FOSSIELEN ALS HOBBY

Overzicht van in 1999 gevonden materiaal.

Klik voor uitvergroting en scherper beeld op de betreffende fossielnaamCaloceras johnstoni
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
ST. AUDRIE'S BAY


Schlotheimia sp.

Schlotheimidae
Hettangien
ST. AUDRIE'S BAY


Schlotheimia sp.

Schlotheimidae
Hettangien
ST. AUDRIE'S BAY


Psiloceras planorbis
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
WATCHET


Caloceras johnstoni
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
WATCHET


Caloceras johnstoni
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
WATCHET


Caloceras johnstoni
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
WATCHET


Schlotheimia sp.

Schlotheimiidae
Hettangien
EAST QUANTOXHEAD


Schlotheimia sp.

Schlotheimiidae
Hettangien
EAST QUANTOXHEAD


Schlotheimia sp.

Schlotheimiidae
Hettangien
EAST QUANTOXHEAD


Psiloceras planorbis
SOWERBY
Psiloceratidae
Hettangien
EAST QUANTOXHEAD


Psiloceras sp.

Psiloceratidae
Hettangien
WATCHET


Pentacrinites fossilis
BLUMENBACH
Pentacrinidae
Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Pentacrinites fossilis
BLUMENBACH
Pentacrinidae
Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Schalie met ammonietjes


Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Acanthopleuroceras sp.

Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Amberleya subimbricata
D'ORBIGNY
Amberleyidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Nannobelus acutus
MILLER
Belemnitidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Tropidoceras sp.

Polymorphitidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Acanthopleuroceras sp.

Polymorphitidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Oistoceras sp.

Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Liparoceras sp.


Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Androgynoceras sp.
in een rolsteen

Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
SEATOWN


Versteend hout met boorgangen


Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Schalie met ammonietjesBoven-Sinemurien
CHARMOUTH


Crucibiloceras cf. desinodulum
QUENSTEDT
Polymorphitidae
Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Ventrale zijde


Crucibiloceras sp.

QUENSTEDT
Polymorphitidae
Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


AmmonietenBoven-Sinemurien
CHARMOUTH


Ammonieten en bivalven

Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Ammonieten

Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Oxytoma sp.
Oxytomidae
Boven-Sinemurien
CHARMOUTH


Uptonia sp.
Polymorphitidae
Onder-Pliensbachien
CHARMOUTH


Androgynoceras lataecosta
SOWERBY
Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
CHARMOUTH


Androgynoceras lataecosta
SOWERBY
Liparoceratidae
Onder-Pliensbachien
CHARMOUTH


Tragophylloceras sp.

Juraphyllitidae
Boven-Pliensbachien
CHARMOUTH


Tragophylloceras sp.

Juraphyllitidae
Boven-Pliensbachien
CHARMOUTH


Hildoceras bifrons
BRUGUIÈRE
Hildoceratidae
Midden-Toarcien
SEATOWN


Hildoceras bifrons
BRUGUIÈRE
Hildoceratidae
Midden-Toarcien
SEATOWN


Harpoceras falcifer
SOWERBY
Hildoceratidae
Onder-Toarcien
SEATOWN


Hildaites sp.

Hildoceratidae
Onder-Toarcien
SEATOWN


Chladocrinus sp.
Chladocrinidae
Boven-Pliensbachien
SEATOWN


Protocardia sp.
Cardiidae
Boven-Pliensbachien
SEATOWN


Zeeleliestengeltje

Boven-Pliensbachien
SEATOWN

Zeelelie e.a.

Boven-Pliensbachien
SEATOWN

Amaltheus margaritatus
DE MONTFORT
Amaltheidae
Boven-Pliensbachien
SEATOWN


Afgerolde steen vol fossielenEYPE MOUTH


Parkinsonia sp.

Parkinsoniiidae
Boven-Bajocien
BURTON BRADSTOCK


Ventrale zijde


Ribben


Parkinsonia parkinsoni
SOWERBY
Parkinsoniidae
Boven-Bajocien
BURTON BRADSTOCK


Sonninia fissilobata
WAAGEN
Sonniniidae
Onder-Bajocien
BURTON BRADSTOCK


Sonninia sp.

