In Memoriam Henk Duyverman
19-06-2019 00:00:00

Op 18 juni j.l. overleed geheel onverwachts onze hoofdredacteur Henk Duyverman. Henk was een veelzijdig mens. Hij was niet alleen geoloog met een wereldwijde (veld)ervaring in vele gebieden, maar ook verknocht aan boeken en alles wat daarmee samenhangt. Hij runde zijn geologisch antiquariaat “Terra incognita” met passie en had 30.000 titels verzameld op geologisch en aanverwant gebied in de grote stolpboerderij in het West-Friese Oostwoud waar hij na alle omzwervingen als geoloog een prachtig thuis had gevonden.

 

Daarnaast was hij zeiler én avonturier; hij zou komende maand voor de Stichting Georeizen een reis naar het Noordelijke Spitsbergen maken, met als vervoermiddel een prachtige klipper en de geologische ontsluitingen op de onherbergzame kust per bootje aangedaan zouden worden.Hij kon de geologie in het veld ook prachtig uitleggen, zoals hij in talloze excursies voor collegae en leken bewees. Zijn reis langs zeven groeves in de Nederlands-Duitse grensstreek kwam dan ook iedere keer  moeiteloos vol. Ook de Winterswijkse groeve werd daarbij aangedaan, helaas zal hij de special, die hij daarover voorbereidde samen met de werkgroep in Winterswijk, nu niet meer kunnen voltooien.

 

Ik herinner me hem vooral als een aimabel mens en vooral als een bruggenbouwer tussen mensen. In het NGV bestuur heb ik hem daarvoor vaak bewonderd en (stilzwijgend) bedankt. Hij loste moeilijke zaken op in plaats van er over door te vergaderen. Dat maakte hem bij uitstek geschikt voor de rol van spin in het web van een periodiek als ons geologenblad. Hij kon mensen stimuleren om artikelen te schrijven, maar hij wist ook heel goed de kwaliteit te waarborgen. Onder zijn leiding is G&H doorgegroeid tot een prachtig en graag gelezen blad voor de amateur én professional.

 

Hij zat nog boordevol ideeën om het blad nog beter te maken en ook toegankelijker voor een breder publiek. Die weg kan hij niet meer inslaan, maar wij zullen hem ons altijd blijven herinneren met waardering en genegenheid.

 

Paul van Olm

Oud voorzitter NGV, secretaris Stichting “Georeizen”