FOSSIELEN ALS HOBBY

Overzicht van in 1997 gevonden materiaal.

Klik voor uitvergroting en scherper beeld op de betreffende fossielnaamPholadomya lirata
SOWERBY
Pholadomyidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Pholadomya sp.

Pholadomyidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


onderzijde


Pholadomya sp.
ander exemplaar
Pholadomyidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


M.(Morriceras) korustes
BUCKMAN
Tulitidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Ventrale zijde


M.(Morriceras) korustes
BUCKMAN, ander exemplaar
Tulitidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


versteend hout.


Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Pholadomya sp.Pholadomyidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


M.(Morrisiceras) korustus


BUCHMAN
Tulitidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Belemnopsis sp.
en veel fossiel gruis


Belemnitidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Oecotraustes (Paroecotraustes)
serrigerus
WAAGEN
Oppeliidae
Bathonien
CZESTOCHOWA P.


Asphinctes (Asphinctes)
tenuiplicatus
BRAUNS
Morphoceratidae
Bajocien
FAUSTIANKA P.


Asphinctes (Asphinctes)
tenuiplicatus
BRAUNS
Morphoceratidae
Bajocien
FAUSTIANKA P.


ventale zijde


Perisphinctes (Arisphinctes) maximus
YOUNG & BIRD
Perisphinctidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Ventrale zijde


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Ventrale zijde


Creniceras crenatum
BRUGUiČRE.
Oppellidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Ventrale zijde


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Lissoceratoides erato
D'ORBIGNY
Haploceratidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Taramelliceras sp.


Oppeliidaeidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Taramelliceras sp.


Oppeliidaeidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Perisphinctes sp.


Perisphinctidae
Oxfordien
WYSOKA P.


Trimarginites sp. en
Perisphinctes sp.


Oxfordien
PODLEZE P.


Trimarginites eucharis
D'ORBIGNY
Oppeliidae
Oxfordien
PODLEZE P.


Ventrale zijde


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
PODLEZE P.


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
PODLEZE P.


Perisphinctes sp.


Perisphinctidae
Oxfordien
PODLEZE P.


Perisphinctes sp.


Perisphinctidae
Oxfordien
PODLEZE P.


Cnemidiastrum
striatopunctatum
GOLDFUSS
Cnemidiastridae
Callovien
ZALAS P.


Cnemidiastrum sp.


Cnemidiastridae
Callovien
ZALAS P.


Trochobolus cylindratus
OPPLIGER
Ventriculitidae
Callovien
ZALAS P.


Cnemidiastrum sp.

Cnemidiastridae
Callovien
ZALAS P.


Taramelliceras sp.

Oppeliidae
Oxfordien
ZALAS P.


Trimarginites eucharis
D'ORBIGNY
Oppeliidae
Oxfordien
ZALAS P.


Trimarginites sp.

Oppeliidae
Oxfordien
ZALAS P.


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
ZALAS P.


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
ZALAS P.


Perisphinctes sp.

Perisphinctidae
Oxfordien
ZALAS P.


Cardioceras sp.

Cardioceratidae
Oxfordien
ZALAS P.


Ventrale zijde


Cardioceras sp.

Cardioceratidae
Oxfordien
ZALAS P.


Loboidothyris sp.

Terebratulidae
Oxfordien
ZALAS P.


Phanerochiderma rugosa
GOLDFUSS
Cypellidae
Callovien
ZALAS P.


Lopha gregaria
SOWERBY
Ostreidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Sellithyris subsella
LEYMERIE
Terebratulidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pholadomya sp.

Pholadomyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pleuromya sp.

Pleuromyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pholadomya sp.

Pholadomyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Hemicidaris crenularis
LAMARCK
Hemicidaridae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Hemicidaris crenularis
LAMARCK
Hemicidaridae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Holectypus corallinus
D'ORBIGNY
Holectypidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Plesiodiceras sulejoviense
KARCZEWSKI
Diceratidae
Oxfordien
MALAGOSZCZ P.


Pleuromya uniformis
SOWERBY
Pleuromyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Ceratomyopsis sp.

Ceratomyopsidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pleuromya uniformis
SOWERBY
Pleuromyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pleuromya sp.

Pleuromyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


Pholadomya sp.

Pholadomyidae
Kimmeridgien
MALAGOSZCZ P.


