Landelijke contactdag

Landelijke contactdag zaterdag 8 april 2017 gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NGV en de Stafdag van de Stichting GEA.

De hele dag wordt samen met de Stichting GEA georganiseerd. De lezingen zijn gezamenlijk,  na afloop daarvan is er de Stafdag van GEA en de ALV voor NGV leden.

Locatie:  Koningsbergergebouw van de UU, Budapestlaan 4b, Uithof-Utrecht

In verband met de catering is registratie noodzakelijk: klik hier

 

 Landelijke Contactdag/ALV NGV en Stafdag GEA

8 april 2017

 

Programma:

Voor samenvattingen van de lezingen klik hier

 

10.00 - 11.00   Registratie, koffie/thee – Geologische boekenmarkt
11.00 - 11.30   De nieuwste bevindingen m.b.t. de mineralen van Laurion (Griekenland) - Piet van Kalmthout
11.30 - 12.00   De Nederlandse ondergrond in beeld – Jan Stafleu (Geologische Dienst Nederland TNO)
12.00 - 13.30   Lunch (neem uw eigen lunchpakket mee), koffie/thee inbegrepen - Geologische boekenmarkt
13.30 - 14.15   Nieuwe geologische technieken toegepast in de Markerwadden - Cees Laban / Simon Troelstra
14.15 - 15.00   Expeditie Triceratops - Sander van der Deure en Anne Schulp (Naturalis)
15.00 - 15.30   Koffie/theepauze
15.30 - 17.00   Stafdag GEA in zaal Cosmos
15.30 - 17.00   NGV ALV in zaal Atlas

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis toegang voor leden NGV en donateurs GEA, niet-leden/donateurs toegang € 5,- aan de zaal te voldoen.

 

 

Algemene ledenvergadering (ALV)  NGV 2017.

Voorstel Agenda van de ALV 2017 (15.30- max 17.00 uur)

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag vergadering van 2 april 2016 (gepubliceerd in Mededelingen G&H 2016, nummer 3)
 5. Jaarverslag voorzitter – een terugblik
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie 2016 (dhr Rakers en mw Hesper), benoeming kascommissie 2017
 8. Begroting 2017
 9. Landelijk Geologisch Platform - statuten 
 10. NGV cursussen
 11. Bestuur:
  - het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid Henk Duyverman te benoemen
  - tegenkandidaten of andere bestuurskandidaten kunnen gekozen worden als vóór de vergadering een voorstel daartoe bij de secretaris is ingediend voorzien van de benodigde handtekeningen van NGV-leden
  - rooster van aftreden 
 12. Raad van Advies 
 13. Plaats / Datum algemene ledenvergadering 2018
 14. Rondvraag en sluiting

 

 

Bereikbaarheid Koningsbergergebouw Universiteit Utrecht Budapestlaan 4b- Per auto: A28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan volgen. Bij het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen, op zaterdag mag u ook parkeren op de voor medewerkers gereserveerde parkeerpleinen (b.v. Princetonplein).

Openbaar vervoer: stadsbus lijn 28 vertrekt  Bushalte Utrecht CS Centrumzijde, zaterdags elke 20 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). Uitstappen halte "Botanische tuinen".

Voor nadere informatie en routekaartje zie: www.geologischevereniging.nl