Enquête Naturalis
09-12-2018 00:00:00

Bij Naturalis Biodiversity Center loopt een een NWO-ALW project dat graag de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland een kans wil geven om bij te dragen aan en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van internationale onderzoeksinfrastructuren. Deze innovatieve infrastructuren hebben veel potentie en zullen de toekomstige workflow van onderzoekers gaan beinvloeden. Een van deze komende infrastructuren is DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections). Voor een korte beschrijving, zie 'a short background verder op in het bericht. 

 

Het is ontzettend belangrijk om perspectieven te verzamelen en formuleren van de Nederlandse wetenschappers als 'eind-gebruikers' van een dergelijke infrastructuur. Hierdoor zullen we ons als land sterker kunnen positioneren richting Europese projecten en de behoeftes en belangen aangedragen door onze eind-gebruikers verdedigen en presenteren. 

 

Om deze behoeftes en perspectieven te verzamelen is er een survey gemaakt gericht op onderzoekers binnen de biologie, geologie, ecologie, taxonomie, bioinformatica ed. Voor sommige onderzoekers lijkt het gebruik van natuurwetenschappelijke collecties wellicht ver weg, maar zodra deze collecties completer, beter gelinked, gevalideerd en beter beschikbaar worden, zijn/worden ze relevant voor een verscheidenheid aan onderzoeksgebieden. 

 

We missen met name nog input van geologisch georienteerde onderzoekers. (zie hieronder de link naar de survey en praktische informatie). 

 

 

A short background

The true potential of natural science collections (for many research domains) is yet to be uncovered. This is especially true when digital information on natural science collections is combined and linked with other data types. Establishing data-linkages around digital representations of natural science collections is one of the aims of the DiSSCo initiative. DiSSCo, the Distributed System of Scientific Collections, also aims to unite all natural science collections in Europe into one single virtual collection. The Netherlands is leading the DiSSCo consortium and also takes up a prominent role in several international biodiversity information and research initiatives, such as GBIF and LifeWatch. 

 

Praktische informatie

De survey output zal gebruikt worden voor het formuleren van voorstellen en het presenteren van behoeftes (vanuit een Nederlands perspectief) voor infrastructuriele diensten en architectuur op Europees niveau. Via de survey ben je ook in staat om verder betrokken te raken bij het project indien geinteresseerd. De survey neemt +/- 10 minuten in beslag en het verspreiden van de link wordt zeer op prijs gesteld. Aangezien sommigen van jullie betrokken zijn bij meerder organisaties, verontschuldigen we ons bij voorbaat voor dubbele berichten.