Excursie Ondergrondse gasopslag Zuidwending
12-04-2013 13:30:00
Willem Schuurman

De Koninklijke Nederlandse Geologische en Mijnbouwkundige Vereniging Noord ( KNGMGN) organiseert op 12 april 2013 een excursie naar de ondergrondse gasopslag in zoutcavernes bij Zuidwending, provincie Groningen. Leden van de NGV zijn welkom om aan deze excursie deel te nemen. Opgave via mail bij: KNGMGN@gmail.com

Details:

Datum, tijd en plaats: vrijdag 12 april 2013, ontvangst 13.30 uur, start excursie 14.00 uur
Plaats: Nederlandse Gasunie, Zoutweg 2, Zuidwending
Vervoer: eigen vervoer
Bij opgave wordt u verzocht uw naam op te geven, en tevens uw kleding en schoenmaat, dit laatste in verband met het verplicht dragen van veiligheids kleding en schoeisel Het aantal deelnemers is maximaal 25, dus tijdig opgeven loont.

 

 

Tussen Zuidwending en Ommelanderwijk in de polder Noorderwijk aan de Zoutweg, werd in 2011 een ondergrondse gasopslag in gebruik genomen, waarbij voor het eerst in Nederland gas wordt opgeslagen in zoutcavernes. De opslag bestaat uit een bovengrondse gasinstallatie en vier cavernes op een diepte tussen 1.000 en 1.500 meter. De cavernes hebben een hoogte van zo´n 300 meter en een doorsnede van 50 à 60 meter. De Martinitoren past er qua hoogte
zo’n drie maal in. Het aardgas wordt opgeslagen onder een maximale druk van 180 bar. Per caverne is ruim 50 miljoen m3 aardgas voor de markt beschikbaar (werkgasvolume). Uit de vier cavernes kan maximaal 1,6 miljoen m3 gas per uur geproduceerd worden en er kan maximaal 0,8 miljoen m3 per uur worden geïnjecteerd. De constructie van een vijfde caverne is in volle gang. Deze caverne zal ongeveer anderhalf keer zo groot zijn als de grootste van de vier huidige cavernes en zal in 2013 in gebruik worden genomen. Met de gasopslag is een investering gemoeid van ruim € 500 miljoen en er zijn 2,3 miljoen mensuren aan besteed. Tijdens de realisatie heeft Gasunie veel aandacht besteed aan de communicatie met de omgeving en omwonenden. Direct vanaf het begin van de plannen in 2003 zijn omwonenden en lokale autoriteiten nauw bij het project betrokken.