Verslag van Symposium Freek Rhebergen
28-12-2013 00:00:00

Symposium: Freek Rhebergen 80 jaar

AOC-oost, Almelo, 28 december 2013


Het symposium ter eren van de 80e verjaardag van Freek Rhebergen was een zeer geslaagde bijeenkomst, bijgewoond door zo’n 80 belangstellenden. Er waren vier lezingen georganiseerd die enerzijds de persoon Freek belichtten (Percy van Keulen: “Freek is nieuwsgierig, gedreven en een doorzetter, wat heeft geresulteerd in meer dan 50 publicaties”) en anderzijds een licht wierpen op de geologie van de gebieden waar hij veel heeft gewerkt (Sjoerd Kluiving : de Itterbeck-Uelsen stuwwallen en Harrie Huisman “de Hondsrug in een ander daglicht”. Prof Geert-Jan Brummer wees erop dat niet alleen Paleozoïsche sponzen Freeks belangstelling hadden maar ook de prachtige groep  van Ordovische algen.  Last but not least dankte Prof Bert Boekschoten Freek voor al zijn fantastische wetenschappelijke  bijdragen en hoopte hij dat er nog veel meer in het vat zit; er is per slot van rekening nog zoveel  te ontdekken! Als klap op de vuurpijl onthulde hij de voorpagina van de volgende G&H die de titel  draagt: “De Rhebergen Special”. Freek was heel duidelijk ingenomen en ook wel een beetje beduusd door al dit eerbetoon. Hij  bedankte iedereen voor de hartelijke woorden en sprak de hoop uit dat hij nog een hele tijd door zou  kunnen gaan met zijn hobby.

Namens de hele NGV heb ik hem van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal.  

 

Willem Schuurman, 29 december 2013

voorzitter NGV