 177
 • Radiolariën. Microfossielen (3) 1967: 1
 • Radiolariën in het keileem van Alstätte [D.]. Massaal voorkomen van uit 1970: 153
 • Radiolariet. Een bijdrage tot de kennis der zuidelijke zwerfstenen. Jaspis en 1959: 309
 • Ragadina [sponzen). Stachyspongia en 1967: 164
 • Ramp in Kameroen: geen vulkanische oorzaak? 1988: 28
 • Rapakivi's nader bekeken. Zwerfsteen-. 1980: 2
 • Rapakivi uit de Hondsrug van Groningen. Ytö-graniet, een witte 1980: 24
 • Rapakivi. Aland- 1987: 155
 • Rapakivi. Drammen- 1965: 99
 • Rapakivi. Finse 1971: 39
 • Rapakivi. Kökar- 1995: 113 - rectificatie 1995: 149
 • Rapakivi-gesteenten uit het Oslogebied. 1969: 109
 • Rapporteurs gezocht. Geologische 1953: 295
 • Rätan-graniet. 1950: 101
 • Rhätkonglomerat und Selbergit als Rheingerölle. 1977: 94
 • Recent verschijnsel? Zijn moessonwinden een betrekkelijk 1988: 110
 • Recente en fossiele tanden van de haai Somniosus microcephalus. Over 1992: 12
 • Recente kryoturbatie. 1949: 151
 • Recente veranderingen van het strand bij paal 5 op Terscheiling. 1975: 188
 • Receptaculieten uit de Wilsumer Bergen [D.]. Twee 1990: 159
 • Receptaculieten, merkwaardige fossielen uit het Groninger keileem. 1980: 191
 • Rechtshandigheid bij trilobieten?. Was er sprake van 1994: 46
 • Recycling van steenachtige reststoffen in de jaren '90?. Smelten: 1989: 281
 • Redactie. Mededeling. 1957: 72
 • Redactie. Mededeling. 1958: 127
 • Redactie. Mededeling. 1960: 28
 • Redactie. Mededeling. 1960: 204
 • Redactie. Mededeling. 1961: 59
 • Redactie. Mededeling. 1962: 43
 • Redactie. Mededeling. 1962: 119
 • Redactie. Mededeling. 1964: 160
 • Redactie. Mededeling. 1966: 232
 • Redactiewijziging - Een wisseling van de wacht 1996:73
 • Redactiewijziging. Bij de 1953: 273
 • Rede door de voorzitter bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Geologische Vereniging. 1996:125
 • Reis door Zuid-Scandinavië. Een 1991: 62
 • Reisverslag Kinnekulle-Siljan [Zweden]. 1991: 49
 • Rekristallisatie oorzaak diepe aardbevingen. 1990: 73
 • Relicten uit een groots verleden [B. Hauff, Holzmaden, D.]. 1950: 113
 • Reliëf en landschap. Geologie 1993: 2
 • Reliëf in Flevoland?! 1995: 98
 • Reliëf van het landoppervlak (1). Speculaties en theorieën over het ontstaan van het 1988: 120
 • Reliëf van het landoppervlak (2). Speculaties en theorieën over het ontstaan van het 1988: 145
 • Remy, Prof. W. - Jongmanspenning voor 1994: 116
 • Reptiel. Het oudst bekende 1994: 23
 • Reptielen en amfibieën uit de Winterswijkse Muschelkalk. Voetsporen van 1988: 69
 • Reservaat 'P. van der Lijn' en aan de zgn. 'Staart van Urk' nabij Urk. Bezoek aan het geologisch 1958: 201
 • Reservaat 'P. van der Lijn'. Het geologisch 1959: 260
 • Reservaat 'P. van der Lijn'. Het geologisch natuur- 1954: 300
 • Reservaat 'P. van der Lijn' in de Noordoostpolder. Het geologisch 1955: 52
 • Restanten van het reptiel Placodus uit de Winterswijkse Muschelkalk. Enkele 1978: 175
 • Resten van Telmatosaurus (Ornithischia, Hadrosauridae) Boven-Krijt van Zuid-Limburg. 1984: 1 08
 • Resten van zoogdieren uit de Noordzee. De 1983: 4
 • Reuzenbuiswormen. 1993: 91
 • Reuzenexemplaar van Camptonectes cinctus in de Staringgroeve te Losser [Ov.]. Vondst van 1976: 70
 • Reuzenmiereneter ook in Noord-Amerika tijdens IJstijdvak. 1990: 41
 • Reuzenreptielen? Waren lepidoptera [vlinders] de oorzaak van het uitsterven van de 1968: 45
 • Reuzenschorpioenen. Fossiele pootindrukken van 1986: 108
 • Revisie van bariet uit het Carboon (Westfalien) van Brunssum [L.]. 1994: 59
 • Rhacophyton, een interessante plant uit het Laat-Devoon. 1996: 73
 • Rhät en Lias in de omgeving van Buurse [Ov.]. 1967: 20
 • Rhätkongtomerat und Selbergit als Rheingerölle. 1977:94
 • Rheingeröllen aus dem linksrheinischen Buntsandstein. Neue Beobachtungen zur Herkunft von Mosel- und 1980: 96
 • Rheingerölle. Rhätkonglomerat und Selbergit als 1977: 94
 • Rhenen [U.]. Een vondst van Cardioceras [ammoniet] in 1976: 84
 • Rhizomorina (bespreking van twee vertegenwoordigers uit deze onderorde) 1967: 65 - rectificatie 1967:170
 • Rhizopoterion sp. [spons]. Wortels van 1953: 296
 • Rhombenporfier. Plagioklaas in 1948: 203
 • Rhombenporfierconglomeraat. 1972: 28
 • Rhombenporfierdiabaas. Nogmaals: 1972: 19
 • Rhombenporfierdiabaas. Over 1970: 15
 • Rhombenporfieren in Hindeloopen [Frl.]. 1956: 107
 • Rhyncholieten uit het Boven-Maastrichtien van Limburg. 1980: 88
 • Rhynie chert. Onder-Devonische planten uit de 1993: 97
 • Rijks Geologische Dienst viert haar 75-jarig bestaan. 1978: 149
 • Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie [Leiden]. 1957: 18
 • Rijksuniversiteit te Groningen. De geologische collecties der 1991: 41
 • Rijn - Rhein
 • Rijn - Maas en Schelde. Tussen 1969: 1
 • Rijngrind uit de locatie Suhrborg-Bislich in Duitsland. 1989: 84 - rectificatie 1989: 1 28
 • Rillensteen. 1966: 216
 • Rivierafzettingen in groeve Maalbeek [Tegelen, L.]. Pleistocene 1995: 107
 • Rivieren. Zwerfstenen ten zuiden van de grote 1992: 77
 • Rivierenlandschap. Het 1995: 77
 • Rivierkleigebied. De Neder-Betuwe, opbouw en ontstaan van een jong 1993: 20
 • Rivierlopen naar en in Nederland. Meer over oude 1 968: 32
 • Rivierlopen. De oude 1 964: 22
 • Rode en grijze Ölander orthocerenkalk vaart ons land binnen. 1958: 90
 • Roding, G.M. - Afscheid. 1981: 30
 • Rog. Fossiel restant van een stekel- 1953: 219
 • Rog - Tandplaat van [Myliobatis] 1950: 109
 • Römer, J.H. - De Van de Lijn-onderscheiding 1991 toegekend aan 1991: 92
 • Ronde boomstammen tijdens het Carboon. 1971: 91
 • Röntgenstation. Televisiebeelden uit het Devoon. Onderzoek van fossielen met mobiel 1973: 25
 • Rood stof. Gastvrijheid en [Minas Gerais, Braz.] 1962: 3
 • Roodzand op de Veluwe. 1993: 24
 • Rostroconchen. Ordovicische 1994: 54
 • Route door het steenkolenwoud. Een 1987: 150
 • Rügen en Bornholm. 1993: 113
 • Ruimte? Aardse micro-organismen in de 1991: 69
 • Ruimte? Aards leven in de 1993: 92

S

 • Saalien in een stuwwal bij Mook [L.]. Sedimentstructurele en glaciotektonische verschijnselen uit het Midden- 1989: 106
 • Saalien in Nederland. Tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en zuidelijk Overijssel 1986: 76
 • Sabeltandtijgers (1). 1991: 93
 • Sabeltandtijgers (2). 1994: 44
 • Sahara-stof ook uit de Sahel. 1989: 30
 • Sambeek, M.J. van. - In memoriam. 1956: 69
 • Samenstelling en morfometrie van recent Rijngrind bij Grimlinghausen (Noordrijn-Westfalen.) 1993: 145 Samenvatting uit het historisch overzicht over het ontstaan van vuurstenen. 197 1: V 90
 • Sammelmöglichkeiten in den Kaolinsandgruben auf Sylt [D.]. Ueber 1978: 41
 • Satellieten gemeten. Beweging van de Etna door 1989: 101
 • Satelliet ontdekt bruine dwergen. IRAS- 1993: 167
 • Sauriërkerkhof van Holzmaden [D.]. Het 1950: 117
 • Sauriërs gevonden in Caraïbisch gebied. Oorzaak uitsterven 1990: 143
 • Sauriërs konden slechts waggelend lopen. Vliegende 1988: 96
 • Sauriërs kwamen uit Afrika. Laatste Europese 1994: 21
 • Schaalvormig gelaagde keien - Hé... 1991: 72
 • Schalenblende. 1972: 102
 • Schalenblende. Nogmaals 1972: 161
 • Schatten uit de schoot der Merriedobbe [Tietjerk, Fri.]. Op zoek naar 1962: 1
 • Schedel mensachtige maakt starnboomwijziging nodig. Fossiele 1987:50
 • Schedel oermens [Homo erectus van Reilingen, D.] vijf jaar onopgemerkt in Duits museum [Stuttgart]. 1987: 168 Schedel van Bison priscus. Een mooie 1961: 231
 • Schedels [Pithecanthropus, Z.-Afr.]. De Sterkfontein-. 1947: 66
 • Schedeltje[brachiopode Crania] van lgnaberga [Zwed.]. Het 1948: 95
 • Scheepsopgravingen en geologie. 1957: 25
 • Scheepswrak. Gesteententelling uit een 1 958/59: 225
 • Schelp [Corbicula fluminalis] van de Zeeuwse stranden. Een fossiele zoetwater- 1961: 250
 • Schelpafdruk [?Pecten] in Vasser siltsteen. Eerste vondst van een 1969: 17
 • Schelpen uit het Tertiair van de mond der Westerschelde. Opgespoeide 1961: 216
 • Scheuchzer, J.J. - Geestelijke natuurkunde 1972: 166 - rectificatie 1973: 16
 • Schildpad [Leerschildpad]. Een merkwaardige 1961: 256
 • Schimmeldraden in Warstein [D.]. Fossiele 1994: 73
 • Schipper Schot. Onderscheiding voor 1962: 149
 • Schleicher, Dr. L. - 25 jaar ingenieur geologisch bureau 1979: 204
 • Schokland - herlevend verleden. 1955: 5
 • Schollen in Nederland. Glaciale 1950: 50
 • Schoolvoorbeeld van breuktektoniek. Zwerfsteen met 1963: 118
 • Schubben in een Loganellia cf. scotica [vis: thelodont]. Vondstmelding van gefuseerde 1992: 35
 • Schuddebeurs, A.P. - Schuddebeurs en de geologie. 1983: 154
 • Schuddebeurs, A.P. - Over de 'kritiek' van 1992: 75
 • Schuddebeurs, A.P. - Zilveren anjer voor 1992: 119
 • Schuddebeurs, A.P. - In memoriam. 1993: 121 - rectificatie 1993: 161
 • Schuren en slijpen. 1989: 95
 • Schwäbische Alb: eldorado voor fossielenliefhebbers. 1990: 58
 • Sculptuur uit knipklei. 1990: 105
 • Sediment-eruptie. Grote krater op zeebodem gevolg van 1989: 125
 • Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. 1996: 141
 • Sedimentaire zwerfsteenfossielen. Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. Over de herkomst van noordelijke 1996: 141
 • Sedimentaire zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (1). Het voorkomen van 1966: 82
 • Sedimentaire zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (2). Het voorkomen van 1966: 198
 • Sedimentatie. Over Boven-Carbonische 1960: 105
 • Sedimentatie-cycli en ostracoden. Een inleiding in de geologie van Zuid-Limburg: 1983: 78
 • Sedimentatie-cyclothemen in de kalkstenen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. 1976: 32
 • Sedimentologie (1). 1982: 118
 • Sedimentologie (2). 1983: 71
 • Sedimentstructurele en glaciotektonische verschijnselen in het Midden-Saalien in een stuwwalafgraving bij Mook [L.]. 1989: 106
 • Seismiek als hulpmiddel bij de kartering van de geologie. Ondiepe 1995: 103
 • Seismisch onderzoek op de Noordzee en op het Friesche Wad. 1963: 123
 • Seismosaurus. Grootste dier aller tijden. 1988: 53
 • Seizoens-ijsheuvels, een bijzonder geologisch verschijnsel. 1989: 1
 • Selbergit als Rheingerölle. Rhätkonglomerat und 1977: 94
 • Senckenberg lnstitut [Frankfurt a/M], een tempel der wetenschap. Het 1968: 99
 • Septarie uit het Oligoceen van Winterswijk. Een pyriet- 1972: 124
 • Serpentijn. 1972: 199
 • Serpula's met ammonieten uit de Onder-Lias van Dorset (Zuid-Engeland). Symbiosen van 1973: 62
 • Serpula's met ammonieten. Symbiosen van 1975: 97
 • Sfaleriet uit steenstort van de voormalige Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum [L.]. 1992: 98
 • Sfeerimpressie van de jubileumviering. Een 1996:135
 • Sfero's. Over klappers en 1958: 152
 • Sfero-siderieten in het Krijt van Zuid-Limburg. Hun voorkomen, opbouw en genese. 1978: 165 - erratum 1979: 32
 • Shetland-mammoet of niet? Slagtanden van de 1992: 47
 • Sigillaria [zegelboom] in Zuid-Limburg [Sigillaria elegans var. semi-pulvinata] . Over het voorkomen van een bijzondere 1980:178
 •  

