Bezoek van der Lijn reservaat
06-08-2016 11:00:00

In het Urkerbos bevindt zich een voor Nederland uniek gebied: het geologisch reservaat “P. van der Lijn”. Toen de Noordoostpolder droog viel, bleek er ten noorden van Urk een uniek morenelandschap te liggen. Een stukje hiervan wordt door Het Flevo-landschap “bewaard” in dit reservaat, genoemd naar de nestor van de amateurgeologie Pieter van der Lijn. Schrijver van het bekende “Keienboek” en mede-oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV). Deze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar, dus extra reden om aandacht te schenken aan het reservaat. De Gesteentetuin van Het Flevo-landschap op Schokland, waar veel zwerfstenen uit het Urkerbos naar toe zijn gebracht en waar een “miniatuur” Van der Lijn-reservaat is ingericht, vormt het ontvangstpunt van de evenementen.

 

Bezoek in het kader van 70 JAAR NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING

Programma Commissie Van der Lijn, Museum Schokland, Het Flevo-landschap

 

-          Lezingen-/excursiereeks over Kwartair geologie in Nederland

September - november

Ochtendexcursie naar het Geologisch reservaat Van der Lijn bij Urk, lunch in de Gesteentetuin en een middagprogramma met een exclusieve openstelling van de gesteentecollecties in museum Schokland en een geologische lezing.

(Organisatie Commissie Van der Lijn-Boelens-Hellinga, Museum Schokland en Het Flevo-landschap.)

 

-            Zondag 18 september

Prof. Dr. B. Boekschoten

‘Amateurgeologen in de zwerfsteengeologie, vroeger en nu’

Aanvang 14.00 uur

 

-            Zondag 2 oktober

Erik Meijles

‘IJstijden’

Aanvang 14.00 uur

 

-            Zondag 23 oktober

Harry Huisman

‘Saale-ijstijd, vorming van de Hondsrug, keileem en zwerfstenen’

Aanvang 14.00 uur

 

-            Zondag 13 november

Dr. Wim de Gans

‘Ontwikkeling van Nederland in het Weichselien en het Holoceen’

Aanvang 14.00 uur

 

Het dagprogramma

Ontvangst in de Gesteentetuin – Keileemweg 1, Schokland      10.00-10.30 uur

Vertrek naar en aankomst bij reservaat bij Urk                                10.30-11.00 uur

Rondleiding in reservaat met gids (Flevolandschap)                           11.00-12.00 uur

Vertrek naar en aankomst in Gesteentetuin                                      12.00-12.30 uur

Lunch in Gesteentetuin (Flevolandschap)                                          12.30-13.30 uur

Lezing in filmzaal museum Schokland (Museum Schokland)         13.30-14.00 uur

Bezichtiging geologische collecties van het museum met uitleg        15.00-16.00 uur

door deskundige (Museum Schokland)

Vertrek naar Gesteentetuin                                                                    16.00 uur

 

Deelnemers worden vervoerd in personenbusjes door vrijwilligers van het Museum Schokland en Het Flevolandschap. Deelnamekosten € 25,00 per persoon (begunstigers van het Flevolandschap of museumkaarthouders € 20,00).

Het is ook mogelijk om alleen de lezingen bij te wonen. De prijs is dan € 6, of gratis toegang met de Museumkaart.

Aanmelden kan via de website: www.museumschokland.nl of www.flevolandschap.nl