Geologie van Nederland

Wanneer: zaterdag 22 April 2017, van 11:00 - 16:00 u
Waar: Alphen a/d Rijn

Wie: Dr. Wim de Gans
Kosten: Inschrijfkosten € 25 bij inschrijving te voldoen op rekening  NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. Cursus GeolNed. Niet-leden betalen € 35. Inschrijving is definitief. 
Aanmelden: De registratie voor deze cursus is gesloten.

 

Deze cursus wordt niet meer gegeven!


Cursus Geologie van Nederland

Voor veel geologen en amateurgeologen wordt de geologie pas buiten Nederland echt interessant. Niets is echter minder waar. Ook in Nederland zijn tal van interessante geologische verschijnselen, afzettingen en
vormen te bestuderen of te bekijken.  In de Cursus Geologie van Nederland zal dit aan de hand van het ANWB Geologieboek Nederland worden aangetoond. Dit boek dient als leidraad tijdens de cursus en wordt aan alle deelnemers uitgereikt. De cursus zal worden gegeven door Dr. W. de Gans, de auteur van dit boek.

 

Aan de hand van dit boek zullen tijdens de cursus allereerst enkele algemene zaken worden behandeld zoals tijd, gesteenten, processen en vormen aan de aardoppervlakte. Ook zal aandacht worden besteed aan data, vooral boorgegevens. Vervolgens zullen interessante aspecten van de geologische opbouw van Nederland worden behandeld, met name aan de hand van wat aan de oppervlakte zichtbaar is. De nadruk zal dan ook liggen op de afzettingen, vormen en processen gedurende het Pleistoceen (landijs en permafrost) en het
Holoceen. Verder zal aandacht worden besteed aan de invloed van de mens op geologische processen en afzettingen en de invloed van de samenstelling van de ondergrond op de ontwikkeling van stedelijke gebieden.  Tenslotte zal het belang van  aardkundige waarden/ aardkundig erfgoed worden besproken.