Grondboor & Hamer

Grondboor & Hamer is het tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV). Er staan interessante artikelen in over de geologie in Nederland, maar ook over nieuwe ontwikkelingen en de geologie wereldwijd. Aandacht voor de koppeling tussen milieu (klimaat) en ondergrond is groeiende. Ook vindt u verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen van de NGV in het blad. Het blad verschijnt vijf tot zes keer per jaar en geeft ruimte aan leden en anderen om hun enthousiasme en kennis over de geologie te delen. Als specials van Grondboor & Hamer verschijnen regelmatig Staringia’s: wetenschappelijke publicaties waarin geologische onderwerpen of geologische perioden uitputtend worden behandeld. Leden van de NGV (behalve gezinsleden en jeugdleden) ontvangen van elk nummer van Grondboor & Hamer 1 exemplaar.

 

Redactie

 

Richtlijnen voor auteurs in Grondboor & Hamer

Klik hier voor de richtlijnen voor artikelen in Grondboor & Hamer.

Klik hier voor de richtlijnen voor plaatsing van foto's en ander beeldmateriaal in Grondboor & Hamer.

 

Grondboor & Hamer 1946 - 2010

Op de website van natuurtijdschriften.nl staan veel artikelen uit tijdschriften met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit, waaronder Grondboor & Hamer.

 

Grondboor & Hamer 2011 - 2015 (onder constructie)

 

Losse nummers nabestellen

U kunt losse nummers, voorzover nog voorradig, via e-mail nabestellen bij de secretaris.

 

Grondboor & Hamer Extra

In Grondboor & Hamer extra vindt u literatuurlijsten van artikelen, aanvullende informatie, overzicht van alle verschenen artikelen in Grondboor & Hamer en broekbesprekingen uit Grondboor & Hamer.

 

Het laatst uitgekomen nummer van Grondboor & Hamer:

 

Grondboor & hamer - 2019 Nr 4