Introductie in de geologie deel 1

Wanneer: zaterdagen 14, 21 januari en 4, 11, 18 februari 2017 van 11:00 - 16:00 u

Waar: Zwolle SIO 

Wie:  dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten €120 te voldoen bij registratie op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus geo1.  Niet-leden betalen €50 extra (maar lidmaatschap is €35)
Aanmelden: Klik hier voor registratie. Aanmelden is mogelijk tot 5 januari 2017, registratie is definitief.

 Het minimum aantal deelnemers is bereikt, zodat de cursus doorgaat.

 

 

Introductie in de geologie-1: Stenen kunnen spreken

 Geologische geschiedenis, Geologische wetten en soorten gesteenten


Het eerste deel van de leergang zet de toon van de hele leergang.  Een algemene inleiding bespreekt hoe de mens duizenden jaren interactief was met de aarde. Vanaf de prehistorie, door de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Het kwam in een stroomversnelling in/na de Renaissance en vooral in/na de Verlichting. Vanaf ongeveer 1800 begon geologie een eigen karakter te krijgen en werden wetten en regels geformuleerd die nog steeds gelden. Essentieel was de ‘ontdekking van de geologische tijd’. Interne en externe krachten beïnvloedden de aarde. De herkenning en beschrijving van stollings- , metamorfe- en sedimentaire gesteenten, allen onderdeel van de lithogenetische kringloop, ging vooraf aan het interpreteren van vorming en afzettingsomstandigheden en milieus van deze gesteenten. Omdat de docent een sedimentaire achtergrond heeft, benadrukt hij de sedimentaire gesteenten. We leren ze kennen met huiswerkoefeningen. Cursisten krijgen een syllabus van ongeveer 110 pagina’s met een volledige samenvatting. In deze leergang valt de nadruk valt op het begrijpen van samenhangen en hoe zaken zijn ontstaan; niet op verzamelen van fossielen en mineralen.

De volgende bijeenkomsten zijn voorzien:
Zaterdag 1:      Algemene inleiding en ‘De historische ontwikkeling van de geologie’.
Zaterdag 2:     Geologische wetten en regels; Kringlopen en interne/externe krachten.
Zaterdag 3:     Stollings- en metamorfe gesteenten.
Zaterdag 4:     Sedimentaire gesteenten.
Zaterdag 5:      Wat vertellen kleien, zanden en kalken ons verder?