N.(Nerinea) mariae
D'ORBIGNY
Nerineidae
Kimmeridgien
SULEJÓW P.


Ptygmatis convexospirata
KARCZEWSKI
Nerineidae
Oxfordien
SULEJÓW P.


Ptygmatis sp.

Nerineidae
Oxfordien
SULEJÓW P.


Cryptoplocus sp.

Nerineidae
Oxfordien
SULEJÓW P.


Ptygmatis sp.

Nerineidae
Oxfordien
SULEJÓW P.


Ptygmatis sp.

Nerineidae
Oxfordien
SULEJÓW P.


Hemicidaris crenularis
LAMARCK
Hemicidaridae
Kimmeridgien
SULEJÓW P.


Pholadomya sp.

Pholadomyidae
Kimmeridgien
SULEJÓW P.

Beschrijving bezochte vindplaatsen.

970100. Czestochowa. Polen.
GPS Google Earth 50°48' 3.22"N 19°3'49.09"O

Jura - Midden-Jura - Midden-Bathonien - zwarte kleien.
27 juli 1997. Groeve Kawodrza. Vanuit de camping naar SW.Jagwigdistraat. Hier linksaf tot driesprong Opole. Rechtsaf. Links loopt een spoorlijn. Na overweg 3e of 4e straat rechts. Hier de ingang van de steenfabriek Cegielnia Kawodrza. Er is een lopende band in de groeve. Aan het begin van deze band een storthoop met grote nodules waarin prachtige mineralen en ammonieten. In het verlengde van de zijkant van de lopende band werd de zwarte klei afgegraven. Hierin waren dezelfde ammonieten en veel 970102 Pholadomya sp. te vinden. Welke heb ik in de Poolse literatuur niet kunnen vinden. Mogelijk deltoidea SOWERBY lit. 302177 Verder lopend in de groeve bij de rechterwand, gezien vanuit de ingang, een prachtige Pholadomya gevonden. In tegenstelling tot het zwarte gedeelte, dat nu werd ontgonnen, komt deze uit bruin getinte lagen. Waarschijnlijk gaat het hier om 970101 Pholadomya lirata (SOWERBY) lit. 602087 en lit. 201151 vroeger murchisoni genoemd. Poland (426) beschrijft de Pholadomiya uit de Midden-Jura niet al wordt de aanwezigheid in lit. 426126dat wel aangegeven. Marcin schrijft in Fossilien 4/94 dat bij Czestochowa Bajocien - Bathonien Tone voorkomen met Sideritknollen waarin ammonieten met schaal. Ook geeft hij deze laag onder 2 aan in lit. 427086. De naam van deze ammonieten beschrijft hij nergens. Volgens mij zijn de gevonden ammonieten met paarlemoer 970103 M. (Morrisiceras) korustes BUCKMAN, lit.426148 afb. XLIX welke voorkomen in het Midden-Bathonien, zone Morrisiceras morrisi. Correspondeert deze zone met de elders behandelde Balin oolithes. Onder deze schaal komen duidelijk ribben te voorschijn, ribben die men op het met "paarlemoer" afgedekte deel niet kan zien wel kan voelen. Moeilijk om dan juist te determineren. Ondergebracht bij de familie Tulitidae zoals Schlegelmich en Poland doen.en niet bij de Macrocephalitidae zoals Treatise aangeeft. Er lag ook nogal wat 970104 versteend hout. Hiervan een stukje meegenomen.

