Introductie in de geologie deel 1

Wanneer : Zaterdag 22 en 29 september, 13, 20 en 27 oktober en 3 november 2018 van 11.00 u tot 16.00 u.
Waar : SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle (038-4651360)
Bereikbaarheid : Zie www.siozwolle.nl
Docent : Dr. Tom Reijers
Kosten : € 170 voor NGV-leden en GEA-donateurs; € 230 voor niet-leden en niet-donateurs (maar lidmaatschap kost NGV € 35/jaar)
Aanmelden :

Definitief na overmaking van het cursusgeld op rekeningnummer NL46 INGB 0001 1821 07 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging, Lelystad o.v.v. cursus Geo1.

Aanmelden mogelijk tot 19 augustus 2018.

Voor aanmelden klik hier.

 

Introductie in de geologie-1: Stenen kunnen spreken

 

Geologische geschiedenis, geologische wetten en soorten gesteenten.

 

In een algemene inleiding komt de interactie mens-aarde aan de orde. Vanaf de prehistorie, de Griekse natuurfilosofen, de Middeleeuwen. Het kwam in een stroomversnelling in/na de Renaissance en vooral in/na de Verlichting. Vanaf ongeveer 1800 begon geologie een eigen karakter te krijgen en werden wetten en regels geformuleerd die nog steeds gelden. Essentieel was de ‘ontdekking van de geologische tijd’ en de interne en externe krachten die de aarde beïnvloeden.

 

De herkenning en beschrijving van stollings- , metamorfe- en sedimentaire gesteenten, allen onderdeel van de lithogenetische kringloop, ging vooraf aan het interpreteren van vorming en afzettingsomstandigheden en milieus van deze gesteenten. Omdat de docent een sedimentaire achtergrond heeft, benadrukt hij de sedimentaire gesteenten. U leert ze kennen met facultatieve huiswerkoefeningen. Cursisten krijgen een syllabus van ongeveer 110 pagina’s met een volledige samenvatting van de lesstof en optionele huiswerkvragen.

 

In deze eerste aflevering (van een driedelige leergang) valt de nadruk op het begrijpen van samenhangen en het ontstaan van geologie als wetenschap. Dat wordt ook het thema in de optionele excursie in het voorjaar van 2019.

 

Cursus programma:

- Algemene inleiding.

- 'De historische ontwikkeling van de geologie'

- Geologische wetten. Kringlopen en interne/externe krachten.

- Stollings- en metamorfe gesteenten.

- Sedimentaire gesteenten.

- Wat vertellen kleien, zanden en kalken ons verder?

 

De volledige leergang omvat ook de cursussen “Introductie in de geologie 2 en 3”. Dezen hopen we in 2019 te organiseren en worden separaat aangekondigd.