  Sigrano Nederland B.V. [Heerlen] Kwartszanden (zilverzanden) van 1989: 261
 • Silicaten, een belangrijke, milieuvriendelijke groep van grondstoffen. 1989: 265
 • Sillimaniethoudende zwerfkeien. 1984: 116
 • Siltsteen (Vasse, Ov.]. Eerste vondst van een schelpafdruk [?Pecten] in Vasser 1969: 17
 • Siltsteen. Vasser 1968: 49
 • Silurische kalksteen met fossielen. 1950: 102
 • Silurische kalksteen - Een interessante steen. 1961: 266
 • Silurische ouderdom. lavendelblauwe verkiezelingen van 1953: 249
 • Silurische ouderdom. Lavendelblauwe verkiezelingen van 1953: 286
 • Siturische stromatoporen. lnterspecifieke relaties en boringen in enige 1982: 11
 • Silurische zwerfsteen te Mill [N.B.]. Een 1963: 100
 • Siluro-Devonische zwerfstenen: een oproep tot melding van vondsten. Viskaken in noordelijke sedimentaire 1993: 1 08 rectif icatie 1993: 144
 • Siluur. Dictyocaris, een enigmatisch fossiel uit het 1995: 18
 • Siluurfossielen in Amsterdam. 1964: 50
 • St. Pietersberg nu en morgen? De 1969: 78
 • St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. De gleuven in de muur van de 1972: 25
 • Sissend zand. 1989: 32
 • Skelet van de in - historische tijd uitgestorven vogel dodo van Mauritius in het Mineralogisch-Geologisch Museum te Delft. Een 1970: 4
 • Skeletdelen. Afwezige (Ossa absentia). 1971: 95
 • Slagtanden van de 'Shetland-mammoet' of niet? 1992: 47
 • Slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt. Opmerkingen over enkele (2): Ophiomusium subcylindricum. 1987: 20
 • Slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt, Opmerkingen over enkele (3): ? Amphiura senonensis. 1987: 39
 • Slangsterren uit het Luiks-Limburgse Boven-Krijt, Opmerkingen over enkele (1): ?Asteronyx ornatus. 1985: 98
 • Siebos (Oldenzaal)[Ov.]. De ouderdom van de grindafzetting in groeve 1961: 205
 • Steen, Dr. W.G.N. van der - In memoriam. 1967: 137
 • Slibkristallen. 1989: 33 en 64
 • Slijpen en polijsten van zwertstenen (l). Het 1948: 93
 • Slijpen en polijsten van stenen (2). 1948: 118
 • Slijpen en polijsten van stenen (3). 1949: 170
 • Slijpen en polijsten van veldkeien. Het zagen, 1966: 12
 • Slijpen van stenen. Het vlak- 1972: 75
 • Slijpen. Schuren en 1989: 95
 • Slijpplaatjes en acetaatpeelings van kalksteenfossielen. Het maken van 1980: 26
 • Slijpplaatjes. Zwartwit-fotogrammen van 1988: 153
 • Slijpplaatjes. De bestudering van 1967: 202
 • Slijpplaatjes. Het vervaardigen van 1967: 74
 • Slurfdragers. Olifanten en andere 1989: 68
 • Smelten: recycling van steenachtige reststoffen in de jaren '90? 1989: 409
 • Snelheid van geologische processen. Over de 1987: 166
 • Snelheidsrecord. Aardkorstplaat breekt 1994: 45
 • Snelle gletsjers in Alaska. 1987: 91
 • Snellius II expeditie. De 1985: 47
 • Snellius II. Terugzien op 1988: 39
 • Snijstenen. 1955: 68
 • Solifluctie onder Enschede. 1986: 100
 • Somniosus microcephalus. Over recente en fossiele tanden van de haai 1992: 12
 • Sötenicher Kalkmulde - Tussen Fronrath en Wachendorf. 1970: 163
 • Spakman, Dr. W. - AKZO-prijs voor grensverleggend onderzoek van geofysieus 1994: 70
 • Speculaties en theorieën over het ontstaan van het reliëf van het landoppervlak (1). 1988: 120
 • Speculaties en theorieën over het ontstaan van het reliëf van het landoppervlak (2). 1 988: 145
 • Speuren naar noordelijke zwerfstenen op het raakpunt van twee stuwwallen. Het 1993: 51
 • Speurtocht door het Carboon (1). 1956: 94
 • Speurtocht door het Carboon (2). 1956: 131
 • Speurtocht naar buitenaards leven. Weer 1988: 78, eveneens 1989: 63
 • Speurtocht op de Brunssummerheide [L.]. Over een succesvolle 1960: 87
 • Sphaerocodiumkalksteen. Een grafsteen van 1979: 1 96
 • Sphaerophthalmus major en Peltura minor [trilobieten]. Stinkkalk met 1958: 149
 • Sphenodiscus binckhorsti [ammoniet] in het Krijt van Zuid-Limburg. 1968: 75
 • Sphenodiscus binckhorsti (Ammonoidea) in de kalksteen van Nekum en de biostratigrafie van de Formatie van Maastricht. 1986: 1
 • Sphinx [Maastricht]. Het gebruik van Limburgse delfstoffen bij Koninklijke 1989: 295
 • Spieren uit het Onder-Siluur [Geleedpotige: Ainiktozoon loganense]. 1994: 84
 • Spiriferenzandsteen. Een grote 1964: 145
 • Spongie von Syit [D.]. Syltrochos pyramidoidalis, eine neue oberordovicische 1981: 154
 • Spons in vuursteen uit Maasgrind [foto]. 1967: 130
 • Spons [Archaeoscyphia baltica] te Sibculo. Vondstmelding van zeldzame 1992: 6
 • Spons van Gotland. Een Caryospongia diadema 1983: 100
 • Spons uit het Boven-Ordovicium Braderuper serie van de kaolienzanden van Sylt [D.]. Een nieuwe 1981: 154
 • Sponsen. 1964: 83
 • Sponsen. De Twentse Krijt- 1947: 59
 • Sponsen. Iets over het osculum van de 1958: 147
 • Sponszwerfsteen van Westerhaar [Ov.]. Inleiding op de bespreking van Prokaliapsis clavata, een 1966: 259
 • Sponzen in gerolde vuurstenen. 1984: 32
 • Sponzen-paradijs [N.W.-Frankrijk]. Een 1984: 182
 • Sponzen van Westerhaar [0v.]. Twee lithistide Krijt- 1966: 189
 • Sponzen uit Westerhaar/Sibculo [Ov.]. Enkele 1966: 144
 • Sponzen. Anthaspidelliden uit het Oostzeegebied. 1981: 156
 • Sponzenfauna uit Nederland en het Duitse grensgebied. De ordovicische 1996: 83 - rectif icatie 1996: 115
 • Sponzentelling op Sylt [D.](1). 1994: 76
 • Sponzentelling van Sylt [D.] (2). 1995: 12
 • Spoor van de dinosaurussen. Op het 1996: 124
 • Spoor van het ijs. Het 1950: 101
 • Spren der IJstijd. 1950: 3
 • Sporen in de Winterswijkse Muschelkalk. Problematische 1990: 44
 • Sporen van amphibieënlarven. 1955: 24
 • Sporen van een inslagkrater in Canada. 1986: 63
 • Sporen van glaciaal transport op zwerfstenen. 1985: 105
 • Sporen van IJstijdmensen. 1993: 92
 • Sprookjes en bijgeloof. Voorwereldlijke dieren in 1962: 29
 • Spurenfossilien des Bentheimer Sandsteins [D.]. Ueber einige 1965: 74
 • Staarten van thelodonten. Over magen en 1994: 87
 • Staatsmijn Hendrik [Brunssum, L.]. Fossielen en mineralen van laag VII van de 1967: 33
 • Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum. Sfaleriet uit steenstort van de voormalige 1992: 98
 • Stachyspongia en Ragadina [sponzen]. 1967: 164
 • Stadhuis op de Dam. De steensoort van hlet 1958/59: 241
 • Stalagmieten in steenkool. 1995: 117
 • Staringgroeve te Losser [Ov.]. Een 'levend fossiel' [kreeft Neoglyphea inopinata] in de Zuid-Chinese Zee en de afdrukken van zijn voorouders [Glyphea cretacea] in de 1980: 74
 • Staring. De overheid en de geologische kaart van 1978: 51
 • Staring, Dr. W.C.H. - Herdenking van de 100ste sterfdag van 1977: 125
 • Staringgroeve te Losser [Ov.]. Vondst van reuzenexemplaar van Camptonectes cinctus [tweekleppige] in de 1976: 70
 • Staringmonument te Losser [Ov.]. De onthulling van het 1968: 140
 • Steen in Meddo [Gld.]. Weer een grote 1985: 49
 • Steen met boorgaten. Een 1964: 40
 • Steen van Dolphia te Enschede. De grote 1975: 191
 • Steen van Overmars [Gd]. Geologie rond een steen des aanstoots in de gemeente Winterswijk. De 1987: 93
 • Steen. Een interessante [Silurische kalksteen]. 1961: 266
 • Steen. Kleur uit 1989: 23
 • Steen-oriëntatie in keileem. Enkele nieuwe resultaten en een overzicht van het onderzoek naar de aard van 1985: 88
 • Steenachtige reststoffen in de jaren '90? Smetten: recycling van 1989: 409
 • Steenbank [bij Urk]. De 1980: 99
