Paleontologische Veldstage in Polen

 

De Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP) organiseert van 7 tot en met 14 juli 2018 een Paleontologische Veldstage in Polen.

 

Deelnemers gezocht

!! Registratie is inmiddels gesloten !!

7-14 juli 2018

~ Paleontologische Veldstage in Polen ~

voor de opgraving van fossiele vertebratenuit het Trias van Krasiejów

Kostprijs: 475/500 € (BVP leden/niet-leden)

(8 dagen verblijf inbegrepen, reis niet inbegrepen)


Voor de zomer van 2018 zijn we op zoek we een tiental deelnemers (18 jaar of ouder) die zich willen inschrijven voor de veldstage die we organiseren naar de ‘Konzentrat-Lagerstätte’ van Krasiejów (zuidwest Polen). Deze unieke locatie staat op de lijst van de meest waardevolle paleontologische sites van Europa, en bevat nog heel wat onbekend en onbeschreven materiaal voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Het is de bedoeling om onder het toeziend oog van doctoraatsmedewerkers, academisch personeel en de ECP-projectverantwoordelijke van de Belgische vereniging voor Paleontologie, kennis te maken met de verschillende onderzoeks- en opgravingsmethodes die we in de paleontologie gebruiken. We maken de deelnemers vertrouwd met veldwerk en verschillende veldtechnieken zoals: het ingipsen van waardevolle fossielen, het conserveren van breekbare stukken in een “bonebed”.

 

Vorig jaar leverden de opgravingen van ons excursieteam twee Metoposaurus schedels op, naast talrijke andere waardevolle vondsten.

 

Naast het terreinwerk valt er nog meer interessants te leren: een houten chalet nabij het museum en de vindplaats is ingericht als vergaderruimte en laboratorium, waar de deelnemers aan de slag kunnen met een binoculair en de gelegenheid krijgen om microvertebraten te bestuderen.

 

Het moet duidelijk zijn dat er van deze beschermde vindplaats niets mag worden meegenomen, aangezien dit materiaal bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek. Om dit te compenseren lassen we ook één dag in met een excursie naar een groeve in de regio waar er wel vondstmogelijkheden zijn die meegenomen mogen worden.

 

Voor meer info bezoek de website http://paleontologie.be/polen-2018/

 

Voor een impressie van de veldstage van 2017 zie de foto's met beschrijvingen hieronder.

 


Foto 1: Het verwijderen van de overburden bovenop de fossiel houdende bonebeds in de groeve van Krasiejów. Dankzij de manuele opgravingstechnieken worden er veel meer fossiele resten ontdekt dan in het geval van machinale opgravingen.  

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017 
   

Foto 2: Kleine tanden, visschubben, dekschilden van kevers, en ander onbekend botmateriaal wordt met behulp van  de microscoop uit het uitgezeefde sediment gehaald. Het is dankzij deze methode dat heel veel van de onbekende soorten in de groeve van Krasiejów worden beschreven door de onderzoekers van de Universiteit van Opole.

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017

   

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017


Foto’s 3-4: De grote schedels van Temnospondyli (Dit zijn grote amfibieën) worden op het terrein ingegipst zodat we ze gemakkelijk kunnen transporteren naar het laboratorium. Eenmaal deze zware blokken droog zijn kunnen ze zorgvuldig geprepareerd worden zonder dat zeer breekbare schedels uit elkaar vallen. Op deze manier blijven heel veel details van de kostbare schedels bewaard.


Foto: Anthonie Hellemond juli 2017

Foto 5: Vergelijkende anatomie. Een reconstructie van een Metoposaurus, één van de meest voorkomende vertebraten uit de Krasiejòw Lagerstätte. In de bonebed is het niet ongewoon om enkele tientallen van deze (verspoelde) schedels op een relatieve kleine oppervlakte aan te treffen.


V.l.n.r.: Dr. Dorota Konietzko-Meier (Universiteit van Bonn & Opole). Mevr. Tine Geunis (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – KBIN), Mevr. Hilde Desmedt & Mevr. Vera Schlusmans (Belgische Vereniging voor Paleontologie BVP).

 

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017Foto 6: Detail van een geprepareerde Metoposaurus -schedel met een verspoelde wervel (net onder de oogkas). We zien hier duidelijk de zeer typische gegroefde structuur van de schedel, de grote oogkassen alsook de neusgaten van dit volwassen dier. Dankzij de studie van de slijpplaatjes en de structuur van de verbeende bloedvaten in het bormateriaal (histologie) kunnen we iets zeggen over het ontogenetisch (ontwikkelings) stadium waarin dit individu zich bevond, net voor het overlijden.

 

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017

 


Foto 7: Bijna complete boven en onderkaak van een Phytosaurus. Deze krokodil (gaviaal)-achtige dieren behoren tot de Archosaurussen waartoe ook alle niet vogelachtige dinosaurussen behoren (Ornithischi). Dit prachtig exemplaar heeft nog veel niet verspoelde tanden en is een zeldzame vondst.


Foto: Anthonie Hellemond juli 2017

 

Foto 8: Geologiestudent Alexander Clark (KU-Leuven) en geologe Hilde Desmedt (Belgische Vereniging voor Paleontologie), werken gestructureerd laag per laag naar de bonebed toe. Tussen de lagen die leiden tot de bonebed, kunnen er nog vele individueel verspoelde resten van botten, planten, schelpen en andere fossielen liggen. Het komt er dus op aan om alles gestructureerd af te graven.


Foto: Anthonie Hellemond juli 2017

 

Foto 9: Eenmaal de overburden is afgegraven met het pikhouweel, kan een sectie worden opgemeten en vrijgemaakt. Vervolgens gebeurt de afgraving naar de bonebedlaag, met behulp van geologenhamers en klein hand materiaal. Eenmaal we een schedel onderkaak, of ander groot bot aantreffen, komt het er op neer om dit uit te graven, in te gipsen en te transporteren naar het laboratorium, waar fijn machinaal en manueel prepareerwerk in een gecontroleerde omgeving kan plaatsvinden.

 

Foto: Anthonie Hellemond juli 2017