De Werkgroep Optische Petrologie van GEA heeft vacatures voor nieuwe leden.
13-09-2016 00:00:00

Het is een bekend gegeven dat de beide grote Nederlandse amateur-geologieverenigingen (NGV en GEA) al enige tijd bezig zijn hun samenwerking te intensiveren. Er bestaat een significante overlap tussen de ledenbestanden van beide clubs, zodat veel leden van de NGV kennis hebben van de activiteiten van GEA. Het lijkt niettemin nuttig om NGV-leden opmerkzaam te maken op het bestaan van de Werkgroep Optische Petrologie (WOP) die al ongeveer 20 jaar binnen GEA floreert.

De WOP is een groep van ongeveer 15 leden die betrekkelijk frequent bijeenkomt en intensief studie maakt van gesteenten door middel van optische middelen, met name de polarisatiemicroscoop. De polarisatiemicroscoop stelt in staat om een gesteente waarvan één of meer slijpplaatjes zijn geprepareerd, verregaand te karakteriseren. Allereerst kan de minerale samenstelling worden vastgesteld; deze analyse kent overigens zijn beperkingen.  Ook kan uit de microstructuur van een gesteente, zoals zichtbaar gemaakt in het beeld van de polarisatiemicroscoop, veel van zijn ontstaansgeschiedenis worden afgeleid. Opmerkelijkerwijze zijn het juist de afwijkingen van de ideale kristalvormen van de samenstellende korrels, die belangrijke aanwijzingen over het ontstaan van het gesteente verschaffen. Het geleidelijk groeiende inzicht in de methodiek om de geschiedenis van een gesteente te reconstrueren is een ervaring die veel voldoening schenkt. De groep beschikt over veel studiemateriaal;  het bestuderen van zelfgevonden materiaal kan nog een extra dimensie geven aan de studie.

De WOP wordt tijdens de werkavonden en excursies begeleid door een professioneel petroloog. De leden van de werkgroep hebben een zeer uiteenlopend kennisnivo. Het streven binnen de WOP is om ieder in de gelegenheid te stellen op een plezierige wijze zijn of haar eigen kennis, van beginner tot “volleerd” amateur, te verbeteren.

 

De website van GEA geeft onder het hoofdje  Activiteiten →Werkgroepen→WOP nadere informatie en contactmogelijkheden.

 

 

Jacques van Bokhoven, voorzitter WOP  

Gouda, 6 sept 2016,   Tel. 0182 534272