FOSSIELEN ALS HOBBY

Overzicht van in 1990 gevonden materiaal.

Klik voor uitvergroting en scherper beeld op de betreffende fossielnaam

.


Dactylioceras athleticum
SIMPSON
Dactylioceratidae
Toarcien
SCHLAIFHAUSEN D.


Felsinotherium floridanum
HAY
Dugongidae
Mioceen
MULBERRY FLORIDA U.S.A.


Myliobatis sp.

Myliobatidae
Aquitanien
MULBERRY FLORIDA U.S.A.


Carcharhinus sp.

Myliobatidae
Aquitanien
MULBERRY FLORIDA U.S.A.


Carcharhinus sp. of Isuris sp.

Carcharinidae
Aquitanien
MULBERRY FLORIDA U.S.A.


Petrified Grape Vine


Mioceen
MULBERRY U.S.A.


Clypeaster sp.

Clypeasteridae
Mioceen
TARPON SPRINGS FLORIDA U.S.A.


Scutella sp.

Scutellidae
Mioceen
TARPON SPRINGS FLORIDA U.S.A.


Mellita quinquiesperforata
LESKE
Mellitidae
Mioceen
TARPON SPRINGS FLORIDA U.S.A.


Elrathia kingii
MEEK
Alokistocaridae
Cambrium
DELTA U.S.A.


Elrathia kingii
MEEK
Alokistocaridae
Cambrium
DELTA U.S.A.


Knightia eocaena
JORDAN
Clupeidae
Eoceen
KEMMERER WYOMING U.S.A.


Chladocrinus sp.

Chladocrinidae
Aalenien
MOUNT CARMEL U.S.A.


Turritella sp.

Turritellidae
Berriasien
MOAB UTAH U.S.A.


Petrified Wood.


Trias
PETRIFIED FOREST U.S.A.


Trochactaeon sp.

Acteonellidae
Santonien
BRANDENBERG O.


doorsnede


Trochactaeon sp.
ander exemplaar
Acteonellidae
Santonien
BRANDENBERG O.


Zeeleliestengeldelen


Ordovicium
OSMUNDSBERG Zwd.


Illaenus sp.

Illaenidae
Ashgillien
UNKARSHEDEN SILJAN Zwd.


Illaenus sp.

Illaenidae
Ordovicium
UNKARSHEDEN Zwd.


Echinosphaerites sp.

Echinosphaeridae
Ordovicium
VASTANA Zwd.


Agnostus pisiformis
WAHLENBERG
Agnostidae
Cambrium
TROLMEN KINNEKULE Zwd.


Sphaerophthalmus sp.

Olenidae
Cambrium
TROLMEN KINNEKULLE Zwd.


Spaeronites sp.

Sphaeronitidae
Ordovicium
VASTERPLANA Zwd.


Spaeronites sp.
onderzijde
Sphaeronitidae
Ordovicium
VASTERPLANA Zwd.


Hexagonaria sp.
.
Disphyllidae
Frasnien
PHILIPPEVILLE B.


Catenipora sp.

Halysitidae
Wenlockien
GOTLAND Zwd.


detail


Didymograptus slemmestadi

MONSEN
Dichograptidae
Arenigien
SLEMMESTAD N.


Didymograptus slemmestadi

MONSEN
Dichograptidae
Arenigien
SLEMMESTAD N.


Vaccinites cornudesertae
sp. nov.


Hippuridae
Campanien
BARAINI, SOUTERN ARABIA.

Beschrijving bezochte vindplaatsen.

900100. Schlaifhausen. Duitsland.
Top Karte L.6332. 55,08.5 - 6,55.5
Jura-Toarcien-Bifrons Zone. 3 april
1990. Dit mooie handstuk met Dactylioceras athleticum ontvangen van Goldschneckverlag in verband met het aanbrengen van een nieuw abonnement. Een aardige bijkomstigheid is, dat dit stuk staat afgebeeld in het blad FOSSILIEN. De naamgever is SIMPSON. De coördinatie is een taxatie.

900200. Mulberry. Florida. U.S.A.
Mioceen en Plioceen.
21 april 1990. Met de familie Lehman in Mulberry het Mulberry Museum bezocht. Met de directeur Gerry Hacking een praatje gemaakt en met hem enkele fossielen geruild. Deze zijn te vinden in het boekje: Guide To Fossil Vertebrate en komen uit Bone Valley bij Mulberry.

900300. Tarpon Springs. Florida. U.S.A.
Mioceen?
23 april 1990. Met de heer H. Klimis in Tarpon Springs zee-egels geruild. Of deze allemaal fossiel zijn moet nog uitgezocht worden. Zie de nummers 01-02-03.

900400. Delta. Utah.U.S.A.
GPS Google Earth 39°23'12.46"N 113°18' 53.24"W

http://www.willhiteweb.com/utah/western_desert/swasey_peak_281.htm

Cambrium-Wheeler Shale Formatie-Trilobiet Beds.
29 april 1990. Deze Elrathia kingii [Meek] is gevonden ongeveer 40 mijl ten westen van Antelope Spring near Swasey Peak en behoort tot de familie Ptychopariacea. Deze trilbiet geruild met G. Wilson van The Wheel Trading Post in Hurricane Utah. De andere Elrathia kingii komt uit de Wheeler Formatie 900402.