 • Steenbok in de laagvlakte van de Beneden-Rijn. Een Pleistocene 1992: 93
 • Steendelven te Hilversum. 1969: 85
 • Steenglooiingen langs de Zuiderzee. De 1947: 19
 • Steengroeve in Gildehaus [D.] zagen. Hoe reizigers in de vorige eeuw de 1971: 26
 • Steengroeve Winterswijk. Paneel 1995: 112
 • Steengroeve. Een vindplaats van mineralen in Nederland: De Winterswijkse 1995: 1
 • Steengroeven. De geschiedenis van de Winterswijkse 1993: 8
 • Steengroeven. Geologische verschijnselen in de Winterswijkse Muschelkalk- 1993: 31
 • Steenhuis, Dr. J.F. - In memoriam. 1958: 73
 • Steenkern van een 'Terebratula' [brachiopode] te Sondel (Gaasterland). Een 1974: 38
 • Steenkolenmijn van Beringen (B.), een bezoek waard. Excursie. 1988: 169
 • Steenkool. De exploitatie van 1989: 349
 • Steenkool. Stalagmieten in 1995: 117
 • Steenkoolbed-methaangaswinning. Gas uit kooi. 1993: 130
 • Steenkoolbreccie. Een 1955: 4
 • Steenkoolflora van de koollagen GB 11 en 12 van de steenstort en in de ondergrondse ontsluiting van de mijnonderneming Laura en Vereeniging bij Eygelshoven [L.]. 1975: 65
 • Steenkoolplanten. 1994: 34
 • Steenkoolveld (Limburg). Mineraal-systematiek van het Emma/Hendrik- 1996: 97
 • Steenkoolwoud. Een route door het 1987: 150
 • Steenovens en kleigaten in Twente. Oude 1961: T 79
 • Steenrijk Winterswijk. 1986: 43
 • Steenschraapsel als medicijn. 1972: 21
 • Steensoort van het stadhuis op de Dam. De 1958/59: 241
 • Steentijd. Kannibalisme in de Late 1987: 27
 • Steentijdvondsten op de Cauter in Nieuw-Namen. 1986: 72
 • Steinheimer Bekken in Beieren niet vulkanisch. 1992: 16
 • Steinheim-museum [Steinheim, D.]. 1970: 28
 • Stekelrog. Fossiel restant van een 1953: 219
 • Stenen der oude zeeweringen. De afkomst van de 1947: 39
 • Stenen der oude zeeweringen. Enige historische gegevens met betrekking tot de afkomst van de 1947: 43
 • Stenen spreken door hun magnetisme. De 1958: 171
 • Stenen spreken. De [prof. dr. W.J. Jongmans] 1956: 100
 • Stenen van de Hollandse stranden. 1991: 125
 • Stenen zoeken in straatwegen. 1963: 87
 • Stenen zoeken op Bornholm (1). 1983: 159
 • Stenen zoeken op Bornholm (2). 1984: 54
 • Stenen zoeken op Bornholm (3). 1987: 18
 • Stenen. Getrommelde 1967: 149
 • Stenen. Het slijpen en polijsten van zwerf- 1948: 93
 • Stenen (l). Het slijpen en polijsten van 1948: 118
 • Stenen (2). Het slijpen en polijsten van 1949: 170
 • Stenen. Het vlak-slijpen van 1972: 75
 • Stenenliefhebbers. Brief aan nog onervaren 1972: 89
 • Stenensprokkels. lndonesische 1984: 134
 • Stenenvelden in de Noordzee. 1950: 44
 • Stenenvondst onder het Waterlooplein te Amsterdam. De 1972: 133
 • Stenenzoekers. Over vroegere 1960: 142
 • Stensioella heintzi - Pantservis boven water. 1980: 105
 • Sterkfonteinschedels [Pithecanthropus, Z.-Afr.]. De 1947: 66
 • Sterrekwarts. Een 1972: 68
 • Sterrestof klontert samen. 1989: 26
 • Stinkkalk met cf. Sphaerophthalmus major en Peltura minor [trilobieten] 1958: 149
 • Stockholm-graniet - Zwerfstenenonderzoek. 1958: 126
 • Stollingsgesteenten (1). Systematiek der 1958: 203
 • Stollingsgesteenten (2). Systematiek der 1958/59: 209
 • Storing in het Maastrichts Krijt. Karstverschijnselen op een 1958/59: 214
 • Straaten, prof. dr. L.M.J.U. van - Prof. Van Straaten-nummer. 1990: 75
 • Straatwegen. Stenen zoeken in 1963: 87
 • Strand bij paal 5 op Terscheiling. Recente veranderingen van het 1975: 188
 • Stranden. Stenen van de Hollandse 1991: 125
 • Strandgaper. Columbus en de 1993: 107
 • Strandwallen en zeegaten langs de Hollandse kust. 1991: 115
 • Strandzand. Cohesie van 1960: 186
 • Stratigrafie. Over 1990: 25
 • Stratigrafie. De 'Alstätter Bucht' [D.]. Tektoniek en 1967: 188
 • Stratigrafische plaats van de Kunrader kalksteen [L.] in het Boven-Krijt. De 1977: 163
 • Strijdbijlen in de gemeente Losser [0v.]. Waarheid en mystificatie in de archeologie. Vondsten van 1965: 126
 • Stromatoliet op rif: een Zeeuwse specialiteit. 1995: 54
 • Stromatolieten in Warstein [D.]? 1995: 41
 • Stromatoporen. Interspecifieke relaties en boringen in enige Silurische 1982: 11
 • Strontianiet - Een nieuw mineraal uit de Winterswijkse steengroeven. 1994: 85
 • Structuur van de ijskap op de oostelijke Veluwe. 1950: 94
 • Struktuurverandering in Aardmantel. 1987: 167
 • Studies over de Nederlandse fossiele Cetacea [Walvisachtigen] (1). 1971: 54
 • Studies over de Nederlandse fossiele Cetacea [Walvisachtigen] (2). 1971: 66
 • Studies over de Nederlandse fossiele Cetacea [Walvisachtigen] (3). 1971: 98
 • Stuifzanden in Limburg. Dek- en 1989: 311
 • Stuwing in de Sparreboomseberg [Rhenen, U.]. Komklei, löss en 1970: 145
 • Stuwing (1). Glaciale 1962: 70
 • Stuwing (2). Glaciale 1962: 138
 • Stuwing (3). Glaciale 1963: 15
 • Stuwingsverschijnselen in de rug van Sibculo-Kloosterhaar [OV.]. 1993: 104
 • Stuwingsverschijnselen in Twente. 1970: 30
 • Stuwwal. Bouwput Bamshoeve, een interessante ontsluiting in de Oost-Twentse 1961: T 124
 • Stuwwal bij De Lutie [Ov.] en omgeving en de bewegingsrichting van het landijs over Nederland. De zwerfsteengezelschappen van de 1992: 50
 • Stuwwal bij Maarn [U.]. Een merkwaardige kalksteen uit de 1958: 98 - commentaar 1957: 161
 • Stuwwal van Oldenzaal [U.]. Over de geologie en geomorfologie van de 1979: 163
 • Stuwwal [Maarn, U.]. Geen eindmorene, maar een 1957: 161
 • Stuwwal. Wieringen, een boeiende 1988: 88
 • Stuwwalafgraving bij Mook [L.]. Sedimentstructurele en glaciotektonische verschijnselen uit het Midden-Saalien in een 1989: 106
 • Stuwwallen in Midden-Nederland. Verspreiding van Noordelijke zwerfstenen op en nabij de 1950: 71
 • Stuwwallen met elkaar te correleren met behulp van zwerfsteentellingen? Zijn de Nederlandse en Duitse 1985: 25
 • Stuwwallen. Van eindmorenen tot 1985: 21
 • Stuwwallen. Het speuren naar noordelijke zwerfstenen op het raakpunt van twee 1993: 51
 • Stuwwalonderzoek met behulp van foto's; de Turtmanngletsjer in Wallis, Zwitserland. 1993: 126
 • Styloliet uit Boven-Devonische kalksteen. Een grote 1967: 60
 • Supergeleidende metalen diep in de aardmantel. 1989: 62
 • Syenietgebied. Een bezoek aan het Oslo- 1958: 94
 • Syeniet. Katapieïet- (1). 1962: 173
 • Syeniet. Katapteïet- (2). 1963: 85
 • Syenodioriet. 1952: 200
 • Syltrochos pyramidoidalis, eine neue oberordovizische Spongie aus der Braderuper Serie der Kaolinsande von Sylt [D.]. 1981: 154
 • Symbiose tussen bryozoën en koralen. 1992: 8
 • Symbiosen van serpula's met ammonieten. 1975: 97
 • Symbiosen van serpula's met ammonieten uit de Onder-Lias van Dorset (Zuid-Engeland). 1973: 62
 • Symposium Freiberg (D.]. 1970: 28
 • Symposium over vuursteen te Maastricht uitstekend geslaagd. Eerste internationale 1969: 118 T
 • Symposium over vuursteen. Eerste Internationale 1971: V 1 t/m 148
 • Symposium over vuursteen. Lijst van deelnemers aan het 1971: V 13
 • Symposium over vuursteen. Programma internationaal 1971: V 11
 • Symposium. De organisatie van het 1971: V 9
 • Synodontaspis cuspidata, in het Oligoceen van Winterswijk. Een vondst van een grote haai, 1991: 96
 • Systematiek der stollingsgesteenten (1). De 1958: 203
 • Systematiek der stollingsgesteenten (2). De 1958/59: 209
 • Systematisch grindonderzoek in Nederland. 1956: 117
 • Systematische verandering in de zwerfsteen-associatie van Nederland. De 1949: 180

