Themadag Hydrogeologie
28-09-2013 00:00:00
Okke Peijters

Deze dag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Toegang is gratis voor leden van de NGV en de NHV. U kunt eventueel bij aankomst lid worden. Niet-leden betalen voor de themadag 5,-- ter plekke te voldoen (let wel: u kunt alleen contant betalen). Het aantal plaatsen is beperkt tot 100. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Locatie: TNO, Utrecht

 

Inhoud

Er wordt een inleiding gegeven in de hydrogeologische opbouw van ons land en de historie van grondwatervraagstukken in Nederland. Daarnaast passeert een aantal actuele hydrogeologische onderwerpen de revue. De interactie tussen zoet en zout grondwater in relatie tot zeespiegelstijging en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de landbouw. Verdroging van natuurgebieden als gevolg van industriële grondwateronttrekkingen. Grondwaterwinning voor consumptie. Vooraanstaande sprekers nemen u mee in de ondergrondse waterwereld en beantwoorden graag de vragen die u heeft. Tijdens de (hydro)geologische markt zullen ook stands aanwezig zijn die zich primair richten op de hydrologie. Laat deze kans dus niet lopen!

 

 

Programma:

 

10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie/thee

Welkom door Okke Peijters (NGV) en Michael van der Valk (NHV)

10.30 – 11.15 1e spreker: Co de Vries (emeritus hoogleraar VU): Grondwater in geologisch en historisch perspectief

11.15 – 11.45 Pauze

11.45 – 12.30 2e spreker: Gualbert Oude Essink (Deltares/UU): Zoet en zout grondwater in Nederland

12.30 – 13.30 Lunch (broodjes, koffie/thee te koop bij de catering)

13.30 – 14.15 3e spreker: Roelof Stuurman (Deltares): Caleidoscoop van geologie en grondwater, verdroging

14.30 Afsluiting door Okke Peijters

 

Programma in PDF treft u hier

 

(Hydro)Geologische Markt

Tijdens de pauzes zijn er tafelexposities, demonstraties, boekverkopers en de NGV-bibliotheek (mogelijkheid tot het inzien en lenen van boeken). Indien u interesse heeft om aan de “geologische markt” een bijdrage te leveren (kosteloos) laat ons dat dan weten (bij voorkeur via het contactformulier op www.geologienederland.nl).