Enquête digitaliseringsproject van grote belangrijke collecties
04-08-2018 00:00:00

 

Beste privé verzamelaar,


Privé natuurhistorische collecties zijn vaak ‘verborgen’ en kunnen zeer interessante exemplaren van een bepaald taxon of voor een (lokaal) geografisch bereik bevatten, waarmee ze van groot belang zijn voor biodiversiteitsonderzoek. Daarnaast wordt verwacht dat op Europese schaal alle privé collecties samen een significant deel van de natuurhistorische collecties als geheel vormt. Het is daarom belangrijk om privé collecties mee te nemen in toekomstige Europese digitaliseringsprojecten. Dit wordt momenteel onderzocht binnen het ICEDIG (Innovation and consolidation for large scale digitisation of natural heritage) (Innovatie en consolidatie voor grootschalige digitalisering van natuurlijk erfgoed) project, welke het ontwerp zal leveren voor de nieuwe onderzoeksinfrastructuur DiSSCo (Distributed system of scientific collections) (Gedistribueerd systeem van wetenschappelijke collecties), beide gefinancierd vanuit de EU (zie icedig.eu en dissco.eu). Deze enquête is daar een onderdeel van.


Met deze enquête hopen we een eerste beeld te krijgen van de omvang, strekking en digitalisering van privé natuurhistorische collecties in Europa. Daarnaast willen we graag weten welke middelen eigenaren van privé collecties nodig hebben om hun collecties te digitaliseren en informatie over hun collectie te delen met anderen. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt om richtlijnen voor de digitalisering van privé collecties op te stellen, een aantal pilot digitaliseringsprojecten uit te voeren en algemene informatie over privé collecties aan beleidsmedewerkers te presenteren. Als we kunnen aantonen dat er vele interessante privé natuurhistorische collecties te vinden zijn binnen Europa, kunnen we pleiten voor het meenemen van privé collecties in de toekomstige digitalisering van natuurhistorische collecties. Het is voor dit doel cruciaal dat u, als eigenaar van een privé collectie, de enquête in zijn geheel invult.


De enquête bestaat uit 20 vragen en het duurt minder dan 10 minuten om deze in te vullen. Graag zouden we willen vragen of u de enquête voor 17 september 2018 kunt invullen.
Klik op de volgende link om naar de enquête te gaan: https://www.surveymonkey.com/r/77MQCLR?lang=nl
 
Alvast dank voor uw deelname.
 
Met vriendelijke groet,


Luc Willemse (Afdelingshoofd Collectie Entomologie en Geologie)
en
Emily van Egmond