Energie drijft de evolutie aan

Wanneer: Deze cursus  is beschikbaar bij voldoende belangstelling.

Waar:  Zwolle

Wie: Dr. Tom Reijers
Kosten:

Aanmelden:

Energie drijft de evolutie aan; cursus 1 van ‘leergang energie’ 

Vanaf hun ontstaan gingen aarde en leven door vijf radicale energie omwentelingen. Het Warmte Tijdvak ±4.200 Ma geleden gaf de aarde vorm, een aardkorst en vrij water. Warmteminnende primitieve cellulaire levensvormen ontstonden op onbekende manier. Met het afnemen van de aardse vormingswarmte werd de zonne-energie belangrijker en ± 3.800 Ma geleden begon fotosynthese. Met zonne-energie (het Licht Tijdvak) werden uit kooldioxide en water suikerachtige voedingsstoffen gevormd met zuurstof als afvalproduct. Daardoor veranderde de atmosfeer. Van anaeroob werd het leven aeroob. In de oxische periode van het Licht Tijdvak paste het leven zich met symbiose aan; er ontstonden meercelligen, de evolutie schreed voort, levensvormen werden steeds ingewikkelder en heel laat verscheen de mens. Als jager-verzamelaar hield hij zich onder primitieve omstandigheden staande, leerde vuurbeheersing en kreeg dominantie over dieren. Het Vuur Tijdvak was aangebroken. Noten en planten samen met aas of levend wild was het voedsel. De bevolkingstoename maakte domesticatie van planten en dieren noodzakelijk. De landbouw periode van het Vuur Tijdvak brak aan. Naast ‘vuur meester’ werd de mens ook ‘zonne-boer’ die zonne-energie producten (dus planten en dieren) oogstte. Verdere bevolkingstoename bracht hem bij een nieuwe grens. Er kwam gebrek aan landbouwareaal voor voedselproductie en aan brandstof. Vanaf de 18e eeuw werd systematisch steenkool geëxploiteerd om de fossiele zonne-energie’ aan te tappen. De ‘koolstof omwenteling' opende de Industriële Revolutie, in de 19e eeuw versterkt door exploitatie van aardolie en aardgas. Zo ontstond onze zeer welvarende samenleving met toenemende milieuproblemen. Weer zijn we aan de grenzen van de groei gekomen, omdat de menselijke voetafdruk op aarde te groot is geworden.  

 

De cursus ‘Energie drijft de evolutie aan’ gaat met reuzenstappen door de energieontwikkelingsfasen en eindigt met een vooruitzicht op de toekomst. Hoe is dan de energievoorziening en wat zijn daarvan de gevolgen voor onze samenleving? Menselijke kennis neemt toe door ontdekkingen; menselijke capaciteit door uitvindingen. Die veranderen het menselijk handelen door vernieuwingen en de menselijke samenleving door verspreiding van nieuwe producten. Deze vier vectoren wijzen de weg naar toekomstige socio-technologische ontwikkelingen met andere energievormen. Die kondigen zich nu al aan met diverse macroscopische signalen. De disproportioneel groeiende menselijke ‘voetafdruk’ wordt steeds zichtbaarder. Het maakt een nieuwe energieomwenteling van gebruik van directe ingestraalde zonne-energie onvermijdelijk. In deze cursus gaan we in op het verleden, het heden en de toekomst van energie die de aardse evolutie aandrijft.

 

 

Bijenkomsten over:

1:      Inleiding en de foto- energie ontwikkeling

2       Kerogeen en de vuurenergie ontwikkeling

3       Landbouw en de koolstof ontwikkeling

4       De wereldwijde olie industrie ontwikkeling

5       De contouren van de toekomst.