Bestuur

Voorzitter:

Clarinus Nauta, ngv.voorzitter@gmail.com

Jan van Galenlaan 11, 7441 JC Nijverdal, Tel. 0548 - 61 52 02

 

Penningmeester en secretaris a.i.:

Jan Smit, ngv.penningmeester@gmail.com

 

Bestuurslid (Jeugdzaken en hoofdredacteur Grondboor & Hamer):

Bas van der Schootbrugge

 

Bestuurslid:

Bertie Schonk

 

 

Ondersteuners:

 

Ledenadministrateur:
Th. Kuipers. Voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar onder ledenadministratie@geologischevereniging.nl

 

Een onafhankelijke Raad van Advies (tijdelijke voorzitter: Wim Zondag) voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen.