Naam :Clarinus Nauta
Functie :Voorzitter
Omschrijving :

Ik heb met passie Aardrijkskunde gegeven op middelbare scholen. In 2016 / 2017 kreeg ik drie awards: Allereerst van de geologieclub van Reggesteyn. Daarna de award van CSG Reggesteyn voor de beste docent en als klap op de vuurpijl de verkiezing tot beste Aardrijkskunde leraar in Nederland (jaar 2017). M.i.v. september ben ik met pensioen.
Als kind was ik al gegrepen door de natuur om mij heen. Mijn eerste 1 cm grote rood-vuurstenen zee-egel vond ik in Gaasterland als 10 jarig jochie. Als auto didact heb ik mij kennis eigen gemaakt gehinderd door mijn eenzijdige aanleg. (problemen met NA en SK) Nu maak ik stenenkisten voor het onderwijs en geef algemene geologische cursussen op middelbare scholen. Daarnaast reis ik graag naar vulkanische gebieden.
Mijn bestuurservaring heb ik opgedaan in verenigingen. Ik ben vele jaren voorzitter geweest van het christelijk vormingswerk in Nijverdal. Ben oprichter van Knag Kring Oost en zit in het bestuur van een kleine volleybalvereniging. Daarnaast ben ik kerkelijk actief.
Ik hoop met uw steun de NGV staande te kunnen houden en zo mogelijk te verjongen.