Sonniniidae
Onder-Bajocien
BURTON BRADSTOCK


Ventrale zijde


Graphoceras concavum
SOWERBY
Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ludwigia sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ludwigia sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ludwigia sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ludwigia murchisonae
SOWERBY
Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Leioceras sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Leioceras sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ventrale zijde


Serpula sulcata
SOWERBY
Serpulidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK


Ludwigia sp.

Graphoceratidae
Boven-Aalenien
BURTON BRADSTOCK

Beschrijving bezochte vindplaatsen.

990100. St. Audries Bay West Quantoxhead. Engeland.
Ord.Survey Expl.22. 1.43.300-3.10.200
GPS Google Earth 51°10'48.57"N 3°16'47.14"W

Jura - Hettangien - Aldergrove Beds en St. Audries shales.
2 mei 1999. Vanuit camping The Home Farm via het pad naar de trap welke uitmondt in de St Audries Bay. zie: www.ukfossils.info/sec080b.htm Er worden hier alleen fossielen gevonden in de omgeving van de westelijke punt. Het zijn de Aldergrove Beds (Zone Psiloceras planorbiss) behorend tot het Onder-Hettangien, dat hier aan de oppervlakte treedt. Bestaat afwisselend uit grijze mudstone en massieve kalksteen. Iets voorbij deze punt in omlaag gekomen brokstukken mudstone ammonieten gevonden. Waarschijnlijk verdrukten Caloceras johnstoni 990101. Verder naar het westen wandelend dagzomen de lagere delen van het Hettangien met afwisselend lei- en kalksteen. Waehneroceras en Laqueoceras kunnen op het strand worden gevonden en komen uit de Saint Audrie's Shales. (Zone Alsites liascus ) Een honderdentwintigtal meters voorbij de westelijke punt bevindt zich een uitgesleten of geërodeerd deel in de wand. De lagen staan hier schuin. Gezocht in een laag zwarte schalie iets boven de daar aanwezige eerste harde gele kalkbank. Terugkijkend in de richting waar we vandaan kwamen ontbreken deze banken lange tijd. De plaats waar het materiaal werd gevonden lag iets uit de daar aanwezige hoek in het terrein n oostelijke richting. Moeilijk te determineren. Waarschijnlijk gaat het hier om een Schlotheimia sp. 99-01-02 uit de Zone Schlotheimia angulata in het Boven-Hettangien . Ook 99-01-03 in het tweede deel gevonden doch in veel zachter materiaal en zeer verdrukt. Literatuur Fossil Ammonites from the Somerset Coast van Andrew King pagina 8-12

990200. Watchet. Engeland.
Ord. Survey Exmoor 9. 1.43.650-3.08.100
GPS Google Earth 51°10'59.33"N 3°19'19.59"O

Jura - Hettangien - Aldergrove Beds.
3 mei 1999. Komend vanuit Doniford direct voorbij de eerste huizen van Watched rechtsaf bij bordje Helwell Bay Hollidays. Direct over het spoor geparkeerd en via de trap naar de baai. Bij laag water naar de waterlijn gelopen wat zeer moeizaam is Hier gezocht in de zwarte Lias schalies. Vervolgens bij laag tij iets meer in westelijke richting naar de nu vrijgekomen rechtopstaande en iets meer schuin staande lagen. Het zijn de Aldergrove Beds die zich bevinden ten noorden van de Watchet breuk Het is de prachtige paarlachtig uitziende ammonieten in de kleuren groen, rose en wit die hier in de schuin staande lagen zijn te vinden. Psiloceras komt het meeste voor doch ook Caloceras 990201 Psiloceras planorbis en resp. 990202-03-04 Caloceras johnstoni. Literatuur Fossil Ammonites from the Somerset Coast van Andrew King pagina 11. http://web.ukonline.co.uk/conker/fossils/doniford-fossils.htm

