FOSSIELEN ALS HOBBY

Overzicht van in 2000 gevonden materiaal.

Klik voor uitvergroting en scherper beeld op de betreffende fossielnaamGlyptostrobus sp.
versteend cypressenhout

Cupressaceae
Ladenien
HOEGAARDEN B.


Glyptostrobus sp.
(ander exemplaar)

Cupressaceae
Ladenien
HOEGAARDEN B.


Mammuthus cf. primigenius
(borstwervel)
BLUMENBACH
Elephantidae
Laat Pleistoceen
VALBURG


Harpoceras sp.


Harpoceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Harpoceras falciferum

SOWERBY
Harpoceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Dactylioceras sp.


Dactylioceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Dactylioceras commune

SOWERBY
Dactylioceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Hildoceras (Hildoceras) sublevisoni
FUCINI
Hildoceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Hildoceras (Hildoceras) sublevisoni
FUCINI
Hildoceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Dactylioceras commune

SOWERBY
Dactylioceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.


Hildoceras (Hildoceras) sublevisoni
FUCINI
Hildoceratidae
Toarien
DOTTERNHAUSEN D.

Beschrijving bezochte vindplaatsen.

000100. Hoegaarden België.
GPS Google Earth 50°47'29.88"N 4°54'3.88"O

Tertiair - Paleogeen - Eoceen - Ypresien
24 maart 2000. Bij de aanleg van de HSL-lijn in België stootte men in maart 2000 tijdens graafwerkzaamheden in de plaats Hoegaarden in het Hoegaardse Overlaar op de Haspengouwse leemgrond waarin een behoorlijk aantal verkiezelde Cypressen Glyptostrobus sp.000101 te voorschijn kwamen. Deze bomen stonden 54,5 miljoen jaar geleden als een mangrovebos aan de rand van het water in een moerassig gebied. G. Verkerk uit Maarssen was daar aanwezig, verzamelde het een en ander en belde voor info. In een later stadium overhandigde hij mij enkele stukken.

000200. Valburg.
GPS Google Earth 51°53'58.62"N 5°46'52.51"O

Kwartair - Pleistoceen - Laat Pleistoceen
2 april 2000. Tijdens een ontmoeting met M. Derksen uit Echteld in oktober 1988 deze borstwervel gehad. In een later stadium heeft Dik Mol deze borstwervel voor mij op naam gebracht.

000300. Dotternhausen. Duitsland.
Top Karte 7718
Jura - Toarcien.
26 april 2000. Tijdens het wachten op toestemming Rohrbach Zement D.72359 Dotternhausen te mogen betreden gaan zoeken in de directe omgeving waar werd gebouwd.

000400. Dotternhausen. Duitsland.
Top Karte 7718
GPS Google Earth 48°13'48.66" N 8°46'18.55"O

Jura - Toarcien.
26 april 2000. Naar Rohrbach Zement D.72359 Dotternhausen. Met de groep ontvangen door Dr. Manfred Jäger geoloog die onze groep uitgebreid in het museum heeft rondgeleid. Daarna mochten we de groeve in waar werd gewacht tot dat het werk werd beeindigd. In die tussentijd vond Ria 000401.

Determineren is niet gemakkelijk waarom onjuistheden niet zijn uit te sluiten.

Klik hier voor de beginpagina

Copyright © Stichting Ammonietenhoeve, Boxtel, 2016