970200 Faustianka. Polen.
GPS Google Earth 51°2'31.67"N 18°32'41.32"O

Jura - Midden-Jura - Bajocien - Boven-Bajocien in Polen -Onder Bathonien elders - Czestochowa-ore-bearing clays. (ertsdragende kleien).
28 juli 1997. Groeve Faustianka. Een kleigroeve 20 km ten zuiden van Wielun. Vanuit Praszka richting Strojec. Na bordje einde Strojec aan beide zijden van de weg bos. Vervolgens bordje Faustianka. Hier direct linksaf het terrein van de steenfabriek op. In de groeve wordt zwarte klei gewonnen voor baksteen De kleilagen zijn hier 8 meter dik met daarin lagen met kalkconcreties. Marcin geeft deze laag onder 1 aan in lit. 427086. Een juiste correlatie met een ammonietenzone is nog niet vastgesteld. Te vinden zijn Perisphincten waar- onder Morphoceras sp. en Oppelia .. De Perisphinctes sp. bevinden zich in de harde nodules. Vaak bevindt zich een aragoniet houdende laag op de schelp. Behalve ammonieten zijn te vinden de bivalven: Pholadomya, Trigonia, Astarte en Nucula; wat belemnieten, gastropen en brachiopoden. De bedrijfsleider heeft op zijn kantoortje wat stukken voor de verkoop doch van niet te beste kwaliteit. De werkers in de groeve zitten dichter bij het vuur. Machalski geeft aan dat mijn vondst een Asphinctites is. (Foss.3/97 zegt Asphinctes wat een zetfout is). Schlegelmilch behandelt 970201 A. (Asphinctites) tenuiplicatus. BRAUNS lit. 310222. doch plaatst deze soort in het Onder Bathonien. Geology of Poland plaats echter deze soort in het Boven-Boven-Bajocien. Nadere bestudering van de biostratigrafie (table 8) laat zien dat in Polen een andere indeling wordt gehanteerd. Het Onder-Bathonien is hier veel kleiner en het Bajocien wordt verder onderverdeeld. Poland behandelt deze soort niet verder.

970300. Wysoka. Polen.
GPS Google Earth 51°2'31.67"N 18°32'41.32"O

Jura - Boven Jura - Midden Oxfordien - Zone Transversarium - Onderzone Wartae
29 juli 1997. De verlaten cementfabriek Wysoka ligt 6 km. Zuidwestelijk van Zawierce. Vanuit Zawierce richting Dabrowa; naar Lazy en verder naar Wysoka. Bij bordje begin Wysoka bevindt zich links van de weg restanten van de oude fabriek en een pad dat schuin rechtsaf buigt. Hier parkeren en in ongeveer 10 minuten naar de groeve lopen. In het Midden-Oxfordien hebben zich in bepaalde gebieden lagen kalk en mergels afgezet waarin zich steenkernen van ammonieten voorkomen. Zo ook in deze groeve. Ongeveer 25 meter kalken uit het Onder en Midden-Oxfordien is hier aanwezig. Het geslacht Perisphinctes is hier het meest vertegenwoordigd. Stukken groter dan 10 cm zijn geen uitzondering. In Polen komt na de Zone Plicatilis de Zone Transversarium waarvan Wartae de Onderzone is. (In West-Europa is er geen sprake van een Zone Plicatilis doch deze maakt als Onderzone deel uit van Transervarium). Hoe is het nu mogelijk dat in 426333 zowel de soort plicatilis als de soort maximus deel uitmaken van de Onderzone Wartae?. Het meest waarschijnlijke is dat hier een grote 970301 Perisphinctes (Arisphinctes) maximus. YOUNG en BIRD lit.426333 gevonden. Deze kwam in stukken uit de werkvloer die op dit punt hoog in het terrein aan de rand van de helling naar het ongeveer 10 meter lager liggende water lag. Hier bevinden zich de lagere afzettingen waar het geslacht Cardioceras cordatumwordt gevonden; i.v.m. de steilte van de hellingen hier niet gezocht. Wel later nog achterin de groeve aan de wand. De opeenvolging van de zone's in deze groeve is: Cordatum uit het Onder Oxfordien en Plicatilis en Transervarium uit het Midden Oxfordien. (Glowniak & Matyj 1992) Verder op dezelfde plaats gevonden: 970302 Perisphinctes sp., een 970303 Creniceras crenatum. BRUGUIČRE. Lit. 426324. en nog enkele moeilijkte determineren 970304 en 05 Perisphinctes sp. Verder 970306 Lissoceratoides erato D'ORBIGNY., 970307 Taramelliceres sp. en nogmaals een 9707308 Taramelliceras. Deze laatste niet beschreven in 426 doch mogelijk in 319148 no 14. Malinowska, L. 1972 The Middle Oxfordian Perisphinctidae of Zawodzie near Czestochowa (Poland). 17(2): 167-242.