T

 • Taffoni's in Nederland en aangrenzend West-Duitsland. Windkeien met 1986: 123
 • Tandplaat van Myliobatis sp. [rog) 1950: 109
 • Tandplaten van Pycnodus [beenvis]. Over 1993: 94
 • Tandspiraal uit de Groningse keileem. Over een grote 1990: 136
 • Tandwisseling bij olifanten. Opmerkingen over het gebit en de 1983: 32
 • Tanystropheus (Reptilia: Squamata) aus dem Unteren Muschelkalk von Winterswijk, Holland. 1984: 142
 • Tarkki-graniet. 1979: 24
 • Tasselia ordam. Een merkwaardige concretie. 1967: 52
 • Taunusquarzit. Prototaxiten im 1978: 122
 • Teewen [Tegelen, L.] in nieuw perspektief. 1989: 286
 • Teken aan je lijf. 1993: 117 - rectificatie 1993: 144
 • Tektieten. Eens regende het stenen. 1989: 33
 • Tektieten, aardse of kosmische oorsprong? 1967: 213
 • Tektieten van de Maan oorzaak uitsterven dinosauriërs. 1985: 159
 • Tektieten van de Maan? Kwamen de 1970: 83
 • Tektieten. De meteoriet van 'Kediri' en een beschouwing over 1977: 80
 • Tektoniek en stratigrafie. De 'Alstätter Bucht' (D.) 1967: 188
 • Tektoniek in Midden-Nederland. Hattem [Gld] 1986: 151
 • Tektonische spiegels. Glaciale 1991: 36
 • Televisiebeelden uit het Devoon. Onderzoek van fossielen met mobiel röntgenstation. 1973: 25
 • Telling op Sylt [D.]. Sponzen- 1994: 76
 • Tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en zuidelijk Overijssel en opmerkingen over de depositiegebieden van het landijs tijdens het Saalien in Nederland. 1986: 76
 • Tellingen. Aantekeningen bij zwerfsteen- 1966: 207
 • Telmatosaurus (Ornithischia, Hadrosauridae) uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Resten van 1984: 108
 • Telmethode van Prof. Dr. Ir. F.J. Faber. Het zwerfsteengezelschap van Noordbroek [Gr.] en de 1966: 156
 • Teloceras blagdeni [ammoniet] in het Pleistocene Maasgrind van Zuid-Limburg (1). 1960: 79 - aanvulling 1961: 259
 • Teloceras blagdeni [ammoniet] in het Pleistocene Maasgrind van Zuid-Limburg (2). 1970: 148
 • Temperatuurstijging oceanen gemeten met onderzees geluid. 1990: 154
 • Tempskya-stammen [boomvaren] uit het Weald als zwerfsteen in Overijssel. Verkiezelde 1957: 143
 • Tentoonstelling 'De mammoet en zijn metgezellen'. Opening van de 1983: 54
 • Tentoonstelling in Winterswijk. Voorbereidingen tot de jaarvergadering 1973 en de geologische 1973: 90 Terebratula [brachiopode] te Sondel (Gaasterland). Een steenkern van 1974: 38
 • Termietennesten uit het Trias. 1 994: 128
 • Terreinonderzoek met de grondboor. 1959: 351
 • Terschelling. Recente veranderingen van het strand bij paal 5 op 1975: 188
 • Tertiair rond Winterswijk. Het 1966: 71
 • Tertiair van Cadzand [Z.]. Fossiele haaietanden uit het 1995: 51
 • Tertiair van de mond der Westerschelde. Opgespoelde schelpen uit het 1961: 216
 • Tertiair van het Bekken van Parijs. Het 1970: 108
 • Tertiaire en Oud-Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (1). 1953: 262
 • Tertiaire en Oud-Pleistocene fossielen uit de Westerschelde (2). 1954: 319
 • Tertiaire fossielen bij Amsterdam. Uit Zeeland afkomstig Pleistocene en 1957: 1
 • Tertiaire mollusken van de locatie 't Haantje (Sleen, Drente). 1978: 13
 • Tertiärquarzit und eine Quarzbrekzie. 1979: 20
 • Terugzien op Snellius II. 1988: 39
 • Tethys. Lagunes en koraal kenmerkten kust oerzee 1989: 95
 • Tetracladine Krijt-sponzen van Westerhaar en Sibculo [Ov.]. Callopegma en Phymatella, twee 1966: 210
 • Teylers [Haarlem] Asterozoa [zee- en slangsterren] uit Bundenbach (Hunsrück). Over 1985: 114
 • Teylers Museum [Haarlem]. De leugenstenen in het 1973: 82
 • Teylers Museum [Haarlem]. Diefstal uit 1975: 32
 • Teylers Museum [Haarlem]. 1974: 42
 • Thecia swinderniana. Over de naam van het koraal 1966: 52
 • Thelodonten binnenste buiten gekeerd. 1993: 88
 • Thelodonten, een raadselachtige groep vissen. 1990: 4 - rectificatie 1990:43
 • Thelodonten. Over magen en staarten van 1994: 87
 • Theorie ondergang dino's bijgesteld. 1996: 124
 • Theorie steunt warmtedood dinosauriërs. Nieuwe 1988: 31
 • Thermaalbad Arcen [L.]. 1989: 403
 • Thermae 2000 Valkenburg a/d Geul [L.]. 1989: 405
 • Thiadens, Dr. A.A. - Het afscheid van - op 30 oktober 1975. 1975: 1 93
 • Thynnus deldenius [tonijn] [Neede, Gld.]. 1965: 107
 • Tijdschaal. Astronomisch dateren van de geologische 1996: 116
 • Tijdschrift. Nieuws uit boek en - Boek
 • Tijdschrift. Uit boek en - Boek
 • Tijdschriften. Uit de 1957: 43, 70
 • Tijdschriften. Uit de 1958: 173, 277
 • Tijdschriften. Uit de 1963: 120
 • Tijdschriften. Uit de 1973: 24
 • Tijdsindeling en koolvorming van het Carboon. 1989: 345
 • Tijdvakken. Ouderdom der geologische 1953: 237
 • Tijgerzandsteen. Zuidelijke 1966: 52
 • Tinquaïet van Markelo [Ov.]. Een 1950: 121
 • Toegang tot de geologische literatuur in Nederland. 1991: 17
 • Toekomst. Morene-onderzoek in de naaste 1953: 269
 • Toen de aarde beefde. 1958: 114
 • Toengoeska-explosie veroorzaakt door steenmeteoriet. 1996: 24
 • Toengoeska-mysterie bedreigd. Onderzoek 1988: 56
 • Toeristische exploitatie van ondergrondse kalksteengroeven [L.]. 1989: 73
 • Toermalijnzonnen. Gneis met 1950: 101
 • Toetenkalk als zwerfsteen. 1947: 58
 • Tolhuis, J. - In memoriam. 1984: 42
 • Tonen wij onze collectie? Hoe 1956: 95
 • Topaas. Noordelijke zwerfstenen met 1972: 65
 • Topografische kaart. De 1966: 232
 • Torell op de juiste plaats. 1953: 212
 • Trachiet uit Dorestad [U.]. Een vijzel van Drachenfels- 1982: 72
 • Transport van gesteenten door gletschers en landijs. Erosie en 1958: 129
 • Transport van zand door vissen. Productie en 1988: 165
 • Transportwegen van het grind uit de witte zanden van Sibculo [Ov.]. Oorsprong en 1958: 77
 • Trebuser [D.] zandsteen - Opvallende zwerfstenen (4). 1992: 106
 • Trias bij de Haarmühle [bij Buurse, Ov.]. Over de oostgrens van de 1964: 151
 • Trias. Nieuwe vondsten uit de Winterswijkse 1990: 150
 • Trias. Termietennesten uit het 1994: 128
 • Triassische zeeëgels. Belangrijke nieuwe vondsten van 1989: 126
 • Triceratops cf. brevicornis [sauriër] in het Mineralogisch-Geologisch Museum van de Technische Hogeschool te Delft. De kop van 1969: 67
 • Trilobiet Parabolina spinulosa in een Boven-Cambrische zwerfsteen. Een bijzondere vervellingsrest van de 1982: 139
 • Trilobieten. 1953: 205
 • Trilobieten en kristalappels. Over Öland, 1973: 125
 • Trilobieten in sedimentaire zwerfstenen uit de 'Münsterländer Hauptkiessandzug'. Onderzoek naar het voorkomen van 1982: 34
 • Trilobieten van het genus Pterygometopus uit Ordovicische kalkzwerfstenen van Groningen en Haren. 1970: 127
 • Trilobieten? Was er sprake van 'rechtshandigheid' bij 1994: 46
 • Trilobietenvindplaatsen in de Boven-Cambrische aluinschalie in Zweden. Enkele 1982: 157
 • Triton. Per helicopter naar de 1962: 121
 • Trogontherium cuvieri. Een dijbeen van de uitgestorven bever 1995: 29
 • Trommelen van stenen. Het 1967: 149
 • Tuffiet. 1948: 104
 • Turf en de gevolgen voor ons land. Over de vorming van veen, het winnen van 1991: 154
 • Twee interessante buitenlandse excursies: steenkolenmijn van Beringen.[B.] en het marmermuseum van Rance [B.] 1988: 169
 • Twee nieuwe hogedruk modificaties van kwarts. 1967: 38
 • Twee receptaculieten uit de Wilsumer Bergen [D.]. 1990: 159
 • Tweetal zeldzame noordelijke zwerfstenen [Tosterup-conglomeraat, Järngneis] (1). Een 1955: 42
 • Tweetal zeldzame noordelijke zwerfstenen [kogelgraniet, diabaas] (2). Een 1961: 226
 • Twentse Krijt-sponsen. De 1947: 59
 • Typen en typoïden van Nederlandse Eoceenfossielen. 1980: 155

U

 • Uit de pers (1). 1958: 174
 • Uit de pers (2). 1958: 207
 • Uit de pers (3). 1958/59: 248
 • Uit de pers (4). 1959: 279
 • Uit de pers (5). 1960: 144
 • Uit de tijdschriften (1). 1953: 239
 • Uit de tijdschriften (2). 1957: 43
 • Uit de tijdschriften (3). 1957: 70
 • Uit de tijdschriften (4). 1958: 173
 • Uit de tijdschriften (5). 1958/59: 245
 • Uit de tijdschriften (6). 1959: 277
 • Uit de tijdschriften (7). 1959: 367
 • Uit de tijdschriften (8). 1960: 25
 • Uit de tijdschriften (9). 1963: 120
 • Uitbreiding van de nikkelproductie. 1969: 252
 • Uitdijende Aarde. Theorie van de 1989: 102
 • Uitgestorven bever, Trogontherium cuvieri. Een dijbeen van een 1995: 29
 • Uitkomsten van nieuwe zwerfsteentellingen en een keileemtypenindeling in Nederland. 1974: 95
 • Uitsterven sauriërs gevonden in het Caraïbisch gebied. Oorzaak 1990: 143
 • Uitsterven. Permische vulkaanuitbarsting oorzaak 1993: 120
 • Uitsterven? Koolstofcyclus medeverantwoordelijk voor massaal 1989: 61
 • UK 268 vangt een barnsteenreus van bijna zeven kilo. De 1995: 150
 • Unbekanntes Fossil. Fundmeldung über ein bisher 1978: 147
 • Unteren Muschelkalk von Winterswijk, Holland. Tanystropheus (Reptilia: Squamata) aus dem 1984: 142
 • Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (1). Beobachtungen an 1966: 224
 • Unterkreide-Ammoniten im deutsch-holländischen Grenzgebiet zwischen Rheine, Bentheim und Winterswijk (2). Beobachtungen an 1966: 256
 • Uppsala-graniet in Friesland. Een groot zwerfblok van 1963: 2
 • Uppsala-graniet in Lage Vuursche [U.] en enkele opmerkingen over keileem in Midden-Nederland. Een zwerfsteen van 1967: 175
 • Uranium in uw stenenkast. 1949: 200
 • Uranofaan bij ldar-Oberstein [D.]. 1973: 132
 • Usselo [Ov.]. De laag van 1955: 29

