Lezingen cyclus 2016/2017, Hunebed Centrum, Borger
30-10-2016 00:00:00
svh

Lezingen cyclus 2016/2017, Hunebed Centrum, Borger

 

Wat zit er onder onze voeten

-

Van Aardkern tot Aardoppervlakte

 

De Nederlandse Geologisch Vereniging ( NGV), in samenwerking met het geopark ”De Hondsrug” en het Hunebed centrum in Borger heeft in de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingen cyclic over geologische onderwerpen georganiseerd in het Hunebed centrum.  Het idee achter dit initiatief is de mogelijkheid creëren dat geïnteresseerde leken in de regio kennis kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen en ideeën  over de aarde, en alles wat daarmee samenhangt. Belangrijk voor het succes van dit initiatief was en is de bereidheid van wetenschappers uit het hele land om hieraan hun medewerking te verlenen.

 

Het onderwerp voor de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 was/is “Van Oerknal tot nu- een reis door 13,8 miljard jaar“.  In dit kader hebben we twee series van vijf lezingen georganiseerd, de eerste serie in het seizoen 2014/2015 met de subtitel  “De aarde als planeet” en de 2e serie in het seizoen 2015/2016 met de subtitel  “De ontwikkeling van het leven op aarde”.  De 10 lezingen werden/worden verzorgd door   Prof van de Weyaert ( RUG), Govert Schilling ( wetenschap journalist), Prof van Westrenen (VU),  Prof Vissers (RUU), Prof Kroonenberg ( TU Delft),Prof Hengeveld(VU), Prof Wijbrans (VU), Dr Renema (Naturalis), Prof Smit(VU) en Prof Reumer (RUU). De belangstelling  voor deze lezingen is erg groot en de zaal in het Hunebed Centrum is dan ook goed  gevuld ( max 100 belangstellenden). Wij zijn erg  blij met dit succes en willen graag doorgaan op de ingeslagen weg.

 

Voor het seizoen 2016/2017  hebben we als onderwerp gekozen “WAT ZIT ER ONDER ONZE VOETEN – VAN AARDKERN TOT AARDOPPERVLAKTE “.  We willen ons verhaal beginnen met een overzicht van de gesteenten en mineralen in de kern, mantel en diepe aardkorst , alles buiten bereik van de diepste boringen, om vervolgens  de gesteenten van de bovenste 10 km van de aardkorst en hun geologische geschiedenis in meer detail te bespreken.

 

Door plaat tektonische bewegingen heeft Nederland zich in het Phanerzoicum ( 540 -0 My) over een groot deel van de aardbol bewogen, van diep op het zuidelijk halfrond in het Paleozoïcum via de evenaar tot hoog op het noordelijk halfrond in het hier en nu. Gedurende deze zwerftocht heeft Nederland veel verschillende  landschappen gekend, variërend van zeeën met koraal riffen, tropische regenwouden, sahara -achtige woestijnen, bergstreken bedekt met bossen en meren, tot een landschap van toendra’s en gletschers. 

 

Het leek ons interessant om in een serie van weer vijf lezingen deze geschiedenis uit de doeken te doen zodat de toehoorders er zich meer en beter van bewust zijn wat zich onder hun voeten bevindt en “Hoe dat zo gekomen is “.

De lezingen worden gehouden in het Hunebed Centrum in Borger, Drenthe en beginnen om 14.00 u. U kunt zich opgeven via e-mail: hwolters @hunebedcentrum.nl