990300. East Quantoxhead. Engeland.
Ord. Survey Expl.22. 1.44.150-3.13-100
Jura - Hettangien
4 mei 1999. Geparkeerd bij East Quantoxhead en via het wandelpad naar de baai gelopen. Hier in westelijke richting tussen de wand en kustlijn gezocht. Er was bijna niets te vinden op wat ammonietjes na in blauwe schalie. Het steeds balanceren op de grote brokken stenen verliep zeer moeizaam. De afdrukken behoren zeker tot de Schlotheimia sp. 990301-02-03 Het is ondermeer de Blue Lias die hier aan de oppervlakte treedt en de gevonden ammonieten behoren tot de Zone Schlotheimia angulata. Het is in de aanwezige literatuur moeilijk te ontdekken waar het gevonden materiaal exact vandaan komt. Volgens de kaart bij Quantock's Head waar o.a. de Saint Audrie's Shales. (Zone Alsites liascus ) dagzoomt. Mijn probleem is echter dat de Schlotheimia tot de Blue Lias behoort en er nog achter moet komen of die hier ook voorkomt!

990400. Watchet. Engeland.
Ord.Survey Exmoor 9. 1.43.750-3.04.100
Jura - Hettangien
4 mei 1999. Witon en Joop zijn doorgegaan op zoek naar de Bone Beds oostelijk van Blue Anchor terwijl wij naar East Quantoxhead togen. Geparkeerd op het punt waar de B3191 de kustlijn raakt. De beds werden niet gevonden. Wel iets ten oosten van Gray Rock platen met ammonieten waarvan Joop twee stukken (990401) voor ons meebracht. Tot op heden niet kunnen achterhalen waar ik deze ammoniet moet plaatsen doch naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een Psiloceras sp. Eer komen in dit stuk ook veel Bivalven voor.

990500. Charmouth. Engeland.
Ord. Survey Expl. 116. 0.93.000-3.36.200
GPS Google Earth 50°43'54.44"N 2°55'17.13"W

Jura - Sinemurien - Boven-Sinemurien - Black Ven Marls
6 mei 1999. Na het moeizaam zoeken in de omgeving van Watchet verder getrokken naar omgeving Lyme Regis. Vanuit de camping tussen Charmouth en Lime Regis gelegen aan de rotonde naar Charmouth. Via de Bridge Road de auto geparkeerd in het straatje links bij de telefooncel en vervolgens via een smal weggetje naar de kust gelopen. Gezocht in de richting van de Black Ven; dus westelijk. Lopend richting Black Ven een plaatje met afdrukken van heel kleine ammonietjes gevonden . 99.05.02 Verder (bij afgaand tij aan de waterlijn een deel van een ammoniet gevonden en) uit de Black Ven Marls een plaatje met zeelelies. Waarschijnlijk komt dit plaatje met Pentacrinites fossilis Blumenbach 99.0501 uit de Onderzone Promicroceras planicosta deeluitmakend van de Zone Asteroceras obtussum; laag 84; de onderste lagen van het Boven Sinemurien . http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/bvm.html

