Ereleden

George Brouwers, geboren in Oisterwijk 9 oktober1930, is in maart 1985 lid geworden van de Nederlandse Geologische Vereniging. 6 Mei 1985 heeft hij de afdeling Midden-Brabant van de NGV opgericht en werd daarvan bestuurslid; is dat 25 jaar gebleven. Vervolgens 12 april 1986 benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse Geologische Vereniging als afgevaardigde afdeling Midden-Brabant in de jaarvergadering van 12 april 1986. In de bestuursvergadering 17 november 1990 stelde hij zich beschikbaar als PR functionaris. In die functie heeft hij zich ook intensief beziggehouden met de ledenadministratie, het web gebeuren en niet te vergeten NGV-Geonieuws. 24 april 2010 is hij als bestuurslid afgetreden en vervolgens benoemd tot erelid.  Op 25 april 2008 is hij benoemd tot  Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

 

 

 

 

 

Henk Oosterink uit Winterswijk is geboren 7 januari 1944 en in 1973 als lid van de Nederlandse Geologische Vereniging begonnen als amateur-geoloog en amateur-paleontoloog. In 1975 vond hij zijn eerste fossiel, een pootafdruk van een reptiel, in de steengroeve van Winterswijk. Sindsdien heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrijpen van de lokale geologie en paleontologie. De fossielencollectie die hij inmiddels heeft opgebouwd is van wereldfaam en is geheel toegankelijk voor de wetenschap. Oosterink heeft inmiddels tientallen publicaties op zijn naam staan over de geologie van de oostelijke Achterhoek en in het bijzonder over de geologie van en de fossielen uit de steengroeve in Winterwijk. Sinds 1978 ondersteunt en begeleidt hij ook de open dagen en excursies in de Steengroeve. Hij was ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de Nederlandse Geologische Vereniging. Sinds 2004 is Oosterink betrokken bij het project ‘Winterswijk onder de grond’ voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. Op 26 april 2013 is hij  Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is overleden op 7 mei 2016.

 

 

Bert Roebert is geboren in Den Haag op 13 augustus 1933. Hij is mijningenieur uit Delft en heeft gedurende zijn professionele leven gewerkt op het terrein van geohydrologie en drinkwater. Allereerst in Amsterdam, maar verder ook in veel ontwikkelingslanden, vooral in Egypte. Binnen de NGV heeft hij zich vooral met organisatorische zaken ingelaten en zich speciaal gericht op de positie van de Afdelingen en hun leden. Hij hield contact met de Afdelingen in een periode dat dat niet gebruikelijk was en bezocht in de loop van de tijd alle afdelingen, vaak in combinatie met een lezing over de Geologie van Egypte. Zo heeft hij de Raad van Advies opnieuw op de kaart gezet. Samen met andere leden van de Raad heeft hij gedurende vele jaren een invloedrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de beperkte, maar ingrijpende statutenwijziging van 2015. Hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en op de ALV van 2 april 2016 benoemd tot erelid van de NGV.

 

 

 

 

Iemand voordragen als erelid?

Als u iemand wil voordragen voor de benoeming tot erelid van de NGV, klik dan hier voor het protocol voordragen en benoemen ereleden.