De NGV

Voor geïnteresseerden in de geologie biedt de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) 
sinds 1946 een platform aan leden om zich met plezier in dit vakgebied te ontwikkelen.  Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor en Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.


Tijdens speciale themadagen worden lezingen gehouden en bijvoorbeeld fossielen/mineralen en 
stenenverzamelingen getoond. Bij de themadagen en de jaarlijkse landelijke contactdag 
ontmoeten professionele geologen en amateurs elkaar - zie Activiteiten.

 

De vereniging organiseert regelmatig cursussen met onderwerpen zoals introductie in de 
geologie, gesteenteherkenning, fossielen prepareren en de geologie van Nederland.


Voor excursies zijn de leden vooral op de afdelingen aangewezen. De 7 afdelingen zijn er verder voor het regionaal contact met de leden middels determineeravonden, lezingen, dia- en videovoorstellingen. Ook wordt museabezoek georganiseerd. Zie voor verdere bijzonderheden bij verschillende afdelingen.

Er is een formulier waarmee u zich meteen kunt aanmelden als lid!

De statuten  van de NGV zijn beschikbaar via deze link.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als 'GDPR') van kracht geworden. De NGV is verplicht om leden en belangstellenden op de hoogte te brengen welke gegevens de NGV van een ieder bijhoudt. In het kader daarvan is er een privacyverklaring opgesteld.

 

 

 

 

Pieter van der Lijn was mede-oprichter en eerste voorzitter van de NGV in 1946. In 1954 kwam mede door zijn toedoen het Geologisch reservaat bij Urk tot stand.