990600. Seatown. Engeland.
Ord. Survey Expl. 116. 0.91.800-3.41-300
GPS Google Earth 50°43'23.64"N 2°49'50.40"W

Jura - Onder Pliensbachien (Carixien) - Green Ammonite Beds en Belemnite Marls
6 mei. 1999. Vervolgens naar Seatown gereden. Geparkeerd en in westelijke richting gaan zoeken. Gelopen tot halverwege Golden Cap. Twee brokstukken op het strand met waarschijnlijk ammonieten van het geslacht Androgynoceras sp. 99.06.01 Komen naar alle waarschijnlijkheid uit de lagen 122a - 124 behorend tot de Green Ammonite Beds. (Zone Prodactylioceras davoei en de Onderzone Androgynoceras capricornu of maculatuim ) Stuk bestaat immers uit zwarte klei. Omdat in het tweede exemplaar belemnieten zitten twijfel ik aan mijn concluisie. Gaat het hier toch om de Acanthopleuroceras valdani uit de Belemnite Marls. (Zone Tragophylloceras ibex ) 118d-120. http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/gab.html http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/bm.html In de Belemnite Marls de gastropode Amberlya subimbricata 990602 gevonden, de belemnietenpunt 990603 Nannobelus acutus , de gepyritiseedde kern van een Tropidoceras sp., 990604, een Acanthopleuroceras sp. 990605, een Oistoceras sp. in een steen 990606 en een Liparoceras sp. 990607. Alles uit de Zone Tragophylloceras ibex op 990606 na die zeker behoort tot de Zone Prodactylioceras davoei . Het gaat hier om de Green Ammonite Beds waaruit naar alle waarschijnlijkheid de grijze afgerolde stenen komen met daarin ammonieten en hier op het strand en de vloedlijn worden gevonden. Deze kunnen worden gepolijst en zijn samengevat onder het nummer 990608. http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/gab.html en http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/5128-androgynoceras-hybridiforme/

990700. Charmouth. Engeland.
Ord. Survey Expl. 116. 0.92.800-3.36.900
GPS Google Earth 50°43'55.09"N 2°53'8.73"W

Jura - Sinemurien - Boven Sinemurien - Black Ven Marls
7 mei 1999. Weer naar het straatje bij de telefooncel en nu op het strand gezocht in oostelijke richting aan de voet van de Stonebarrow Hill. Het stuk versteend hout komt uit de Black Ven Marls (Zone Asteroceras obtusum) bij Stonebarrow. (99.07.01) Twee plaatjes vol met kleine ammonietjes (99.07.02) losgehaald uit een plaat welke op het strand lag komen waarschijnlijk ook uit de Black Ven Marls doch is niet meer te determineren. De mooie gepyritisserde Crucilobiceras cf. densinodulum QUENSTEDT (99.07.03) kwam uit een brok vrij zachte klei (mergels) welke daar lag. Nader onderzoek geeft aan dat hij komt uit laag 90-92 onderdeel van de Zone Oxynoticeras oxynotum, zoals waarschijnlijk ook de overige vijf gepyritiseerde ammonietjes. Ook de overige stukken komen uit brokken Black Ven Marls. Er zitten naast vele platgedrukte ammonietjes, waarschijnlijk Crucilobiceras sp., ook bivalven in, mogelijk Oxytoma sp. 990707 . Nog meer Crucilobiceras sp.? 990708 Uit dezelfde brokken de nog te onderzoeken bivalve waarschijnlijk een Oxytoma sp. 990709 Het kan hier gaan om de lagen 92-93a-93c-94 en 100. Zie http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/bvm.html Jura - Onder Pliensbachien (Carixien) - Geen Ammonite Beds Iets verder gelopen richting St. Gabriel's Mouth. Een kern gevonden waarschijnlijk van Uptonia sp. 990710 en komend uit de Belemnite Marls en uit een grote naar beneden gekomen brok uit de Green Ammonite Beds wat stukken gehaald met Androgynoceras lataecosta SOWERBY 990711 en 990712 Zone Prodactylioceras davoei http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/gab.html en http://www.ukfossils.co.uk/Fossils-and-Geology/Seatown/Fossil-Photos-of-Seatown.htm Jura - Boven Pliensbachien (Domerien )- Three Tiers Weer wat verder uit de Three Tiers twee Tragophylloceras sp.990713 en 990714 uit de Zone Amaltheus margaritatus http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/ttb.html