970400 Podleze. Polen.
GPS Google Earth 50°1'21.87"N 19°33'5.45"O

Jura - Midden Jura - Callovien en Boven Jura - Oxfordien.- Onderzone Cardioceras excavatum.
30 juli 1997. (Mogelijk is dit een andre groeve) Gezocht in het Oxfordien in een zeer compacte bruingroene laag bestaande uit mergelhoudend kalkgesteente (green marly limestone) van ongeveer 25 cm dik. Over een lengte van ongeveer 5 meter bereikbaar; voorgangers hadden het een en ander vrijgelegd. Deze laag is ook aanwezig in Zalas De groeve is te bereiken door in het plaatsje Brodta bij kapelletje rechtsaf naar Podleze te rijden. Bij voetbalveld rechts aanhouden en op driesprong linksaf. Na S-bocht links een grote boerderij, het begin van een gehucht. Op driesprong linksaf naar Podleze. Links van de weg een grote vallei waar de Wisla stroomt. Kruising. Hier bij het eerste huis no. 52 rechts en voor het huis rechts het pad naar boven inlopen. Bij deze boerderij hebben wij geparkeerd. Het huis heeft een klein hoger gelegen bordesje voor de voordeur. Dus het pad naar boven inlopen. Boven links aanhoudend vindt men een wat dieper gelegen geul waar voorheen het wegje naar de groeve en waarschijnlijk spoorrails. Op dit punt is de kleine ontsluiting. Het materiaal is niet hard doch de gewenste laag is moeilijk bereikbaar. Ligt op ongeveer 4 meter onder het maaiveld. Volgens Machalski in hoofdzaak de ammonieten Perisphinctes, Peltoceras, Aspidoceras, Oppelia en Phyloceras. De Oppelia zijn onderverdeeld in veel geslachten en dus moeilijk te bepalen. GARLICKA & TARKOWSKI 1980 aangeven : Peltoceratoides, Taramelliceras, Perphinctes en Popanites. O. a. gevonden een blokje 970401 met een Trimarginites sp. en een Perisphinctes sp. Vervolgens een goed exemplaar 970402 Trimarginites eucharis D'ORBIGNY. lit. 426322 en voor de duidelijke ribben zie lit. 8L0278. Het gaat hier om de Cardioceras beds en nauwkeuriger de Onderzonde Cardioceras excavatum. Verder twee moeiijk te determineren doch mooie stukken. 970403 Perisphinctes sp. en 970404 Perisphinctes sp.

970500 Zalas. Polen.
GPS Google Earth 50°5'7.61"N 19°38'48.67"O

Jura - Midden en Boven Jura. Grensgebied Callovien/Oxfordien.
30 juli 1997. Groeve Kopalnia Porfirce in Zalas. Om de groeve te bereiken vanuit Podleze richting Brodta en verder naar het dorpje Zalas is de ingang van de fabriek. Er wordt porfier gewonnen wat stamt uit het Perm. Vulkanisme. Na toestemming mochten we voorbij de portier rechtsaf een trap en verder omhoog. Het profiel Callovien-Oxfordien is in deze groeve goed ontsloten. Rechts bovenaan in de groeve mocht worden gezocht op het grensgebied Callovien-Oxfordien. In het Midden Callovien was er een langdurige onderbreking in sedimentatie. Na een hervatte sedimentatie in het Laat-Callovien ontstonden weer afzettingen; hier uiterst dun 70 cm met veel ammonieten en belemnieten soms met gaten doorboord en vertonen vaak een ijzerkorst. Het gaat hier om Kosmoceras en Quenstedtoceras. Het een en ander uit de Zone Peltoceras athleta en Quenstedtoceras lamberti. Wanneer we dit aangeven met eenheid 4 volgt hier direct op eenheden 5 en 6 uit het Oxfordien gelaagde kalkstenen en mergels vaaf de Quenstedtoceras mariae Zone tot de Perisphinctes plicatilis zone. Het onderste deel is buitengewoon rijk aan de ammonieten Cardiocers, Peltoceratoides en Taramelliceras alsmede belemnieten, brachiopoden en sponzen. In het bovenste deel van eenheid 5, komt in de gelaagde mergels en kalkstenen een klein sponsbiotherm voor. Ook talrijke kleine ammonieten brachiopoden en regulaire zee-egels.; veelal dikke stekels van het Cidaris-type. De gevonden spons 970301 is ondergebracht in de Orde Monalithistida en 970503 in de Orde Tetraxonia. Beiden komen in mijn systeem niet voor. Zie Geology of Poland pag.118 De ammonietjes determineren gaat zeer moeizaam. Denk toch dat er zeker twee Taramelliceras bijzitten. De Perisphincten onder een noemer ondergebracht Perisphinctes sp.

