AMMONIETEN

HOMEPAGE

Het is de Klasse Cephalapoda waarvan Ammonoidea een onderdeel vormen

Ammonieten is een graag gezocht gidsfossiel. Levert een prima bijdrage aan het bepalen van tijdsperiodes.

De werkgroep cephalopoden van de Nederlandse Geologoische Vereniging verdiept zich in dit onderdeel van het fossiele dierenrijk en is 24 september 1993 tot stand gekomen.
De doelstelling van de werkgroep, waarvan de leden lid zijn van de NGV, is het uitwisselen van kennis op het gebied van de Klasse Cephalopoda en in het bijzonder de Onderklasse Ammonoidea.

Een van de resultaten van hun werklust is het in 2012 tot stand komen van STARINGIA 13 waarin in 228 full color pagina's "De Fossiele Cephalopoden van Nederland" worden behandeld. Ga voor informatie naar dit prachtige werkstuk naar Boekbespreking Staringia 13.

Twee onderdelen van dit boek zijn samengesteld door George Brouwers:
1. Bestanddelen van het ammonietenhuis met afbeeldingen en het vakjargon in 4 talen.
2. Woordenlijst in vier talen met verklarende tekst van het in gebruik zijnde vakjargon.
Op deze wijze wordt gestreefd naar een eensluidend woordgebruik bij publicaties.

3. Naamgeving. Om tot een goede naam van een gevonden ammoniet te komen zijn hierbij een aantal zaken behulpzaam Verder is het raadplegen van literatuur onmisbaar.
4. Meten van het ammonietenhuis is hierbij belangrijk.
5. Sutuur bestuderen kan ook behulpzaam zijn.
6. Tijdstabellen van de Onder-Jura / Lias welke voorkomt in diverse geraadpleegde literatuur over ammonieten.
1e kolom Lias Zeta t/m Lias Alpha.
2e kolom TC2C t/m HE1 (Schlegelmilch).
3e kolom Boven-Toarcien t/m Hettangien.
4e kolom Boven-Toarcien t/m Hettangien.

Omdat het Lias een belangrijke leverancier van ammonieten is een overzicht van te vinden ammonieten in alle etages van het Jura.
7a. Ammonieten uit het Toarcien.
7b. Ammonieten uit het Boven-Pliensbachien.
7c. Ammonieten uit Onder-Pliensbachien.
7d. Ammonieten uit het Boven-Sinemurien.
7e. Ammonieten uit Hettangien en Onder-Sinemurien.

Tevens zijn enkele overzichten uit deze tijd opgezet die bij het determineren hulp bieden.
8. Treatise 1957. Hier zijn vastgelegd Onderordes, Superfamilies, Families, Onderfamilies en Geslachten in de tijdschaal ven het Lias.
9. Te verwachten nieuwe Treatise. Geslachten met synoniemen ingedeeld naar Superfamilie - Familie - Onderfamilie naar voorstel Donovan e.a, voor de nieuwe Treatie. Dit in de tijdschaal vanaf de Zone Planorbis Onder-Hetangien tot en met de Zone Aalensis Boven-Tarcien.
10. Subordes enz. naar Schlegelmilch. Subordes, Superfamilies, Families, Onderfamilies en Geslachten in de tijdschaal van het Lias met daarin voorgestelde wijzigingen ontleend aan Schlegelmilch.

 
Klik hier voor Homepage NGV, werkgroepen
Copyright George Brouwers, Oisterwijk 2002-2015