990800. Seatown. Engeland.
Ord. Survey Expl. 116. 0.91.200-3.43-750
GPS Google Earth 50°43'4.17"N 2°48'40.92"W

Jura - Toarcien- Midden en Onder Toarcien - Juction Bed.
8 mei 1999. Terug naar Seetown en nu in oostelijke richting onder langs de Thorncombe Beacon gelopen tot aan de vooruitgestoken punt; een plaats welke bezaaid lag met grote brokken uit het Junction Bed. o.a. bruinroze gesteente met daarin veel Hildoceras bifrons BRUGUIERE zowel groot als klein doch vrij sterk verweerd.990801 en 990802 Midden Toarcien. En uit het Onder-Toarcien een behoorlijk afgerolde grote brok met daarin een mooie 990803 Harpoceras falcifer en een kleine Hildoceras (komend uit een hogere laag. 990804 Ook een Hildaites sp. uit de Zone Harpoceras falcifer. Zie voor de stratigrafie http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/jb.html en http://www.eype.ukfossils.co.uk/Eype-Fossils-Geology/geology-guide.htm Jura - Boven Pliensbachien (Domerien) - Thorncombe Sands en Epe Clay Een 75-tal meter verder oostelijkeen stukje met heel veel stengeldelen van een Chladocrinus sp. 990805 afkomstig uit de Thorncombe Sands Domeren Iets teruglopend de Epe Clay. De formatie bestaat voornamelijk uit blauwe en grijze kleien en mergels en bevat een hoog percentage aan mica. De nodule met de bivalve Protocardia sp. 990806 en een plaatje waarin een klein crinoide-steeltje 990807 komt uit top van de Epe Clay alsmede 990808. De ammonietfragmenten komen op ooghoogte uit de wand. o.a. Amaltheus margaritatus 990809 en twee stukjes http://www.g6csy.net/fossil/photo-rc.html http://www.g6csy.net/fossil/jb.html http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/ecb.html

990900. Eype Mouth. Engeland.
Ord.Survey. Expl. 116. 0.90.900-3-44-800
GPS Google Earth 50°42'55.64"N 2°46'57.75"W

Jura
10 mei 1999. Even op het strand gelopen en een afgeplatte steen gevonden met veel fossielen. 990901

991000. Burton Bradstock. Engeland
Ord. Survey Expl. 116. 0.89.200-3.48.200
GPS Google Earth 50°41'54.31"N 2°43'47.44"W

Jura - Bajocien - Boven Bajocien - (Upper Inferior Oolite) Burton Limestone
10 mei 1999. Gisteren waren Witon en Joop hier bezig geweest en hadden deze locatie benaderd vanuit de parking bij Burton Beach. Het was stormachtig en levensgevaarlijk. Ria en ik zijn boven langs gelopen en ontdekten een gemakkelijkere manier. Uiteindelijk zijn wij via een camping bij Burton Fresh Water naar deze locatie gelopen. Er was hier recent nogal veel naar beneden gekomen. We vonden leuk materiaal. Een mooi exemplaar Parkinsonia sp. 991001 uit de Burton Limestone Boven-Bajocien en een Parkinsonia parkinsoni 991002. Jura - Bajocien - Onder Bajocien - Middle Inferior Oolite Een grote Sonninia fissilobata 991003 en een Sonninia sp. 991004. Zie voor de stratigrafie http://www.soton.ac.uk/~imw/burton.htm Jura - Aalenien - Zone Graphoceras concavum - Lower Inferior Oolite Op dezelfde plaats een exemplaar Graphoceras concavum 991005 en meerdere Ludwigia uit het Boven Aalenien 991006 - 991009 zie: http://www.etab.ac-caen.fr/discip/geologie/mesozoi/aalenien/Ludwigia.jpg Jura - Aalenien - Zone Leioceras opalinum - Lower Inferior Oolite Leioceras sp. 991010 en 991011 Naast ammonieten een aardig stukje met Serpula sulcata 991012 uit het Inferior Oolite van het Bajocien. http://www.ukfossils.co.uk/timeline/line001.htm#Aalenian Zie ook: http://www.ukfossils.co.uk/timeline/line027.htm http://www.discoveringfossils.co.uk/Burtonbradstock.htm

Determineren is niet gemakkelijk waarom onjuistheden niet zijn uit te sluiten.

Klik hier voor de beginpagina

Copyright © Stichting Ammonietenhoeve, Boxtel,2016