970600 Malogoszcz. Polen.
GPS Google Earth 50°49'21.82"N 20°15'40.70"O

Jura - Boven Jura - Kimmeridgien - Onder tot Onder Boven Kimmeridgien - Zone's Atacioceras hypselocy- clum, Katroliceras divisum en Aulacostephanus mutabilis.
1 augustus 1997. Groeve Malogoszcz genaamd Cementownia. De groeve bevindt zich ongeveer 20 km ten westen van Kielce. In de groeve is een 200 meter dik pakket van Onder Kimmeridgien tot laag Boven Kimmeridgien. In het midden en bovenste deel van de groeve zijn overwegend lagen aanwezig die behoren tot het mergelhoudende-lumachelle complex. Het lage deel van dit complex bekend als Skorkow Lumachelle is deel het rijkste aan fossielen. Dit complex begint met een hardground die de onderliggende uit lagen opgebouwde kalken afdekt. Het lagere deel bestaat uit bioclastische kalken waarin veel bivalven voorkomen van het geslacht Pholadomya. Wat hoger in het profiel ontwikkelden zich dikke Actinostreon schelplagen en Nanogyra bevattende lagen. De meest voorkomende fossielen zijn: oesterachtige (Actinostreon gregareum, Nanogyra nana, Nanogyra virgula) overige bivalven. (Pholadomya, Pleuromya, Arcomytilus, Modiolus, Trichites, Stegoconcha, Inoperna, Ctenostreon, Radulopecten); brachiopoden. (Epithyris subsella, Septaliphoria, Thecidea) en zee-egels (Holectypus, Rhabdocidaris, Hemicidaris) Zeldzaam zijn ammonieten Katroliceras sp., Aspidoceras uhlandi). De vette namen komen niet voor in de index vanGeology of Poland! Een veelheid aan divers materiaal gevonden dat noch op naam moet worden gebracht. Hieronder enkele mooie zee-egels

970700. Sulejów. Polen.
GPS Google Earth 51°20'11.17"N 19°52'54.24"O

Jura - Boven Jura - Kimmeridgien - Onder Kimmeridgien.
2 augustus 1997. Vanuit de camping in Sulejów voor de brug van de rivier Pilica rechts. Reczno. Men rijdt langs de rivier. Voor de trappenpartij links en bij tegelbestrating links verder langs de rivier. Men passeert de enorme fabriek van de Podkurnedz groeve. Er wordt echter verder gereden naar een verlaten deel van de groeve. Het Onder Kimmeridgien is hier ontsloten in een ongeveer 20 meter dik pakket. Kalkhoudende lagen en mergelachtige kalken. Te vinden zijn: gastropoden Nerinea sp., Ptygmatis sp.) rudisten, brachiopoden en kolonievormende koralen. Op pagina 398 bovenaan staat bij figuur 9 en 10 Ptygmatis convexospirata KARCZEWSKI dat het hier gaat om een holotype komend uit het Boven Oxfordien. Dit houdt in dat de tekst op regel twee fout is.

970800 Sulejów.Polen.
Jura - Boven Jura - Kimmeridgien - Onder Kimmeridgien.
2 augustus 1997. Vervolgens enkele honderden meters teruggereden. Linksaf enkele honderden meters totdat in een bocht de auto's werden geparkeerd. Linkaanhoudend een andere oude behoorlijk begroeide groeve waarin beneden enkele koeien liepen. Er werd echter rechtdoor gegaan alwaar hoog in het talud werd gezocht. Bijzonder rijk aan fossielen is hier een laag van ongeveer 1 meter dikke laag kalken ongeveer in het middelste deel van de wand. Eerst een paadje over de vrij steile helling waarna het talud enigszins was afgeplat en van struikgewas voorzien. Betrekkelijk veel zee-egels zijn hier te vinden bestaande uit de geslachten: Rhabdocidaris, Trochotiara, Acrosalenia, Holectypus en Pygaster. Ook veel bivalven. Beschreven door BARCZYK(1961 en KUTEK(1968) In hoofdzaak brachiopoden en twee zee-egels. Er komen voor: Hemicidaris en Hypodiadema De vette namen komen niet voor in de index van Geology of Poland!

Determineren is niet gemakkelijk waarom onjuistheden niet zijn uit te sluiten.

Klik hier voor de beginpagina

Copyright © Stichting Ammonietenhoeve, Boxtel, 2016