V

 • Vaalser groenzand [L.]. Fossielen in het 1957: 7
 • Vaatindrukken op donderkeilen [belemnieten]. 1985: 34
 • Vaderlandsche druipsteenen. 1975: 161
 • Vakantienotities uit de Vogezen. Geologische 1991: 40
 • Varenfructificatie, Zeilleria hymenophylloides. Een fossiele 1988: 97
 • Variolitische diabaas-zwerfsteen van Urk: een chemische correlatie met het Zweedse moedergesteente. Een 1984: 43
 • Vasser siltsteen [Ov.]. 1968: 49
 • Vasser siltsteen. Eerste vondst van een schelpafdruk [?Pecten] in 1969: 17
 • Vaten. De oudste landplanten [Cooksonia pertoni] met 1994: 127
 • Växiö-graniet, Rode - Zwerfstenenonderzoek. 1958: 166
 • Veen, het winnen van turf en de gevolgen voor ons land. Over de vorming van 1991: 154
 • Veendek. Waterhardlagen: indicatoren van een voormalig 1991: 25
 • Veenexploitatie in de Peel. 1989: 329
 • Veldkeien. Het zagen, slijpen en polijsten van 1966: 12
 • Veldspaten. 1994: 62
 • Venen. Limburg en de 1989: 321
 • Ventriculites [spons] in vuursteen. 1950: 106
 • Venus? Plaattektoniek ook op 1988: 30
 • Verandering zeeniveau. 1994: 47
 • Veranderingen van het strand bij paal 5 op Terschelling. Recente 1975: 188
 • Verdwenen koolstof wellicht opgeslagen in diepzeebekkens. 1994: 45
 • Verdwijnende mijnstorten in Zuid-Limburg en hun plantenfossielen. De 1986: 20
 • Vereischten bij geologische studiën. - Hé... 1991: 72
 • Verkenningstocht door het verleden. Een kleine stap verder en een grote stap terug. Een populair-geologische en landschappelijke excursie door het gebied van de Hoge Ardennen en West-Eifel. 1996: 25
 • Verkieselte Fossilien. Ueber Quarze, Amethyste und 1970: 35
 • Verkiezeld hout in het Krijt van Zuid-Limburg en de aangrenzende Belgische en Duitse grensstreek. 1961: 293
 • Verkiezeld hout uit het Oligoceen nabij Tongeren (België). 1971: 45
 • Verkiezeld hout vaak meer dan alleen een pronkstuk. 1988: 113
 • Verkiezeld Maastrichts Krijt. Een vuursteenwinplaats bij Cadier en Keer [L.]. 1989: 211
 • Verkiezelde Carboonfossielen in het Pleistocene grind. 1972: 98
 • Verkiezelde Ceratites [ammoniet] als zwerfsteen te Sibculo [Ov.]. Een 1965: 32
 • Verkiezelde cyclocrinuskalk [alg]. 1949: 158
 • Verkiezelde kalk met Chasmops odini [trilobiet]. 1950: 102
 • Verkiezelde kalksteen met Calymmene pediloba [trilobiet]. 1950: 105
 • Verkiezelde Tempskya-stammen [boomvaren] uit het Weald als zwerfsteen in Overijssel. 1957: 143
 • Verkiezelingen op Gotland. Lavendelblauwe 1 958: 74 Verkiezelingen van Silurische ouderdom als zwerfsteen in Nederland en Duitsland. Lavendelblauwe 1953: 249
 • Verkiezelingsverschijnselen bij belemnieten uit het Zuid-Limburgse Krijt. 1971: 13
 • Verklaring voor het verloop van de fulguriet van Hergenrath [B.]. 1961: 333
 • Verkoold hout met boorrnosselgangen [Ned.-D. grensgebied]. Vindplaatsen van 1976: 55
 • Verleden. Schokland - herlevend 1955: 5
 • Verloop van de fulguriet van Hergenrath [B.]. Een verklaring voor het 1961: 333
 • Verschuivende aardkorst uit de tijdschriften. De 1959: 357
 • Verschuivingsspleet [Haarmühle bij Buurse, Ov.]. Waarnemingen in een 1964: 69
 • Verslag driedaagse excursie naar Gerolstein in de Eifel. 1965: 176
 • Verslag Eifel-excursie. 1965. 1965: 207
 • Verslag excursie (Duitsland) afd. Groningen N.G.V. 1965: 172
 • Verslag geologisch congres op 21-22 april '63 te Brunssum. 1963: 104
 • Verslag midwinterbijeenkomst te Amersfoort. 1 965: 30
 • Verslag Sauerlandexcursie aug. 1962. 1964: 14
 • Verslag van de geologische/archeologische werkweek, van 5 t/m 12 augustus 1961 gehouden op kasteel Chaloen te Valkenburg. 1962: 99
 • Verslag van de werkzaamheden van de Werkgroep Vliegas Winterswijk van de Nederlandse Geologische Vereniging. 1982: 83
 • Verslag van een excursie naar Groningen op 22, 23 en 24 mei 1964. Kort 1964: 127
 • Verslag van excursie naar Bad Münster am Stein [D.]. 1961: 272
 • Verslag van excursie naar Hannovers Münden [D.]. 1960: 173
 • Verslag van de excursie naar het Sauerland der Nederlandse Geologische Vereniging van 23-28 juli 1962. 1962: 158
 • Verslag van excursie naar het Wiehengebergte. 1957: 63
 • Verslag van excursie naar Königslutter [D.]. 1960: 11
 • Verslag van excursie naar Springe (Westfalen)(1). 1958: 195
 • Verslag van excursie naar Springe (Westfalen)(2). 1958/59: 234
 • Verslag van excursie naar Springe (Westfalen)(3). 1959: 268
 • Verslag van excursie van 'Gelre' naar de Harz. 1961: 286
 • Verspreiding. Mediterrane belemnieten en hun 1996:112
 • Verspreiding over Europa van gidsgesteenten uit het Oslogebied en begeleidende zwerfstenen. 1987: 114
 • Verspreiding van de prehistorische grafmonumenten in Twente. De ligging en 1961: T 50
 • Verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied. De 1959: 316
 • Verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied en het Skagerrak. Aanvullende mededelingen over de 1988: 84
 • Verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied. Opnieuw over de 1967: 121
 • Verspreiding van noordelijke zwerfstenen op en nabij de stuwwallen in Midden-Nederland. 1950: 71
 • Versteend hout van Pleistocene ouderdom uit de Nijverdalse Berg [Ov.]. 1958: 154
 • Versteend hout. [Foto] 1965: 109
 • Versteend leven doorgelicht [Onder-Devoon, Hunsrück]. 1984: 62
 • Vervaardigen van stijpplaatjes. Het 1967: 74
 • Vervellingsrest van de trilobiet Parabolina spinulosa in een Boven-Cambrische zwerfsteen. Een bijzondere 1982: 139
 • Vervorming harde wortels continenten. 1989: 83
 • Vervorming zoutkoepels. Onderzoek naar 1989: 127
 • Verwering van mica-mineralen. 1967: 213
 • Verwering van pyriet in de bodem. Elektrische metingen aan pyriethoudende gesteenten. Over de houdbaarheid en de 1968: 199
 • Verwerking van sommige ertsen in Zweden. Opsporing en 1963: 96
 • Verzamelen in de Miocene ontsluiting bij de Künigsmühle bij Dingden (Westfalen). Over het 1964: 35
 • Verzamelen van microfossielen. Het 1966: 8
 • Verzameling van het Geologisch Bureau voor het Mijngebied te Heerlen [L.]. 1962: 115
 • Verzameling: museale bestemming of terug naar de natuur? Wat doen we met onze 1986: 97
 • Verzamelingen in Nederlandse musea en instituten. Geologische 1962: 38
 • Vezelige calciet. 1954: 316
 • Vierhouten [Gld.]. De Liesberg en de Turfberg bij 1950: 16
 • Viering. Een sfeerimpressie van de jubileum- 1996: 135
 • Viering van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Geologische Vereniging. Rede door de voorzitter bij de 1996: 125
 • Vijf jaar opgraving van prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid [L.]. 1971: V 38
 • Vijftig jaar ondergrondse zoutwinning in Nederland. Het zout der aarde. 1968: 211
 • Vijftig jaar Pen & Papier. 1996: 138
 • Vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Geologische Vereniging. Rede door de voorzitter bij de viering van het 1996: 125
 • Vijzel van Drachenfels-trachiet uit Dorestad [U.]. Een 1982: 72
 • Vindplaats herontdekt [Elsloo, L.]. Een oude 1970: 19
 • Vindplaats van mineralen in Nederland: de Winterswijkse steengroeve. Een 1995: 1
 • Vindplaats [Ugelvik, Noorw.] van primaire mantelgesteenten. Nog een 1970: 192
 • Vindplaats [Bohlingen, Zwits.]. Plantenfossielen van een beroemde 1961: 220
 • Vindplaatsen van verkoold hout met boormosselgangen, opgevuld met klei-ijzersteen (en of pyriet) ingebed in klei-ijzersteengeoden [Ned.-D. grensgebied]. 1976: 55
 • Vis uit groeve Borges bij Ochtrup [D.]. 1974: 83
 • Visfauna's van vijf Boven-Silurische kalkstenen uit het Mirdumer Klif [Gaasterland, Fr].]. 1990: 132
 • Viskaken in noordelijke Siluro-Devonische sedimentaire zwerfstenen: een oproep tot melding van vondsten. 1993: 108 - rectificatie 1993: 144
 • Vislanda-graniet - Zwerfstenenonderzoek. 1958: 166
 • Vissen. Productie en transport van zand door 1988: 165
 • Vissen. Thelodonten, een raadselachtige groep 1990: 4 - rectificatie 1990:43
 • Vissen en visresten uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk. 1979: 95
 • Vivianiet. 1968: 118
 • Vivianiet en metavivianiet. Opmerkingen over ontstaan en structuur van 1990: 34
 • Vivianietvoorkomen in een laat-middeleeuwse gracht te Roermond. Een 1990: 65
 • Vlag. Onder een nieuwe 1955: 1
 • Vlak-slijpen van stenen. Het 1972: 75
 • Vliegende sauriërs konden slechts waggelend lopen. 1988: 96
 • Vlijt [Winterswijk]. Nieuwe Midden-Oligocene mollusken uit De 1965: 94
 • Vloeistof voor het identificeren van mineralen met een s.g. van 2,5 tot 7. 1967: 39
 • Voetsporen van dieren in Bentheimer zandsteen [D.]. 1958: 159
 • Voetsporen van reptielen en amfibieën uit de Winterswijkse Muschelkalk. 1988: 69
 • Voetstappen in de eerste Muschelkalk-groeve van Winterswijk. Fossiele 1976: 130
 • Vogel in Noord-Canada. Vondst van een fossiele 1990: 31
 • Vogelbekdier uit Argentinië. 1994: 95
 • Vogels. Enkele opmerkingen over fossiele 1971: 79
 • Vogels. Opzienbarende vondsten van fossiele 1987: 50
 • Vogezen in de Maasterras-afzettingen van Zuid-Limburg. Gesteenten uit het Bontzandsteen-conglomeraat van de 1976: 2
 • Vogezen. De 1975: 104
 • Vogezen. Geologische bezienswaardigheden in de 1974: 59
 • Vogezen. Geologische vakantienotities uit de 1991: 40
 • Vondst in Bohemen [trilobiet]. Een bijzondere 1995: 119
 • Vondst uit het Onder-Krijt van Alstätte [D.]. Een 1962: 18
 • Vondst van Cardioceras [ammoniet] in Rhenen [U.]. Een 1976: 84
 • Vondst van een fossiele vogel in Noord-Canada. 1990: 31
 • Vondst van een grote haai, Synodontaspis cuspidata in het Oligoceen van Winterswijk. Een 1991: 96
 • Vondst van een vrucht van de Gemberachtigen uit het Mioceen van Miste bij Winterswijk. 1975: 101 - rectifi- catie 1975: 193
 • Vondst van Homo erectus in Georgië. 1994: 94
 • Vondst van reuzenexemplaar van Camptonectes cinctus [tweekleppige] in de Staringgroeve te Losser [Ov.]. 1976: 70
 • Vondst. Een interessante [vis]. 1974: 83
 • Vondsten en verwachtingen van het Oligoceen van Oost-Nederland. 1963: 90
 • Vondsten van Gönnersdorf [D.]. De 1971: 115
 • Vondsten van het geslacht Goniatites. 1975: 137
 • Vondsten van nieuwe en zeldzame zwerfstenen. 1948: 140
 • Vondstmelding van een Bothriocidaris [stekelhuidige] te Westerhaar [Ov.]. 1991: 7
 • Vondstmelding van gefuseerde schubben in een Loganellia cf. scotica [vis: thelodont]. 1992: 35
 • Vondstmelding van het genus Echinocorys [zee-egel] in het Onder-Campanien van Haccourt, Liège. 1986: 40
 • Vondstmelding van zeldzame spons (Archaeoscyphia baltica] te Sibculo [0v.]. 1992: 6
 • Voorbereidingen tot de jaarvergadering 1973 en de geologische tentoonstelling in Winterswijk. 1973: 90
 • Voorkomen en gebruik van natuurlijke bouwstenen in Limburg. 1989: 215
 • Voorkomen van sedimentaire zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (1). Het 1966: 82 Voorkomen van sedimentaire zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (2). Het 1966: 198
 • Voorouderlijk heidens bijgeloof. 1972: 154
 • Voorwereldlijke dieren in sprookjes en bijgeloof. 1962: 29
 • Voorwoord bij 'Sporen der IJstijd'. 1950: 7
 • Voorwoord noordelijk nummer 'Grondboor & Hamer' [Prof. Van Straaten-nummer]. 1990: 75
 • Voorwoord ontsluitingenarchief, publicatie no. 1. 1962: 179
 • Voorwoord tot 'Delfstoffen in Limburg'. 1989: 131
 • Voorwoord tot 'Doorgrond Nederland'. 1995: 50
 • Voorwoord. [Geologie van de Hollanden] 1991: 97
 • Voorwoord [Mens en geologie van Gelderland]. 1993: 1
 • Voorwoord [Verkenningstocht door het verleden; Hoge Ardennen 1 West-Eifel]. 1996: 25
 • Vorming en kleur van edele opaal. 1967: 39
 • Vorming van aardolielagen. 1968: 214
 • Vorst duwt stenen niet omhoog, maar trekt ze uit de grond. 1992: 24
 • Vreemde zwerfstenen in zandgroeve te SibculO [Ov.]. 1975: 163
 • Vroeg-Devonische acritarchenflora uit de keileem bij Steenwijk [Ov.]. Een Laat-Silurische 1994: 16
 • Vroege beoefenaars van de geologie van Nederland. 1974: G 1 t/m 80
 • Vroegere stenenzoekers. Over 1960: 142
 • Vrucht van de Gemberachtigen uit het Midden-Mioceen (Hemmoor-Stufe) van Miste bij Winterswijk. Een vondst van een 1975: 101 - rectificatie 1975: 193
 • Vuistbijl van helLeflint, gevonden bij Assen. Een 1984: 2
 • Vuistbijl van Wijnjeterp (Fr.). Een paleolithische 1953: 226
 • VuLkaanuitbarsting oorzaak uitsterven. Permische 1993: 120
 • VuLkaanuitbarstingen. Zure 1985: 104
 • Vulkanen. Gesmolten zwavel uit 1991: 30
 • Vulkanen [Zevengebergte]. Van nabije 1953: 273
 • Vulkanische as in de Nijldelta. 1987: 52
 • Vulkanische as in het Eoceen bij Enschede. 1979: 17
 • Vulkanisme en klimaat. 1991: 39
 • Vulkanisme. Onderwatersysteem registreert diepzee- 1995: 23
 • Vulkanisme. Onderzeeër ontdekt diepzee- 1994: 47
 • Vuursteen - Feuerstein
 • Vuursteen en pollen van coniferen. Zwerf- 1989: 58
 • Vuursteen in alle tijden. 1971: V 133
 • Vuursteen met afdruk van Cidaris sp. (zee-egel). 1950: 160
 • Vuursteen met belemniet. 1968: 213
 • Vuursteen uit Maasgrind [foto]. Spons in 1967: 130
 • Vuursteentechnologie in de ontwikkeling van de prehistorische beschaving. De functionele rol van de 1971: V 108
 • Vuursteen uit Zuid-Limburg. Microscopisch onderzoek van 1972: 31
 • Vuursteen. Callianassa [kreeft] in 1966: 200
 • Vuursteen. Cannosphaeropsis utinensis [Hystrichospaeridae] in Limburgse 1987: 71
 • Vuursteen, definitie en ontstaan. 1989: 205
 • Vuursteen. Ventriculites [spons] in 1950: 106
 • Vuursteen-rolsteen uit Maastrichtse kalken. Een 1971: 88
 • Vuursteenbewerking in de oudheid. 1953: 213
 • Vuursteeneluvium in Zuid-Limburg. Het 1961: 337
 • Vuursteeneluvium in de spoorweginsnijding bij Hockai [Hoge Venen, B.] in de provincie Luik [België]. De lithostratigrafische plaats van het 1980: 201
 • Vuursteenfossielen uit Drenthe. 1977: 25
 • Vuursteenhorizonten. Bijdrage tot de kennis der genese van de 1971: V 78
 • Vuursteenknol. Een bijzondere 1971: 30
 • Vuursteenknollen en graafgangen uit het Boven-Krijt van ZuidLimburg. Merkwaardige 1980: 142
 • Vuursteenmijn te Rijckholt [L.]. Het klimaat in grotten. Met betrekking tot de prehistorische 1969: 244
 • Vuursteenmijnbouw te Rijckholt-St. Geertruid [L.]. De prehistorische 1 967: 140
 • Vuursteenmijnen in Denemarken [Thy]. 1972: 186
 • Vuursteenmijnen te Ryckholt-St. Geertruid [L.]. 5 Jaar opgraving van prehistorische 1971: V 38
 • Vuursteenmijnen [L.]. Bezoek aan de prehistorische 1971: V 25
 • Vuursteenonderzoek in het Krijt van Zuid-Limburg en het direct aansluitend grensgebied. 1960: 70
 • Vuursteenwinning en toepassing. 1989: 207
 • Vuursteenwinning in Europa. Prehistorische 1971: V 99
 • Vuursteenwinplaats bij Cadier en Keer [L. ]. Een 1989: 211
 • Vuurstenen en prehistorische vuursteenmijnbouw in Henegouwen. 1971: V 98
 • Vuurstenen. Samenvatting uit het historisch overzicht over het ontstaan van de 1971: V 90

