Grondboor & Hamer extra

Grondboor & Hamer extra is bedoeld om meer achtergrondinformatie te kunnen bieden bij artikelen die gepubliceerd zijn in ons tijdschrift Grondboor & Hamer of om artikelen te plaatsen die uit ruimtegebrek niet (op tijd) geplaatst konden worden.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld literatuurlijsten, foto's of weblinks.

 

Literatuurlijsten:

G&H - 2009 3/4:

- Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer, P. Cleveringa, T.Meijer, J. Schokker, H. de Wolf

G&H - 2014 1:

- Glaciale tektoniek van de Itterbeck-Uelsen-stuwwallen, Duitsland, S. Kluijving & R.van Balen

G&H - 2014 4/5:

- Synergie tussen geologie en archeologie: voorbeelden uit het Gooi, Sander Koopman

- Mesolitische Man uit de Noordzee, Paul Storm et al.

G&H - 2015 5/6:

Bouwen met natuursteen, diverse auteurs

G&H - 2016 3:

- Het (jonger) dekzand in het Gooi (deel 1), Sander Koopman, Jan Sevink

G&H - 2017 2:

- Rhizopsis en andere speldenkussen-sponzen uit het Krijt, T. Koops & F. Rhebergen

 

Aanvullende informatie:

G&H - 2017 2:

Het (Jonger) dekzand in het Gooi Deel 2: geochemie en herkomst, Sander Koopman, Jan Sevink

Een aantal histogrammen uit het artikel zijn in een pdf gezet voor een betere leesbaarheid.

 

Grondboor & Hamer:

- Overzicht van alle artikelen verschenen in Grondboor & Hamer over de periode 1947 - 2010 met de mogelijkheid te zoeken op auteursnaam, onderwerp en plaatsaanduiding.

 

Richtlijnen voor auteurs:

- Richtlijnen voor auteurs Grondboor & Hamer