Themadag vuursteen
21-11-2015 00:00:00

THEMADAG VUURSTEEN

Zaterdag 21 november 2015, TNO Utrecht
In het gebouw van TNO Geologische Dienst van Nederland, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht

 

Deze dag is toegankelijk voor alle belangstellenden ( NGV leden gratis; niet-leden €5 ). De dag wordt gehouden in het gebouw van TNO Geologische Dienst van Nederland, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.  Omdat de zaal toegankelijk is voor maximaal 100 deelnemers, is registratie verplicht. U kunt zich opgeven door op de titel Themadag Vuursteen te klikken.

 

Vuursteen is erg veelzijdig, alleen al de vorm en het uiterlijk zijn heel divers. Sommige stukken vuursteen mogen echt een schoonheid genoemd worden. Andere lijken nauwelijks het oprapen waard. Vuursteen is en blijft een wonderbaarlijk, doch ook mystiek materiaal. We gaan uitgebreid de vraag naar het ontstaan van vuursteen. De vuursteenmijning in bijvoorbeeld Zuid-Limburg komt aan bod: waren dit prehistorische fabrieken of tempels? Bij Assen zijn recent nieuwe Neanderthaler-artefacten gevonden (zie foto)  – onze kennis van de oudste mens in Nederland is er met een sprong op vooruit gegaan. We sluiten de dag af met uitleg over de nieuwste onderzoektechnieken: onderzoek van vuursteen berust op de analyse van micro mineraalinsluitsels ter grootte van soms maar 1 of 0,5 micron. Gebleken is dat elke vuursteensoort een eigen ‘DNA profiel’ bij zich draagt wat is opgebouwd uit een specifiek mineraalgezelschap.

 

PROGRAMMA:

10.00 ------------Registratie & koffie/thee

10.30 ------------Opening

10.30-11.15 ---Jan Weertz: De veelzijdigheid van vuursteen

11.15 – 11.45  Pauze, boekenmarkt, bibliotheek NGV, tafeldemonstraties

11.45 – 12.30  Harry Huisman: Het ontstaan van vuursteen

12.30 – 13.30  Lunch, boekenmarkt, bibliotheek NGV, tafeldemonstraties

13.30 – 14.00  Wiel Schins: Vuursteenmijnbouw: fabriek of tempel?

14.00 – 14.30  Marcel Niekus: Neanderthalers in Assen - nieuwe vondsten

14.30 – 15.00  Pauze, boekenmarkt, bibliotheek NGV, tafeldemonstraties

15.00 – 15.30  Hans de Kruijk: Vuursteenonderzoek- nieuwe ontwikkelingen en technieken.

15.30 -----------einde

 

GEOLOGISCHE “MARKT”

Van 10.00 – 15.00 uur is er ook een geologische “markt” in hetzelfde gebouw:

  • Boekverkopers met nieuwe en tweedehands geologische boeken
  • NGV bibliotheek: lees/leentafel met boeken en tijdschriften
  • Tafeldemonstraties Gelders Geologisch Museum, De Belemniet (fam. Weertz).