W

 • Waarnemingen over de beweging van het landijs in Overijssel. 1972: 175
 • Waar komen onze Malm-kwartsieten vandaan? 1956: 101
 • Waarnemingen in een verschuivingsspleet [Haarmühle bij Buurse, Ov.].1964: 69
 • Waarnemingen in Ontario [Canada]. Geologische 1963: 51
 • Wad. Seismisch onderzoek op de Noordzee en het Friesche 1963: 123
 • Walvis met achterpoten. Een 1992: 46
 • Walvis van Kervenheim [D.]. De Miocene 1990: 14
 • Walvisfossielen in Twente. 1949: 169
 • Walvisachtigen - Cetacea
 • Wankelt de in gebruik zijnde lithostratigrafie van het Boven-Krijt in Zuid-Limburg? 1987: 53
 • Waren Lepidoptera[vlinders] de oorzaak van het uitsterven van de reuzenreptielen? 1968: 45
 • Warm klimaat tijdens het Plioceen. 1995: 23
 • Warmtedood dinosauriërs. Nieuwe theorie steunt 1988: 31
 • Warvenklei onder IJmuiden. 1953: 271
 • Wat doen we met onze verzameling: museale bestemming of terug naar de natuur? 1986: 97
 • Wat is er te zien in oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder? 1965: 38
 • Wat is keramiek? 1989: 168
 • Water op Mars. 1986: 32
 • Water uit de kosmos? Oceanen gevuld met 1989: 26
 • Water voor noordelijk Noord-Holland. 1991: 161
 • Water. Op zoek naar 1963: 151
 • Waterbodems reinigen met luchtbelletjes. 1995: 102
 • Waterbodems van de zuidrand van het noordelijke deltabekken. Microscopische waarnemingen aan 1994: 49
 • Waterhardlagen: indicatoren van een voormalig veendek. 1991: 25
 • Waterlooplein te Amsterdam. De stenenvondst onder het 1972: 133
 • Wavelliet. 1972: 198
 • Weald als zwerfsteen in Overijssel. Verkiezelde Tempskya-stammen [boomvaren] uit het 1957:143
 • Wealden-ontsluiting te Gronau [D.]. Een nieuwe 1965: 64
 • Weichselien in Nederland. Zoogdieren uit het 1959: 281
 • Wenken voor de amateur-mineraloog. Enige praktische 1968: 1 0
 • Werk aan de winkel [beschrijving nieuwe soorten]. 1995: 128
 • Werkgroep Vliegas Winterswijk van de Nederlandse Geologische Vereniging. Verslag van de werkzaamheden van de 1982: 83
 • Werkverruiming. 1949: 145
 • Werkweek. Verslag van de geologische/archeologische 1962: 99
 • Werkwijze tot het prepareren van kiezelsponsen. 1959: 274
 • Westerman-Holstein geb. Vissering, Mevr. C.H. - Ter herinnering. 1980: 206
 • Wetenschap voor de amateurgeologen. Over het belang van de 1996: 131
 • Wetenschappelijke film. Internationaal congres voor de 1951: 176
 • Wie het kleine niet eert... [schildpad Emys orbicularis] 1990: 55
 • Wieringen, een boeiende stuwwal. 1988: 88
 • Wijstgronden afgewend. Bedreiging 1990: 24
 • Wijstgronden noordelijke Peelhorst afgewend. Bedreiging 1991: 1
 • Wijstgronden. Op de rand van de afgrond: de 1989:123
 • Winderosie op Mars. 1986: 62
 • Windkeien en klimaat. 1964: 96
 • Windkeien en windLakstenen. Zwervers met glans. Over 1995: 94
 • Windkeien met taffoni's in Nederland en aangrenzend West-Duitsland. 1986: 123
 • Windkeienlaag in Het Gooi. Enkele gegevens over datering en vindplaatsen van de 1976: 123
 • Windkeigepeinzen. 1950: 133
 • Windlakstenen. Zwervers met glans. Over windkeien en 1995: 94
 • Winkler, T.C., een 19de eeuwse popularisator van de geologie. 1971: 111
 • Winnen en verliezen. Veenexploitatie in de Peel. 1989: 329
 • Winning van delfstoffen en inzichten in de geologie in de Nederlanden, in een tweetal beschrijvingen uit de 16de en 17de eeuw. 1976: 87
 • Winterswijkse kalksteen. De 1966: 66
 • Wisseling van de wacht redactie. Een 1996: 73
 • Woestijnen. Duin- en dekzandvorming in koude- 1992: 81
 • Woestijnroos. 1972: 197
 • Wolf? Eindelijk een zekere vondst van een IJstijd- 1973: 49
 • Wolven. Nog iets over 1973: 54
 • Woord vooraf [afd. Den Haag]. Een 1972: 30
 • Wordingsgeschiedenis van, en ontsluitingen in het Gooi, Kwartaire 1995: 82
 • Wormen. Verslag van een excursie door Denemarken naar Zuid-Zweden. Brantevik en zijn 1977: 15
 • Wortels van Rhizopoterion sp. [spons] 1953: 296
 • Wortelstok van een Lepidodendron [schubboom]. 1950: 144