900500. Kemmerer. Wyoming.U.S.A.
Eoceen-Green River Formation of Wyoming.
2 mei 1990. De vis Knightia sp. geruild met A. Tebbs van de Red Canyon Indian Store on Highway 12 naar Bryce Canyon. De plaats Camer heb ik niet op de kaart kunnen vinden. In een boek gelezen: the lower part of the Green River Formation is well exposed in Baers-Bluff near milepost 195; fossil fish in limestone and siltstone.

900600. Mount Carmel. Utah. U.S.A.
Jura-Carmel Formatie.
4 mei 1990. Deze kleine stengeldelen van de Chladocrinus sp. zijn te vinden direct voorbij de driesprong met de 89 aan de rechterzijde van de 9 naar Zion. Deze stengeldelen echter gehad van de eigenaar van de winkel gelegen op deze driesprong; alsmede de stukjes FOSSIL ROCKS met de Turitella sp. 900700.

900700. Moab. Utah.U.S.A.
Krijt-The Mancos-Frontier of Mowry Formatie.
4 mei 1990. Deze fossielen zijn genoemd naar de Fossil Rocks een formatie ten noordnoordwesten van Moab. Turitella sp. Zie 900600.

900800. Jacob Lake. Arizona. U.S.A.
Perm-Leonardian-Kaibab Formatie-Kaibab Limestone.
4 mei 1990. 39,7 mijl na Kanab 89A richting Flagstaff is aan de linkerzijde van deze weg een ontsluiting. Hier zijn ronde knollen te vinden met daarin de spons Actinocoelia sp. Het een en ander is op de grens van het Guadalupian en Leonardian. Wij hebben een exemplaar meegenomen, doch er moet nog worden nagegaan of het hier om een correct exemplaar gaat. Dit is niet het geval, dus weggelaten.

900900. Petrified Forest. Arizona. U.S.A.
Trias-Chinle Formatie.
10 mei 1990. Het Petrified Forest is indrukwekkend om te zien. Al die versteende bomen welke hier door erosie in de loop der tijd zijn vrijgekomen. Het is ten strengste verboden ook maar het kleinste stukje mee te nemen, hetgeen terecht is. Anders zou in de korst mogelijke tijd niets meer aanwezig zijn.

901000. Brandenberg. Oostenrijk.
Gen.Karte 20. 52,64-7,19.
Krijt-Santonien-Gosauschichten.
30 juli 1990. Onze afdeling is op zoek geweest naar mineralen in de omgeving van Mayerhofen. Ook het Brandenburgtal werd bezocht. Wil Bruggeman heeft voor mij een mooi exemplaar van de orde Bullacea meegebracht en brokken waar turritellas in zitten.

901100. Osmundsberg. Siljan. Zweden.
Ordovicium-Ashgillien-Bodakalk.
13 november 1990. Wim Vlasveld, Margrietlaan 1 6721 EK Bennekom heeft op deze avond samen met zijn vrouw een prachtige lezing over Zweden verzorgd. Van hem een aantal fossielen uit de door hen bezochte gebieden gehad.

901200. Unkarsheden. Siljan. Zweden.
Ordovicium. Ashgillien-Bodakalk.
13 november 1990. zie tekst 901100.

901300. Vastana. Kinnekulle. Zweden.
Ordovicium. Onder-Ordovicium. [aanvullen]
13 november 1990. zie tekst 901100.

901400. Trolmen. Kinnekule. Zweden.
Cambrium. Boven Cambrium. [aanvullen]
13 november 1990. zie tekst 901100.

901500. Vasterplana. Kinnekule. Zweden.
Ordovicium. Onder Ordovicium. [aanvullen]
13 november 1990. zie tekst 901100.

901600. Philippeville. België.
Michelin 4/4. 55,77-2,41. Devoon-Frasnien.
13 november 1990. Carrière. Tapaumont bij Philippeville. De groeve is te bereiken door vanaf de afslag Senzeille over de N 36 richting Philippeville te rijden. Vervolgens slaat men de eerste of tweede rechts in. De groeve ligt dan aan de rechterzijde van de weg. Het was Wim Vlasveld die deze groeve bezocht en hij bracht een mooie exemplaar Hexakoraal Hexagonaria sp.mee.

901700. Gotland. Zweden.
Siluur-Wenlockien.
13 november 1990. de mooie Calenipora sp. gehad van de eigenaar van het Parkhotel in Eindhoven. Hij verbleef vaak in Zweden en had dit exemplaar van vrienden gehad.

901800. Slemmestadt. Noorwegen.
Ordovicium-Arenigien.
13 november 1990. zie tekst 901100.

901900. Baraimi. Southern Arabia. Krijt-Campanien. 31 december 1990. Tijdens een bezoek een de ammonietenhoeve in Boxtel van René Fraaye een mooie rudist gehad welke uit de Shell verzameling komt. Deze rudist lijkt op koraal doch het is een lammellibranchia. Het is een Vaccinites cornudesertae sp.nov.

Determineren is niet gemakkelijk waarom onjuistheden niet zijn uit te sluiten.

Klik hier voor de beginpagina

Copyright © Stichting Ammonietenhoeve, Boxtel, 2016