Stenen en fossielen zoeken, Zondag 6 oktober
06-10-2013 00:00:00
Piet Thijssen

Stenenliefhebbers opgelet! Op zondag 6 oktober 2013 organiseert het Natuurmuseum voor de laatste keer dit jaar een stenenzoekexcursie naar de grindwinninglocatie van Delta K3 Industriezand bij Emmerich (Duitsland). De excursie duurt van 10.30 uur tot 14.30 uur en is geschikt voor personen van 8 jaar en ouder.

Op de grote stortberg zijn zwerfstenen tot ongeveer 15 centimeter groot te vinden. De stenen zijn met de Rijn en de Maas meegekomen uit Duitsland, België en Frankrijk, of zijn door het vroegere landijs uit Zweden en Finland aangevoerd. In deze bijzonder kleurrijke en diverse stenenverzameling zijn, naast bont gekleurde granieten en kwartsieten ook zwerfsteenfossielen te vinden. Ook worden er regelmatig stukken botmateriaal gevonden. Dat kunnen restanten zijn van mammoeten en andere dieren uit de laatste ijstijd, maar ook botten van allerlei dieren die tot in de vorige eeuw geleefd hebben, zoals koeien en paarden. Tussen het fijne grind wordt hier af en toe zelfs een haaientand gevonden!

Vooraf krijgen de deelnemers een korte uitleg over het bedrijf en de stenen en fossielen die je er kan vinden. Hierna kan er op de grote stortberg naar hartenlust gezocht worden en is alle gelegenheid tot vragen stellen aan de excursieleiders, die ook graag helpen bij het determineren van de vondsten.

De kosten bedragen € 3,- per persoon. Kinderen tot 15 jaar, Vrienden van het museum en leden van de GEA – Kring Arnhem/Nijmegen betalen € 2,- per persoon. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@natuurmuseum.nl of telefonisch via 024-3297070.

 

zie ook de website van het Natuurmuseum