X

 • Xylieten. Microscopisch en kolenpetrografisch onderzoek van 1977: 108

Y

 • Ytö-graniet, een witte rapakivi uit de Hondsrug van Groningen. 1980: 24

Z

 • Zaadje uit het Boven-Devoon. Een 1969: 45
 • Zaadvarens uit het Carboon. Mariopteris en Karinopteris, klimmende 1994: 122
 • Zagen, slijpen en polijsten van veldkeien. Het 1966: 12
 • Zand door vissen. Productie en transport van 1988: 165
 • Zand van de Cauter [bij Nieuw-Namen, Z.]. Het Pliocene 1958: 156
 • Zand. Cohesie van strand- 1960: 1 86
 • Zand. Sissend - Hé... 1989: 32
 • Zand. Zwaar 1988: 84
 • Zand- grind- en klei-exploitatie. De Groot & Zonen B.V. [Brunssummerheide, L.] 1989: 251
 • Zanden van Sibculo [Ov.l]. Oorsprong en transportwegen van het grind uit de witte 1958: 77
 • Zanden. De invloed van de korrelgrootte op de zware mineraleninhoud van 1970: 174
 • Zanden. Granaat- 1950: 140
 • Zanden. Over componenten van lokale herkomst in Noord-Nederlandse preglaciale 1971: 40
 • Zandgroeve van de kalkzandsteenfabriek 'Rijsbergen' te Huizen [Het Gooi]. 1959: 293
 • Zandkegels en kegelzandsteen nader bezien. 1989: 48
 • Zandkegels en zandpaddestoelen. Nog iets over 1961: 284
 • Zándkoele te Heetveld [Ov.]: een monument voor nu èn het nageslacht? Geologisch monument De 1987: 1 Zandiens in de keileemgroeve 'Osse' te Losser [Ov.]. Een 1972: 182
 • Zandpaddestoelen. Nog iets over zandkegels en 1961: 284
 • Zandsteen (Onder-Hauterive) ten westen van Losser [Ov.]. Noricumklei en 1970: 116
 • Zandsteen bij Gildehaus [D.] en Losser [Ov.]. De Gildehauser 1968: 58
 • Zandsteen en leisteen [L.]. Kwartsiet, 1989: 137
 • Zandsteen in groenzandfaciës te Losser [Ov.]. Noricum- 1970: 2
 • Zandsteen met fossielen te Cadzand [Z.]. Glauconiet- 1957: 158
 • Zandsteen met Pecten-soorten [tweekleppigen]. Kwartsietische 1950: 109
 • Zandsteen van 't Ronde bij Elisloo [Fri.]. De ovale kwarts- 1994: 3
 • Zandsteen [D.]. 'Voetsporen van dieren' in Bentheimer 1958: 159
 • Zandsteen. Buizen- 1950: 102
 • Zandsteen. Een grote spiriferen- 1964: 145
 • Zandsteen [Koninklijk Paleis, Amsterdam]. Een lappendeken van marmer en 1992: 71
 • Zandsteen. Gildehauser 1957: 37
 • Zandsteen. Kegelzand en 1 957: 21
 • Zandsteen. Plaatseigen 1973: 115
 • Zandsteen. Trebuser [D.] 1992: 106
 • Zandsteen-nieuwvorming in het Bikbergerbos [Huizen, N.H.]. 1954: 324
 • Zandstrand. Eolische destructievormen op een 1957: 14
 • Zandzuigerij aan de Zomerweg te Bergum [Fri.]. Naar de 1968: 136
 • Zandzuigput bij Herwijnen [Gld.]. Een kies uit een 1990: 32
 • Zandzuiltjes (1) - Hé 1988: 111
 • Zandzuiltjes (2) - Hé 1988: 144 - rectificatie 1989: 31
 • Zandzuiltjes (3) - Hé 1988: 173
 • Zee. Metaalwinning uit 1986: 107
 • Zeeëgel met zijn stekels. Een fossiele 1964: 148
 • Zeeëgels of zeeappels (1). 1978: 55
 • Zeeëgels of zeeappels (2). 1978: 67
 • Zeebiologisch museum kreeg in Scheveningen een nieuw gebouw. 1979: 136
 • Zeebodem tot getuigeheuvel. De Cauter te Nieuw-Namen [Z.]. Van 1995: 66
 • Zeebodem. Over de spreiding van de 1969: 226
 • Zeeëgel Hemiaster aquigranensis nieuw voor Coesfeld [Nordrhein-Westfalen]. 1988: 106
 • Zeeëgel Micraster stolleyi (Spatangoida) in het Luiks-Limburgse Boven-Krijt [Campanien]. Eerste melding van de 1985: 50
 • Zeeëgels en zeeëgelstekel uit het Plioceen. 1959: 334
 • Zeeëgel Pseudocidaris thurmanni in het Kimmeridgien van Westfalen. Eerste melding van de 1987: 158
 • Zeeëgels. Belangrijke nieuwe vondsten van Triassische 1989: 126
 • Zeeëgels. Mond- en anusplaatjes irregulaire 1990: 42
 • Zeeëgels. Over 1988: 15
 • Zeeëgels in het Zuid-Limburgse Krijt. Onderzoek naar het voorkomen van mond- en anusplaatjes bij irregulaire 1990: 42
 • Zeef voor de micropaleontoloog. Een 1987: 48
 • Zeegaten langs de Hollandse kust. Strandwallen en 1991: 115
 • Zeeniveau. Verandering 1994: 47
 • Zeer fijne magnetische goethiet- en hematietdeeltjes in klapperstenen, geïdentificeerd met behulp van Mössbauerspectroscopie. 1993: 126
 • Zeeschelpen te Hattem [Gld.]. Fossiele 1957: 141
 • Zeeweringen. De afkomst van de stenen der oude 1947: 39
 • Zeeweringen. Enige historische gegevens met betrekking tot de afkomst van de stenen der oude 1947: 43
 • Zeggeltschool [Natuurmuseum, Enschede]. Brand in de 1975: 190
 • Zeilleria hymenophylloides, een fossiele varenfructificatie van de voormalige steenkoolmijn Laura & Vereeniging te Eygelshoven en zijn verspreiding in Zuid-Limburg. 1988: 97
 • Zeldzame bouwsteen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Een 1976: 11
 • Zeldzame noordelijke zwerfstenen [Tosterup-conglomeraat, Järngneis]. Een tweetal 1955: 42
 • Zeldzame noordelijke zwerfstenen [kogelgraniet, diabaas]. Een tweetal 1961: 226
 • Zeldzame spons [Archaeoscyphia baltica] te Sibculo [0v.]. Vondstmelding van 1992: 6
 • Zeldzame zwerfsteen (hoornblende-alkaligraniet]. Een zeer 1956: 134 - rectificatie 1957: 161
 • Zeolieten. IJsland en zijn 1983: 105
 • Zevenentwintig jaar publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging (inhoudsopgave 1947 t/m 1973). 1973: 150
 • Zeventien jaar publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging (inhoudsopgave 1947 t/m 1963). 1963: 194
 • Zijn de Nederlandse en Duitse stuwwallen met elkaar te correleren met behulp van zwerfsteentellingen? 1985: 25
 • Zilverzand Exploitatie Heerlerheide. Beaujean N.V. 1989: 257
 • Zilverzanden van Sigrano Nederland B.V. [Heerlen] Kwartszanden 1989: 261
 • Zinkiet-vondst in Haarlem. Een 1964: 149
 • Zink-mica van Franklin [Can,] 1969: 45
 • Zit in 't zand het 't tikt. 't 1990: 108
 • Zoek naar water. Op 1963: 151
 • Zoetwaterkwartsiet. Zwerfstenen (2) 1947: 50
 • Zoetwaterkwartsiet. - Opsporing verzocht 1965:121
 • Zoetwaterschelp (Corbicula fluminalis] van de Zeeuwse stranden. Een fossiele 1961: 250
 • Zondvloed [fragment]. De aarde voor den 1991: 33
 • Zonering van het Boven-Krijt in Limburg met behulp van Belemnitidae. 1980: 121
 • Zonnestelsel (manen van Jupiter). Buitenbeentjes van het 1987: 51
 • Zonnestelsel. De oermaterie van ons 1991: 65
 • Zoogdieren in Twente. Nieuwe vondsten van fossiele 1953: 241
 • Zoogdieren uit de Laat-Pleistocene sedimenten in de regio Zwolle [Ov.]. Fossiele resten van 1983: 9
 • Zoogdieren uit de Noordzee. De resten van 1983: 4
 • Zoogdieren uit het Weichselien in Nederland. 1959: 281
 • Zoogdieren uit zuiggaten rond Arnhem. Pleistocene 1988: 158
 • Zoogdierpaleontoloog als visser en wat fossielen van de Oosterschelde ons vertellen. Een 1995: 57
 • Zoogdierresten uit de Westerschelde bij Ellewoutsdijk [Z.]. Fossiele 1988: 79
 • Zoogdierresten uit zuigputten te Bemmel [Gld.]. Fossiele 1983: 61
 • Zoogdiertanden uit Kameroen. Fossiele 1994: 22
 • Zoogdiervondsten bij Pannerden [Gid.]. Fossiele 1984: 159
 • Zout der aarde. 50 Jaar ondergrondse zoutwinning in Nederland. Het 1968. 211
 • Zoutholtes. Opslag van aardgas in 1989: 24
 • Zoutindustrie op Bonaire. De gereactiveerde 1973: 118
 • Zoutkoepel van blok K9 [Noordzee]. De 1995: 11
 • Zoutkoepels. Onderzoek naar vervorming van 1989: 27
 • Zoutlagen in Oost-Nederland. Exploratie en exploitatie van 1961: T 100
 • Zuidwest-Finland en de Älandseilanden. 1949: 141
 • Zuidelijk archeologisch erraticum te Opende-Zuid [Groningen]. Een 1985: 57
 • Zuidelijk gesteente. Agaat als 1956: 132
 • Zuidelijke tijgerzandsteen. 1966: 53
 • Zuidelijke zwerfstenen. Zwerfstenen afkomstig uit het Mainzer Bekken. Nieuwe bijdrage tot de kennis der 1960: 192
 • Zuidelijke zwerfstenen bij Amersfoort. 1958: 184
 • Zuidelijke zwerfstenen in de Oost-Achterhoek. Over het zoeken van 1993: 49
 • Zuidelijke zwerfstenen. Jaspis en radiolariet. Een bijdrage tot de kennis van 1959: 309
 • Zuidelijkste bewoners op Aarde [Tasmanië]. Ooit 1991: 70
 • Zuiden. Noordelijke zwerfstenen in het 1955: 48
 • Zuiderzee. Archeologisch-geologisch onderzoek in de voormalige 1952: 187
 • Zuiderzee. Steenglooiingen langs de 1947: 19
 • Zure vulkaanuitbarstingen. 1985: 104
 • Zuurstof. Atmosfeer bevatte 80 miljoen jaar geleden veel meer 1988: 103
 • Zwaar zand. 1988: 84
 • Zwaargewicht. Argentinosaurus een 1995: 23
 • Zwammen. Fossiele 1994: 126
 • Zware mineralen aan de oppervlakte. 1953: 268
 • Zware mineralen-inhoud van zanden. De invloed van de korrelgrootte op de 1970: 174
 • Zwartwit-fotogrammen van slijpplaatjes. 1988: 153
 • Zwavel uit vulkanen. Gesmolten 1991: 30
