Aansprakelijkheid

 

Bij het organiseren van een evenement zoals een excursie of bijeenkomst dient de organisator zich ervan bewust te zijn dat hij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade of letsel.  Risico geldt niet alleen bij excursies.  Het is ook van toepassing als iemand uit naam van de vereniging een verplichting aangaat, zoals het huren van een ruimte, de aankoop van materialen, het beschikbaar stellen van ruimte voor een expositie, etc.  Een vrijwaringsverklaring waarbij de deelnemer verklaart de organisator niet aansprakelijk te zullen stellen, is niet afdoende.

 

In principe is de veroorzaker van schade verantwoordelijk, maar degene die schade ondervindt kan de organisator van het evenement verantwoordelijk stellen. 

 

Is de organisator een officiele vereniging (dus ingeschreven bij de KvK, met notariëel goedgekeurde statuten), dan is de vereniging een rechtspersoon en kan de vereniging verantwoordelijk gesteld worden en dient de schade vergoed te worden uit het vermogen van de vereniging of een verzekering. Alleen in het geval dat vastgesteld kan worden dat een bestuurslid een onverantwoordelijke opdracht heeft gegeven, kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Is de organisator niet een officiele vereniging, dan rust de aansprakelijkheid bij natuurlijke persoon die het evenement organiseert.  Als de schade daar niet kan worden verhaald kunnen de overige bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.  Alleen als de organisator is gemachtigd door het bestuur van een overkoepelend orgaan (bv. de NGV), dan kan dit overkoepelende orgaan aansprakelijk gesteld worden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

 

Bestuurders van een vereniging kunnen een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Een deelnemer aan een evenement (vooral excursies), dient altijd een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben met een gedekte waarde van minimaal € 1.000.000.  Ook iemand die op persoonlijke titel een excursie organiseert kan volstaan met een dergelijke verzekering.  Een doorlopende aansprakelijkheidsverzekering verdient de voorkeur, in verband met kosten en papieren rompslomp.

 

Verdere informatie

 

Op de volgende websites kan verdere informatie gewonnen worden:

 

Kamer van Koophandel

 

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-organiseren/aansprakelijkheid/info-en-advies/aansprakelijkheid-van-bestuurders/

 

http://www.verenigingenrecht.nl/Bestuurdersaansprakelijkheid%20binnen%20verenigingen.doc

 

http://www.verenigingen.nl/checklist-aansprakelijkheid-3821468.html