Boekpresentatie: van reuzenhaai tot Chalicotherium
30-03-2013 11:00:00
Shirley

De afgelopen decennia zijn er in Mill-Langenboom bij de zandwinning in groeve De Kuilen grote aantallen fossielen gevonden. De verzamelaars die gedurende die periode weer en wind trotseerden om in de zandbassins het groenzand uit te zeven, hebben een indrukwekkende hoeveelheid tanden, botten en schelpen blootgelegd. Resten van vooral mariene dieren: haaien, vissen, zeezoogdieren en ongewervelden als slakken, tweekleppigen en schaaldieren. Maar ook van landdieren als herten, mastodonten, jaguars en marterachtigen. En zelfs van de nu uitgestorven diersoort Chalicotherium sp., waarvan tot voor kort niet bekend was dat die ooit in Nederland voorkwam. Het overgrote deel van die dieren leefde in deze Brabantse omgeving ergens tussen 11 en 2,5 miljoen geleden: in het Laat-Mioceen, Plioceen en VroegPleistoceen. De veelheid en de enorme diversiteit aan fossielen maken MillLangenboom tot een voor Nederland unieke vindplaats.