Landelijke Contactdag NGV: aardbevingen
08-03-2014 10:00:00
Paul van Olm

Landelijke contactdag 8 Maart 2014

AARDBEVINGEN

De landelijke contactdag 2014 wordt gehouden in het gebouw TNO/Geologische Dienst Nederland op Universiteitscentrum De Uithof in Utrecht (adrs: Princetonlaan 6).

 

Programma:

Het programma bestaat uit twee lezingen 's-ochtends en twee lezingenj in de middag en een geologische markt. Mederwerkers van de Universiteit Utrecht en mogelijk het KNMI zullen ingaan op de algemende aspecten van aardbevingen (geologische oorzaken, registratie en monitoring). Aardbevingen in Nederland zijn tegenwoordig "gewoon" geworden, Het publieke debat richt zich op het Groninger gasveld en de risico's van schaliegaswinning. Een medewerker van de NAM heeft zijn medewerking aan het middagprogramma toegezegd.

 

Het programma is:

10.00 - 10.30 uur    ontvangst met koffie

10.30 uur                opening

10.35 - 11.15 uur    Rob Govers (Universiteit Utrecht) - De voorspelbaarheid van aardbevingen.

11.15 - 12.00 uur    Anne Fortuin (Em. Docent geologie Vrije Universiteit, Amsterdam en Geologisch

                               Museum Hofland) -  Aardbevingen in de Jordaanslenk - geologische en archeologische     
                               getuigenissen

12.00 - 13.00 uur    Lunch en geologische (boeken)markt

13.00 - 13.45 uur    Bernard Dost (KNMI) - Aardbevingen in Nederland

13.45 - 14.30 uur    Rob van Eijs (NAM) - Aardbevingen in het Groninger gasveld

14.30 uur                Sluiting

 

Aanmelding

Aanmelden per email bij Paul van Olm, secretariaat@geologischevereniging.nl .

De kosten zijn €15,- per persoon incl. lunchpakket voor NGV leden, niet-leden €25,-, te storten op rek.nr. NL46INGB0001182107 t.n.v. penningmeester NGV onder vermelding van LC2014. Er geldt een maximum van 100 deelnemers. Bij overintekening is de volgorde van binnenkomst van de betalingen van NGV leden bepalend voor deelname. Indien u niet kunt deelnemen krijgt u daarvan bericht en volgt restitutie van het door u gestrorte bedrag.

Bereikbaarheid

Per auto: A28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan/Princetonplein volgen. Bij het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: stadsbus lijn 11 en 12 iedere 5 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). Uitstappen halte "botanische tuinen" (lijn 11) resp. "Kruytgebouw" (lijn 12).