GROEVES WINTERSWIJK EN ROOTH GESLOTEN VOOR PUBLIEK
10-03-2016 00:00:00

Naar aanleiding van een  gesprek  met de leiding van Sibelco Winterswijk, waarbij de bezoekersdagen en alle andere activiteiten van NGV afdeling Winterswijk met betrekking tot de Muschelkalkgroeve ter sprake zijn gekomen is bekend gemaakt dat het in 2016 helaas niet mogelijk zal zijn de groeve te bezoeken. 

 De activiteiten die de NGV afdeling Winterswijk in de groeve organiseert zijn voor 2016  stil gelegd.

Dat betekend dat de bezoekersdagen, excursies en de opgraving voor dit jaar komen te vervallen.

De reden is dat veiligheid binnen Sibelco recentelijk wereldwijd extra aandacht heeft gekregen  en men op dat vlak uiteraard ook goed wil presteren. Naast aandacht voor  de veiligheid van eigen werknemers heeft Sibelco ook maatregelen genomen met betrekking tot het bezoekersbeleid. Voorlopig mogen er wereldwijd geen bezoekers worden toegelaten in de groeves die Sibelco  exploiteert en beheert , en dat betekent dat ook de groeves in Limburg ('t Rooth) niet langer toegankelijk zijn.

 

Zowel de getroffen afdelingen als het  NGV hoofdbestuur proberen regelingen te treffel met Sibelco om toekomstige bezoeken mogelijk te maken.