 • Zwaveletende heetwaterbacterie. Leven op aarde stamt af van 1988: 53
 • Zwerfblok van Uppsala-graniet in Friesland. Een groot 1963: 2
 • Zwerfblokken in Duitsland. Grote 1948: 89
 • Zwerfblokken in Zuid-Limburg. Grote 1947: 78
 • Zwerfblokken van Rinke Nolles [Fri.]. De kogel- 1985: 84 - aanvulling 1986: 104
 • Zwerfblokken (2) [Steenwijk; Echten, Dr.]. Opzienbarende 1991: 14
 • Zwerfblokken (3) [Fürstenwalde, D.]. Opzienbarende 1992: 1
 • Zwerfkei in Gaasterland. Een grote 1948: 120
 • Zwerfkei te Winterswijk [Meddo] gevonden. Nederlands grootste 1973: 20
 • Zwerfkeien. Sillimaniethoudende 1984: 116
 • Zwerfsteen in de Zuid-Limburgse Maasterrassen. Diabaas en porfiroïde als 1974: 110
 • Zwerfsteen in Overijssel. Verkiezelde Tempskya-stammen [boomvaren] uit het Weald als 1957: 143
 • Zwerfsteen met breuktektoniek. Nog een 1964: 9
 • Zwerfsteen met schoolvoorbeeld van breuktektoniek. 1963: 118
 • Zwerfsteen nabij Westerhaar [Ov.]. Pleurocystides (Cystoïde) [stekelhuidige] uit een 1964: 2
 • Zwerfsteen-rapakivi's nader bekeken. 1980: 2
 • Zwerfsteen te Mill [N.B.]. Een Silurische 1963: 100
 • Zwerfsteen te Sibculo [Ov.]. Een verkiezelde Ceratites [ammoniet] als 1965: 32
 • Zwerfsteen uit Twente, prov. Overijssel. Lissocoelia sp. cf. ramosa [spons] in een verkiezelde kalksteen als 1969: 101
 • Zwerfsteen van Emmen [Laitila-rapakivi]. Een zeer bijzondere 1987: 4
 • Zwerfsteen van kelyphietische hoornblende-eklogiet. Een 1982: 130
 • Zwerfsteen van Uppsala-graniet in Lage Vuursche [U.] en enkele opmerkingen over keileem in Midden-Nederland, Een 1967: 175
 • Zwerfsteen van Vragender [U.]. Een 1987: 36
 • Zwerfsteen van Westerhaar [0v.]. Inleiding op de bespreking van Prokaliapsis clavata. Een spons- 1966: 259
 • Zwerfsteen van Wilsum [BRD]. Een Bothriocidaris [stekelhuidige] in een Ordovicische 1990: 50
 • Zwerfsteen. Amethistkwarts in een noordelijke 1983: 60
 • Zwerfsteen. Een bijzonder erts [milleriet] als 1955: 64
 • Zwerfsteen. Een bijzondere vervellingsrest van de trilobiet Parabolina spinulosa in een Boven-Cambrische 1982: 139
 • Zwerfsteen [oölitische Halla-kalksteen]. Een Gotlandse 1958: 143
 • Zwerfsteen [hoornblende-alkaligraniet]. Een zeer zeldzame 1956: 134 - rectificatie 1957: -161
 • Zwerfsteen. Fluoriet als 1 988: 104
 • Zwerfsteen (1). Conularia cancellata [neteldieren] in een Groningse 1960: 127
 • Zwerfsteen (2). Conularie cancellata in een Groningse 1961: 291
 • Zwerfsteen (3). Conularia cancellata in een Groningse 1963: 83
 • Zwerfsteenassociatie van Nederland. Systematische verandering in de 1949: 180
 • Zwerfsteenblokken in Markelo en Diepenheim [Ov.]. Grote 1965: 202
 • Zwerfsteenfossielen. Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië. Over de herkomst van noordelijke sedimentaire 1996: 141
 • Zwerfsteengezelschap van Noordbroek [Gr.] en de telmethode van Prof. Dr.Ir. F.J. Faber. Het 1966: 156
 • Zwerfsteengezelschappen van de Bisschopsberg [Steenwijk, Ov.] en van St. Nicolaasga [Fr].. De 1962: 64
 • Zwerfsteengezelschappen van de stuwwal bij De Lutte [Ov.] en omgeving en de bewegingsrichting van het landijs over Nederland. 1992: 50
 • Zwerfsteengezelschappen. De herkomst van pyriet in 1969: 96
 • Zwerfsteengezelschappen. Over enkele Noord-Nederlandse 1980:
 • Zwerfsteenkoralen (1). Noordelijke 1974: 2
 • Zwerfsteenkoralen (2). Noordelijke 1974: 50
 • Zwerfsteenkoralen (3). Noordelijke 1974: 78
 • Zwerfsteenkoralen (4). Noordelijke 1974: 86
 • Zwerfsteenkoralen (5). Noordelijke 1974: 119
 • Zwerfsteenkoralen (6). Noordelijke 1975: 78
 • Zwerfsteenkoralen (7). Noordelijke 1975: 142
 • Zwerfsteenkoralen (8). Noordelijke 1975: 175
 • Zwerfsteenkoralen (9). Noordelijke 1976: 56
 • Zwerfsteenkoralen (10). Noordelijke 1976: 146
 • Zwerfsteenkoralen (11). Noordelijke 1978: 22
 • Zwerfsteenkoralen (12). Noordelijke 1979: 2
 • Zwerfsteenkunde. 12 Belangrijke opstellen over 1964: 159
 • Zwerfsteenonderzoek. Nieuwe methode voor 1959: 349
 • Zwerfsteenonderzoek: bespreking van Vislanda-graniet en rode Växiö-graniet. 1958: 166
 • Zwerfsteenonderzoek: verleden, heden, toekomst. 1992: 31
 • Zwerfsteen-rapakivi's nader bekeken. 1980: 2
 • Zwerfsteentelling bij Wyldemerk [Gaasterland]. Een 1967: 12
 • Zwerfsteentellingen. 1965: 183
 • Zwerfsteentellingen en een keileemtypenindeling in Nederland. Over de uitkomsten van nieuwe 1974: 95
 • Zwerfsteentellingen in Drenthe. Notities over heidegronden en hun ontginning en twee nieuwe 1972: 7 - rectificatie 1972: 74
 • Zwerfsteentellingen. Aantekeningen bij 1966: 207
 • Zwerfsteentellingen? Zijn de Nederlandse en Duitse stuwwallen met elkaar te correleren met behulp van 1985: 25
 • Zwerfsteenvondsten in 'Dollengoor' [Almeto, Ov.]. 1953: 247
 • Zwerfsteenvondsten uit Utrecht. 1958: 122
 • Zwerfsteenvondsten (1). Nieuwe en zeldzame 1948: 108
 • Zwerfsteenvondsten (3). Nieuwe en zeldzame 1949: 172
 • Zwerfstenen 1. Burnot-conglomeraat. 1947: 42
 • Zwerfstenen II. Zoetwaterkwartsiet. 1947: 50
 • Zwerfstenen (2). Vondsten van nieuwe en zeldzame 1948: 140
 • Zwerfstenen (4). Nieuwe en zeldzame 1949: 204
 • Zwerfstenen, afkomstig uit het Mainzer bekken. 1960: 192 - rectificaties 1961: 232
 • Zwerfstenen bij Amersfoort. Zuidelijke 1958: 184
 • Zwerfstenen bij Norg [Dr.]. Inventarisatie van 1958: 163
 • Zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (1). Sedimentaire 1966: 82
 • Zwerfstenen en fossielen in het oostelijk deel van de Achterhoek (2). Sedimentaire 1966: 198
 • Zwerfstenen en zwerfsteentellingen. 1950: 55
 • Zwerfstenen in de Oost-Achterhoek. Over het zoeken van zuidelijke 1993:49
 • Zwerfstenen in het Twents-Duitse grensgebied. Ordovicische 1993: 132
 • Zwerfstenen in het zuiden. Noordelijke 1955: 48
 • Zwerfstenen in zandgroeve te Sibculo [Ov.]. 'Vreemde' 1975: 163
 • Zwerfstenen met topaas. Noordelijke 1972: 65
 • Zwerfstenen op en nabij de stuwwallen in Midden-Nederland. Verspreiding van noordelijke 1950: 71
 • Zwerfstenen op Wieringen. Keileem en 1991: 172
 • Zwerfstenen ten zuiden van de grote rivieren. 1992: 77
 • Zwerfstenen uit de 'Münsterländer Hauptkiessandzug'. Onderzoek naar het voorkomen van trilobieten in sedimentaire 1982: 34
 • Zwerfstenen uit het Oslogebied en het Skagerrak. Aanvullende mededelingen over de verspreiding van 1988: 84
 • Zwerfstenen uit het Oslogebied. De verspreiding van de 1959: 316
 • Zwerfstenen uit het Oslogebied. Opnieuw over de verspreiding van de 1967: 121
 • Zwerfstenen van de Veluwe. De 1951: 152
 • Zwerfstenen van het Drentse Plateau. De 1990: 120
 • Zwerfstenen van Oudenbosch [N.B.]. De 1953: 220
 • Zwerfstenen. De verspreiding over Europa van gidsgesteenten uit het Oslogebied en begeleidende 1987: 114
 • Zwerfstenen [Tosterup-conglomeraat, Järngneis]. Een tweetal zeldzame noordelijke 1955: 42
 • Zwerfstenen [kogelgraniet, diabaas]. Een tweetal zeldzame noordelijke 1961: 226
 • Zwerfstenen. Het slijpen en polijsten van 1948: 93
 • Zwerfstenen. Jaspis en radiolariet. Bijdrage tot de kennis van de zuidelijke 1959: 309
 • Zwerfstenen. Machaeridia in Ordovicische 1987: 10
 • Zwerfstenen (1). Nieuwe en zeldzame 1950: 144
 • Zwerfstenen (2). Nieuwe en zeldzame 1952: 202
 • Zwerfstenen (3). Nieuwe en zeldzame 1953: 265
 • Zwerfstenen. Opvallende verschijningsvormen van mineralen in 1990: 127
 • Zwerfstenen. Aantrekkelijke vondsten van noordelijke kalksteen 1985: 72
 • Zwertstenen (4) [Trebuser zandsteen, D.]. Opvallende 1992: 106
 • Zwerfstenen. Over enige vormen van migmatieten als Nederlandse 1972: 52
 • Zwerfstenen. Over ptygmatische plooien in Nederlandse 1949: 193
 • Zwerfstenen. Plagioklaas, albiet en labrador ook als 1963: 109
 • Zwerfstenen. Plantenfossielen in en tussen onze 1947: 29
 • Zwerfstenen. Sporen van glaciaal transport op 1985: 105
 • Zwerfstenen; een oproep tot melding van vondsten. Viskaken in noordelijke Siluro-Devonische sedimentaire 1993: 108 - rectificatie 1993:144
 • Zwerfstenengebied van Groenlo [Gld.]. Het 1947: 47
 • Zwerfstenenonderzoek (1). 1958: 103
 • Zwerfstenenonderzoek (2).[Stockholmgraniet]. 1958: 126
 • Zwerfstenenonderzoek (3). [Vislanda-graniet, Rode Växiö-graniet]. 1958: 166
 • Zwerftocht door Jutland. 1980: 82
 • Zwerfvuursteen met Pollen van coniferen. 1989: 58
 • Zwerver. Een eenzame (sideriet). 1963: 84
 • Zwervers met glans. Over windkeien en windlakstenen: 1995: 94
 • ZZ8 Op de Zeeuwse stromen met de 1961: 268