skip to Main Content
Mededeling van het NGV bestuur m.b.t. fusie met GEA

Mededeling van het NGV-bestuur

Op zaterdag 17 december 2022 was er – na afloop van de Themadag Noordzee in Utrecht – een ALV met als onderwerp de fusieplannen van NGV en GEA. De NGV-leden konden zich hier definitief uitspreken over de fusie. Veel leden zagen de voordelen van een grote geologische vereniging. Enkele leden gaven aan geen moeite te hebben met de fusie, maar wel met het landelijke lidmaatschap voor lokale leden. Om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen had het bestuur het “beperkte lidmaatschap” in het leven geroepen. Het bestuur hecht namelijk aan het landelijk lidmaatschap vanwege de noodzakelijke verzekeringen (aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid), maar ook vanwege een goede bereikbaarheid en communicatie met alle leden. Daarnaast kunnen de huidige lokale leden – indien gewenst – nog “lokaal” blijven. De afdelingen blijven verder volkomen zelfstandig. Tenslotte wil het bestuur de afdelingen zoveel mogelijk (financieel) steunen.

Een grote meerderheid van de aanwezige leden (86 %) stemde in met de fusie en met de statuten van de nieuwe vereniging, die samen met de Stichting GEA wordt opgericht. Het verslag van deze ALV zal in de eerstvolgende G&H worden gepubliceerd.

Het besluit op de ALV van 17 december 2022 betekent dat – in de loop van 2023 – de NGV ophoudt te bestaan en dat er met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe geologische vereniging is.

Beide besturen en de vrijwilligers gaan nu samen aan de slag met de voorbereidingen van deze stap. Zo zijn er allerlei organisatorische en inhoudelijke zaken. Bijvoorbeeld het samenvoegen van de ledenadministratie, maar ook het samengaan van de beide bladen (beide redacties praten hierover), de steun aan afdelingen, de organisatie van themadagen en excursies, de organisatie van jeugdactiviteiten, verzekeringen, etc.

We zullen u het komende jaar steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de voorzitter of de secretaris.

 

Clarinus Nauta,

namens het bestuur van de NGV

Back To Top