Word lid!

Vragen en opmerkingen over het lidmaatschap graag naar: ledenadministratie@geologischevereniging.nl t.a.v. Thomas Kuipers.

 

Voor ALLE leden geeft het lidmaatschap recht op deelname aan evenementen en cursussen van de NGV tegen gereduceerd tarief.

* Als JUNIOR- of SENIOR-lid ontvangt u tevens het tijdschrift Grondboor & Hamer dat 5x per jaar uitkomt (waaronder een dubbelnummer/special). Ook verschijnt af en toe een Staringia een speciale publicatie over één onderwerp. Per adres ontvangt u telkens één exemplaar.

* JEUGD- en GEZINS-leden ontvangen geen Grondboor & Hamer of Staringia's.

 

Welkomstgeschenk

Bij aanmelding als lid (uitgezonderd JEUGD-leden) ontvangt u een welkomstgeschenk. U kunt daarbij kiezen uit:

 

-  Staringia's:

    Staringia 9: Ordovicische Zwerfsteensponzen - Rhebergen,

    Staringia 13: Cephalopoden van NL,
    Staringia 15: De Boven-Carboonflora van Ibbenbühren - Steur
- Specials:
    De Vulkanisme-special (G&H2012-4/5),
    De Water-special (G&H 2013-4/5),
    De Geologie/Archelologie-special (G&H 2014-4/5),
    De NGV/GEA Natuursteen-special (G&H 2015-5/6),
    De Marker Wadden-special (G&H 2016-5/6),
    De NGV/GEA-special Geologie NL en Europa (G&H2018-5/6)
- Boek:
    Steengoeie wandelingen (10 geologische wandelingen in Nederland)

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari van het lopende jaar tot 1 januari van het komende jaar. Als u zich in de loop van het jaar opgeeft ontvangt u nog alle tijdschriften die verschenen zijnin uw abonnementsperiode (mits voorradig).
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend tot wederopzegging verlengd per kalenderjaar. Jeugdleden worden dan automatisch Juniorlid en Juniorleden worden automatisch Seniorlid, met de bijbehorende contributie.

 

Contributie-tarieven per jaar (sinds 1 januari 2014):

JEUGD-leden (12 t/m 18 jaar) € 5,00  
Binnenlandse JUNIOR-leden (19 t/m 24 jaar) € 15,00    
Binnenlandse SENIOR-leden (vanaf 25 jaar) € 35,00    
Buitenlandse JUNIOR-jongeren (tot 25 jaar) € 30,00    
Buitenlandse SENIOR-leden (vanaf 25 jaar) € 50,00    
Gezinsleden (op hetzelfde adres) € 7,00    

* Lidmaatschap ingevoerd per 1-1-2019

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per mail, vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar te geschieden. Bij niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

 

De afdelingen

Lidmaatschap van de NGV geeft niet automatisch toegang tot de activiteiten van de NGV-afdelingen. Aanmelding daarvoor loopt via de administratie van de afdelingen. Zij organiseren bijeenkomsten, lezingen en excursies. U kunt afdelingslid worden door aanmelding via de site van de betreffende afdeling.

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door Thomas Kuipers. Voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar per mail: ledenadministratie@geologischevereniging.nl

Aanmeldingsformulier

(* is verplicht om in te vullen)