skip to Main Content
28 september 2022

Contributie tarieven vanaf 1 januari 2023

De afgelopen 9 jaren zijn de prijzen van een lidmaatschap van de NGV onveranderd gebleven. Gedurende het lopende kalenderjaar zijn we als vereniging echter geconfronteerd met hogere kosten. Zo zijn de drukkosten van Grondboor en Hamer gestegen door andere hogere…

Back To Top