Introductie in de geologie deel 3

Wanneer : Deze cursus staat weer gepland voor 2019
Waar : SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle (038-4651360)
Bereikbaarheid : Zie www.siozwolle.nl
Docent : Dr. Tom Reijers
Kosten : Wordt later bekend gemaakt
Aanmelden :

Inschrijving wordt pas geopend na het regelen van de cursus

 

Het is voor deze cursus niet nodig dat u deel 1 en deel 2 gevolgd hebt. De modules zijn onafhankelijk van elkaar.

 

Introductie in de geologie-3: Stenen kunnen spreken
Geschiedenis van de aarde met nadruk op West-Europa en Nederland.

Nu we de ‘letters’ van stenen kunnen lezen luisteren we naar het verhaal van die stenen, dus naar
de geschieden van de aarde. U hoort wat gelezen wordt uit de gesteenten en begrijpt waarom 
grote aardkundige gebeurtenissen plaats vinden. Kort wordt begonnen met het ontstaan van 
Universum, Zonnestelsel en Aarde. Dan bespreken we de aardkorst en het vulkanisme daarop.
Aardkorstplaten bewegen al heel lang ten opzichte van elkaar. De huidige geografie is onvoldoende 
om het verleden van de aarde te beschrijven. Eerst bespreken we daarom de paleogeografie van 
84% van de aardgeschiedenis, het Precambrium, waarin atmosfeer, oceanen en leven ontstond.
Dan de wereldwijde paleogeografie van het Paleozoicum. Vervolgens concentreren we ons er 
op het Atlantische gebied in het Mesozoïcum. Europa ontstaat en neemt zij huidige vorm aan 
in het Kenozoicum. Bij de bespreking daarvan wordt de nadruk gelegd op het Noordzeegebied 
en Nederland. Nu weet u op welke aarde u leeft en wat onze positie daarop is. Een oefening in 
nederigheid. Er is een syllabus van ±160 pagina’s.

De volgende bijeenkomsten zijn voorzien:
Zaterdag 1:   Ontstaan universum, zonnestelsel en aarde; beschrijving van de aardkorst
Zaterdag 2:   Vulkanisme en aardkorstplaten
Zaterdag 3:   Geodynamiek en Paleogeografie van het Precambrium
Zaterdag 4:   Geodynamiek en Paleogeografie van het Paleozoicum
Zaterdag 5:   Geodynamiek en Paleogeografie in het Mesozoicum
Zaterdag 6:   Geodynamiek en Paleogeografie in het Kenoizoicum & De vorming van Nederland