Grondboor & Hamer

Grondboor & Hamer is het tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV). Er staan interessante artikelen in over de geologie in Nederland, maar ook over nieuwe ontwikkelingen en de geologie wereldwijd. Aandacht voor de koppeling tussen milieu (klimaat) en ondergrond is groeiende. Ook vindt u verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen van de NGV in het blad. Het blad verschijnt vijf tot zes keer per jaar en geeft ruimte aan leden en anderen om hun enthousiasme en kennis over de geologie te delen. Als specials van Grondboor & Hamer verschijnen regelmatig Staringia’s: wetenschappelijke publicaties waarin geologische onderwerpen of geologische perioden uitputtend worden behandeld. Leden van de NGV (behalve gezinsleden en jeugdleden) ontvangen van elk nummer van Grondboor & Hamer 1 exemplaar.

 

Redactie

Grondboor & Hamer 1946 - 2010

Grondboor & Hamer 2011 - 2015 (onder constructie)

 

 

In G&H 69, 2015 nummer 4 blz 134 is een artikel verschenen waarin steenzout een magmatische oorsprong wordt toegedicht. Een aantal geologen binnen de vereniging heeft grote inhoudelijke bezwaren tegen deze voorstelling van zaken. In de pers is naar aanleiding van deze publicatie een artikel verschenen, waarin wordt gesteld dat deze zienswijze 'de vloer aanveegt' met de gangbare ideeën over het ontstaan van zout. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor. Zoutdiapieren worden volledig begrepen door dichtheidsverschillen tussen zout en bovenliggend gesteente.

Voor een aantal informatieve artikelen over zout verwijzen wij u graag naar onze zout special, G&H 2010 4/5 

 

 

!! In Grondboor & Hamer extra vindt u boekbesprekingen, overzicht van alle artikelen verschenen in G. & H., richtlijnen voor auteurs en aanvullende informatie, zoals literatuurlijsten, die niet in gedrukte versies staan !!

 

 

Het laatste nummer:

 

Grondboor & hamer - 2019 Nr 2