Geschiedenis van de olie-industrie met focus op Nederland

 

Wanneer : Op de zaterdagen 25 mei en 1, 8, 15 en 29 juni 2019
Tijdstip : 11.00 u tot 16.00 u
Waar : SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle (038-4651360)
Bereikbaarheid : Zie www.siozwolle.nl
Docent : Dr. Tom Reijers
Kosten : Leden of donateurs van resp. NGV en GEA: € 145,00
Niet-leden en niet-donateurs: € 195,00
Aanmelden : Zie de link hierachter naar het inschrijvingsformulier.
Aanmelding is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier èn ontvangst van het cursusgeld  op rekeningnummer NL46 INGB 0001 1821 07 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging, Lelystad o.v.v. cursus Olie2019.
Aanmelden mogelijk tot 27 april 2019.

 

Geschiedenis van de olie industrie met focus op Nederland

 

Baten en lasten in Groningen en hoe nu verder?

 

Olie wordt al vanaf de klassieke oudheid gebruikt. Voor oorlogvoering (Grieks vuur), als medicijn tegen reumatiek, als smeermiddel om karrenassen te smeren en als brandstof om olielampen brandend te houden. De interne verbrandingsmotor (±1880) bracht auto’s en ander vervoer die de mens een ongekende bewegingsvrijheid gaven. Olie leverde asfalt voor wegen en chemicaliën voor industrieën. Het ontdekken en massaal gebruiken van aardolie en gas vanaf 1900 veroorzaakte een even grote omwenteling als de ontdekking van de Nieuwe Wereld in 1492.

 

Zoekend naar aardolie en -gas verbeterde onze kennis van de ondergronden verdiepte ons inzicht in de aardgeschiedenis. Zodat steeds meer grondstoffen worden onttrekken zoals mineralen, ertsen en aard- en grondwater. Met vaak ernstig verstorende natuurlijke processen, bodemdaling, aardbevingen en grootschalige verontreinigingen die aanleiding zijn om een nieuw geologisch begrip ‘Antropoceen’ in te voeren, het tijdvak van de mens.

 

In Nederland begon de olie industrie met put Corle bij Winterswijk( 1923). Toen was nog nauwelijks iets van de ondergrond bekend; nu kennen we de Nederlandse ondergrond tot ruim 3 km diepte op veel plaatsen tot op de vierkante meter. Olie en gas hebben Nederland veel welvaart gebracht. De eindfase geeft veel problemen. Deze cursus geeft u daar inzicht in en begrip voor.

 

Mogelijke dagexcursie naar Bad Bentheim

Afhankelijk van uw belangstelling bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een dagexcursie naar Bentheim waar veel van het vertelde getoond wordt. Hierbij horende kosten zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

 

Collegeprogramma en korte inhoud

 

Za 25-05 : Inleiding en olie industrie en olie/gas gebruik van Oudheid tot heden Olie en gas zijn van alle tijden. Grieks vuur om oorlog te voeren en zware olie om schepen te breeuwen.
Za 01-06 : Ontstaan en groei van Olie industrie met focus op Shell Avontuurlijke speurtochten van ‘wildcatters’ leverden vroege willekeurige olieboringen op. Soms met succes. Voor lampolie en later autobrandstof waren aardoliebewerking, transport en een verkoop organisatie nodig. Daaruit ontstonden wereldwijde olie industrieën o.a. die van Rockefeller en ‘de Koninklijke’ die, na fusie met een schelpenhandelaar, de Koninklijke-Shell organisatie werd.
Za 08-06 : Hout, veen en steenkool leverden energie door de eeuwen. Hout was er wel in Holland (=houtland) evenals veen. Steenkool winnen duurde lang. Beiden waren te weinig voor de toenemende energiebehoeften.
Za 15-06 : Het werk van een oliegeoloog met voorbeelden van werk van de docent In de avontuurlijke beginfase van zoeken naar olie kwamen nog wichelroeden te pas. De anticlinaal theorie bracht geologische inzichten. Anticlines opspeuren vereiste veldwerk in oerwouden en woestijnen. Steeds meer meetinstrumenten helpen daarbij, maar alleen een proefboring vindt olie of gas. Het leven van een exploratiegeoloog is avontuurlijk.
Za 22/06 : NGV Themadag; geen college.
Za 29/06 : Olie en gas in Nederland. Toevallige vondsten van olie en gas in Oost-, West- en Noord-Nederland op land en op zee opende vanaf 1923 nieuwe mogelijkheden en nu in de 21e eeuw veel moeilijkheden. Kort wordt ingegaan op de huidige problematiek met o.a. het Groningen Gasveld.