NGV cursus Het Antropogeen gedefinieerd

Wanneer:  Deze cursus is beschikbaar bij voldoende belangstelling.

Waar: Zwolle SIO 

Wie: Dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten €80 te voldoen bij registratie op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus archeo. Niet-leden betalen €30 extra (maar lidmaatschap is €35).
Aanmelden:  

 

Cursusinhoud

Het Joods-Christelijke wereldbeeld en de geschiedenis daarvan werden in de Verlichting bijgesteld met nieuwe kosmologieën, geogonieën, (pre)historische geschiedschrijving en archeologie. Zo ontstond een beter begrip van de interactie mens-aarde. Voldoende reden nu 21e eeuw om het nieuwe geologische tijdvak  Antropoceen te introduceren. Geologie, de kennis van de aarde, en biologie, die van het leven, ontwikkelden zich vanaf de 18e eeuw tot zelfstandige wetenschappen. Geologie bestudeert de vorming van de aarde en traceert met fossielen haar relatieve ouderdom en met natuurkundige en scheikundige technieken haar absolute ouderdom. Zo werd bekend dat de aarde ±4.500 miljoen jaar oud is en mensachtige levensvormen ± 6 miljoen jaar bestaan.

 

Homo sapiens overheerst al ±50.000 jaar. Sapiens woont niet langer in het middelpunt van het Universum; hij is een ‘stofje’ in de periferie ervan. Hij woont niet op een statische maar een dynamische aarde. Daaraan onttrekt hij al lang grondstoffen (gesteenten ertsen mineralen) en energie (fossiele brandstoffen) wat kritische milieuproblemen veroorzaakt. Een ijzeren wet van de evolutie is dat de mens onverbiddelijk zal veranderen, zoals ook gebeurt is terugkijkende. Dus ook de interactie mens-aarde. Daarom is het recente voorstel zinvol om de laatste 10.000 jaar van de aardse en menselijke (voor)geschiedenis ‘Antropoceen’ te noemen. Kunnen we uit het verleden iets zeggen over de waarschijnlijke toekomst? Deze korte cursus probeert dat en benadrukt daarbij de geologische aspecten.

 

Programma

Zaterdag 1 Zekerheden de mens ontnomen door toenemend geologisch inzicht.

Zaterdag 2 Ontstaan en de evolutie van de mens

Zaterdag 3 Menselijk gebruik van de aarde en de contouren van de toekomst.

De inbegrepen syllabus is ±130 pagina’s .

 

Excursie

Bij voldoende belangstelling wordt  een weekexcursie georganiseerd via Geo-Reizen naar Spaanse (pre)historische en geologische monumenten deels op de UNESCO wereld erfgoederenlijst (Burgos, Atapuerco, Santanilla, Altamira, Las Monedas, El Castillo, Picos de Europa, Oviedo en Leon). Die liggen allen in spectaculaire landschappen die geologische worden toegelicht. Ook de landschappen, cultuur en geschiedenis van het reisgebied worden behandeld en de gastronomie wordt niet vergeten. Alle geïnteresseerden- ook niet deelnemers aan deze korte  cursus, zijn welkom. Details tijdens college of van tjareijers@hetnet.nl  en op de website van Geo-Reizen.