Word lid!

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan evenementen van de NGV tegen gereduceerd tarief, en
korting op de cursussen die door de NGV worden gegeven. U ontvangt tevens het tijdschrift Grondboor & Hamer dat 5x per jaar uitkomt (waaronder een dubbelnummer/special). Ook verschijnt af en toe een Staringia; een speciale publicatie over één onderwerp. Per adres ontvangt u één exemplaar, d.w.z. dat gezinsleden geen apart exemplaar ontvangen.

 

Als nieuw lid ontvangt u een welkomstgeschenk. U kunt daarbij kiezen uit:

 

-  De NGV-uitgaven:

    Staringia 9: Ordovicische Zwerfsteensponzen (Rhebergen),
    Staringia 12: Zee-egels uit het vuursteeneluvium van Hallembaye - Uitgave 2016,
    Staringia 13: Fossiele Cephalopoden van NL; Ammonieten (Brouwers e.a.),
    Staringia 14: Zwerven door zwerfstenen - G&H 2014-2 Afd. Utrecht 't Gooi,
    Staringia 15: De Boven-Carboonflora van Ibbenbühren (Steur),
    De Vulkanisme-special (G&H 2012-4/5),
    De Water-special (G&H 2013-4/5),
    De Geologie/Archelologie-special (G&H 2014-4/5),
    De Natuursteen-special (G&H 2015-5/6),
    De Marker Wadden-special (G&H 2016-5/6),

- Boeken: 

    Steengoeie wandelingen (10 geologische wandelingen in Nederland)

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari van het lopende jaar tot 1 januari van het komende jaar.  Als u zich in de loop van het jaar opgeeft ontvangt u alle tijdschriften die dat jaar verschenen zijn (mits nog voorradig). 

Lidmaatschap van de NGV geeft niet automatisch toegang tot de activiteiten van de NGV-afdelingen. Aanmelding daarvoor loopt via de administratie van de afdeling. De afdelingen organiseren bijeenkomsten, lezingen en excursies.  U kunt lid worden door zich aan te melden via de site van de betreffende afdeling.

 

 

Tarieven ingaande 1 januari 2014:

Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging verlengd per kalenderjaar.

 

 

 

 

 

Binnenlandse leden (vanaf 25 jaar)

€35,00

 

 

 

Binnenlandse jongeren (tot 25 jaar)

€15,00

 

 

 

Buitenlandse leden (vanaf 25 jaar)

€50,00

 

 

 

Buitenlandse jongeren (tot 25 jaar)

€30,00

 

 

 

Gezinsleden (op hetzelfde adres)

€7,00

 

 

 

 

De NGV int de contributie via automatische incasso. Na de aanmelding ontvangt u een incassomachtgingsformulier met toelichting..

 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende 
kalenderjaar te geschieden. Bij niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. De ledenadministratie wordt verzorgd door Thomas Kuipers. 
Voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar per mail: ledenadministratie@geologischevereniging.nl

 


Aanmeldingsformulier

Wilt u een andere titel toevoegen, kies dan GEEN en vul onderaan dit formulier, bij 'Aanvullingen' de titel in waarmee u wilt worden geadresseerd.
Mogelijke ingangsdata: 1 januari van het lopend jaar of (bij aanmelding ná 1 oktober) 1 januari van het volgend jaar. Bij ingang met terugwerkende kracht ontvangt (en betaalt) u alle uitgekomen nummers van Grondboor & Hamer indien voorradig.
Hier heeft u de mogelijkheid om de keuze voor uw welkomstgeschenk aan te geven.
Hier kunt u andere aanvullingen of vragen kwijt.