Word lid!

 

Sluiting Ledenadministratie NGV wegens vakantie
 

Van 13 augustus 2017 tot 13 september 2017 is de ledenadministratie gesloten wegens vakantie.
U kunt zich in die tijd wel aanmelden en berichten sturen aan ledenadministratie@geologischevereniging.nl, maar die worden pas weer op 13/9 verwerkt en beantwoord.
Voor dringende zaken kunt u zich per mail wenden tot leden van het NGV-bestuur:
ngv.secretaris@gmail.comngv.penningmeester@gmail.comngv.voorzitter@gmail.com

Met vriendelijke groeten,

Thomas Kuipers
NGV ledenadministratie

                                                   
Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan evenementen van de NGV tegen gereduceerd tarief, en korting op de cursussen die door de NGV worden gegeven. U ontvangt tevens het tijdschrift Grondboor & Hamer dat 5x per jaar uitkomt (waaronder een dubbelnummer/special). Ook verschijnt af en toe een Staringia; een speciale publicatie over één onderwerp. Per adres ontvangt u één exemplaar, dwz dat gezinsleden geen apart exemplaar ontvangen.

 

Als nieuw lid ontvangt u een welkomstgeschenk. U kunt daarbij kiezen uit:

 

-  De NGV-uitgaven:
    Staringia 9: Ordovicische Zwerfsteensponzen (Rhebergen),
    Staringia 13: Fossiele Cephalopoden van NL; Ammonieten (Brouwers e.a.),
    Staringia 15: De Boven-Carboonflora van Ibbenbühren (Steur),
    De Vulkanisme-special (G&H 2012-4/5),
    De Water-special (G&H 2013-4/5),
    De Geologie/Archelologie-special (G&H 2014-4/5),
    De Natuursteen-special (G&H 2015-5/6).
- Boeken: 
    Steengoeie wandelingen (10 geologische wandelingen in Nederland)

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari van het lopende jaar tot 1 januari van het komende jaar.  Als u zich in de loop van het jaar opgeeft ontvangt u alle tijdschriften die dat jaar verschenen zijn (mits nog voorradig). 

Lidmaatschap van de NGV geeft niet automatisch toegang tot de activiteiten van de NGV-afdelingen. Aanmelding daarvoor loopt via de administratie van de afdeling. De afdelingen organiseren bijeenkomsten, lezingen en excursies.  U kunt lid worden door zich aan te melden via de site van de betreffende afdeling.

 

 

Tarieven ingaande 1 januari 2014:

Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging verlengd per kalenderjaar.

 

 

 

 

 

Binnenlandse leden (vanaf 25 jaar)

€35,00

 

 

 

Binnenlandse jongeren (tot 25 jaar)

€15,00

 

 

 

Buitenlandse leden (vanaf 25 jaar)

€50,00

 

 

 

Buitenlandse jongeren (tot 25 jaar)

€30,00

 

 

 

Gezinsleden (op hetzelfde adres)

€7,00

 

 

 

 

De NGV int de contributie via automatische incasso. Na de aanmelding ontvangt u een incassomachtgingsformulier met toelichting..

 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende 
kalenderjaar te geschieden. Bij niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. De ledenadministratie wordt verzorgd door Thomas Kuipers, Dukdalf 1, 1273 KG, Huizen. 
Voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar per mail: ledenadministratie@geologischevereniging.nl