Cursus Geologie “De oorsprong van ons zonnestelsel, de aarde en het leven” door prof. Jan Wijbrans (Vrije Universiteit)

Vanaf donderdag 22 april neemt professor Jan Wijbrans (Vrije Universiteit) deelnemers mee naar de oorsprong van ons zonnestelsel, de aarde en het leven in een vierdelig geologiecollege.

 

De cursus is zowel online te volgen als in de zaal van de Koppelkerk te Bredevoort op
Donderdagen 22 en 29 april + 6 en 13 mei 2021.
Tijdstip: 20.00u – 22.00u, onderbroken door 15 minuten pauze.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

NGV cursussen 2021

Ook in 2021 organiseert de NGV verschillende geologische cursussen.

In het voorjaar is er de cursus over het vulkanisme. Deze wordt online gegeven.

In het najaar van 2021 zijn er een tweetal cursussen over de geologie en landschappen van Europa en over de geologie van de Maas. 

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING

Meer over...Sponsors

De NGV - homepage

 

GEA, NGV en Gemma volgen de richtlijnen die door de regering zijn gegeven in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Alle activiteiten waarbij leden van de organisaties, (inclusief de Kringen, Werkgroepen en Afdelingen) samen komen, worden tot nader datum opgeschort.

De organisaties streven er naar om de tijdschriften uitgaven normaal te laten verlopen. Mochten de omstandigheden veranderen dan zullen wij daarover berichten.

 

 

 

Sinds 1946 begeleidt de NGV geïnteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Voor meer informatie over de NGV klik hier voor de flyer.

 

Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor en Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.

 

Lees meer...

 

Bestuurslid gezocht die in februari 2022 secretaris wil worden.

Het landelijk bestuur van de Nederlandse Geologische Vereniging zoekt het komende jaar naar een nieuw bestuurslid dat op termijn het secretariaat zou willen verzorgen. Het bestuur komt ongeveer 7 x per jaar bij elkaar. Daarnaast organiseert het bestuur samen met vrijwilligers een aantal evenementen.

 

Benodigde kwaliteiten zijn:

 

Tot de taken van de secretaris behoren:

 

NB. In goed overleg tussen bestuursleden is het mogelijk om een aantal deeltaken bij de secretaris weg te halen.

 

Bestuurslid zijn is een onbetaalde functie. Onkosten worden uiteraard vergoed.Het leuke van bestuurslid zijn is dat er een wereld voor je open gaat. Doordat het bestuur van de NGV door tal van organisaties wordt uitgenodigd kom je als bestuurslid op veel plaatsen en ontmoet je boeiende mensen. Daarnaast help je mee met het organiseren van leuke activiteiten, niet alleen voorde ander maar ook voor jezelf. Je inbreng doet er toe!

 

De Nederlandse Geologische Vereniging heeft als missie het wekken van belangstelling voor de geologie in de ruimste zin, evenals het uitdragen van kennis en het kenbaar maken van het belang van dit vakgebied. (art.2. van de statuten)

 

De NGV probeert deze missie te realiseren door het uitgeven van het blad Grondboor & Hamer, door het organiseren van themadagen, cursussen, excursies en diverse andere activiteiten. Daarnaast zijn bestuursleden aanwezig op activiteiten waar genetwerkt wordt en/of voorlichting wordt gegeven over geologie.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Grondboor en Hamer - 2021, nummer 1
Grondboor en Hamer - 2021, nummer 1